ЗАПЕРЕЧЕННЯ щодо дій головуючого судді Соколової В.В. (у порядку ст. 160 ЦПК України)

 
 

ЗАПЕРЕЧЕННЯ щодо дій головуючого судді Соколової В.В. (у порядку ст. 160 ЦПК України)

Підставою для подання заперечень щодо дій головуючого є недотримання ним обов’язку, покладеного частиною другою ст. 160 ЦПК України.До Солом’янського районного суду м. Києва,
вул. Шутова, 1, м. Київ, 03113
Суддя – Соколова В.В. Справа № 2-1798-1/10

Позивач:
Куля Віктор Іванович, вул. Боткіна, 4, кв. 18, м. Київ, 03055, тел./факс 457-40-72,
http://gro-za.pp.ua , http://gro-za.io.ua

Відповідач:
Комунальне підприємство «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради,
вул. Соціалістична, 6, м. Київ, 03186, тел. 249-46-96

Треті особи:
1. Комунальне підприємство «Індустріальне» Солом’янської районної в м. Києві ради.
2. Комунальне підприємство «Батиївське» Солом’янської районної в м. Києві ради.
3. Комунальне підприємство «Відрадненське» Солом’янської районної в м. Києві ради.
4. Комунальне підприємство «Грушківське» Солом’янської районної в м. Києві ради.
5. Комунальне підприємство «Залізничне» Солом’янської районної в м. Києві ради.
6. Комунальне підприємство «Чоколівське» Солом’янської районної в м. Києві ради.

11 жовтня 2010 р.


ЗАПЕРЕЧЕННЯ щодо дій головуючого судді
(у порядку ст. 160 ЦПК України)


У провадженні судді Солом’янського районного суду м. Києва Соколової В.В. знаходиться на повторному розгляді цивільна справа № 2-1798-1/10 за позовом Кулі Віктора Івановича до Комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради про:
• визнання невідповідним законодавству змісту оголошення про конкурс з надання послуг із утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, опублікованого на стор. 5 газети «Солом’янка» № 3 (106), лютий 2008 р. організатором конкурсу Комунальним підприємством «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної в м. Києві ради;
• визнання недійсним конкурсу на закупівлю послуг із утримання будинку і споруд та прибудинкових територій, проведеного 28 березня 2008 р. Комунальним підприємством «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної в м. Києві ради з порушеннями встановленого законодавством порядку його проведення;
• визнання недійсним протоколу № 8/1 від 28 березня 2008 р. засідання конкурсної комісії по визначенню переможця конкурсу на закупівлю послуг із утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, проведеного Комунальним підприємством «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної в м. Києві ради;
• визнання недійсним Договору на утримання житлових будинків і прибудинкових територій, укладеного 31 березня 2008 р. Комунальним підприємством «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної в м. Києві ради з Комунальним підприємством «Індустріальне» Солом’янської районної в м. Києві ради на підставі результатів конкурсу;
• зобов’язання Комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної в м. Києві ради призначити новий конкурс не пізніше 10 днів після набрання чинності рішення суду у цій справі.
Заочним рішенням суду від 23 лютого 2010 р. у справі № 2-164-1/10 під головуванням судді Мягкохода Ю.В. позовні вимоги були задоволені повністю.
Відповідач не погодився з заочним рішенням і подав заяву про його перегляд. Заява була задоволена. При перегляді заочного рішення відповідач подав заяву про відвід головуючого судді у зв’язку з порушенням ним порядку повідомлення учасників процесу про судове засідання, на якому було винесене судове рішення. Заява про відвід також була задоволена.
Справа була передана на повторний розгляд судді Соколовій В.В.
З самого початку розгляду справи № 2-1798-1/10 суддею Соколовою В.В. з 08.06.2010 р. систематично порушувалися норми ЦПК України, що стосуються забезпечення прав позивача у судовому процесі, з чим позивач не може погодитися.

Підставою для подання заперечень щодо дій головуючого є недотримання ним обов’язку, покладеного частиною другою ст. 160 ЦПК України:
«Головуючий керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками цивільного процесу їх процесуальних прав і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин справи, усуваючи із судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи».
Всупереч зазначеній нормі процесуального права головуюча суддя постійно ухилялася від виконання свого обов’язку забезпечити повне, всебічне та об’єктивне з’ясування обставин справи, яка вже була розглянута у повному обсязі її попередником, по якій було прийняте заочне рішення. Якщо допустити, що заочним рішенням неповно, чи однобоко або необ’єктивно встановлені обставини справи, то при повторному розгляді справи ці недоліки повинні бути усунені. Проте головуюча не спрямувала судовий розгляд на вирішення спірних питань, серед яких основним є питання про дотримання відповідачем п. 8 Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг затвердженого постановою КМ України від 21.07.2005 р. № 631 (далі - Порядок), відповідно до якого конкурсна комісія зобов’язана опублікувати в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1, 2, 4, 18 і 19 пункту 4 цього Порядку.
Головуюча ухилилась від дослідження зазначеної обставини, безпідставно відмовивши у задоволенні клопотання позивача призначити почеркознавчу та документальну експертизу наданих відповідачем документів, які нібито підтверджують дотримання ним зазначеного Порядку. Проте іншого способу об’єктивно з’ясувати обставини, що мають значення для справи і потребують у даному випадку спеціальних знань у галузі інформаційних технологій, крім призначення експертизи, не існує.

Клопотання позивача про призначення експертизи було обґрунтоване наступними доводами:

У справі № 2-1798-1/10, яка знаходиться у провадженні судді Соколової В.В., знаходяться світлокопії документів, надані відповідачем у якості доказів, а саме: конкурсна документація організатора конкурсу та конкурсні пропозиції учасників, копії проектів оголошень про проведення конкурсу.
У процесі судового розгляду справи позивач виявив невідповідність наданих доказів нормам ст.ст. 58, 59 ЦПК України щодо їх належності та допустимості.
Для з’ясування зазначених обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки та техніки, позивач просив суд згідно зі ст. 143 ЦПК України провести експертизу, для чого винести ухвалу про призначення експертизи з урахуванням приписів ст. 144 зазначеного Кодексу.
Відповідно до частин 3 та 4 ст. 143 Кодексу особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта, а також просити суд провести експертизу у відповідній судово-експертній установі.
Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 р. № 144/5, зі змінами станом на 01.06.2009 р.), до основних їх видів зокрема відносяться почеркознавча експертиза та технічна експертиза документів. З метою більш повного задоволення потреб слідчої та судової практики експертні установи можуть проводити інші види експертиз (крім судово-медичної та судово-психіатричної).
Тим же Наказом Міністерства юстиції України затверджені Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень з орієнтовними переліками вирішуваних питань.

Що стосується почеркознавчої експертизи:

Рекомендаціями передбачено, що головним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису в незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням (імітацією) почерку іншої особи, визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Далі в Інструкції наведений орієнтовний перелік вирішуваних питань, зокрема, чи виконано певною особою рукописний текст (рукописні записи) у документах, електрофотографічні копії яких надані на дослідження; чи виконано підпис, зображення якого міститься в електрофотографічній копії документа, тією особою, від імені якої він зазначений?

Стосовно технічної експертизи документів:

Технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів документів, експертизу друкарських форм та експертизу матеріалів документів.
Головними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є зокрема: установлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту; установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки. До орієнтовного переліку вирішуваних питань зокрема віднесені: яким чином виконаний підпис від імені громадянина Н., текст документа (за допомогою технічних засобів чи пишучим приладом); чи виконані записи пишучим приладом (кульковою ручкою, перовою ручкою, олівцем тощо), наданим на дослідження; чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою комп’ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?

Враховуючи викладене, позивач просив суд доручити проведення експертизи спеціалізованій експертній установі – Науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03057).

Запропоновано передати для дослідження в експертній установі наступні документи:

1) Лист Комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради від 18.02.2008 р. № 534/38 на ім’я голови Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації Сидорова І.П. (т.1, а.с. 54 ).
2) Лист Комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради від 28.02.2008 р. № 563/38 на ім’я директора КП «Інформатика» (а.с. т.1, а.с. 53).
3) Результат порівняння методом накладення зображень (т. 1, а.с. 161) підписів директора КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради О.М. Мартиняк на двох документах (т.1, а.с. 53, 54).
4) Лист Комунального підприємства «Інформатика» від 11 березня 2008 р. № 22/1 (т.2, а.с. 195) з додатками (т.2, а.с. 196-217).
5) Матеріали конкурсної документації – оголошення т. 1, а.с. 59-60.
6) Критерії оцінки конкурсних пропозицій (т. 1, а.с. 71).
7) Конкурсна форма «Пропозиція» КП «Індустріальне» (т 1., а.с. 79-82).
8) Конкурсна форма «Пропозиція» КП «Батиївське» (т 1., а.с. 93-96).
9) Оголошення про конкурси, опубліковане в газеті «Солом’янка» №3 (106), лютий 2008 р., стор. 5.
10) Інші матеріали справи № 2-1798-1/10 в 2-х томах.

На вирішення експертизи позивач просив поставити наступні питання:

1. Яким чином виконані підписи від імені директора КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради О.М. Мартиняк на документах т.1, а.с. 53, 54 – за допомогою технічних засобів чи пишучим приладом?
2. Чи виготовлено обидва надані документи т.1, а.с. 53, 54, або один з них, шляхом монтажу текстової частини та підписів директора КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради О.М. Мартиняк за допомогою комп'ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?
3. Чи виконано підпис, зображення якого міститься в електрофотографічній копії документа Комунального підприємства «Інформатика» від 11 березня 2008 р. № 22/1 (т.2, а.с. 195) з додатками (т.2, а.с. 196-217), керівником зазначеного підприємства?
4. Чи відповідає зміст оголошення про конкурси, опублікованого в газеті «Солом’янка» №3 (106), лютий 2008 р., стор. 5, вимогам п. п. 4.4, 4.18, 4.19 та 8 постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 631 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», а також ч. 1 ст. 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»?
5. Чи слід вважати сайт Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації засобом масової інформації у розумінні п. 8 постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 631?
6. Чи передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 631 публікацію оголошень про проведення конкурсу окремими частинами в різних засобах масової інформації?
7. Чи відповідає посилання на адресу сайту Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації в оголошенні фактичній адресі цього сайту в Інтернеті?
8. Чи слід вважати додатки т.2, а.с. 196-217 належними та відповідними доказами опублікування оголошень про проведення конкурсів на сайті Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації?
9. Чи відповідають умови визначення переможця конкурсу, зазначені в Додатку 4 (т.1, а.с. 19), п. п. 4.15, 4.16 Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 631.
10. Чи відповідають конкурсні пропозиції КП «Індустріальне» (т 1, а.с. 79-82) та КП «Батиївське» (т. 1, а.с. 93-96) вимогам щодо розрахунку ціни/тарифу на надання послуг, передбаченим в п. п. 7.1, 7.2 (т.1, а.с. 62) конкурсної документації, зокрема щодо відповідності Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 560?

Однак, головуюча безпідставно відмовила у задоволенні клопотання про призначення експертизи, позбавивши у такий спосіб позивача можливості довести ті обставини, на які він посилався як на підставу своїх вимог і заперечень, що передбачено частиною першою ст. 60 ЦПК України. Частина третя тієї ж статті цього Кодексу встановлює, що доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Виникають питання, на які головуюча у своїй ухвалі про відмову не дала обґрунтованої відповіді, а саме, чи мають значення для справи обставини, на які посилався позивач, чи потребує їх дослідження спеціальних знань і чи можуть вони бути встановлені без проведення експертизи?

Додатково слід зазначити, що що заочним рішенням були встановлені наступні обставини справи, які підлягають повторному встановленню:

Згідно з преамбулою Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закон визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки.
Відповідно до абзацу тринадцятого ч. 1 ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», споживач - фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу.
Відповідно до п. 5. Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою КМ України від 21.07.2005 р. № 631, організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять представники організатора конкурсу, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) представники територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та споживачі, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.
З огляду на наведене, слід визнати, що Куля В. І. є належним позивачем у цій справі, оскільки являється споживачем послуг, з метою закупівлі яких проводився оскаржуваний конкурс та є опосередкованим його учасником.
На п’ятій сторінці газети «Солом’янка» № 3(106) лютий 2008 року, надруковане оголошення про проведення КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної в м. Києві ради конкурсу по наданню послуг:
1. На вивезення та утилізацію твердих побутових і негабаритних відходів у житловому фонді комунальної власності територіальної громади Солом’янського району м. Києва;
2. З технічного обслуговування ліфтів у будинках житлового фонду комунальної власності територіальної громади Солом’янського району м. Києва;
3. З технічного обслуговування димовентиляційних каналів у будинках житлового фонду комунальної власності територіальної громади Солом’янського району м. Києва;
4. З дератизації та дезінсекції у будинках житлового фонду комунальної власності територіальної громади Солом’янського району м. Києва;
5. З технічного обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення у будинках житлового фонду комунальної власності територіальної громади Солом’янського району м. Києва;
6. З технічного обслуговування побутових електроплит у будинках житлового фонду комунальної власності територіальної громади Солом’янського району м. Києва;
7. З утримання будинків і споруд та прибудинкових територій житлових будинків, що знаходяться на балансі Комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної в м. Києві ради, за адресою: м. Київ, вул. Соціалістична, 6.
Іншої інформації зазначене оголошення не містить, проте звертає увагу, що детальна інформація розміщена на сайті Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації WWW.SOLOR-DA.KYIV.GOV.UA. Однак сайту з вказаною адресою в природі не існує, в чому можна легко пересвідчитися безпосередньо в судовому засіданні. Позивач власними технічними засобами (мобільний ПК, адаптер мобільного доступу до мережі Інтернет по протоколу 3G через оператора CDMA-Україна) міг забезпечити таку можливість.
Відповідно до п. 8 Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою КМ України від 21.07.2005 р. № 631 (далі - Порядок), конкурсна комісія опубліковує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1, 2, 4, 18 і 19 пункту 4 цього Порядку, а також про способи і місце отримання конкурсної документації, розмір плати за участь у конкурсі (у разі його визначення організатором конкурсу) і перелік житлових будинків та прибудинкових територій.
Згідно п. 4 Порядку, для проведення конкурсу його організатор готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію: 1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу; 2) перелік послуг; 4) прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу; 18) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій; 19) місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
З огляду на наведене, слід погодитися з посиланням позивача на те, що розміщене відповідачем оголошення про конкурс по наданню послуг не відповідає вимогам діючого законодавства, оскільки не містить в собі обов’язкової інформації в обсязі, визначеному законодавцем, що є суттєвим порушенням, оскільки таке оголошення не виконує мету його розміщення, а саме, таке оголошення не направлене на залучення до участі в конкурсі як найбільшої кількості бажаючих суб’єктів господарювання з метою створення здорової та ефективної конкуренції для обрання найкращої пропозиції з можливих.
Слід також зазначити, що Інтернет-сайт, який вказаний у оголошенні як джерело повної інформації для зацікавлених осіб про оголошений конкурс, не усуває вище встановленого порушення в організації проведення конкурсу, оскільки джерело з такою назвою в мережі Інтернету відсутнє та не являється офіційним джерелом оприлюднення такої інформації.
На підставі вищенаведеного, слід дійти до висновку про правомірність та обґрунтованість позовної вимоги позивача в частині визнання невідповідним законодавству змісту оголошення про конкурс з надання послуг із утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, опублікованого на стор. 5 газети «Солом’янка» № 3 (106), лютий 2008 р., організатором конкурсу Комунальним підприємством «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної в м. Києві ради, що дає підстави задовольнити зазначену позовну вимогу в повному обсязі.
Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», конкурс проводиться не раніше ніж через 30 днів з дня оприлюднення офіційної інформації про нього. Офіційна інформація повинна включати відомості про місце і час проведення конкурсу (тендеру), назву та адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами виконання житлово-комунальних послуг.
Як встановлено вище, зазначена інформація оприлюднена не була, що дає підстави вважати, що оскаржуваний конкурс проведено з порушенням положень ч. 1 ст. 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
Відповідно до протоколу № 8/1 від 28.03.2008 р. засідання конкурсної комісії по визначенню переможця конкурсу (а. с. 7-13 (далі - Протокол), на конкурс було поставлено закупівлю послуг із утримання будинків і споруд та прибудинкових територій житлових будинків, що знаходяться на балансі Комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної в м. Києві ради, обмежених вулицями:
1. вул. Урицького – Солом’янська площа - Повітрофлотський проспект, Севастопольська площа, Червонозоряний проспект;
2. пр. Комарова, вул. Гарматна, Залізнична колія, вул. Новопольова, межа Святошинського р-ну, вул. Качалова, б-р І. Лепсе;
3. пр. Комарова, вул. Гарматна, пр. Перемоги, ст. м. «Берестейська, вул. Василенка, б-р І. Лепсе, пр. Комарова;
4. вул. Урицького – Солом’янська площа - Повітрофлотський проспект, Севастопольська площа, Чоколівський б-р - вул. Уманська;
5. пр. Перемоги, ст. метро «Політехнічний інститут», вул. Борщагівська, вул. В.Гетьмана, Залізнична станція «Караваєві Дачі», вул. Я. Галана, вул. Гарматна, пр.Перемоги;
6. Чоколівський б-р – Севастопольська площа – Червонозоряний проспект.

Конкурс відбувся лише щодо закупівлі послуг із утримання будинків і споруд та прибудинкових територій житлових будинків, що знаходяться на балансі Комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної в м. Києві ради (пункт 7 оголошення) між трьома сталими парами учасників конкурсу, а саме, перший та п’ятий предмет конкурсу між КП «Батиївське» та КП «Індустріальне», другий та третій предмет конкурсу між КП «Грушківське» та КП «Відрадненське»,четвертий та шостий предмет конкурсу між КП «Чоколівське» та КП «Залізничне», де переможцем став по черзі один з учасників зазначеної пари, який запропонував найнижчу ціну.
Відповідно до додатку 4 «Критерії оцінки конкурсних пропозицій» до конкурсної документації послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій житлових будинків, що знаходяться на балансі Комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом'янської районної в м. Києві ради (обмежених вулицями пр. Перемоги, ст. метро «Політехнічний інститут», вул. Борщагівська, вул. В. Гетьмана, Залізнична станція «Караваєві Дачі», вул. Я. Галана, вул. Гарматна, пр. Перемоги) (а. с. 71), оцінка конкурсних пропозицій проводиться на основі критеріїв: ціна; наявність власної матеріально-технічної бази; наявність відповідного кадрового потенціалу. Оцінка проводиться згідно з наступною методикою: Метод рангування: усі пропозиції оцінюються таким чином, що пропозиція, значення критерію для якої краще, отримує вищий ранг. Кращою є та пропозиція: ціна якої є найнижчою; наявність власної матеріально-технічної бази; наявність відповідного кадрового потенціалу.
Всупереч зазначеному, відповідно до Протоколу, переможець обирався лише за одним критерієм - найнижчою середньою вартістю 1 кв.м (з урахуванням ПДВ) з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій житлових будинків.
Виходячи зі змісту Протоколу, по переліку послуг визначених п. 1-6 оголошення, конкурс не проводився.
Крім цього, всупереч оприлюдненому оголошенню, конкурс було проведено не по предмету послуг, щодо закупівлі яких проводився конкурс, а по предмету, визначеному відповідно до територіального розподілу мікрорайонів Солом'янського району м. Києва, що безпідставно привело до того, що при закупівлі однієї і тієї ж послуги фактично проведено шість конкурсних рангувань та серед шістьох учасників конкурсу було оголошено переможцями шість учасників конкурсу.
Зазначене дає підстави вважати, що оскаржуваний конкурс був проведений таким чином, щоб переможцем став кожний з учасників конкурсу, де, як вбачається з обставин справи, кожен з переможців знаходиться в зоні території, окресленої предметом конкурсу, по якому він отримав перемогу.
На підставі вищенаведеного, слід дійти до висновку, що оскаржуваний конкурс було проведено формально, без створення конкуренції між його учасниками та з суттєвими порушеннями вимог діючого законодавства.
Відповідно до п.п. 3, 6 ст. 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», у разі порушення законодавства при проведенні конкурсу або підписанні договору результати конкурсу та/або договору визнаються недійсними в суді і призначається новий конкурс не пізніше ніж через 10 днів після набрання чинності рішенням суду. Конкурс на надання житлово-комунальних послуг може проводитися за рішенням суду.
З огляду на наведене, конкурс на закупівлю послуг із утримання будинку і споруд та прибудинкових територій, проведений 28 березня 2008 р. Комунальним підприємством «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом'янської районної в м. Києві ради, підлягає визнанню недійсним, як такий, що проведений з порушеннями встановленого законодавством порядку, у зв’язку з чим відповідач зобов’язаний призначити новий конкурс не пізніше ніж через 10 днів після набрання чинності рішення суду у цій справі.
Відповідно до п. 35 Порядку, з переможцем конкурсу укладається протягом п'яти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення договір на надання послуг.
На виконання зазначеної вимоги, 31.03.2008 р., відповідач, як Замовник, уклав Договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій з Комунальним підприємством «Індустріальне» Солом’янської районної в м. Києві ради, як Виконавцем (а. с. 14-19), предметом якого є передача Замовником Виконавцю функцій з утримання будинків, споруд і об’єктів благоустрою та прибудинкових територій (прибирання внутрішньо прибудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів, тощо), надання споживачам комунальних послуг (централізоване водопостачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів, тощо).
Виходячи зі змісту спірного Договору, зазначений правочин вчинений щодо усієї послуги, стосовно закупівлі якої проводився оскаржуваний конкурс, незважаючи на визначення шести переможців конкурсу залежно від території, на якій буде надаватись ця послуга.
Як вбачається з оскаржуваного оголошення та Протоколу, конкурс по закупівлі комунальних послуг відповідач не оголошував (не оприлюднював інформацію про проведення такого конкурсу) та не проводив, що дає підстави вважати, що зазначений договір в цій частині укладений щодо нікчемного предмету.
Відповідно ч. 3 ст. 215 ЦК України, якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).
Керуючись ч. 1 ст. 236 ЦК України, нікчемний правочин або правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення.
Згідно з ч. 1 ст. 216 ЦК України, недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.
З огляду на наведене те, що на підставі п. 3 ст. 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» оскаржуваний конкурс підлягає визнанню недійсним в цілому, як наслідок підлягають визнанню недійсним протокол складений про його проведення та договори укладені на його виконання.

Однак головуюча ухилилася від свого обов’язку встановити у судовому засіданні наявність чи відсутність зазначених обставин.

На підставі викладеного вище, керуючись частиною третьою ст. 160 ЦПК України, заявляю про наступне:

1. Заперечую проти дій головуючого у судовому засіданні з заявлених мною мотивів.
2. Вимагаю занести мої заперечення (у стислому виді) до журналу судового засідання.
3. Про прийняття чи відхилення заперечень прошу постановити ухвалу, яка відповідає вимогам законодавства щодо змісту та порядку прийняття судових рішень (ухвал).

Позивач - В.І. Куля


Создан 10 окт 2010  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником