Гримаси цивільно-господарського судочинства.

 

Гримаси цивільно-господарського судочинства.

Суд загальної юридикції закриває провадженння у справі за непідсудністю. Господарський суд відмовляє у прийнятті позову за непідсудністю.Перед Вами дві ухвали, які стосуються спору про повернення іноземної інвестиції.
Перша - від 20.10.2008 р. у справі № 2-8876/08, провадження у якій було відкрито Шевченківським районним судом м. Києва, а потім закрито за непідсудністю. Якраз незадовго до цієї події були внесені зміни до ЦПК, якими передбачено розгляд таких справ відповідно до ГПК. Тобто ухвала законна.
А тепер погляньте на ухвалу від 23.11.2009 р. у справі № 05-6-54/862 Господарського суду м. Києва. Відмовлено у прийнятті позовної заяви за непідсудністю.
Коло замкнулося (див. фото).
Після цього позовні заяви до цього суду подавалися ще кілька разів. І кожного разу поверталися без розгляду. В кожній ухвалі - нові причини для відмови у прийнятті позовної заяви.
Сьогодні цей позов черговий раз зареєстрований в канцелярії Господарського суду.
Побачимо, що ще вигадають наші неупереджені та незалежні судді, які діють за внутрішнім переконанням.
Далі буде ...
============================================================
Продовження. Після 3-річної боротьби вдалося зламати опір судової системи.
Ухвалою (фото 4) від 25.08.2010 р. судді Господарського суду м. Києва порушено провадження у справі № 23/47, позовну заяву прийнято до розгляду.
Судове засідання призначене на 21.09.2010 р. о 12:20.

Нижче викладений текст позовної заяви:
============================================================

Господарський суд м. Києва,
вул. Б. Хмельницького, 44-Б, м. Київ, 01030

Позивач:
Громадянин Федеративної Республіки Німеччини,
прізвище та ім’я – Хардер Бернхард, по-батькові не передбачено, ідентифікаційний номер в Україні – 2292122196, місце проживання – 27 Гамбургерштрассе, Мюнхен, D-80809, ФРН, ел.-пошта bawik@web.de

Представник позивача:
Куля Віктор Іванович, вул. Боткіна, 4, кв. 18, м. Київ, 03055, тел. 457-40-72, 050-448-18-44, http://gro-za.io.ua

Відповідачі:

1. Спільне Українсько-Німецьке Товариство з обмеженою відповідальністю «Серго-Баварія», ідентифікаційний код 24251882, зареєстроване за адресою вул. Гончара (колишня Чкалова), 42, м. Київ, 01034, поточний рахунок 26008013751001 в філії ВАТ КБ «Надра», м. Київ, МФО 320564, тел. 228-40-97, телефон директора 097-451-70-63.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Серго», ідентифікаційний код 21456508, зареєстроване за адресою вул. О. Гончара (колишня Чкалова), 42, м. Київ, 01034, тел. 249-98-64, виконавчий орган знаходиться за адресою вул. Лебедєва-Кумача, 7, м. Київ, 03058, тел. 249-98-64.

Ціна позову – 183885 грн. (23 000 дол. США по курсу НБУ)

20 серпня 2010 р.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про повернення іноземної інвестиції


Зміст позовних вимог:

1. Стягнути зі Спільного українсько-німецького товариства з обмеженою відповідальністю «Серго-Баварія» та з Товариства з обмеженою відповідальністю «Серго» солідарно на користь інвестора – громадянина Федеративної Республіки Німеччини Хардера Бернхарда його іноземну інвестицію на суму 143910 грн. (18 000 дол. США) за курсом НБУ на дату фактичного повернення інвестиції.
2. Стягнути зі Спільного українсько-німецького товариства з обмеженою відповідальністю «Серго-Баварія» на користь громадянина ФРН Хардера Бернхарда компенсацію для відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих йому діями та бездіяльністю зазначеного товариства, у розмірі 39975 гривень (5 000 дол. США) по курсу НБУ на час фактичного виконання рішення про відшкодування збитків.
3. Відшкодувати позивачу судові витрати солідарно за рахунок відповідачів.


Виклад обставин, яким позивач обґрунтовує свої вимоги, та наявні докази:

Ухвалою судді Господарського суду м. Києва Демченко Т.С. від 29.09.2009 р. № 05-5-54/30106 позовна заява, датована 08 вересня 2009 р., не прийнята до розгляду, оскільки позивачем не надано доказів надсилання відповідачеві-2 ТОВ «Серго» копії позовної заяви і доданих до неї документів. В ухвалі зазначено, що належним доказом надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів є розрахунковий документ, виданий відправникові поштового відправлення відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку.

На виконання ухвали суду представником позивача повторно надіслані копії позовної заяви відповідачам. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущених порушень.

Позивач є громадянином Федеративної Республіки Німеччини. Відповідно до ст. 73 Закону України № 2709-IV «Про міжнародне приватне право» іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні держави (їх органи та посадові особи) та міжнародні
організації мають право звертатися до судів України для захисту своїх прав, свобод чи інтересів. Позивач звертається до Господарського суду м. Києва через свого представника за захистом своїх прав та інтересів іноземного інвестора в Україні.

Позивач здійснив інвестицію у Спільне українсько-німецьке товариство з обмеженою відповідальністю «Серго-Баварія» (СУН ТОВ «Серго-Баварія») у вигляді майна на загальну суму 18 000 доларів США. Зазначена інвестиція у порядку ст. 13 Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР зареєстрована Київською міською державною адміністрацією, що підтверджується Інформаційним повідомленням за № 1330/563-1 від 25.07.1996 р.

Відповідно до ст. 11 Закону № 93/96-ВР у разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України.

Відповідно до частини першої ст. 10 Закону № 93/96-ВР іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданими їм внаслідок дій чи бездіяльності підприємства з іноземними інвестиціями. Компенсація, що виплачується іноземному інвестору внаслідок дій, зазначених у частині першій цієї статті, визначається на час фактичного здійснення рішення про відшкодування збитків.

Позивач звернувся до Голови Спільного українсько-німецького товариства з обмеженою відповідальністю «Серго-Баварія» з заявою від 26 грудня 2007 року, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Белугіною В.Л., зареєстрованою за № 824, про вихід із складу учасників зазначеного товариства, припинення своєї інвестиційної діяльності в Україні з 27 листопада 2007 р. та з вимогою повернення його інвестиції не пізніше шести місяців з дня припинення інвестиційної діяльності.

Слід зазначити, що розгляд заяви про вихід позивача зі складу учасників Товариства та повернення інвестиції обговорювалося на загальних позачергових зборах (протокол № 11 від 20.12.2007 р.). Однак, внаслідок дій та бездіяльності Товариства інвестиція до цього часу не повернена.

Що стосується вимоги стягнути суму інвестиції на користь позивача з обох відповідачів солідарно, то ця вимога ґрунтується на Законі України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ (із змінами, внесеними протягом 1991-2007 років). Відповідно до ст. 50 Закону № 1576-ХІІ учасники товариства з обмеженою відповідальністю несуть відповідальність у межах їх вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. При вирішенні цього питання на загальних зборах СУН ТОВ «Серго-Баварія» з участю ТОВ «Серго» (протокол № 8 від 20.11.2007 р.) встановлено, що станом на 20.11.2007 р. відповідачі – представники обох товариств не змогли документально підтвердити внесення товариством «Серго» його частки – 50% вкладу у статутний капітал, що і обумовлює його обов’язок розрахуватися з позивачем солідарно з Відповідачем-1.

Вимога компенсувати упущену вигоду та моральні збитки ґрунтується на положеннях ст. 23 Цивільного кодексу України. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Розмір грошового відшкодування визначається судом залежно від характеру правопорушення, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. Відмова відповідачів повернути позивачеві належні йому кошти, як іноземному інвестору, поставила його в положення обдуреного учасниками інвестиційної діяльності в Україні. Втрачені кошти не дозволяють позивачеві реалізувати можливості для забезпечення власних життєвих потреб, що в свою чергу вимагає додаткових зусиль для повернення інвестиції шляхом проведення переговорів з виїздом за межі держави, громадянином якої він є. Визначена позивачем сума відшкодування моральної шкоди у розмірі 5 000 доларів США не виходить за межі розумності та справедливості, отже підлягає задоволенню. Питання відносно розміру компенсації упущеної вигоди підлягає вирішенню у судовому засіданні на підставі доказів, які будуть надані або витребувані під час попереднього судового засідання.

На підставі викладеного вище прошу суд:

 Прийняти до розгляду цю позовну заяву.
 Задовольнити позовні вимоги 1, 2, 3 у повному обсязі шляхом ухвалення відповідного рішення суду.
 Стягнути з відповідачів на користь позивача понесені ним судові витрати.
 З метою забезпечення позову та гарантії повернення іноземної інвестиції накласти арешт на банківські рахунки та майно відповідачів.

Додатки:

1. Довіреність Хардера Бернхарда від 04.09.2007 р. на представництво його інтересів у суді оригінал).
2. Копія нотаріально засвідченої 29 липня 1996 р. за № 1к-3736 копії Інформаційного повідомлення КМДА про іноземну інвестицію в Україні від 25.07.1996 р., реєстраційний № 1330/563-1.
3. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію СУН ТОВ «Серго-Баврія» від 28.05.1996 р., серія А00, № 018042.
4. Копія Довідки № 1976/06 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 03.02.2006 р.
5. Власноручна рукописна заява Хардера Бернхарда про вихід з СУН ТОВ «Серго-Баварія», оголошена на загальних зборах учасників товариства 27.11.2007 р. (оригінал).
6. Заява Хардера Бернхарда від 26.12.2007 р. про вихід з СУН ТОВ «Серго-Баварія» (засвідчена копія).
7. Протокол № 8 від 20.11.2007 р. загальних позачергових зборів СУН ТОВ «Серго-Баварія» (засвідчена копія).
8. Квитанції про сплату державного мита на суму (1371,96+67,14+85,00+314,75) грн.
9. Квитанція про оплату витрат на ІТЗ розгляду справи на суму 312,50 грн.
10. Витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 602844 з інформацією про ТОВ «СЕРГО» (оригінал).
11. Витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 602841 з інформацією про СУН ТОВ «Серго-Баварія» (оригінал).
12. Розрахунковий документ (чек Укрпошти) у підтвердження факту направлення копії позовної заяви на адресу СУН ТОВ «Серго-Баварія».
13. Розрахунковий документ (чек Укрпошти) у підтвердження факту направлення копії позовної заяви на адресу ТОВ «Серго».

Від імені позивача – представник за довіреністю Куля В.І.

==============================================================

Що спрацювало? Можливо, запланований візит В. Януковича до ФРН?

http://news.bigmir.net/ukraine/320298/ - Янукович повідомив, що очікує від візиту до Німеччини тільки позитиву

Президент України Віктор Янукович вірить в те, що його майбутній візит до Німеччини дозволить відкрити нові можливості у відносинах між двома країнами.

Про це він заявив в інтерв'ю Deutsche Welle, телерадіокомпанії ARD та газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung напередодні запланованого на 30 серпня офіційного візиту до ФРН.

"Я вірю в те, що цей візит дозволить відкрити нові можливості у відносинах між Україною і Німеччиною. Зовнішня політика України зараз грунтується насамперед на виконанні всіх взятих Україною на себе зобов'язань. Стабільність влади, яка останнім часом відновлена в Україні, буде служити виконанню спільних рішень, які будемо приймати. Тому що президент, уряд і Верховна Рада працюють, як єдиний механізм", - сказав Президент.

Янукович: Стабільність влади, яка останнім часом відновлена в Україні, буде служити виконанню спільних рішень, які будемо приймати. Тому що президент, уряд і Верховна Рада працюють, як єдиний механізм. Український лідер також відзначив, що приділяє багато уваги економізації зовнішньої політики країни. "Це означає, що ми останнім часом, проводячи економічні реформи, які я оголосив, будемо створювати нові мотивації, умови для інвесторів... Я очікую від візиту до Німеччини тільки позитиву", - сказав Янукович.

На питання Deutsche Welle, що президент України пояснить під час зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель щодо "інциденту з Ніко Ланге" - головою українського представництва Фонду Конрада Аденауера та "чи була загроза втручання у внутрішні справи України", про що говорили деякі політики та органи влади в Україні, перешкоджаючи в'їзду Н. Ланге, або було просто непорозуміння, Янукович сказав: "Офіційно ми вимог ніяких не висували і вважаємо, що це питання уже вичерпане"

Янукович: Це означає, що ми останнім часом, проводячи економічні реформи, які я оголосив, будемо створювати нові мотивації, умови для інвесторів.
На уточнююче питання, "Чи була помилка СБУ", Президент відповів: "Так ніхто не вважає. Ми домовилися, що після переговорів з двох сторін на рівні міністерств закордонних справ питання вичерпане".

Як повідомлялося, 26 червня керівника українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге протягом 10 годин в аеропорту Бориспіль не пропускали в Україну. 30 червня, Міністерство закордонних справ Німеччини викликало українського посла, щоб висловити йому невдоволення Берліна у зв'язку із затриманням Ніко Ланге.

Раніше заступник глави Адміністрації Президента Ганна Герман заявила, що служби, які не пропускали Ланге в Україну, мали дуже серйозну аргументацію щодо своїх дій. 6 липня, МЗС України назвав конфлікт навколо затримання Ланге вичерпаним. А 7 липня глава МЗС Німеччини Гідо Вестервелле назвав інцидент з Ланге непорозумінням.

Варто відзначити, що раніше Ланге у своїй статті критично оцінив дії команди нового Президента України Віктора Януковича.

Як повідомлялося, напередодні візиту до Німеччини Президента України Віктора Януковича активісти Репортерів без кордонів закликали Ангелу Меркель поставити перед ним на переговорах питання про утиск свободи слова в Україні.

По материалам Інтерфакс-Україна


Создан 20 авг 2010  Комментарии       
Всего 1, последний 9 лет назад
--- 24 ноя 2011 ответить
Бред! Ты бы лучше улицы мел! Юрист, тля!
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником