Пакет процесуальних документів у справі про відшкодування збитків від ДТП.

 

Пакет процесуальних документів у справі про відшкодування збитків від ДТП.

Цивільна справа № 2-3707/09, розглядається у Подільському райсуді м. Києва. Справа характерна.Подільський районний суд м. Києва
вул. Хорива, 21, м. Київ, 04071
Суддя Захарчук С.С. Справа № 2-3707/09

Позивач: Грабов’юк Віктор Андрійович,
пр-т Радянської України, 20-д, кв. 157, м. Київ, 04215, тел. 067-234-27-43

Відповідач: Рянді Денис Аркадійович,
вул. Татарська, 21, кв.28, м. Київ, 04107, тел.

Представник відповідача:
Куля Віктор Іванович,
вул. Боткіна, 4, кв.18, м. Київ, 03055,
тел./факс 457-40-72, http://gro-za.io.ua

Третя особа: Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Кредо», вул. 8 Березня, 34,
тел. 061-289-90-66

02 грудня 2009 р.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ проти позовної заяви про відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП

Ухвалою від 15 вересня 2009 р. судді Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С. відкрито провадження у цивільній справі за позовом Грабов’юка Віктора Андрійовича до Рянді Дениса Аркадійовича, третя особа – Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Кредо», про відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП.
Позивач зазначає, що 08 липня 2008 р. о 16 год. 15 хв. сталася ДТП, внаслідок якої з вини відповідача автомобілю марки CHEVROLET LACETTI 1.6 SE (Шевроле Лачетті) № АА 3771 КТ, що належить позивачу, завдано технічні пошкодження. Позивач отримав страхове відшкодування від третьої особи – Страхової компанії «Кредо» у сумі 24990,00 грн. Однак, позивач вважає, що отримана сума не повністю відшкодовує понесені збитки, і вимагає стягнути з відповідача, як винної особи у скоєнні ДТП, додатково на його користь 26140,61 грн., як різницю між фактичним розміром шкоди 51130,61 грн. і страховою виплатою. Крім того, позов містить вимоги стягнути інфляційні втрати у сумі 2634,01 грн., 3% річних від простроченої суми у розмірі 402,82 грн., витрати на проведення авто-товарознавчої експертизи у сумі 350,00 грн., комісійні витрати за переказ коштів через банківську установу у сумі 3,50 грн., вартість отриманих юридичних послуг у сумі 1000,00 грн., моральну шкоду у сумі 1000,00 грн. загалом (30530,94 + 1000,00) = 31530,94 грн.
Відповідач вважає, що вимоги позивача підлягають частковому задоволенню, з огляду на те, що вони не повністю обґрунтовані посиланнями на нормативно-правові акти та розрахунками на їх підставі. Крім того, на думку відповідача, фактичні розміри шкоди на суму 51130,61 грн. насправді є гіпотетичною, оціночною величиною, оскільки позивач не надав доказів про фактичну сплату зазначеної суми спеціалізованій організації чи суб’єкту підприємницької діяльності за виконані ремонтні роботи.
У якості доказу до зазначеної обставини відповідач надає в суд копії розрахункових документів від двох незалежних виконавців послуг з ремонту автомобілів (Додатки 1 та 2).
Відповідно до рахунку-фактури № СЧ-0009722 від 14 жовтня 2008 р., виданого за заявою відповідача філією «Автоцентр на Кільцевій» АТ «УкрАвто», вартість запчастин та матеріалів для відновлювального ремонту автомобіля марки CHEVROLET LACETTI 1.6 SE по переліку, наданому позивачем, становить 21552,92 грн. (див. Додаток 1) проти суми 36626,88 грн., наданої позивачем. Перевищення складає (36626,88–21552,92) = 15073,96 грн.
Згідно з ремонтною калькуляцією № 117 від 18.11.2009 р. (див. Додаток 2), виданою відповідачу суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою Барковим Ю.П., вартість запчастин CHEVROLET LACETTI 1.6 SE становить ще меншу суму, а саме – 17340,59 грн. Загальні витрати на ремонт відповідно до зазначеної калькуляції становлять 25750,59 грн. проти суми, вказаної позивачем, у розмірі 51130,61 грн.
З огляду на те, що позивач отримав страхове відшкодування у сумі 24990,00 грн., для повної компенсації його матеріальних втрат необхідно отримати (25750,59 – 24990,00) = 760,59 грн.
Відповідач погоджується сплатити позивачу вказану різницю у сумі 760,59 грн., з якою позивач не погоджується. Слід зазначити, що після ДТП, яка сталася 08 липня 2008 р., відповідач пропонував позивачу відремонтувати пошкоджений автомобіль за рахунок відповідача. Але позивач не погодився, вирішивши, очевидно, отримати на підставі розрахунків експертизи та рішення суду набагато більшу суму, яка наближається до залишкової вартості 64176,16 грн. автомобіля № АА 3771 КТ, що був у користуванні з січня 2005 р., до його пошкодження.
У зв’язку з викладеним вище у повному задоволенні позовних вимог Грабов’юка Віктора Андрійовича до Рянді Дениса Аркадійовича слід відмовити, а задовольнити їх частково з урахуванням основної суми відшкодування матеріальних втрат у розмірі 760,59 грн. та додатково підтверджених розрахунками, якщо такі будуть надані позивачем, інфляційних втрат та 3% відсотків річних.
Що стосується витрат на проведення авто-товарознавчої експертизи на суму 350,00 грн. – відповідач не погоджується компенсувати ці витрати з огляду на нереалістичність висновків експертизи, отриманих з застосуванням комп’ютерної програми Аудатекс, база даних якої побудована на європейські цінах, а не на українських. Крім того, висновки експертизи побудовані на розрахунках, які відносяться до автомобіля іншої марки, не CHEVROLET LACETTI, а DAEWOO LACETTI. При використанні тієї ж програми, але з українськими цінами на запчастини CHEVROLET LACETTI, висновки виконавця послуг з ремонту автомобілів Баркова Ю.П. суттєво відрізняються від висновків спеціаліста-товарознавця КНДІСЕ.
Стосовно витрат на юридичні послуги – вони не обґрунтовані законодавчо і не підтверджуються розрахунками по методиці розрахунку витрат на правову допомогу, затвердженій відповідною постановою Кабінету Міністрів України.
Позивач також не навів обґрунтування розміру моральної шкоди, а тому в задоволенні цієї позовної вимоги слід також відмовити.

Додатки:

1. Рахунок-фактура філії «Автоцентр на Кільцевій» АТ «УкрАВТО» № СЧ-0009722 від 24.10.2008 р.
2. Ремонтна калькуляція № 117 від 18.11.2009 р. СТО ФОП Баркова Ю.П.
3. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП Баркова Юрія Петровича.


Відповідач Рянді Д.А.

Представник відповідача Куля В.І.
==========================================================================

02 грудня 2009 р.

ЗАЯВА
про надання копії техзапису судового засідання

Прошу надати повну копію інформації з носія технічного фіксування судового процесу у зазначеній справі, починаючи з попереднього засідання по сьогоднішню дату.


Представник відповідача Куля В.І.
==========================================================================

«18» грудня 2009 р.

ЗАУВАЖЕННЯ
до журналу судового засідання від 02.12.2009 р.

У зв’язку з виявленою мною технічною помилкою в журналі судового засідання від 02.12.2009 р., зафіксованого на носію копії інформації технічного фіксування судового процесу у справі № 2-3707/09 від тієї ж дати, прошу посвідчити наступні зауваження до зазначеного журналу:

1) У переліку осіб, що беруть участь у справі, прізвище представника відповідача спотворене. Замість «Пуля В.І.» слід читати «Куля В.І.». Підставою для виправлення цієї технічної помилки є копія довіреності, що знаходиться в матеріалах справи, а також Паспорт громадянина України, в якому зазначено «Куля Віктор Іванович». У судовому засіданні моя особа встановлювалась, секретар судового засідання заносила дані в програмно-апаратний комплекс технічного фіксування судового процесу «Камертон» не з голосу, що могло б служити виправданням для подібної помилки, а з паспорту.
2) У пункті 12 журналу судового засідання вчинений запис від 02.12.2009 о 14:37:21, у стовпчику під назвою «Дійова особа», прізвище представника відповідача спотворене таким же чином.

На підставі викладеного вище, у відповідності до ч. 2 ст. 199 ЦПК України, прошу посвідчити ці зауваження щодо неправильності зазначених записів журналу судового засідання, про що постановити відповідну ухвалу.

Представник відповідача Куля В.І.
==========================================================================

«18» грудня 2009 р.
ЗАУВАЖЕННЯ
до технічного запису судового засідання від 02.12.2009 р.

У відповідності до ст. 43 КАСУ заявляю наступні зауваження щодо технічного запису судового засідання у зазначеній справі:

Як свідчить аналіз каталогу файлів технічного запису, у процесі судового засідання яке відбулося 02.12.2009 р., були зафіксовані 2 фонограми, а саме, з найменуваннями файлів 20091202-143220.wav та 20091202-143310.wav (див. зображення нижче {у Нарисі - зліва}).

Фонограма 20091202-143220.wav повинна містити тестовий запис, однак насправді його немає, а записані звуки носять випадковий характер.

Фонограма 20091202-143310.wav містить повний звукозапис судового засідання, однак нерозбірлива. Особливо у фрагментах, які відтворюють голос судді. На фоні корисної інформації з заниженим рівнем прослуховуються з більш високим рівнем стуки комп’ютерної клавіатури, шурхіт паперів, тощо.

Причина полягає у недотриманні секретарем судового засідання вимог Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами, затвердженої Наказом ДСА України від 21.07.2005 р. № 84, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2005 р. за № 868/11148.

Порушена технологія (порядок) звукозапису, а саме, перед початком роботи та у процесі судового засідання секретар всупереч п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.7, 5.3.3 не ініціював режим тестового запису, не здійснював тестування програмно-апаратних засобів технічного фіксування, не прослуховував тестовий запис і не перевірив рівень запису звуку, не здійснював поточний контроль якості запису, не повідомив суддю про неможливість налагодження коректної роботи комплексу звукозапису. Тестовий запис відсутній на компакт-диску з фонограмою судового засідання. Внаслідок перелічених порушень Інструкції рівень звуку від мікрофона головуючого судді виявився заниженим, тобто вийшов за межі динамічного діапазону (-55 ... +3 дб), встановленого п. 3.1 Інструкції. Водночас у журналі судового засідання міститься запис про те, що нібито була проведена перевірка комплексу «Камертон», на якому здійснювалася технічна фіксація. Однак, насправді така перевірка не здійснювалася, принаймі відсутність тестового запису про це однозначно свідчить.

Осцилограма звукового сигналу 20091202-143310.wav (див. Таблицю 1 у порівнянні з Таблицею 2 у додатку) підтверджує наявність дефектів звукового тракту мікрофон-мікшер-звуковий адаптер, зафіксований сигнал має амплітуду на рівні, або нижче шумових сигналів акустичного оточення і нерозбірливий, непридатний для розшифрування та сприйняття на слух. Подібну осцилограму має можливість переглянути на екрані монітору секретар судового засідання і у процесі судового засідання прослідити за рівнем запису звуку.

На підставі викладеного вище, у відповідності до ч. 2 ст. 199 ЦПК України, прошу посвідчити ці зауваження щодо невідповідності параметрів звукозапису судового засідання вимогам Інструкції, про що постановити відповідну ухвалу.

Прошу також у подальшому не допускати порушень Інструкції з боку секретаря судового засідання і забезпечити шляхом звернення до голови суду належне обслуговування програмно-апаратних комплексів технічного фіксування судового процесу у цивільних справах.

Додаток:

Аркуш з Таблицями 1, 2, у яких відображені осцилограми технічного запису судового засідання від 02.12.2009 р. у порівнянні з еталонною фонограмою.

Представник відповідача Куля В.І.

==========================================================================

Подільський районний суд м. Києва
вул. Хорива, 21, м. Київ, 04071
Суддя Захарчук С.С. Справа № 2-3707/09

Позивач: Грабов’юк Віктор Андрійович,
пр-т Радянської України, 20-д, кв. 157,
м. Київ, 04215, тел. 067-234-27-43
Відповідач: Рянді Денис Аркадійович,
вул. Татарська, 21, кв.28, м. Київ, 04107
Представник відповідача:
Куля Віктор Іванович,
вул. Боткіна, 4, кв.18, м. Київ, 03055,
тел./факс 457-40-72, http://gro-za.io.ua
Третя особа: Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Кредо», вул. 8 Березня, 34,
тел. 061-289-90-66

«18» грудня 2009 р.

КЛОПОТАННЯ
про призначення авто-товарознавчої експертизи

Сторона відповідача не погоджується з висновками позивача щодо розміру матеріальних збитків, які виникли внаслідок ДТП, оскільки в матеріалах справи є розрахунки вартості відновлювального ремонту пошкодженого транспортного засобу – легкового автомобіля CHEVROLET LACETTI, ДНЗ АА 6244 ЕЕ на дату оцінки 28 липня 2008 р.

У відповідності до протокольної ухвали суду від 02 грудня 2009 р. у зазначеній справі, згідно з «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (з унесеними змінами та доповненнями станом на 01.06.2009 р.),

прошу:
1. Призначити авто-товарознавчу експертизу розміру вартості матеріальних збитків, заподіяних власнику дорожньо-транспортного засобу Шевроле Лачетті, державний номерний знак АА 6244 ЕЕ, внаслідок пошкодження останнього в ДТП, яка сталася 08 липня 2008 року о 16 годині 15 хвилин у м. Києві на Подільському узвозі поблизу електроопори 63.
2. На вирішення експертизи, у відповідності до зазначеної Інструкції, поставити питання згідно з наведеним нижче переліком:

2.1. Яка ринкова вартість дорожнього транспортного засобу – легкового автомобіля CHEVROLET LACETTI, ДНЗ АА 6244 ЕЕ на дату оцінки 28 липня 2008 р.?

2.2. Яка утилізаційна вартість дорожнього транспортного засобу – легкового автомобіля CHEVROLET LACETTI, ДНЗ АА 6244 ЕЕ на дату оцінки 28 липня 2008 р.?

2.3. Яка вартість матеріального збитку (шкоди), завдана власнику Грабов’юку Віктору Андрійовичу дорожнього транспортного засобу – легкового автомобіля CHEVROLET LACETTI, ДНЗ АА 6244 ЕЕ , на дату оцінки 08 липня 2008 р. внаслідок пошкодження останнього в ДТП, яка сталася 08 липня 2008 року о 16 годині 15 хвилин у м. Києві на Подільському узвозі поблизу електроопори 63.

2.4. Чи укомплектовано ДТЗ відповідно до нормативно-технічної документації підприємства-виробника? Якщо ні, то в чому саме полягає неукомплектованість?

2.5. Яка дата виготовлення даного ДТЗ ?

2.6. Чи можливо провести ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженого ДТЗ (його складових)? Якщо можливо, то який обсяг, характер і вартість цих робіт на дату оцінки 28 липня 2008 року ?

2.7. Яке значення складає коефіцієнт фізичного зносу складових зазначеного ДТЗ?

2.8. Чи відповідають виконані ремонтно-відновлювальні роботи нормативним вимогам?

2.9. Яким характеристикам (у тому числі типу) відповідає ДТЗ згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності?

3. Зобов’язати позивача Грабов’юка Віктора Андрійовича надати на дослідження експертові ДТЗ – легковий автомобіль CHEVROLET LACETTI, ДНЗ АА 6244 ЕЕ та документацію, що стосується його реєстрації, матеріали розслідування події, що призвела до матеріальної шкоди, а також документи, в яких зафіксовані інші вихідні дані, необхідні для вирішення поставлених питань.
4. Експертизу доручити провести Центру правової допомоги «Правозахист», місцезнаходження якого 01004 м. Київ, вул. Пушкінська 32-б , м. Київ, 01004, тел./факс: 278-50-31, тел.: 279-04-96, http://www.pravozahyst.com.ua/zvern.php, експерт: Малахов Сергій Павлович – судовий експерт-автотоварознавець, освіта: вища технічна, спеціальність: 12.2 “Визначення вартості дорожніх транспортних засобів та розміру матеріального збитку, заподіяного їх власнику”, стаж експертної роботи з 1999 р., свідоцтво судового експерта: №588 від 30.03.1999 р.
5. Передати експертній установі на період проведення експертизи матеріали цивільної справи № 2-3707/09
6. Покласти обов’язок оплати послуг по проведенню експертизи на учасників процесу відповідно до законодавства.

Відповідач Рянді Д.А.
Представник відповідача Куля В.І.

==========================================================================


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н  А  К  А  З

N 53/5 від 08.10.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
3 листопада 1998 р.
за N 705/3145


Про затвердження Інструкції про призначення та проведення
судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з
питань підготовки та призначення судових експертиз
та експертних досліджень

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 144/5 ( z0061-05 ) від 30.12.2004
N 59/5 ( z0648-05 ) від 10.06.2005
N 126/5 ( z1393-06 ) від 29.12.2006
N 1198/5 ( z0654-08 ) від 15.07.2008
N 965/5 ( z0493-09 ) від 01.06.2009 }


Автотоварознавча експертиза

135. До числа основних завдань автотоварознавчої експертизи
належать визначення ринкової вартості дорожніх транспортних
засобів (далі - ДТЗ), їх складових, а також розміру вартості
матеріальних збитків, заподіяних власнику або володільцю ДТЗ
унаслідок пошкодження останнього.
Перед автотоварознавчою експертизою можуть ставитись також
питання про складові основного завдання або споріднені з ним, якщо
такі питання мають значення для цивільно-правових і
адміністративно-правових відносин, пов'язаних з придбанням і
експлуатацією дорожньо-транспортних засобів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

Яка ринкова вартість дорожнього транспортного засобу
(зазначаються його марка, модель і державний реєстраційний номер)
на дату оцінки (указується дата, на яку визначається його
вартість)?
Яка вартість дорожнього транспортного засобу (зазначаються
марка, модель ДТЗ і ідентифікаційний номер), його складових, що
ввозяться на митну територію України, на дату оцінки (вказується
дата, на яку визначається його вартість)?
Яка ринкова вартість сільськогосподарської та будівельної
техніки? Примітка: визначається вартість техніки, що обладнана
силовим агрегатом та самохідним шасі, зокрема трактори, комбайни
тощо. { Пункт 135 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1198/5 ( z0654-08 ) від 15.07.2008 }
Яке значення складає величина втрати товарної вартості ДТЗ на
дату оцінки (указується дата, на яку визначається його вартість)?
Яка утилізаційна вартість дорожнього транспортного засобу
(зазначаються його марка, модель і державний реєстраційний або
ідентифікаційний номер) на дату оцінки (указується дата, на яку
визначається його вартість)?
Яка скрапова вартість ДТЗ (зазначаються його марка, модель і
державний реєстраційний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки
(указується дата, на яку визначається його вартість)?
Яка ліквідаційна вартість ДТЗ (зазначаються його марка,
модель і державний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки
(указується дата, на яку визначається його вартість)?
Яка вартість матеріального збитку (шкоди), завдана власнику
дорожнього транспортного засобу (зазначаються прізвище, ім'я та по
батькові власника, марка, модель ДТЗ, його державний реєстраційний
номер) внаслідок... (зазначається подія, що призвела до
матеріальної шкоди), на дату оцінки (указується дата, на яку
визначається вартість)?
Чи укомплектовано ДТЗ відповідно до нормативно-технічної
документації підприємства-виробника? Якщо ні, то в чому саме
полягає неукомплектованість?
Яка дата виготовлення даного ДТЗ (його складової)?
До якого типу належить даний двигун, які його основні
характеристики?
Чи можливо провести ремонтно-відновлювальні роботи
пошкодженого ДТЗ (його складових)? Якщо можливо, то який обсяг,
характер і вартість цих робіт на дату оцінки (указується дата, на
яку проводиться оцінка майна)?
Яке значення складає коефіцієнт фізичного зносу складових
зазначеного ДТЗ?
Яке значення складає процентний показник ринкової вартості
ДТЗ?
Чи відповідають виконані ремонтно-відновлювальні роботи
нормативним вимогам? { Абзац вісімнадцятий пункту 135 в редакції
Наказу Міністерства юстиції N 1198/5 ( z0654-08 ) від 15.07.2008 }
Яким характеристикам (у тому числі типу) відповідає ДТЗ
згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної
діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )?
{ Абзац шістнадцятий Орієнтовного переліку вирішуваних питань
пункту 135 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 965/5
( z0493-09 ) від 01.06.2009 }

136. На дослідження експертові надаються ДТЗ та документація,
що стосується його реєстрації, матеріали розслідування події, що
призвела до матеріальної шкоди, а також документи, в яких
зафіксовані інші вихідні дані, необхідні для вирішення
поставленого питання.
У разі потреби виклик зацікавлених осіб на технічний огляд
ДТЗ здійснюється замовником експертизи із зазначенням дати, місця
та часу проведення огляду (після їх узгодження з експертом).
Особа або орган, які призначили експертизу, повинні
забезпечити можливість огляду ДТЗ та належні безпечні умови
(освітлення, вільний доступ, можливість огляду ДТЗ з різних боків
тощо).

==========================================================================


Создан 18 дек 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником