Мирова угода за позовом Житлово-будівельного кооперативу "Алмаз-5" до КП.

 
 

Мирова угода за позовом Житлово-будівельного кооперативу "Алмаз-5" до КП.

Затверджена ухвалою ГС м. Києва від 21.10.09 у справі № 35/578. Відповідач погодився повернути ЖБК 23412,18 грн.http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6536363

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98УХВАЛА


Справа № 35/578


21.10.09За позовом Житлово-будівельного кооперативу "Алмаз-5"

до Комунального підприємства "Ремонтно-експлуатаційна організація - 1"

про стягнення грошових коштів 23 805,76 грн.


Суддя Літвінова М.Є.


Представники сторін:

від позивача: Задоя Ю.М. –голова правління ;

від відповідача: Музика О.Г.- предст. за довір. № 1000 від 15.09.2009р.


ОБСТАВИНИ СПРАВИ:


На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Житлово-будівельного кооперативу "Алмаз-5" до Комунального підприємства "Ремонтно-експлуатаційна організація - 1" про стягнення з відповідача на користь позивача коштів за ненадані послуги за Договором про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій №8 від 01.09.2008р. в розмірі 23 805,76 грн., та стягнення судових витрат.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2009р. порушено провадження у справі №35/578 розгляд справи призначено на 21.10.2009р.

В судовому засіданні 21.10.2009р. представник позивача надав заяву про уточнення позовних вимог та документи на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі №35/578 від 15.09.2009р.

Представник позивача підтримав заяву про уточнення позовних вимог та просив суд стягнути з відповідача на користь позивача суму зайво сплачених коштів у розмірі 23 412,18 грн.

Представник відповідача надав заяву про затвердження мирової угоди, примірники останньої для огляду суду, та документи на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі №35/578 від 15.09.2009р.

Представники сторін підтримали вищезазначену заяву та просили суд задовольнити останню: затвердити мирову угоду та припинити провадження у справі №35/578.

Наслідки припинення провадження у справі в зв'язку з укладанням мирової угоди , передбачені ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, сторонам роз'яснені, з настанням останніх сторони погоджуються у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд вирішив задовольнити спільну заяву сторін про затвердження мирової угоди.

Зі змісту мирової угоди по справі №35/578 від 20.10.2009р. вбачається, що Комунальне підприємство "Ремонтно-експлуатаційна організація - 1" (код ЄДРПОУ 36114046) (надалі –Відповідач), в особі директора Педорича П.М., який діє на підставі Статуту, та Житлово - будівельного кооператив "Алмаз-5" (код ЄДРПОУ 24257011) (надалі –Позивач) в особі голови правління Задої Ю.М., який діє на підставі Статуту, що є сторонами у справі №35/578 про стягнення грошових коштів, державного мита та витрат на ІТЗ судового процесу, яка розглядається Господарським судом м. Києва, дійшли взаємної згоди укласти мирову угоду на стадії судового провадження на зазначених нижче умовах:


1. Відповідач визнає, що його заборгованість перед Позивачем на момент укладення мирової угоди відповідає відомостям викладеним у позовній заяві (з урахуванням уточнень позовних вимог) і становить 23412,18 грн. (двадцять три тисячі чотириста дванадцять гривень вісімнадцять копійок).

2. Відповідач визнає суму заборгованості за Договором №8 від 01.09.2008р. та зобов'язується сплатити Позивачу заборгованість у сумі 23412,18 грн. (двадцять три тисячі чотириста дванадцять гривень вісімнадцять копійок) у такі строки:

Листопад 2009 –1951,00 грн.

Грудень 2009 - 1951,00 грн.

Січень 2010 - 1951,00 грн.

Лютий 2010 - 1951,00 грн.

Березень 2010 -1951,00 грн.

Квітень 2010 - 1951,00 грн.

Травень 2010 - 1951,00 грн.

Червень 2010 - 1951,00 грн.

Липень 2010 - 1951,00 грн.

Серпень 2010 - 1951,00 грн.

Вересень 2010 - 1951,00 грн.

Жовтень 2010 - 1951,00 грн.

Всього: 23412,18 грн.


3. Відповідач зобов'язується перерахувати суми, що зазначені в п.1 цієї Мирової угоди на розрахунковий рахунок Позивача №26008301290342 в Ленінградському від. Промінвестбанку м. Києва, МФО 322108, код 24257011 у зазначені в п. 1 цієї Мирової угоди строки.

4. Відповідач зобов'язується сплатити Позивачу судові витрати по господарській справі №35/578 в сумі 237,03 грн. в строк до 31.12.2009р.

5. Позивач і Відповідач заявляють, що в процесі укладення цієї Мирової угоди та в процесі виконання її умов не були та не будуть порушені права третіх осіб, в тому числі держави.

6. Позивач гарантує, що після підписання цієї мирової угоди та повного погашення заборгованості, він у межах прав, наданих йому, як стороні спору, не буде звертатися до Господарського суду м. Києва з позовом на той же предмет спору та з тих же підстав.

7. Дана Мирова угода укладена в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу –по одному для кожної із сторін та для Господарського суду м. Києва.

8. Дана угода набирає чинності з дня її затвердження Господарським судом м. Києва.


Житлово - будівельний кооператив Комунальне підприємство

"Алмаз-5" "Ремонтно-експлуатаційна організація - 1"


Голова правління Директор

__________ Ю.Задоя ____________П.Педорович

/підпис, печатка/ /підпис, печатка/Розглянувши подану мирову угоду по справі №35/578 від 20.10.2009р., суд встановив, що умови укладеної сторонами мирової угоди стосуються прав та обов’язків сторін та не суперечать чинному законодавству і підлягають затвердженню.

Дослідивши наявні матеріали справи, суд вважає за необхідне затвердити мирову угоду, укладену між сторонами та припинити провадження у справі, на підставі п. 7 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 80, ст.ст. 78, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд –


У Х В А Л И В:

1. Затвердити мирову угоду, укладену між Житлово - будівельним кооперативом "Алмаз-5" та Комунальним підприємством "Ремонтно-експлуатаційна організація - 1" в наступній редакції:

Комунальне підприємство "Ремонтно-експлуатаційна організація - 1" (код ЄДРПОУ 36114046) (надалі –Відповідач), в особі директора Педорича П.М., який діє на підставі Статуту, та Житлово - будівельного кооператив "Алмаз-5" (код ЄДРПОУ 24257011) (надалі –Позивач) в особі голови правління Задої Ю.М., який діє на підставі Статуту, що є сторонами у справі №35/578 про стягнення грошових коштів, державного мита та витрат на ІТЗ судового процесу, яка розглядається Господарським судом м. Києва, дійшли взаємної згоди укласти мирову угоду на стадії судового провадження на зазначених нижче умовах:


1. Відповідач визнає, що його заборгованість перед Позивачем на момент укладення мирової угоди відповідає відомостям викладеним у позовній заяві (з урахуванням уточнень позовних вимог) і становить 23412,18 грн. (двадцять три тисячі чотириста дванадцять гривень вісімнадцять копійок).

2. Відповідач визнає суму заборгованості за Договором №8 від 01.09.2008р. та зобов'язується сплатити Позивачу заборгованість у сумі 23412,18 грн. (двадцять три тисячі чотириста дванадцять гривень вісімнадцять копійок) у такі строки:

Листопад 2009 –1951,00 грн.

Грудень 2009 - 1951,00 грн.

Січень 2010 - 1951,00 грн.

Лютий 2010 - 1951,00 грн.

Березень 2010 -1951,00 грн.

Квітень 2010 - 1951,00 грн.

Травень 2010 - 1951,00 грн.

Червень 2010 - 1951,00 грн.

Липень 2010 - 1951,00 грн.

Серпень 2010 - 1951,00 грн.

Вересень 2010 - 1951,00 грн.

Жовтень 2010 - 1951,00 грн.

Всього: 23412,18 грн.


3. Відповідач зобов'язується перерахувати суми, що зазначені в п.1 цієї Мирової угоди на розрахунковий рахунок Позивача №26008301290342 в Ленінградському від. Промінвестбанку м. Києва, МФО 322108, код 24257011 у зазначені в п. 1 цієї Мирової угоди строки.

4. Відповідач зобов'язується сплатити Позивачу судові витрати по господарській справі №35/578 в сумі 237,03 грн. в строк до 31.12.2009р.

5. Позивач і Відповідач заявляють, що в процесі укладення цієї Мирової угоди та в процесі виконання її умов не були та не будуть порушені права третіх осіб, в тому числі держави.

6. Позивач гарантує, що після підписання цієї мирової угоди та повного погашення заборгованості, він у межах прав, наданих йому, як стороні спору, не буде звертатися до Господарського суду м. Києва з позовом на той же предмет спору та з тих же підстав.

7. Дана Мирова угода укладена в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу –по одному для кожної із сторін та для Господарського суду м. Києва.

8. Дана угода набирає чинності з дня її затвердження Господарським судом м. Києва.


Житлово - будівельний кооператив Комунальне підприємство

"Алмаз-5" "Ремонтно-експлуатаційна організація - 1"


Голова правління Директор

__________ Ю.Задоя ____________П.Педорович

/підпис, печатка/ /підпис, печатка/


2. Провадження у справі 35/578 припинити.

3. Копію ухвали направити сторонам.

Суддя М.Є.Літвінова

1 gro-za - Київ - Ukraine 2009-11-16 15:29:43 10 мин назад
Буде перенесена у "Нариси".


Создан 16 ноя 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником