З домофонщиками будуть розбиратися в суді.

 
 

З домофонщиками будуть розбиратися в суді.

Позов про захист прав споживача житлово-комунальних послуг і визнання недійсними договорів на монтаж та технічне обслуговування домофонних систем.Цей текст перенесений з Форуму даного сайту у Нариси: Тетяна Academia - Київ - Україна 2009-10-02 17:06:35
==========================================================

Солом`янський районний суд м. Києва,вул. Шутова, 1, м. Київ, 03113
Суддя Мельник В.В.,Справа № 2-3641-1/09
Позивач: Кікоть Тетяна Іванівна,вул. Ушинського, 19, кв.125, м. Київ, 03151, тел. 243-12-97
Представник позивача (за довіреністю):Куля Віктор Іванович,вул. Боткіна, 4, кв. 18, м. Київ, 03055, тел. 457-40-72, http://gro-za.io.ua
Відповідачі:
1. Комунальне підприємство Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Солом`янської районної у м. Києві ради (КП Дирекція),адреса: вул. Соціалістична, 6, м. Київ, 03186, тел. 249-46-96
2. ТОВ «Укрбудсвіт»,вул. Дмитрівська, 96/98, м. Київ, 01135, тел. 585-90-55, 486-32-10
3. Івасюк Ірина Болеславівна, вул. Ушинського, 19, кв.131, м. Київ, 03151, тел. 243-13-96
Ціна позову – моральна шкода 25 000 грн.

01 жовтня 2009 року


Позов про захист прав споживача житлово-комунальних послуг і визнання недійсними договорів на монтаж та технічне обслуговування домофонних систем


Уточнена позовна заява на виконання ухвали від 22.09.2009 року про усунення недоліків.

1. Зміст позовних вимог:

1.1. Стягнути з Комунального підприємства Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Солом`янської районної у м. Києві ради моральну шкоду, нанесену неналежним виконанням обов`язків балансоутримувача і управителя житлових будинків, що призвело до самовільного переобладнання та перепланування ТОВ «Укрбудсвіт» в багатоквартирному будинку № 19 по вулиці Ушинського вхідних дверей до 4 під`їзду, руйнуванню майна, що належить позивачу на праві спільної сумісної власності і створення перешкод в користуванні власною квартирою № 125 в будинку № 19 по вулиці Ушинського та об’єктами спільної сумісної власності на користь позивача у розмірі
5 000 грн.

1.2. Визнати недійсним «Договір № 2 651 на виконання робіт з монтажу домофонних систем» від 14.08.2009 року між мешканцями будинку № 19, вул. Ушинського, під`їзду 4 в особі представника Івасюк Ірина Болеславівна та ТОВ «Укрбудсвіт» в особі директора Юрченко С.М. в зв’язку з відсутністю у Івасюк І.Б. необхідних повноважень на вчинення правочинів щодо розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності.

1.3. Визнати недійсним «Договір № 2 651 про надання послуг з технічного обслуговування» без дати між мешканцями будинку № 19, вул. Ушинського, під`їзду 4 в особі представника Івасюк Ірина Болеславівна та ТОВ «Укрбудсвіт» в особі директора Юрченко С.М. в зв’язку з відсутністю у співвласника Івасюк І.Б. необхідних повноважень на вчинення правочинів щодо розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності.

1.4. Стягнути з ТОВ «Укрбудсвіт» моральну шкоду, нанесену самоуправством, нечесною підприємницькою практикою та створенням перешкод позивачу в користуванні власною квартирою № 125 в будинку № 19 по вулиці Ушинського та об’єктами спільної сумісної власності на користь позивача у розмірі 10 000 грн.

1.5. Стягнути з Івасюк Ірини Болеславівни моральну шкоду, нанесену самоуправством, вчиненням правочину щодо розпорядження спільним майном без згоди всіх співвласників, створенням перешкод в користуванні власною квартирою № 125 в будинку № 19 по вулиці Ушинського та об’єктами спільної сумісної власності на користь позивача у розмірі 10 000 грн.

2. Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги:

У відповідності до п.2 статті 24 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” балансоутримувач зобов'язаний:
1) укладати договір з власником (співвласниками) на утримання на балансі відповідного майна;
2) утримувати на балансі майно, визначене договором з власником (співвласниками);
3) вести бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність відповідно до законодавства;
4) забезпечувати управління майном власними силами або укладати договір з юридичною особою на управління майном;
5) забезпечити умови для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм та правил;
6) забезпечити належні експлуатацію та утримання майна, що перебуває на його балансі.

У відповідності до п. 2 статті 25 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” управитель зобов'язаний:
1) забезпечувати експлуатацію будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд та об'єктів благоустрою, розташованих на прибудинкових територіях, згідно з умовами укладених договорів, стандартами, нормативами, нормами і правилами;
2) дотримуватись умов договорів з учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
3) вимагати беззастережного виконання умов договору, стандартів, нормативів, норм і правил від виконавців послуг;
4) вимагати своєчасної і в повному обсязі оплати наданих житлово-комунальних послуг від споживачів;
5) надавати необхідну інформацію споживачам та реєструвати звернення споживачів у встановленому законодавством порядку в разі виникнення аварій або тимчасового припинення виконання будь-якої послуги, передбаченої договором;
6) контролювати стан забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами, проведення перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;
7) здійснювати огляд основних конструктивних елементів, огороджуючих конструкцій будинків і споруд, інженерних мереж, об'єктів благоустрою, розташованих на прибудинкових територіях (зовнішніх та внутрішньобудинкових систем, під'їзних шляхів і тротуарів), і складати відповідні акти;
8) забезпечувати здійснення профілактичних, поточних, капітальних та аварійних ремонтів відповідно до встановлених стандартами, нормативами, нормами і правилами вимог щодо строків та регламентів;
9) надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо.

Згідно п. 2 статті 29 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” у разі, якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори на надання житлово-комунальних послуг з іншим виконавцем.

Рішенням Солом'янської районної у м. Києві ради від 15.12.07 № 213, з 01.04.2008 року обов`язки балансоутримувача і управителя житлового фонду в Солом’янському районі були покладені на Комунальне підприємство Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Солом`янської районної у м. Києві ради (КП Дирекція).

Самоусунувшись від виконання обов’язків балансоутримувача та управителя будинків, КП Дирекція допустило самовільне переобладнання та перепланування ТОВ «Укрбудсвіт» в багатоквартирному будинку № 19 по вулиці Ушинського вхідних дверей до 4 під`їзду.

Без узгодження з балансоутримувачем будинку, без встановлення договірних відносин з балансоутримувачем будинку або виконавцем послуг з обслуговування будинків, ТОВ «Укрбудсвіт» 11-13 вересня 2009 року здійснило несанкціонований демонтаж вхідних металевих дверей з кодовим замком в 4 під`їзді будинку № 19 по вулиці Ушинського і монтаж домофонних систем обмеження доступу до 4 під`їзду зазначеного вище будинку.

Невиконання балансоутримувачем своїх обов’язків привело до порушення прав споживачів на одержання вчасно та відповідної якості житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг відповідно до п.1 статті 20 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, а саме прав на :
- належне управління житловим будинком;
- належне утримання майна, що перебуває на балансі балансоутримувача і належить позивачу на праві спільної сумісної власності;
- належну експлуатацію будинку згідно з умовами укладених договорів, стандартами, нормативами, нормами і правилами.

Згідно вимог п.1 статті 14 (право споживача на безпеку продукції (товарів, наслідки робіт)) Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров'я, навколишнього природного середовища, а також не завдавала шкоди його майну.

У відповідності до п. 1 статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

У відповідності до п. 7 статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів", у разі коли надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію та про виробника (виконавця, продавця) спричинило:
1) придбання продукції, яка не має потрібних споживачеві властивостей, - споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків;
2) неможливість використання придбаної продукції за призначенням - споживач має право вимагати надання у прийнятно короткий, але не більше місяця, строк належної інформації. Якщо інформацію в обумовлений строк не буде надано, споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків;
3) заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну споживача - споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) вимоги, передбачені статтею 16 цього Закону, а також вимагати відшкодування збитків, завданих природним об'єктам, що перебувають у його володінні на праві власності або на інших підставах, передбачених законом чи договором.

У відповідності до статті 21 Закону України "Про захист прав споживачів",
1. Крім інших випадків порушень прав споживачів, які можуть бути встановлені та доведені виходячи з відповідних положень законодавства у сфері захисту прав споживачів, вважається, що для цілей застосування цього Закону та пов'язаного з ним законодавства про захист прав споживачів права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо:
1) при реалізації продукції будь-яким чином порушується право споживача на свободу вибору продукції;
2) при реалізації продукції будь-яким чином порушується свобода волевиявлення споживача та/або висловлене ним волевиявлення;
3) при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням (неналежним виконанням) сторонами умов договору;
4) порушується принцип рівності сторін договору, учасником якого є споживач;
5) будь-яким чином (крім випадків, передбачених законом) обмежується право споживача на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про відповідну продукцію;
6) споживачу реалізовано продукцію, яка є небезпечною, неналежної якості, фальсифікованою;
7) ціну продукції визначено неналежним чином;
8) документи, які підтверджують виконання договору, учасником якого є споживач, своєчасно не передано (надано) споживачу.

Згідно статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів",
1. Захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом.
2. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.
3. Споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

В результаті самоусунення КП Дирекція від виконання обов’язків балансоутримувача і управителя будинку і самовільного переобладнання та перепланування ТОВ «Укрбудсвіт» в багатоквартирному будинку № 19 по вулиці Ушинського вхідних дверей до 4 під`їзду:
- були порушені права споживача житлово-комунальних послуг на те, щоб результат надання послуг не завдавав шкоди майну, що належить йому на праві спільної сумісної власності;
- були порушені права споживача житлово-комунальних послуг на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору;
- були порушені права споживача житлово-комунальних послуг на свободу вибору продукції чи послуги та на свободу волевиявлення споживача.

Квартира № 125 в будинку № 19 по вулиці Ушинського в м. Києві належить позивачу на праві приватної власності.

У відповідності до п.2 статті 382 ЦК України позивачу як власнику квартири у багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир.

Згідно п.2 статті 369 ЦК України розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників. Згідно п. 3 статті 369 ЦК України співвласники мають право уповноважити одного з них на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним майном.

14.08.2009 року мешканець квартири № 131 Івасюк І. Б. в якості представника мешканців будинку № 19, вул. Ушинського, під`їзду 4, що зазначені в «Протоколі №1 Загальних зборів мешканців квартир» (додаток № 2) уклала з ТОВ «Укрбудсвіт» два договори з однаковими номерами:
- «Договір № 2 651 на виконання робіт з монтажу домофонних систем» від 14.08.2009 року (додаток № 3);
- «Договір № 2 651 про надання послуг з технічного обслуговування» без дати (додаток № 5).
Правочини щодо розпорядження спільним майном були укладені Івасюк І. Б. без отримання на це згоди всіх співвласників майна, що є у спільній сумісній власності. Позивач, як співвласник спільного майна в будинку № 19 по вул. Ушинського, не уповноважувала Івасюк І. Б. на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним майном.

В результаті укладання зазначених вище договорів позивачу були створені перешкоди в користуванні власністю. З метою досудового вирішення питання по забезпеченню безперешкодного доступу до власної квартири позивач звернулась до ТОВ «Укрбудсвіт» з «ЗАЯВОЮ про безоплатне надання ключів для забезпечення доступу до власної квартири» вх. № 123 від 19.08.2009 року (додаток № 8). В цій заяві вона просила надати безоплатно необхідну їй кількість ключів для забезпечення безперешкодного доступу в квартиру всіх проживаючих, а також родичів та постійних відвідувачів. Ця пропозиція ТОВ «Укрбудсвіт» була відхилена у “Відповіді ТОВ «Укрбудсвіт» вих. № 194 від 07.09.2009” (додаток № 11). Сподіваючись на досягнення компромісу, позивач звернулась до ТОВ «Укрбудсвіт» з “ЗАЯВОЮ стосовно надання коду доступу” вх. № 153 від 18.09.2009 року (додаток № 12). Позивач запропонувала надати їй та іншим власникам квартир, які заперечують проти монтажу домофонних систем, код доступу для відкриття електромагнітного замку домофону без електронних ключів. Позитивної відповіді на цю пропозицію також отримано не було. Остання спроба по досудовому вирішенню суперечки була здійснена в колективному „Клопотанні щодо досудового вирішення суперечки між власниками квартир і ТОВ «Укрбудсвіт» по усуненню створеної перешкоди в користуванні власністю” вх. №162 від 24.09.2009 року (додаток № 13). Позитивної відповіді на цю пропозицію також отримано не було.

20.08.2009 року в під`їзді 4 по вул. Ушинського, 19 почалися роботи на виконання документу «Заказ-наряд № 2 651 к договору № 2 651 от 14.08.2009 г.» (додаток № 8), дата завершення робіт 21.09.2009 року.

У відповідності до вимог статті 41 Конституції України, з метою недопущення протиправного позбавлення права власності, позивач разом з іншими власниками квартир звернулись до ТОВ «Укрбудсвіт» з колективною «ЗАЯВОЮ про заборону здійснення монтажу домофонної системи» вх. № 126 від 21.08.2009 року (додаток № 9). З метою захисту непорушного права приватної власності позивач разом з іншими власниками квартир звернулись до Солом’янського РУ ГУ МВС України з “ЗАЯВОЮ ПРО ЗАХИСТ права громадян України на безперешкодний доступ до власного житла та від протиправних посягань ТОВ «Укрбудсвіт»” вх. № Кол –2232 від 28.08.2009 року (додаток № 10).

11.09.2009 та 13.09.2009 року співробітниками ТОВ «Укрбудсвіт» були зруйновані сталеві вхідні двері з кодовим замком в 4 під`їзді будинку № 19 по вулиці Ушинського, які належать власникам квартир у багатоквартирному житловому будинку на праві спільної сумісної власності відповідно до вимог статті 382 ЦК України. Замість них були встановлені двері з електромагнітним замком та домофонною системою. Позивачу була створена загроза перешкоди в користуванні квартирою як об’єктом приватної власності і вхідними дверима до під`їзду як об’єктом спільної сумісної власності. Роботи по протиправному підключенню домофону були зупинені 13.09.2009 року на вимогу керівнка автопатруля № 104 Солом`янського РУ ГУ МВС України в м.Києві лейтенанта міліції Кривошиї Сергія Васильовича та старшого дільничого інспектора Солом`янського РУ ГУ МВС України в м.Києві Ціленко Юрія Михайловича. Станом на 01.10.2009 року домофонна система обмеження доступу до 4 під`їзду будинку № 19 по вулиці Ушинського знаходиться у повністю змонтованому і не підключеному вигляді.

В результаті порушення ТОВ «Укрбудсвіт» вимог статті 41 Конституції України позивач була позбавлена права користуватися приватною власністю (квартира) і майном, що є у спільній сумісній власності (вхідні двері до під`їзду). Через цепозивач разом з іншими власниками квартир заявила “ПРЕТЕНЗІЮ щодо створення ТОВ «Укрбудсвіт» перешкод у користуванні власністю і вимога невідкладно усунути створені перешкоди” вх. № 151 від 14.09.2009 року (додаток № 14). Копії зазначеної Претензії були надані прокурору міста Києва (вх. № 3713 від 15.09.2009 року), начальнику Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві (вх. Кол-2413 від 14.09.2009 року), начальнику Головного управління з питань захисту прав споживачів виконавчого органу Київради (вх. № 0125/ К631 від 15.09.2009 року), голові Солом'янської районної у м. Києві ради та Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації (вх. № К-1955/2 від 15.09.2009 року), директору Комунального підприємства «Чоколівське» (вх. № 186/1 від 14.09.2009 року). Згідно документу “Лист з прокуратури м. Києва вих. № 19 від 18.09.2009 року” (додаток № 16), колективна Претензія власників квартир до ТОВ «Укрбудсвіт» направлена для перевірки і прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

Згідно п.1 статті 369 ЦК України співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. В результаті укладення двох договорів з однаковими номерами - «Договору № 2 651 на виконання робіт з монтажу домофонних систем» від 14.08.2009 року (додаток
№ 3) та «Договору № 2 651 про надання послуг з технічного обслуговування» без дати (додаток № 5) позивачу були створені перешкоди в користування власним майном (квартира) та майном, що є у спільній сумісній власності. Вхідні двері до під`їзду обладнані електромагнітним замком, який можна відкрити лише за допомогою електронних ключів або коду доступу. Для того, щоб позивач і її родина могли зайти до під`їзду і пройти до своєї квартири, вони вимушені витрачати кошти на непотрібні платні послуги по купівлі електронних ключів для домофону.

3. Зазначення доказів, що підтверджують викладені вище обставини:

Доказ на підтвердження права власності позивача на квартиру № 125 в будинку № 19 по вулиці Ушинського в місті Києві міститься в «Свідоцтві про право власності на житло» (Додаток № 1).

Докази на підтвердження відсутності згоди всіх співвласників на розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності і на підтвердження відсутності у Івасюк І. Б. повноважень на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним майном містяться в «Протоколі №1 Загальних зборів мешканців квартир під`їзду № 4 будинку № 19, який знаходиться за адресою: вул. Ушинського, м. Киев» (Додаток № 2), «Договорі № 2 651 на виконання робіт з монтажу домофонних систем» (Додаток № 3), в документі «Заказ-наряд № 2 651 к договору № 2 651 от 14.08.2009 г.» (Додаток № 4), в посиланні на документ «Дополнение к памятке Старшему» (Додаток № 6).

Доказ на підтвердження відмови ТОВ «Укрбудсвіт» забезпечити позивачу безперешкодне і безоплатне користування квартирою, що об’єктом приватної власності і об’єктами спільної сумісної власності для неї і її родини, міститься у «Відповіді ТОВ «Укрбудсвіт» вих. № 194 від 07.09.2009» (Додаток № 11).

Доказ на підтвердження руйнування ТОВ «Укрбудсвіт» сталевих вхідних дверей з кодовим замком в 4 під`їзді будинку № 19 по вулиці Ушинського, монтажу дверей з електромагнітним замком та виклику співробітників міліції 11 та 13 вересня 2009 року містяться в «ПРЕТЕНЗІЇ щодо створення ТОВ «Укрбудсвіт» перешкод у користуванні власністю і вимога невідкладно усунути створені перешкоди» (Додаток № 14) та в „ЗАЯВІ щодо проблем по монтажу домофонних систем за адресою вул. Ушинського, 19, м. Київ, 03151, 4 під’їзд” до Солом’янського РУ ГУ МВС України в м. Києві вх. № К-2495 від 21.09.2009 року (додаток № 15).

Доказ на підтвердження необхідності мати електронні ключі для відкриття електромагнітного замку на дверях з домофонною системою міститься в «Правилах з експлуатації домофону» (додаток № 4).

Доказ на підтвердження створення перешкоди в користуванні об’єктами приватної і спільної сумісної власності міститься в «ПРЕТЕНЗІЇ щодо створення ТОВ «Укрбудсвіт» перешкод у користуванні власністю і вимога невідкладно усунути створені перешкоди» (додаток № 14).

Згідно статті 23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.
Моральна шкода полягає:
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.
Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.
Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.
Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.

У відповідності до Постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31.03.95 року (із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного суду № 5 від 25.05.2001 року та № 1 від 27.02.2009 року) “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди”:
- під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб;
- розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин.

Позивач протягом тривалого часу зазнає значних душевних страждань в зв'язку із знищенням майна, що належить їй на праві спільної сумісної власності. Знищення спільного майна в будинку № 19 по вулиці Ушинського стало можливим в зв’язку з самоусуненням відповідача КП Дирекція від обов’язків балансоутримувача і управителя та в зв’язку з самоуправством відповідачів ТОВ «Укрбудсвіт» та Івасюк І.Б.

Позивач протягом тривалого часу зазнає значних душевних страждань в зв'язку з протиправною поведінкою відповідачів ТОВ «Укрбудсвіт» та Івасюк І.Б. щодо неї самої, членів її сім'ї та близьких родичів, що полягає в нав’язуванні позивачу непотрібних їй послуг. Через агресивну підприємницьку діяльність ТОВ «Укрбудсвіт» позивач вимушена нести непотрібні їй витрати по придбанню електронних ключів, щоб мати можливість потрапити до власної квартири і не залишитись просто на вулиці. Особливо сильними є душевні страждання в зв'язку з безвихідністю становища, пов'язаного з неможливістю з вини відповідачів вільно користуватися власним житлом.

Значних душевних страждань завдає позивачу цілком реальна перспектива, за якої співробітники швидкої медичної допомоги або будь-яких інших служб екстреної допомоги не встигнуть вчасно надати власникам квартир, які відмовились від монтажу домофонних систем, необхідну допомогу через відсутність у них електронних ключів.

Значних душевних страждань позивачу завдає перспектива постійної необхідності виходити з власної квартири на шостому поверсі будинку і спускатися в під’їзд, щоб відкривати замок домофона на вхідних дверях до під`їзду для всіх своїх відвідувачів, включаючи родичів, друзів, служби екстреної допомоги, через самоуправство відповідачів і створення ними перешкоди позивачу в користуванні вхідними дверима до під`їзду.

Протиправні дії відповідачів змушують позивача витрачати кошти та вільний від інших обов'язків час на придбання та вивчення нормативно-правової літератури, юридичні консультації, складання претензій та скарг, на звернення за захистом своїх порушених законних прав до органів державної влади та суду.

Значних душевних страждань позивачу завдають негативні наслідки, які пов’язані з вимушеними змінами у звичному образі життя і життєвих стосунків. Замість спокійного життя, позивач змушена була, витрачаючи власний час, відслідковувати протиправні дії відповідачів по руйнуванню спільного майна, щоб вчасно, законними засобами зупинити ці дії.

Підприємницька практика ТОВ «Укрбудсвіт», яка вводить споживачів в оману, через ненадання достовірної, повної і своєчасної інформації про домофонні системи та самоуправство Івасюк І.Б. призвели до напружених і нервових взаємовідносин між сусідами. Через захист своїх порушених прав позивач змушена витримувати образи, погрози, підкидання анонімок і інший негативний вплив з боку інших мешканців будинку.

Доводити наявність душевних страждань за цих обставин немає потреби, вони очевидні.

Визначену у позові суму відшкодування моральної шкоди у розмірі 25 000 гривень на думку позивача слід вважати розумною і справедливою тому, що менший розмір не може служити достатньою компенсацію немайнових втрат позивача та був би по суті заохоченням для подальшого продовження відповідачами їх протиправних дій, яким слід покласти край справедливим і законним судовим рішенням. Додаткові доводи з обґрунтуванням завданих позивачу втрат немайнового характеру внаслідок моральних та фізичних страждань будуть надані суду окремим процесуальним документом.

На підставі викладеного вище, прошу:

1. Задовольнити позовні вимоги, викладені в п.1.1-1.5 цієї заяви у повному обсязі.
2. Звільнити позивача від сплати державного мита на підставі статті 22 Закону України “Про захист прав споживачів”.
3. Покласти усі судові витрати на відповідачів, у тому числі витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового розгляду справи.

Додатки:
1. Копія «Свідоцтва про право власності на житло».
2. Копія «Протоколу №1 Загальних зборів мешканців квартир під`їзду № 4 будинку № 19, який знаходиться за адресою: вул. Ушинського, м. Киев».
3. Копія «Договору № 2 651 на виконання робіт з монтажу домофонних систем».
4. Копія «Правил з експлуатації домофону».
5. Копія «Договору № 2 651 про надання послуг з технічного обслуговування».
6. Копія документу «Дополнение к памятке Старшему».
7. Копія документу «Заказ-наряд № 2 651 к договору № 2 651 от 14.08.2009 г.»
8. Копія «ЗАЯВИ про безоплатне надання ключів для забезпечення доступу до власної квартири».
9. Копія «ЗАЯВИ про заборону здійснення монтажу домофонної системи».
10. Копія «ЗАЯВИ ПРО ЗАХИСТ права громадян України на безперешкодний доступ до власного житла та від протиправних посягань ТОВ «Укрбудсвіт»”.
11. Копія «Відповіді ТОВ «Укрбудсвіт» вих. № 194 від 07.09.2009».
12. Копія «ЗАЯВИ стосовно надання коду доступу».
13. Копія «Клопотання щодо досудового вирішення суперечки між власниками квартир і ТОВ «Укрбудсвіт» по усуненню створеної перешкоди в користуванні власністю».
14. Копія «ПРЕТЕНЗІЇ щодо створення ТОВ «Укрбудсвіт» перешкод у користуванні власністю і вимоги невідкладно усунути створені перешкоди».
15. Копія «ЗАЯВИ щодо проблем по монтажу домофонних систем за адресою вул. Ушинського, 19, м. Київ, 03151, 4 під’їзд».
16. Копія документу «Лист з прокуратури м. Києва вих. № 19 від 18.09.2009 року».
17. Квитанція на оплату ІТЗ розгляду справи.

До уточненої позовної заяви додаються копії цієї заяви з усіма додатками для сторін (4 екземпляри).

Позивач: Кікоть Т.І.


Создан 02 окт 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником