Як в Україні захищені іноземні інвестиції? Ніяк.

 

Як в Україні захищені іноземні інвестиції? Ніяк.

ПОЗОВНА ЗАЯВА до Господарського суду м. Києва про повернення іноземної інвестиції. Відповідачі: ТОВ "Серго" та ТОВ "Серго-Баварія".Господарський суд м. Києва,
вул. Б. Хмельницького, 44-Б, м. Київ, 01030

Позивач: Громадянин Федеративної Республіки Німеччини,
прізвище та ім’я – Хардер Бернхард, по-батькові не передбачено, ідентифікаційний номер в Україні – 2292122196, місце проживання – 27 Гамбургерштрассе, Мюнхен, D-80809, ФРН, ел.-пошта bawik@web.de

Представник позивача: Куля Віктор Іванович, вул. Боткіна, 4, кв. 18, м. Київ, 03055, тел. 457-40-72, 8-050-448-18-44, http://gro-za.io.ua

Відповідачі:

1. Спільне Українсько-Німецьке Товариство з обмеженою відповідальністю «Серго-Баварія», ідентифікаційний код 24251882, зареєстроване за адресою вул. Гончара (колишня Чкалова), 42, м. Київ, 01034, поточний рахунок 26008013751001 в філії ВАТ КБ «Надра», м. Київ, МФО 320564, тел. 228-40-97, виконавчий орган знаходиться за адресою вул. Волинська, 48/50, м. Київ, 03151, тел. 249-98-64

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Серго», ідентифікаційний код 21456508, зареєстроване за адресою вул. О. Гончара (колишня Чкалова), 42, м. Київ, 01034, тел. 249-98-64, виконавчий орган знаходиться за адресою вул. Лебедєва-Кумача, 7, м. Київ, 03058, тел. 8-050-310-54-13

Ціна позову – 183885 грн. (23 000 дол. США по курсу НБУ)

08 вересня 2009 р.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про повернення іноземної інвестиції


Зміст позовних вимог:

1. Стягнути зі Спільного українсько-німецького товариства з обмеженою відповідальністю «Серго-Баварія» та з Товариства з обмеженою відповідальністю «Серго» солідарно на користь інвестора – громадянина Федеративної Республіки Німеччини Хардера Бернхарда його іноземну інвестицію на суму 143910 грн. (18 000 дол. США) за курсом НБУ на дату фактичного повернення інвестиції.
2. Стягнути зі Спільного українсько-німецького товариства з обмеженою відповідальністю «Серго-Баварія» на користь громадянина ФРН Хардера Бернхарда компенсацію для відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих йому діями та бездіяльністю зазначеного товариства, у розмірі 39975 гривень (5 000 дол. США) по курсу НБУ на час фактичного виконання рішення про відшкодування збитків.
3. Відшкодувати позивачу судові витрати солідарно за рахунок відповідачів.


Виклад обставин, яким позивач обґрунтовує свої вимоги, та наявні докази:

Позивач є громадянином Федеративної Республіки Німеччини. Відповідно до ст. 73 Закону України № 2709-IV «Про міжнародне приватне право» іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні держави (їх органи та посадові особи) та міжнародні
організації мають право звертатися до судів України для захисту своїх прав, свобод чи інтересів.

Позивач здійснив інвестицію у Спільне українсько-німецьке товариство з обмеженою відповідальністю «Серго-Баварія» у вигляді майна на загальну суму 18 000 доларів США. Зазначена інвестиція у порядку ст. 13 Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР зареєстрована Київською міською державною адміністрацією, що підтверджується Інформаційним повідомленням за № 1330/563-1 від 25.07.1996 р.

Відповідно до ст. 11 Закону № 93/96-ВР у разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України.

Відповідно до частини першої ст. 10 Закону № 93/96-ВР іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданими їм внаслідок дій чи бездіяльності підприємства з іноземними інвестиціями. Компенсація, що виплачується іноземному інвестору внаслідок дій, зазначених у частині першій цієї статті, визначається на час фактичного здійснення рішення про відшкодування збитків.

Позивач звернувся до Голови Спільного українсько-німецького товариства з обмеженою відповідальністю «Серго-Баварія» з заявою від 26 грудня 2007 року, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Белугіною В.Л., зареєстрованою за № 824, про вихід із складу учасників зазначеного товариства, припинення своєї інвестиційної діяльності в Україні з 27 листопада 2007 р. та з вимогою повернення його інвестиції не пізніше шести місяців з дня припинення інвестиційної діяльності.

Слід зазначити, що розгляд заяви про вихід позивача зі складу учасників Товариства та повернення інвестиції обговорювалося на загальних позачергових зборах (протокол № 11 від 20.12.2007 р.). Однак, внаслідок дій та бездіяльності Товариства інвестиція до цього часу не повернена.

Що стосується вимоги стягнути суму інвестиції на користь позивача з обох відповідачів солідарно, то ця вимога ґрунтується на Законі України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ (із змінами, внесеними протягом 1991-2007 років). Відповідно до ст. 50 Закону № 1576-ХІІ учасники товариства з обмеженою відповідальністю несуть відповідальність у межах їх вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. Позивачу відомо, що станом на 20.12.2007 р. виконавчий орган товариства «Серго-Баварія» не зміг підтвердити внесення учасником – товариством «Серго» 50% вкладу у статутний капітал, що і обумовлює його обов’язок розрахуватися з позивачем солідарно з Відповідачем-1.

Вимога компенсувати упущену вигоду та моральні збитки ґрунтується на положеннях ст. 23 Цивільного кодексу України. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Розмір грошового відшкодування визначається судом залежно від характеру правопорушення, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. Відмова відповідачів повернути позивачеві належні йому кошти, як іноземному інвестору, поставила його в положення обдуреного учасниками інвестиційної діяльності в Україні. Втрачені кошти не дозволяють позивачеві реалізувати можливості для забезпечення власних життєвих потреб, що в свою чергу вимагає додаткових зусиль для повернення інвестиції шляхом проведення переговорів з виїздом за межі держави, громадянином якої він є. Визначена позивачем сума відшкодування моральної шкоди у розмірі 5 000 доларів США не виходить за межі розумності та справедливості, отже підлягає задоволенню. Питання відносно розміру компенсації упущеної вигоди підлягає вирішенню у судовому засіданні на підставі доказів, які будуть надані або витребувані під час попереднього судового засідання.

На підставі викладеного вище прошу суд:

 Задовольнити позовні вимоги 1, 2, 3 у повному обсязі шляхом ухвалення відповідного рішення суду.
 Стягнути з відповідачів на користь позивача понесені ним судові витрати.
 З метою забезпечення позову та гарантії повернення іноземної інвестиції накласти арешт на банківські рахунки та майно відповідачів.

Додатки:

1. Копія довіреності Хардера Бернхарда від 04.09.2007 р. на представництво його інтересів у суді.
2. Копія нотаріально засвідченої 29 липня 1996 р. за № 1к-3736 копії Інформаційного повідомлення КМДА про іноземну інвестицію в Україні від 25.07.1996 р., реєстраційний № 1330/563-1.
3. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Серго-Баврія» від 28.05.1996 р., серія А00, № 018042.
4. Копія Довідки № 1976/06 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 03.02.2006 р.
5. Власноручна рукописна заява Хардера Бернхарда про вихід з товариства «Серго-Баварія», оголошена на загальних зборах учасників товариства 27.11.2007 р. (оригінал).
6. Копія нотаріально завіреної заяви Хардера Бернхарда від 26.12.2007 р. про вихід з товариства «Серго-Баварія».
7. Квитанції про сплату державного мита на суму (1371,96+67,14+85,00) грн.
8. Квитанція про оплату витрат на ІТЗ розгляду справи на суму 312,50 грн.
9. Доказ про вручення позовної заяви директору СУН ТОВ «Серго-Баварія».
10. Доказ про вручення позовної заяви ТОВ «Серго».


Від імені позивача – представник за довіреністю Куля В.І.


Создан 23 сен 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником