ПОЗОВНА ЗАЯВА про компенсацію судових витрат відповідача на правову допомогу.

 
 

ПОЗОВНА ЗАЯВА про компенсацію судових витрат відповідача на правову допомогу.

Це проект, запропонований на обоговорення у Форумі.ПОЗОВНА ЗАЯВА про компенсацію судових витрат відповідача у справі № ... за позовом ... до ... на правову допомогу та на оплату послуг перекладача, з позивача

... року ... районним судом м. Києва було відкрито провадження у справі № ... за позовом ... до ... про визнання частково недійсним шлюбного контракту, визнання квартири спільною сумісною власністю подружжя, та поділ спільного майна подружжя.
... року ... районним судом м. Києва у складі головуючого судді ... та секретарях: ... було розглянуто у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу № ..., та прийнято рішення іменем України, керуючись п.п. 4, 7 Прикінцевих та перехідних положень, ст.ст.. 204, 215, 261, 1047 ЦК України, 71, 76 ЦК УРСР, 27, 27-1 КпШС України, 57, 60, 97 Сімейного кодексу України та ст.ст. 10, 11, 88, 208, 212, 213, 215 ЦПК України, відмовити у задоволенні позовних вимог ... до ...
... року Апеляційним судом м. Києва під головуванням судді ... була розглянута цивільна справа № ... по апеляційній скарзі ... на рішення ... районного суду міста Києва від ... року по справі № ..., та постановлена ухвала про відхилення апеляційної скарги ... та залишення вказаного рішення суду першої інстанції без змін.
Відповідно до ст. 319 ЦПК України, рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх проголошення.
Конвенція про захист прав людини і основних свобод, ратифікована Верховною Радою України 17 липня 1997 року, передбачає право кожного обвинуваченого захищати себе особисто або використовувати правову допомогу захисника, вибраного ним на власний розсуд (стаття 6).
"Основні принципи, що стосуються ролі юристів", прийняті восьмим Конгресом ООН з питань попередження злочинності і поводження з правопорушниками 27 серпня – 7 вересня 1990 року, передбачають, що кожна людина має право звернутися до будь-якого юриста за допомогою для захисту і відстоювання своїх прав.
Ст. 59 Конституції України закріплює право кожної людини на правову допомогу, а також право вільного вибору захисника своїх прав.
Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 року № 13-рп/2000 щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право вільного вибору захисника), положення частини першої статті 59 Конституції України про те, що "кожен є вільним у виборі захисника своїх прав", треба розуміти як конституційне право особи з метою отримання правової допомоги вибирати захисником своїх прав особу, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.
Згідно ч.1 ст.88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Згідно з п.2 ч.3 ст.79 ЦПК України до судових витрат серед іншого належать і витрати на правову допомогу.
Відповідно до ч.1 ст.56 ЦПК України правову допомогу може надавати особа, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги.
Таким фахівцем у галузі права, який дійсно надавав мені правову допомогу у цій справі є представник відповідача ... (докази: дивись додаток №1 – копію диплому спеціаліста права представника відповідача ..., та додаток №2 – копію розписки представника відповідача ..., яка свідчить про те, що ...року він отримав від мене ... грн. у якості плати за правову допомогу по справі № ... у ... районному суді м. Києва). Відповідно до ч.6 ст.42 ЦПК України, усна заява про повноваження ..., як представника відповідача, була зроблена на попередньому судовому засіданні ... року, та занесена до журналу судових засідань.
Треба зауважити, що проект „Закону про правову допомогу” був зареєстрований у Верховній Раді України 09.11.2004 за № 6320, але до сих пір цей проект не став законом через те, що поки що Верховна Рада України його не прийняла. Саме через цю обставину, відповідно до ч.1 ст.56 ЦПК України, та Рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 року № 13-рп/2000, представник відповідача ..., який є фахівцем у галузі права, мав повне право на надання мені правової допомоги, а я, відповідно, мав повне право обрати його для цієї функції згідно усному договору між нами, який був укладений одразу після того, коли я отримав судове повідомлення щодо відкриття ... районним судом м. Києва судового провадження у справі № ....
Згідно ч.2 ст.56 ЦПК України, особа, яка має право на надання правової допомоги, допускається ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у справі. Але, враховуючи, що відповідно до ч.6 ст.42 ЦПК України усна заява про повноваження ..., як представника відповідача, який є фахівцем у галузі права, була зроблена на попередньому судовому засіданні ... року, та занесена до журналу судових засідань, ... був допущений до судового процесу з самого початку і отримав право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії долучених до справи документів, бути присутнім у судовому засіданні.
Важливо також зазначити, що нормами ЦПК України не вимагається безпосередньої участі адвоката чи фахівця в галузі права в розгляді справи, що підтверджується практикою судових рішень. Наприклад, Верховний Суд України від 21 січня 2009 року у справі про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, за касаційною скаргою на рішення апеляційного суду Донецької області від 5 травня 2008 року, ухвалив, що рішення суду першої інстанції, яким відмовлено у стягненні витрат на правову допомогу, є незаконним, оскільки нормами ЦПК України не вимагається безпосередньої участі адвоката чи фахівця в галузі права в розгляді справи.
Відповідно до усного договору між нами, ... надавав мені правову допомогу по справі № ... як під час судових засідань в період з 2007 по 2009 роки, так і поза межами суду, готуючи для мене всі необхідні документи по цій справі (див. додаток №2).
Постановою КМ України від 27 квітня 2006 року «Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави» №590, затверджено граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом справ. Так, граничний розмір витрат, пов’язаних з правовою допомогою стороні, на користь якої ухвалено судове рішення в цивільній справі у випадку, якщо компенсація сплачується іншою стороною, не повинен перевищувати суму, що обчислюється виходячи з того, що зазначеній особі виплачується 40 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за годину її роботи.
Згідно ст.76 Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”, розмір мінімальної заробітної плати встановлений: з 1 січня 2007 року - 400 гривень на місяць, з 1 квітня 2007 року - 420 гривень, з 1 липня 2007 року - 440 гривень та з 1 жовтня 2007 року - 460 гривень.
Згідно ст.59 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік”, розмір мінімальної заробітної плати встановлений: з 1 січня 2008 року - 515 гривень, з 1 квітня 2008 року - 525 гривень, з 1 жовтня 2008 року - 545 гривень та з 1 грудня 2008 року - 605 гривень на місяць.
Згідно ст.55 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”, розмір мінімальної заробітної плати встановлений: з 1 січня 2009 року - 605 гривень, з 1 квітня 2009 року - 625 гривень, з 1 липня 2009 року - 630 гривень, з 1 жовтня 2009 року - 650 гривень, з 1 грудня 2009 року - 669 гривень на місяць.
Перелік документів по справі № ..., які підготував для мене ... за період з 2007 по 2009 р.р. (див. додаток №2) і які я висуваю для компенсації моїх судових витрат позивачем, є наступний:
1. „Заперечення проти позову”, (а.с. ...; дата підготовки ...; витрачено 5 годин праці).
2. „Заперечення тверджень позивача та її представника у ході судових засідань”, (а.с. ...; дата підготовки ...; витрачено 8 годин праці).
3. „Заперечення проти заяви про зміну підстав позову”, (а.с. ...; дата підготовки ...; витрачено 6 годин праці).
4. „Пояснення відповідача”, (а.с. ...; дата підготовки ...; витрачено 2 години праці).
5. „Клопотання про залучення письмових доказів”, (а.с. ...; дата підготовки ...; витрачено 2 години праці).
6. „Клопотання про запит в ...-ту Київську державну нотаріальну контору”, (а.с. ...; дата підготовки ...; витрачено 0,5 годин праці).
7. „Клопотання про запит нотаріусу щодо пояснення відносно шлюбного контракту відповідача з позивачем”, (а.с. ...; дата підготовки ...; витрачено 0,5 годин праці).
8. „Клопотання про запит нотаріусу щодо пояснення відносно обставин складання договору купівлі-продажу квартири відповідача”, (а.с. ...; дата підготовки ...; витрачено 0,5 годин праці).
Враховуючи дату підготовки кожного документу, розмір мінімальної заробітної плати у цей час, кількість витрачених годин на його підготовку, та керуючись „Граничними розмірами компенсацій витрат, пов'язаних з розглядом цивільних справ”, встановленими Постановою КМ України від 27 квітня 2006 року №590, маємо наступну таблицю витрат на правову допомогу при підготовці документів по справі № ..., які я висуваю для компенсації позивачем:

№ з/п документу, висунутого для компенсації......Дата підготовки документу.......Мінімальна
заробітна плата, грн......Кількість витрачених годин праці...Витрати на правову допомогу, грн.
(Приклад розрахунку: 460 грн/годину * 40%/100% * 5 годин = 920 грн.)

Таким чином, загальні витрати на правову допомогу при підготовці документів по справі № ..., які я висуваю для компенсації позивачем, становлять ... гривень.
Крім витрат на правову допомогу при підготовці документів, відповідач по справі № ... також поніс витрати на правову допомогу у судових засіданнях за період з 2007 по 2009 роки (див. додаток №2). Відповідна таблиця витрат на правову допомогу у судових засіданнях по справі № ..., які я висуваю для компенсації позивачем, буде мати вигляд:

№ з/п судового засідання..........Дата судового засідання..........Мінімальна..........заробітна плата, грн.........Кількість годин судового засідання.......Витрати на правову допомогу, грн.

Таким чином, загальні витрати на правову допомогу у судових засіданнях по справі № ..., які я висуваю для компенсації позивачем, становлять ... грн.
Разом, витрати на правову допомогу по справі № ..., які я висуваю для компенсації позивачем, становлять ... грн.
Відповідно до ст. п.4 ч.3 ст.79 ЦПК України, до витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, належать витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз.
Крім судових витрат на правову допомогу, відповідач у справі № ... поніс також судові витрати на оплату послуг перекладача.
Доказ: копії чотирьох платіжних квитанцій ... відділів ощадбанку платника ... від ... та ... року за переклад ... року та ... року товариством ... 17 документів ... та банку ... на суму ...грн. ...грн. (на загальну суму ...грн. були надані у ході судового засідання ...року та залучені до справи.
Копії всіх 17 документів ... та банку ... разом з відповідними перекладами товариством ... також залучені до справи, відповідно до мого клопотання та на вимогу головуючого судового засідання про обов’язковий офіційний їх переклад (доказ останнього твердження: електронний запис судового засідання від ... року, в 11 годин, з 5 хвилини 46 секунди по 06 хвилину 00 секунду, та з 6 хвилини 46 секунди по 7 хвилину 02 секунду по київському часу).
З метою виконання вимоги головуючого судового засідання зробити переклад 17 документів ... та банку ..., до справи був залучений перекладач ..., яка працювала на той час в ТОВ ..., бюро перекладів за трудовим договором на посаді перекладача німецької мови відповідно до диплому спеціаліста (серія ..., виданий ... року). У ... року та у ... року .... виконувала переклад згаданих документів з німецької мови на українську мову на прохання відповідача.
Докази - дивись матеріали справи № ...:
а) довідка директора ТОВ ... від ... року за № ...;
б) диплом спеціаліста (серія ... № ..., виданий ... року), який свідчить, що ... закінчила у ... році ... державний університет і отримала вищу освіту за спеціальністю „Німецька мова та література” та здобула кваліфікацію філолога-германіста, викладача німецької мови і літератури, перекладача;
в) свідоцтво про укладання шлюбу ... з ...(серія ... № ..., видане ... року);
г) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ ... (серія ... № ... від ... року);
д) витяг зі Статуту ТОВ ..., який підтверджує, що до предмету діяльності ТОВ належить перекладацька діяльність (ст.4, ч.2).
Згідно ч.1 ст.55 ЦПК України, перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється цивільне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу. Саме такою особою і була ..., що підтверджується наданими доказами.
Згідно ч.2 ст.55 ЦПК України, перекладач допускається ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у справі, але, беручи до уваги те, що необхідності особистої присутності перекладача на судових засіданнях не було, у такій заяві та відповідній ухвалі суду також не було необхідності.
Важливо також зазначити, що нормами ЦПК України не вимагається безпосередньої участі перекладача в розгляді справи.
У ч.3 ст.86 ЦПК України регламентується порядок компенсації витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, які були залучені до справи.
Постановою КМ України від 27 квітня 2006 року «Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави» №590, затверджено граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом справ. Так, граничний розмір витрат, пов’язаних з оплатою послуг спеціаліста, перекладача обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати особи, але загальний розмір виплати не може перевищувати суми, розрахованої за відповідний час, виходячи із трикратного розміру мінімальної заробітної плати.
Згідно ч.1 ст.50 „Кодексу законів про працю” України, нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (на місяць – 160 годин), тобто тривалість робочого дня не повинна перевищувати 8 годин.
Тоді відповідна таблиця витрат на оплату послуг перекладача по справі № ..., які я висуваю для компенсації позивачем, буде мати вигляд:

№ з/п перекладу...........Робочі дні виконання............ перекладу.........Мінімальна заробітна...........
плата, грн..........Кількість годин праці...........Витрати на
оплату послуг перекладача, грн
(Приклад розрахунку: 440 грн.*3 * 24 години / 160 годин = 198 грн.)

Таким чином, витрати відповідача по справі № ... на оплату послуг перекладача, які я висуваю для компенсації позивачем, становлять ... гривень.
Разом, витрати на правову допомогу, з витратами на оплату послуг перекладача по справі № ..., які я висуваю для компенсації позивачем, становлять ... грн.
На підставі викладеного, керуючись ст.59 Конституції України, рішенням Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 року № 13-рп/2000, ст.ст. 42, 55, 56, 79, 86, 88, ЦПК України, постановою КМ України від 27 квітня 2006 року №590,

ПРОШУ:
1) Позовну вимогу задовольнити.
2) Стягнути судові витрати відповідача у справі № ... за позовом ... до ... про визнання частково недійсним шлюбного контракту, визнання квартири спільною сумісною власністю подружжя, та поділ спільного майна подружжя, на правову допомогу у розмірі ... гривень, , з позивача - ....
3) Стягнути судові витрати відповідача у справі № ... за позовом ... до ... про визнання частково недійсним шлюбного контракту, визнання квартири спільною сумісною власністю подружжя, та поділ спільного майна подружжя, на оплату послуг перекладача у розмірі ... гривень, з позивача - ....
4) Зобов'язати ... попередньо внести на депозитний рахунок ... районного суду м. Києва грошову суму у розмірі ... гривень.
5) Стягнути з ... на користь ... судові витрати (держмито, витрати на інформаційне забезпечення судового процесу).

Додатки:
1. Копія диплому спеціаліста права представника відповідача у справі № ... ..., серія ... № ..., від ...року– на 1 арк.
2. Копія розписки представника відповідача у справі № ... ..., яка свідчить про те, що ... року., у якості плати за правову допомогу, він отримав від мене ... грн. – на 1 арк.


Создан 22 сен 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником