Апеляційна скарга на повторну ухвалу суду про залишення позовної заяви без розгляду.

 
 

Апеляційна скарга на повторну ухвалу суду про залишення позовної заяви без розгляду.

Помилкова ухвала судді Демидовської А.І. про відмову відкрити провадження у адмінсправі скасована. Справа дісталася судді Мягкоходу Ю.В. Як виявилося, Демидовській А.І. було далеко до Мягкохода Ю.В. Про вищий пілотаж у цій справі далі у Нарисі.ПРЕАМБУЛА: http://io.ua/s74936 -
Помилкова ухвала судді Солом'янського районного суду м. Києва Демидовської А.І. від 06 лютого 2008 р. у справі № 2-а-87-1/08 про відмову відкрити провадження за адміністративним позовом до Солом'янської районної у м. Києві ради про визнання незаконним рішення ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 23 квітня 2009 р. у справі № 22а-16729/08 (колегія суддів під головуванням Попович О.В.) СКАСОВАНА.
Дивіться http://io.ua/s23438 - Адміністративний позов про визнання незаконним рішення Солом'янської районної в м. Києві ради. Оскаржується рішення ХІV сесії V скликання Солом'янської районної в м. Києві ради від 19.12.2007 р. № 218 "Про утворення комунальних підприємств". Ухвалою від 06.02.2008 р. суддя постановила повернути заяву позивачу для подання до належного суду, тобто, на її думку, до Окружного адміністративного суду м. Києва. Суддя не наважилася піти проти районної влади. Але потім все одно втратила повноваження.
Мотиви судді Демидовської А.І. спростовані в апеляційній скарзі від 19 лютого 2008 р. Відмовляючи у прийнятті до розгляду цього позову, суддя безпідставно робить висновок про підсудність справи Окружному адміністративному суду м. Києва, посилаючись на ч. 2 ст. 18 КАС України, а також на п. 5 розділу VII "Прикінцевих та перехідних положень" цього Кодексу. Помилкова ухвала судді Демидовської А.І. про відмову відкрити провадження у адмінсправі скасована.
Справа дісталася судді Мягкоходу Ю.В. Як виявилося, Демидовській А.І. далеко до Мягкохода Ю.В. Про вищий пілотаж у цій справі дивіться нижче.
============================================================================
Київський Апеляційний адміністративний суд,
вул. Московська, 8, корп.30, м. Київ
Через Солом'янський районний суд м. Києва,
вул. Шутова, 1, м. Київ, 03113
Апелянт (Позивач): Куля Віктор Іванович,
вул. В. Гетьмана, 46-А, кв. 261, м. Київ, 03058,
тел. 457-40-72, http://gro-za.io.ua
Відповідач: Солом'янська районна в м. Києві рада,
проспект Повітрофлотський, 41, м. Київ, 03020,
тел. 226-20-88, факс 207-09-40
Заява про апеляційне оскарження подана 05 серпня 2009 р.

14 серпня 2009 р.

Апеляційна скарга на повторну ухвалу суду про залишення
позовної заяви без розгляду


Обставини справи

Оскаржується ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 31 липня 2009 р. у справі № 2а-603-1/09, якою позовна заява Кулі Віктора Івановича до Солом’янської районної в м. Києві ради про визнання незаконним її рішення від 19.12.2007 р. № 218 «Про утворення комунальних підприємств» вдруге залишена тим же судом (у іншому складі) без розгляду.

Апеляційна скарга подається повторно. Ухвалою від 23 квітня 2009 р. колегії суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі головуючого судді Попович О.В., суддів Земляної Г.В., Коротких А.Ю. була задоволена апеляційна скарга Кулі Віктора Івановича на ухвалу судді Солом’янського районного суду м. Києва Демидовської А.І. від 06.02.2008 р. у справі № 2-а-87-1/08 про повернення адміністративного позову для подання до належного суду. Ухвала Солом’янського районного суду скасована. Апеляційний суд постановив нову ухвалу, якою справу за адміністративним позовом Кулі В.І. направлено до суду першої інстанції для вирішення питання про відкриття провадження у справі.

09 червня 2009 р. на адресу Кулі В.І. була направлена судова повістка за № ДП-2а-603-1/09 Солом’янського районного суду м. Києва за підписом судді Мягкохода Ю.В. про виклик у судове засідання за тим же адміністративним позовом, яке призначене до розгляду на 31 липня 2009 р. (Додаток 3).

Відповідно до ст. 107 КАС України суддя після одержання позовної заяви повинен з’ясувати ряд обставин, у тому числі чи немає підстав для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі. Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя повинен вирішити не пізніше наступного дня після надходження позовної заяви до адміністративного суду. Про відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті провадження суддя зобов’язаний цим Кодексом постановити ухвалу. В ухвалі, зокрема, зазначається дата, час і місце попереднього судового засідання, якщо суд вважає його проведення необхідним, а також пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові заперечення проти позову та докази, які у нього є. Копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі невідкладно надсилається особам, які беруть участь у справі.

Проте ухвала про відкриття провадження відсутня в матеріалах справи і не була направлена позивачу, що свідчить про наявність у діях судді порушень норм процесуального права, встановлених ст. 107 КАС України.

У даній справі були порушені також інші норми процесуального права, а саме, не виконані дії по підготовці справи до судового розгляду, передбачені у ст. 110 КАС України. Підготовку справи до судового розгляду повинен здійснити суддя, який відкрив провадження в адміністративній справі. З цією метою, зокрема, суд може прийняти рішення про проведення попереднього судового засідання. Відповідно до ст. 111 цього Кодексу попереднє судове засідання проводиться суддею, який здійснює підготовку справи до судового розгляду, за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Ст. 116 КАС України передбачає право суду своєю ухвалою об’єднати для спільного розгляду і вирішення кілька адміністративних справ за однорідними позовними заявами одного й того ж позивача до того ж відповідача. У даному випадку це було б доцільно, оскільки на той час розглядалася аналогічна позовна заява у тому ж суді. Однак, цю обставину суддя використав всупереч принципу верховенства права, відповідно до якого зокрема (ст. 8 КАСУ) людина, її права і свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Далі, порушуючи норми ст. 122 КАС України, суддя розпочав розгляд справи у судовому засіданні без проведення підготовчого провадження і без відповідної ухвали суду. У судовому засіданні, яке відбулося 31 липня 2009 р., порушення норм процесуального права продовжувалися.

Так, відповідно до ст. 126 КАСУ, секретар судового засідання зобов’язаний повідомити про здійснення повного фіксування судового засідання. Проте ця норма не була дотримана, хоч в матеріалах справи міститься журнал судового засідання від 31.07.2009 р. В журналі міститься неправдиве свідчення про те, що була проведена перевірка комплексу, комплекс працездатний. Насправді, перевірка не здійснювалася, а комплекс виявився непрацездатним. З цього приводу позивач звернувся 05.08.2009 р. до заступника голови суду І.М. Завгородньої зі скаргою (Додаток 1) на порушення секретарями судових засідань Інструкції ДСА про порядок фіксування судового процесу технічними засобами, зокрема у засіданні під головуванням судді Мягкохода Ю.В. Відповідь на скаргу не надійшла.

В той же день позивач направив до суду зауваження щодо технічного запису та журналу судового засідання (Додаток 2), які на дату подання апеляційної скарги через суд першої інстанції не були розглянуті і не долучені до матеріалів справи.

Зауваження полягають у наступному:

1. Технічний запис судового засідання від 31.07.2009 р. (серійний номер носія: 2009.07.31-15.29) не містить придатних для відтворення і прослуховування фонограм. Замість звуків усної мови учасників процесу (секретар, головуючий, позивач) відтворюються лише внутрішні шуми звукової апаратури на порозі чутливості слуху людини.
2. В журналі судового засідання міститься неправдива інформація про те, що комплекс «Камертон» з невідомим інвентарними номером нібито був перевірений і визнаний працездатним. Насправді, перевірка комплексу, всупереч приписам п. 5 Інструкції про порядок фіксування судового процесу, затвердженої Наказом ДСА України від 21.07.2005 р. № 84 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 08.08.2005 р. за № 868/11148, не здійснювалася, про що свідчить відсутність тестових записів, передбачених в п.п. 5.2.2, 5.2.3 цієї Інструкції, а комплекс виявився непридатним для здійснення фіксування судового засідання.
3. В журналі судового засідання не знайшла відображення подія, пов’язана з клопотанням позивача об’єднати дві справи в одне провадження, а також зауваження позивача щодо відсутності ухвали про відкриття провадження у справі та призначення попереднього судового засідання.
4. З тексту журналу можна дійти до неправильного висновку, що позивач, нібито з власної ініціативи, саме в цей день надає суду копію оскаржуваного рішення та заяву про усунення технічної помилки в позовній заяві. В дійсності, перший документ був долучений до позовної заяви ще 21 січня 2008 р., коли була подана позовна заява, а другий документ надісланий поштовим відправленням, яке надійшло до суду 08.02.2008 р., про що свідчить зворотне повідомлення за № 22005428. Однак, після повернення матеріалів справи з апеляційного суду внаслідок задоволення скарги позивача на відмову судді Демидовської А.І. відкрити провадження за адміністративним позовом до райради, суддя Мягкоход Ю.В. чомусь не виявив зазначених документів в матеріалах справи і почав вимагати від позивача надати їх повторно, що й насправді було виконано. З цього приводу сталася суперечка у суді, але позивач був змушений підкоритися.

Крім того, розпочинаючи судове засідання, всупереч нормі ст. 132 КАС України, суддя відмовився прийняти до розгляду та заслухати клопотання позивача про об’єднання позовних заяв до того ж відповідача в одне провадження, а почав витребовувати у позивача документи (а.с. 35, Додаток 4), перший з яких на дату проведення засідання з невідомих причин був відсутній в матеріалах справи, а другий був наданий для огляду, після чого видалився у нарадчу кімнату для постановлення ухвали.

Постановлена ним ухвала свідчить про те, що 31 липня 2009 р. було проведено саме попереднє, а не інше судове засідання, однак, як зазначено вище, відповідної ухвали про призначення такого засідання не було. Оскаржуваною ухвалою позов Кулі В.І. залишено без розгляду, хоч це виходить за межі дій у попередньому судовому засіданні, передбачених у ст. 111 КАСУ, а ухвали про початок розгляду справи по суті також не було.

Викладені вище обставини свідчать про те, що оскаржувана ухвала була постановлена в умовах грубого порушення норм процесуального права, а тому відповідно до ст. 199 КАСУ підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Прохання до апеляційного суду

Керуючись ст. 187, п. 3 ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 208 КАС України прошу:

1. Скасувати ухвалу суду першої інстанції і постановити нову ухвалу з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи.
2. Постановити окрему ухвалу щодо допущених судом першої інстанції порушень норм процесуального права.
3. Заявляю про бажання взяти участь у судовому засіданні апеляційної інстанції, про дату, час і місце проведення якого прошу заздалегідь повідомити належним чином.

Додатки:

1. Копія скарги від 05.08.2009 р. на порушення Інструкції ДСА про порядок фіксування судових засідань технічним засобом.
2. Копія зауважень від 05 серпня 2009 р. щодо технічного запису та журналу судового засідання.
3. Копія судової повістки від 09.06.2009 р.
4. Копія повідомлення про вручення заяви від 07 лютого 2008 р. про усунення технічних помилок у тексті адміністративного позову.
5. Копія апеляційної скарги для відповідача.


Апелянт (Позивач) – Куля В.І.


Создан 14 авг 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником