Адміністративний позов щодо перерахунку пенсії за віком.

 
 

Адміністративний позов щодо перерахунку пенсії за віком.

Призначена пенсія дорівнює 1777,87грн., що менше,ніж належить при застосуванні порядку розрахунку, виписаного у Законі України «Про загальнообов‘язкове пенсійне страхування».Солом‘янський районний суд м. Києва
03113, м. Київ,вул.Шутова,1
тел. (044) 456-20-41
факс: +38(044) 494-00-99

Позивач:
Василець Олександр Васильович
03061,М.Київ, вул.. М.Донця,
буд.15/41,кв. 41
Тел.: 8 067-10-16-350; 463-63-77

Відповідач:
Управління Пенсійного фонду України Солом‘янського району м. Києва
03151,Київ, вул. Керченська, 5-А
тел.: 245-75-37; 457-17-10


Адміністративний позов
на неправомірні дії, щодо перерахунку пенсії та стягнення недоплаченої щомісячної державної пенсії за віком.

Я, Василець Олександр Васильович, з 1.02.2007 року одержую державну пенсію за віком, призначену мені Управлінням Пенсійного фонду України у Солом‘янському районі (пенсійне посвідчення №826789/2629). Після призначення пенсії я продовжую працювати. Маючи 24 місяці страхового стажу, після призначення пенсії, 16 лютого 2009 року я написав заяву на перерахунок пенсії по зарплаті і стажу та надав всі необхідні документи. Моя справа зареєстрована під № 96/2843 від 16.02.2009 року у Управлінні Пенсійного фонду України Солом‘янського району. Призначена пенсія дорівнює 1777,87грн., що менше,ніж належить при застосуванні порядку розрахунку, виписаного у Законі України «Про загальнообов‘язкове пенсійне страхування». По моєму розрахунку пенсія повинна дорівнювати 2300,05 грн.( розрахунок пенсії наведено у додатку). У такому випадку різниця пенсії становить 522,18 грн. Управління Пенсійного фонду України у Солом‘янському районі м. Києва посилається на те, що при перерахунку пенсії керується спільним листом Міністерства праці та соціальної політики і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 р. N20/0/18-09/039, N4096/02-01, який визначив порядок застосування статей ст.40 і ст.42 (частина 4) Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, встановивши для працюючих пенсіонерів базу для перерахунку пенсії 2007 рік, а не минулий рік, як прописано у Законі.
Цей лист офіційно не опубліковано і не зареєстрований Мін’юстом, його зміст суперечить Закону України „Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування”. Викладені в листі Мінпраці та Пенсійного фонду України вказівки не ґрунтуються на правових підставах та істотно обмежують мої права, як працюючого пенсіонера. Отже вказані центральні органи виконавчої влади вчинили дію, що суперечить вимогам частини другої статті 19 та частини 3 статті 22 Конституції України, згідно з якою органи державної влади зобов‘язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
У Законі України „Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України вносилися зміни до законів лише на період до 31 грудня 2008 року, а постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 р. №530 ”Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» тільки підтверджується застосування при перерахунку пенсії показника середньої заробітної плати в Україні саме за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії( розділ 11, підпункт 3).
У « Спільному листі…» (дивись додаток) Мінпраці і Пенсійний фонд України посилаються на рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року №10-рп/2008, дослівно: «Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. зміни, що були внесені до статей 40, 42 Закону України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування» в частині визначення зазначеного вище показника заробітної плати та порядку проведення перерахунку пенсій були визнані неконституційними, а рішення щодо відновлення дії зазначеної норми в попередній редакції не приймалось».
На моє звернення до Конституційного Суду України я отримав відповідь, дослівно: «Своїм Рішенням від 22 травня 2008 року №10-рп/2008 Конституційний Суду України визнав деякі положення Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» не тому, що вважав певний показник, який має бути застосований при перерахунку пенсії, неконституційним, а тому, що закон про Державний бюджет України як правовий акт, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України, він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дії чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України. Оскільки предмет закону про Державний бюджет України чітко визначений у Конституції України, Бюджетному кодексі України, то цей закон не може вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх. У разі необхідності зупинення законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх не чинними мають використовувати окремі закони, а не закон про Держбюджет.» (лист №18/1365 від 02.07.2009 р.,лист 2, абзац перший).
Відповідно до частини четвертої статті 42 зазначеного Закону України «Про загальнообов‘язкове пенсійне страхування» уразі, якщо особа продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, тобто, за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.
Із змісту частини четвертої статті 42 зазначеного Закону випливає, що для перерахунку пенсій застосовується показник середньої зарплати за рік, що передує року звернення з перерахунком пенсії. Адже, якщо при перерахунку пенсії береться заробітна плата відповідно до абзацу першого частини першої статті 40,то,відповідно, має застосовуватися і той показник середньої заробітної плати, який береться при призначенні пенсії із заробітку відповідно до цієї ж частини першої статті 40 Закону. Тобто за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії.
Підкреслюю, що протягом 2005-2008 років для перерахунку пенсії відповідно до частини четвертої статті 42 Закону органами Пенсійного фонду вже застосовувався показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії. При цьому, будь яких різних тлумачень щодо застосування такого порядку не виникало. Цьогорічним інструктивним роз‘ясненням Мінпраці та Пенсійний фонд України незаконно змінили діючий порядок і істотно обмежили мої права, як працюючого пенсіонера. Коригування пенсії шляхом множення коефіцієнта заробітку на показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за призначення пенсії, проводиться з метою осучаснення раніше отриманого заробітку, тобто приведення його до сьогоднішнього дня. У такому випадку осучаснення моєї пенсії не відбувається, а навпаки погіршується. Пенсіонерам, які у 2009 році подали документи на призначення пенсії, застосовується показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за призначенням, перерахунком пенсії, а пенсіонерам, які подали у тому ж році на перерахунок пенсії, враховується показник заробітної плати за 2007 рік.
Лист Міністерства праці та соціальної політики і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 р. N20/0/18-09/039, N4096/02-01є не законним, порушує принципи справедливості та рівності громадян перед Законом, не забезпечує осучаснення мого заробітку при перерахунку пенсії, призводить до зниження пенсії та зменшує захищеність в умовах постійного зростання цін на товари та послуги.
На підставі викладеного та керуючись статтями 18, 104, 105,106 КАС України

Прошу Суд

1.Прийняти даний адміністративний позов до розгляду та задовольнити мої позовні вимоги.
2.Визнати не законними дії Управління Пенсійного фонду України у Солом‘янському районі м. Києва.
3. 3обов‘язати відповідача провести перерахунок пенсії з 01.03. 2009 року по нормі Закону України «Про загальнообов‘язкове пенсійне страхування», з урахуванням середнього заробітку по України для призначення і перерахунку пенсії, що передує року звернення за перерахунком пенсії.
3.Стягнути з відповідача заборгованість пенсійних виплат за березень-липень 2009 року у розмірі 522,18 грн. Х 5 місяців=2610,90 грн. , а також виплатити заборгованість, що буде накопичуватися з дня подання адміністративного позову до суду.
4. Стягнути з відповідача витрати пов‘язані з розглядом справи.


Додатки:

1. Копія паспорта.
2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
3. Копія пенсійного посвідчення.
4. Копія трудової книжки.
5. Копія відповіді Пенсійного фонду України у Солом‘янському районі.
6. Копія відповіді Головного управління Пенсійного фонду України.
7. Копія відповіді Міністерства праці та соціальної політики.
8. Копія відповіді секретаріату Конституційного Суду України.
9. Копія розрахунку пенсії.
10. Спільний лист Мінпраці та Пенсійного фонду України від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01.
11. Квитанція про сплату державного мита.
12. Копія позовної заяви-3 примірника.


Василець О.В


Создан 18 июл 2009  Комментарии       
Всего 2, последний 9 лет назад
1705 15 ноя 2010 ответить
А як мені отримати або прочитати цей спільний лист Мінпраці та Пенсійного фонду України від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01?
alex_anna5 10 янв 2012 ответить
Чи можна ще подати в суд на на неправомірні дії, щодо перерахунку пенсії та стягнення недоплаченої щомісячної державної пенсії за віком.

Я робила перерахунок в 2010р., але мені тільки збільшили на відсоток за стаж, хоч заробітна плата у мене була висока.
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником