Постанова ОАС м. Києва від 23.04.2009 р. № 7/659 у справі про незаконність приватизації гуртожитку.

 
 

Постанова ОАС м. Києва від 23.04.2009 р. № 7/659 у справі про незаконність приватизації гуртожитку.

Визнати протиправними дії Мінпалива та енергетики та РВ ФДМУ у м. Києві про передачу до статутного фонду ВАТ "ПТЕМ" гуртожитку по вул. Травневій, 3.ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА
01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. 278-43-43

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ 23.04.2009 р. 16:05 № 7/659

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого судді Арсірія Р.О., суддів Келеберди В.І. Кочана В.М. при секретарі судового засідання Поліщук О.А. вирішив адміністративну справу
Крапиви Валентини Миколаївни
Весельської Ірини Віталіївни
Логвін Олега Вікторовича
Логвін Аліни Петрівни
Шиш Петра Івановича
Новосад Віктора Володимировича
до Міністерства палива та енергетики України
Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву
треті особи Солом'янська районна в м. Києві державна адміністрація
ВАТ "Південтеплоенергомонтаж"
про визнання нечинними актів
За участю представників сторін:
від позивача -1 Крапива В. М.,-особисто
від позивача -2 Логвін О. В. - особисто, Куля В.І. -представник за довіреністю
від позивача -3 Логвін А. П. - особисто, Куля В.І. -представник за довіреністю
від позивача -4 Весельська І. В. - особисто, Куля В.І. -представник за довіреністю
від позивача - 5 Шиш П. І. - особисто, Куля В.І. -представник за довіреністю
від позивача - 6 не з'явився
від відповідача -1 Івасюк І.В. - представник за довіреністю
від відповідача - 2 Коваленко Ю.І. -представник за довіреністю
від третьої особи -1 Сліпченко О.Л. -представник за довіреністю
від третьої особи -2 не з'явився
На підставі ч. З ст. 160 КАС України в судовому засіданні 23.04.2009 року об 16 год. 05 хв. проголошено вступну та резолютивну частини постанови.
Позивачі звернулися до суду з позовом про визнання протиправним та нечинним затверджений Міністерства палива та енергетики України Перелік нерухомого майна, переданого засновником станом на 01.01.1994 року до статутного фонду Відкритого акціонерного товариства "Південтеплоенергомонтаж" в частині передачі (п. 44 Переліку) до статутного фонду цього товариства гуртожитку по вул. Травневій (колишня Майська), 3 у м.Києві. Крім цього просять суд визнати протиправним та нечинним Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 23.11.98 № 1472 "Про завершення приватизації відкритого акціонерного товариства "Південтеплоенергомонтаж" в частині завершення приватизації щодо п. 44 Переліку нерухомого майна, переданого засновником статутного фонду ВАТ "Південтеплоенергомонтаж" -гуртожитку по вул. Травневій (колишня Майська), 3 у м. Києві.
Ухвалою Окружного адміністративного суд міста Києва від 23.125.2008 року було відкрито провадження в адміністративній справі та призначено попереднє судове засідання на 02.04.2009 року на 10:15 год.
Позовні вимоги мотивовані тим, що, на думку позивачів, відповідачі своїми протиправними актами, всупереч нормам Конституції України, Житлового кодексу України та Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду", порушили їх права та охоронювані законом інтереси.
Відповідно до Конституції України громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.
Враховуючи те, що позивачі тривалий час проживали зі своїми сім'ями у зазначеному гуртожитку та не мають іншого місця проживання у м. Києві, опинилися під загрозою втрати можливості подальшого користування гуртожитком, суд вважає дії відповідачів неправомірними та такими, що обмежують їх конституційні права.
Відповідачі проти задоволення позову заперечували, вважали свої дії та акти правомірними та такими, що відповідають нормам чинного законодавства України, просять суд відмовити у задоволенні позову.
За результатами розгляду документів і матеріалів поданих сторонами, пояснень їхніх представників, Окружний адміністративний суд м. Києва,

встановив:

Відповідачем-1 05.12.1997 року затверджений Перелік нерухомого майна, переданого засновником станом на 01.01.1994 року до статутного фонду ВАТ "Південтеплоенергомонтаж" в частині передачі до статутного фонду цього товариства гуртожитку по вул. Травневій (колишня Майська), 3 у м. Києві (п. 44 Переліку), в результаті чого відповідачем-2 було видано Наказ про приватизацію зазначеного у п. 44 Переліку майна, які, власне, є предметом оскарження.
Позивачі стверджують, що дізналися про прийняття зазначених вище актів тільки тоді, коли представники ВАТ "Південтеплоенергомонтаж" подали цивільні позови про виселення їх з гуртожитку по вул. Травневій (колишня Майська), 3 у м. Києві без надання їм іншого житла, аргументуючи такі дії віднесенням зазначеного гуртожитку до статутного фонду підприємства з подальшою його приватизацією.
З матеріалів справи встановлено, що ВАТ "Південтеплоенергомонтаж" засноване рішенням Міністерства енергетики та електрифікації України від 10.03.1994 року № 57 шляхом перетворення державного монтажного тресту "Південтеплоенергомонтаж" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.1993 року № 210-93 та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств" від 05.07.1993 року № 508. До скалу майна, що увійшло до статутного фонду зазначеного товариства, увійшли гуртожитки, в т.ч. й гуртожиток по вул. Травневій (колишня Майська), 3 у м. Києві.
Згідно ст. 127 Житлового кодексу України під гуртожитки надаються спеціально споруджені або переобладнані для цієї мети жилі будинки.
Відповідно до ч.2 ст. 1 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" державний житловий фонд - це житловий фонд місцевих Рад народних депутатів та житловий фонд, який знаходиться у повному господарському віданні чи оперативному управлінні державних підприємств, організацій, установ.
Житловим кодексом України визначено, що до державного житлового фонду відносяться: жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать державі (державний житловий фонд); жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням, профспілковим та іншим громадським організаціям (громадський житловий фонд); жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам (фонд житлово-будівельних кооперативів); жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий фонд); (одноквартирні) жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях усіх форм власності, що надаються громадянам, які відповідно до закону потребують соціального захисту (житловий фонд соціального призначення).
Зазначене дає підстави стверджувати, що передані до складу майна ВАТ "Південтеплоенергомонтаж" гуртожитки, в т.ч. товариства гуртожиток по вул. Травневій (колишня Майська), 3 у м. Києві, відносяться до державного житлового фонду та, відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" приватизації не підлягають.
Так, ч. 2 ст. 2 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" визначено, що не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників; кімнати в гуртожитках; квартири (будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), розташовані в зоні безумовного (обов'язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Відповідно до п. 41, 42 Методики оцінки вартості об'єктів приватизації, затвердженої Кабінетом Міністрів України від 08.09.1993 року № 717 вартість майна цілісного майнового комплексу зменшується на вартість майна державного житлового фонду, який приватизується відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду". А, як вже зазначалося, гуртожитки, відповідно до положень зазначеного закону, приватизації не підлягають.
Суд також звертає увагу на те, що позивачі неодноразово зверталися до Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації зі скаргами на дії ВАТ "Південтеплоенергомонтаж" щодо незаконного виселення. За результатами розгляду таких звернень, Солом'янська районна у м. Києві державна адміністрація листом від 31.10.2006 року № 9866/01 запропонувала ВАТ "Південтеплоенергомонтаж" передати гуртожиток по вул. Травневій (колишня Майська), 3 у м. Києві до комунальної власності територіальної громади Солом'янського району м. Києва, а отримала відмову.
Відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 9 Житлового кодексу України громадяни мають право на одержання у безстрокове користування у встановленому порядку жилого приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду або в будинках житлово-будівельних кооперативів. Ніхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом. Житлові права охороняються законом, за винятком випадків, коли вони здійснюються в суперечності з призначенням цих прав чи з порушенням прав інших громадян або прав державних і громадських організацій.
Крім зазначено, ст. 2 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" громадяни, можуть реалізувати конституційне право на житло або шляхом приватизації житла у гуртожитку, або шляхом отримання соціального житла, або
шляхом самостійного (на власний розсуд, за власні чи залучені кошти) вирішення свого (своєї сім'ї) житлового питання (відповідно до цивільного законодавства України.
Суд також враховує й те, що в ході розгляду справи відповідач-2 та третя особа-1 визнали протиправність дій відповідачів та вважають позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню.
Відповідно до ч.2 ст. 11 Кодексу адміністративного судочинства України, суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно зазначеного кодексу, і не може виходити за межі позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять.
В такому випадку, як передбачено Кодексом адміністративного судочинства України, суд може захистити права позивача в інший спосіб, шляхом прийняття постанови, яка б гарантувала дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.
Так, враховуючи абз. З ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України враховуючи вищезазначене, суд вважає, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.
Відповідно до ч.і ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 69-71, 94, 160-165, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

Позов Крапиви Валентини Миколаївни, Весельської Ірини Віталіївни, Логвін Олега Вікторовича, Логвін Аліни Петрівни, Шиш Петра Івановича, Новосад Віктора Володимировича задовольнити частково.

1. Визнати протиправними дії Міністерства палива та енергетики України в частині затвердження Переліку нерухомого майна, переданого засновником станом на 01.01.1994 р. до статутного фонду Відкритого акціонерного товариства "Південтеплоенергомонтаж" в частині передачі (п. 44 Переліку) до статутного фонду цього товариства гуртожитку по вул. Травневій (колишня Майська), 3 у м. Києві.

2. Визнати протиправними дії Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 23.11.98 № 1472 "Про завершення приватизації відкритого акціонерного товариства "Південтеплоенергомонтаж" в частині включення в п. 44 Переліку нерухомого майна, переданого засновником статутного фонду ВАТ "Південтеплоенергомонтаж" - гуртожитку по вул. Травневій (колишня Майська), 3 у м. Києві.

3. Судові витрати в сумі 3,40 грн. присудити на користь позивачів за рахунок Державного бюджету України.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо таку заяву не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у встановлений строк постанова набирає законної сили після закінчення цього строку.
Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції заяви про апеляційне оскарження з наступним поданням протягом двадцяти днів апеляційної скарги. Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.
Повний текст постанови виготовлено та підписано 02.06.2009 року.

Головуючий Суддя Арсірій Р.О.
Судді Келеберда В.І.
Кочан В.М.


Создан 15 июн 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником