ДОГОВІР між двома КП НА УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ І ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

 
 

ДОГОВІР між двома КП НА УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ І ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

Замовник - КП "Дирекція з управління та обслуговування ЖФ" Солом'янської районної у м. Києві ради, Виконавець - КП "Індустріальне".ДОГОВІР
НА УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ І ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ


м.Київ 31 березня 2008р.

Комунальне підприємство «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом'янської районної у місті Києві ради (далі-Замовник) в особі директора Мартиняк Ольги Михайлівни, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та Комунальне підприємство «Індустріальне» Солом'янської районної у м.Києві ради (далі - Виконавець) в особі директора Красного Івана Васильовича, що діє на підставі Статуту з другої сторони, разом названі у подальшому «Сторони», уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

Предмет та мета договору

1. Предметом договору є передача Замовником Виконавцю функцій з утримання будинків, споруд і об'єктів благоустрою та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо), надання споживачам комунальних послуг (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо).
2. Мета договору - забезпечення кваліфікованого, якісного, гарантованого обслуговування та поточного ремонту житлового фонду, його технічного обладнання, надання житлово-комунальних послуг, дотримання санітарного стану прибудинкових територій для створення мешканцям будинків належних умов проживання.

3.Обов'язки сторін

Замовник зобов 'язується:
3.1. забезпечити Виконавця технічною документацією на будівлі та споруди, які віднесені до житлового (нежитлового) фонду;
3.2. проводити обстеження санітарно-технічного стану будинків іа прибудинкових територій, переданих на обслуговування Виконавцю, оцінювати якість виконання робіт, підсумки обстеження та перевірок оформляти відповідним актом, один примірник якого протягом 5-ти робочих днів передавати Виконавцю;
3.3. відповідно до кошторису обсягів послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій оплачувати виконані Виконавцем роботи по середньомісячному тарифу за 1 кв.м. загальної приведеної площі квартир (при умові дотації з районного бюджету на різницю в тарифах) в розмірі 1,18 грн. (з ПДВ), у разі не виділення дотації з районного бюджету оплата середньомісячного тарифу за 1 кв.м. загальної приведеної площі квартир здійснюється відповідно до затверджених центральним органом виконавчої влади тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
3.4. забезпечити авансування населенням платежів за вивезення сміття та утримання ліфтів шляхом розщеплення їх через транзитний рахунок КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Київської міської державної адміністрації;
3.5. сприяти Виконавцю у вирішенні питань, що виникають між постачальниками (виробниками) послуг та Виконавцем і пов язані з тепло-, водо-, газо-, електропостачанням житлового фонду та ліквідацією аварійних ситуацій інженерних комунікацій на території розташування житлового фонду, переданого на обслуговування Виконавцю;
3.6. сприяти Виконавцю у розвитку його силами інфраструктури мікрорайону, житловий фонд якого передано на його обслуговування;
3.7. вимагати своєчасної і в повному обсязі оплати наданих житлово-комунальних послуг від споживачів;
3.8. дотримуватись умов цього Договору.
Виконавець зобов'язується:
3.9. забезпечити вчасно та відповідної якості надання житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами цього Договору;
3.10. забезпечити експлуатацію будинків, споруд та об'єктів благоустрою, розташованих на прибудинкових територіях, згідно з умовами цього договору, стандартів, нормативів і правил;
3.11. забезпечити здійснення планових (загальних та профілактичних) та позапланових оглядів жилих будинків та їх конструктивних елементів відповідно до встановленої періодичності;
3.12. забезпечувати належний технічний стан інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень;
3.13. проводити періодичну повірку, обслуговування та ремонт (в т.ч. демонтаж, транспортування та монтаж) засобів обліку;
3.14. своєчасно вживати заходів уникнення та ліквідації аварійних ситуацій, пов язаних з технічним станом житлових будинків та їх інженерним обладнанням;
3.15. укласти з виробниками договори на постачання комунальних послуг та підготувати і укласти із споживачами договори на надання комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовими договорами;
3.16. підготувати та укласти з орендарями (власниками) нежитлових приміщень договори на надання послуг пов'язаних з утриманням та обслуговуванням приміщень (експлуатаційні витрати) та на відшкодування ними витрат за технологічне обслуговування внутрішньобудинкових теплових та інженерних мереж;
3.17. своєчасно проводити підготовку жилих будинків і їх технічного обладнання до експлуатації в осіньо-зимовий період;
3.18. здійснювати контроль за виконанням власниками, наймачами та орендарями жилих (нежилих) приміщень будинків вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг та зобов'язань встановлених законодавством;
3.19. здійснювати контроль та вживати передбаченні чинним законодавством заходи по дотриманню споживачами вимог житловою та містобудівного законодавства щодо проведення ремонту чи рекострукції приміщень або їх частини;
3.20. забезпечувати схоронність житлового (нежитлового) фонду, дотримання споживачами цільового використання приміщень що обслуговуються;
3.21. вживати заходів щодо виселення осіб, які незаконно займають приміщення будинків;
3.22. запобігати та вживати заходів щодо недопущення самовільного будівництва на прибудинкових територіях балконів, гаражів та інших споруд, проводити знесення самовільно збудованих споруд у встановленому чинним законодавством порядку;
3.23. щомісячно надавати споживачам платіжні вимоги на оплат" квартирної (плати за утримання житла), орендної плати, а також плати за комунальні послуги;
3.24. розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за надані послуги в разі їх надання не в повному обсязі або неналежної якості;
3.25. спільно з Замовником розглядати скарги, звернення фізичних та юридичних осіб (надавати відповіді, інформацію по суті звернень);
3.26. оперативно реагувати на звернення громадян, що надходять на Саі-центр КМДА, вживати заходи по усуненню порушень, готувати обґрунтовані відповіді, у встановленому порядку проводити громадські слухання у сфері житлово-комунальних послуг;
3.27. сплачувати споживачу компенсацію за перевищення встановлених термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт у розмірі, визначеному договором або законодавством;
3.28. вести облік актів-претензій споживачів у зв'язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;
3.29. своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення причин та наслідків неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини;
3.30. відшкодовувати збитки, завдані майну, житловому (нежитловому) приміщенню, та шкоду, заподіяну життю чи здоров ю споживачів послуг, що виникли в результаті неякісного надання (ненадання) послуг, у розмірі и порядку згідно з чинним законодавством;
3.31. надавати Замовнику потрібну інформацію, безпосередньо пов'язану з питаннями утримання житлових будинків і
територій;
3.32. забезпечити збереження переданого йому майна;
3.33. вести облік виконання робіт з житлового фонду і прибудинкових територій, а також фінансову та бухгалтерську документацію;
3.34. здійснювати технічний нагляд за повнотою та якісю робіт, що проводяться спеціалізованими організаціями;
3.35. з організаціями, які на конкурсних засадах визначені виконавцями відповідних житлово-комунальних послуг укласти договори;
3.36. на вимогу Замовника надавати інформацію про умови надання послуг субпідрядними організаціями;
3.37. забезпечити комплекс заходів, направлених на дотримання протипожежних вимог, вимог Держнаглядохоронпраці та інших контролюючих органів, проводити всеобуч населення;
3.38. щомісячно до 1 (першого) числа надавати на затвердження Замовника план кошторисів доходів та видатків на наступний місяць згідно Додатку №4;
3.39. щомісячно до 25 (двадцять п'ятого) числа наступного за звітним надавати Замовнику фактичні доходи та видатки;
3.40. вимагати своєчасної і в повному обсязі оплати наданих житлово-комунальних послуг від споживачів;
3.41. дотримуватись умов цього Договору.

4.Права сторін

Замовник має право:
4.1. відмовитися повністю або частково від послуг Виконавця в разі невиконання або систематичного неякісного виконання ним робіт, зазначених у Договорі, обґрунтувавши причини такої відмови та попередивши Виконавця не менш як за три місяці;
4.2. пред'явити Виконавцю вимогу про відшкодування збитків, завданих внаслідок незадовільного санітарного утримання території, порушення в обслуговуванні житлового фонду;
4.3. проводити перевірку надання споживачам житлово-комунальних послуг;
4.4. на підставі складених актів зменшити розмір оплати до 50 відсотків у разі незадовільного виконання Виконавцем зазначених у Договорі робіт;
4.5. вимагати від Виконавця беззастережного виконання умов цього Договору, стандартів, нормативів, норм і правил;
4.6. контролювати стан забезпечення споживачів комунальними послугами, проведення перерахунку розміру плати за комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості.
Виконавець має право:
4.7. залучати субпідрядні організації для виконання зазначених у Договорі робіт (послуг);
4.8. подавати пропозиції Замовнику щодо розвитку інфраструктур" території, де розташовано житловий фонд, переданий для обслуговування Виконавцю.

5. Розрахунки та санкції за договором

5.1. Кошторис планових обсягів, який додається до Договору, підлягає щоквартальному уточненню сторонами з урахуванням зміни цін і тарифів.
5.2. У Договорі якісні рівні робіт для визначення розміру їх з оплати визначаються як незадовільне, задовільне і відмінне викрнання.
Незадовільне виконання робіт.
- результати перевірки свідчать, що Виконавець не виконує роботи відповідно до вимог нормативно-технічної документації або виконує їх не в повному обсязі;
- терміни виконання поточного та аварійного ремонтів не дотримуються;
- будинки не завжди відповідають санітарному стану, конструктивні елементи та інженерні системи працюють з відхиленням від заданих параметрів, житлово-комунальні послуги не відповідають нормативно-технічній документації;
- від мешканців надходять обґрунтовані скарги;
- не додержуються терміни здачі звітності.
У разі незадовільного виконання робіт Замовник інформує про це Виконавця в письмовій формі (формі акта). Виконавець подає Замовнику план та графік усунення недоліків в роботі, а Замовник надає Виконавцю певний час на виправлення недоліків. Якщо всі належні роботи не виконані, а недоліки не усунуті протягом установленого терміну, то оплата за Договором зменшується на розмір вартості невиконаних послуг.
Задовільне виконання робіт.
- результати перевірки свідчать, що Виконавець виконує всі роботи відповідно до вимог нормативно-технічної документації та умов Договору;
- виконання поточного та аварійного ремонтів здійснюється в установлені терміни;
- додержуються графіки профілактичного ремонту та підготовки будинків до сезонної експлуатації;
- будинки та системи інженерного обладнання утримуються в належному стані, а прибудинкові території та сходові клітки - у чистоті;
- опитування мешканців свідчать про задовільну роботу Виконавця;
- звіти здаються в установлені терміни.
За задовільне виконання робіт Виконавець одержує плату відповідно до умов Договору.
Відмінне виконання робіт.- результати перевірки свідчать, що Виконавець виконує роботи відповідно до умов Договору та на високому рівні;
- поточний та аварійний ремонти виконуються швидше ніж установлено нормативними документами;
- профілактичний ремонт проводиться з випередженням графіка;
- конструктивні елементи та системи інженерного обладнання будинків справні і функціонують у заданому режимі, прибудинкові території утримуються в чистоті та мають належний рівень упорядкування;
- відсутні витоки води і втрати теплової та електричної енергії;
- опитування мешканців свідчать про значне поліпшення якості виконання робіт (надання послуг);
- звіти здаються якісно і здаються в установлені терміни.
За відмінне виконання робіт розмір оплати, передбачений Договором, збільшується за домовленістю сторін.
5.3. Остаточний розрахунок за цим Договором здійснюється на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт до ЗО (тридцятого) числа кожного місяця, що наступає за звітним.
При наявності поточного боргу споживачів за житлово-комунальні послуги розмір оплати за цим Договором Виконавцю зменшується на 50 % суми поточної заборгованості.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання Договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього Договору.
6.2. Виконавець несе відповідальність за збитки, завдані майну споживача, житловому приміщенню, та шкоду, заподіяну його життю і здоров'ю, у розмірі та порядку, визначених законодавством.
6.3. Виконавець повністю несе відповідальність перед споживачами за те, що сталося з його вини в результаті неналежного надання послуг.
6.4. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

7. Термін дії договору

7.1. Цей договір укладається на три роки та діє з 01 квітня 2008 року до 31 березня 2011 року, але г в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
7.2. Зміни у договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
7.3. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього Договору укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємнимичастинами.
7.4. Зміни в Договорі по істотних умовах вносяться сторонами в узгодженому порядку відповідно до чинного законодавства.
7.5. Договір припиняє свою дію у випадку підписання нового договору, який відповідає новим нормативним актам і Законам України.

8. Інші умови

8.1. Всі суперечності та розбіжності, що виникають при виконанні цього Договору і не урегульовані домовленістю Сторін, вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
8.2. Цей Договір складено у двох примірниках, кожний з них має однакову юридичну силу і зберігається в кожної зі сторін.
8.3. До договору додаються:
- дислокація (перелік) переданих Замовником Виконавцю на утримання будинків і споруд та інших об'єктів з їх технічною характеристикою (Додатки №1,2,3);
- зразок плану кошторису доходів і видатків (додаток № 4);
- зразок акту прийому виконаних за договором послуг (Додаток №5).

{Додатки №№ 1, 2, 3, 4, 5 відсутні}

Реквізити сторін:

ЗАМОВНИК
КП «Дирекція»
03186 м.Київ вул.Соціалістична,6
р/р 2600957377
ВАТ АБ «Укргазбанк» в м.Києві
МФО 320478 код ЕДРПОУ 3576919
ІПН 357569126583
св-во № 100104808 платник податку на прибуток
на загальних підставах

ВИКОНАВЕЦЬ
КП «Індустріальне»
03056 м.Київ вул. Виборзька. 42
р/р 2600637387
ВАТ АБ «Укргазбанк» в м.Києві
МФО 320478 код ЄДРПОУ 35756924
ІПН 357569226581
св-во № 100104113
платник податку на прибуток
на загальних підставах


Підписи сторін:

Замовник
_________О.Мартиняк

Виконавець
__________ І.Красний

м.п. м.п.


Погоджено:
Поліщук М.А.
Панкова Н.І.
Панова С.А.
Оніщенко Л.В.


Создан 13 июн 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником