Господарський суд м. Києва постійно відмовляє Київводоканалу.

 
 

Господарський суд м. Києва постійно відмовляє Київводоканалу.

Рішення ГС від 12.03.2009 р. у справі № 7/118 за позовом ВАТ "АК "Київводоканал" до ЗАТ "Оболонь". Йдеться не про пиво, а про воду.ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.В.Хмельницького,44-Б тел.216-65-72
РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2009 року Справа № 7/118
За позовом Відкритого акціонерного товариства "Акціонерна компанія
"Київводоканал"
до Закритого акціонерного товариства "Оболонь"
про стягнення 1 666 452,06 грн.
Суддя Якименко М.М.
В судових засіданнях приймали участь представники сторін:
від позивача: Полінкевич С.С.- довіреність №295 від 29.12.2008р.; від відповідача: Вознкж В.А.- довіреність №44/0/25-09 від 24.02.2009р.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
Відкрите акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал" звернулося в Господарський суд м. Києва з позовом до Закритого акціонерного товариства "Оболонь" про стягнення 1 666 452,06 грн. заборгованості.
Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач в порушення умов Договору № 03165/5-059 від 01.10.2003, пункту 2.4.7. Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Києва затверджених Розпорядженням КМДА від 18.06.2003 р. № 1073, пункту 5. ст. З Закону України| "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 №1875-4, пункту 3.7. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 07.10.2008 № 936/15627 частково розрахувався за надані йому послуги з водовідведення, а саме в розмірі 326 269, 00 грн. У зв'язку з чим виникла заборгованість, що становить 1 558 684,61 грн.
З цих підстав позивач просить задовольнити позов, стягнувши з відповідача на свою користь 1 558 684,61грн. - боргу, 77 934, 23 грн. - 5% річних, 29 833, 22 грн. -пені, а також понесені ним по справі судові витрати - 16 664,52 грн. - державного мита, 118, 00 грн. - витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Ухвалою від 10.02.2009 було порушено провадженню гго справі та призначено її розгляд на 12.03.2009.
26.01.2009 представник відповідача в судовому засіданнізаперечив наявність боргу перед позивачем у зв'язку з неправомірністю включення до вартості наданихпослуг тарифів, які не відповідають законодавству України і опубліковані Міським Головою без реєстрації в установленому законом порядку, а тому на думку відповідача тарифи не набрали чинності як того вимагає законодавство і не підлягають застосуванню, а заявлена до стягнення сума боргу задоволенню.
Відповідно до статті 85 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні 12.03.2009 за згодою представників сторін оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення.
Розглянувши подані матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва, -
ВСТАНОВИВ:
01.10.2003р. між позивачем та відповідачем був укладений договір №03165/5-05 з узгодженим протоколом розбіжностей (надалі - договір) на послуги водовідведення, згідно умов якого, позивач зобов'язався надавати відповідачу послуги з водовідведення, а відповідач сплачувати вартість наданих послуг за тарифами, встановленими в порядку, передбаченому чинним законодавством та згідно Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України, затверджених наказом Держжитлокомунпослуг України від 01.07.1994р. №65.
Згідно п.3.5. договору відповідач розраховується за надані послуги у порядку, встановленому органами виконавчої влади у п'ятиденний термін з дня представлення позивачем платіжних документів до банківської установи.
Відповідно до п.3.3 договору кількість стічних вод, які надходять у каналізацію, визначається згідно узгодженого з. Розрахунковим департаментом ВАТ «АК «Київво до канал» нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення - що складає 64% від спожитої води відповідачем.
Виходячи зі змісту позовної заяви, об'єм спожитих відповідачем послуг станом на грудень 2008 року становить 194208 куб. м. на загальну суму 1 884 969,49 грн. з урахуванням нових тарифів (.10. грн. з ПДВ за 1 куб. м.), що діяли з 1 грудня 2008 року по 26 грудня 2008 року.
Позивач проінформував відповідача про розмір діючих тарифів у розрахунку -фактурі від 26.12.2008 № 5-328/12-2008, який був направлений до банківської установи абонента 26.12.2008 та направив відповідачу вимогу про оплату, що підтверджується дебетово - інформаційним повідомлення № 2612000505 від 26.12.2008.
Вартість наданих позивачем послуг в розмірі 1 884 969,49 грн. нараховано з урахуванням нових тарифів встановлених Розпорядженням КМДА від 27.11.2008 р. №166.
За надані послуги відповідач розрахувався частково, сплативши 326 269, 00 грн., що становить вартість наданих позивачем за тарифами встановленими розпорядженням № 1680 від 28.08.2002, яке діяло до травня 2008.
Дії відповідача, позивач вважає порушенням умов договору у зв'язку з чим нарахував та просить стягнути з відповідача заборгованість ртшірі у розмірі 1 558 684,61 грн. та неустойку за невиконання зобов'язання по договору.
Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висдовду дро безпідставність позовних вимог виходячи з наступного.До травня 2008р. діяли тарифи на водопостачання та водовідведення встановлені розпорядженням № 1680 від 28.08.2002 "Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення" (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, від 27 березня 2003 року N 499, від 4 липня 2003 року N 1224, від 14 жовтня 2003 року N 1907), яке зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції 30.08.2002 за № 66/449.
З листопада 2006 р. Київською міською державною адміністрацією було видано нові розпорядження про встановлення та погодження тарифів, які було оскаржено в судовому порядку у зв'язку з відсутністю реєстрації в органах юстиції.
Вказані обставини підтверджуються ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 23 грудня 2008 р. у справі № 22а-53 83/08, згідно якої набрала чинності постанова Шевченківського районного суду м. Києва від 05 липня 2007 р. у справі № 2а-166/07, якою встановлено, що у зв'язку з відсутністю реєстрації в органах юстиції оскаржуваних розпоряджень КМДА не підлягають застосуванню та постановою Окружного адміністративного суду м. Києва по справі №8/131 від 24.01.2008р. за позовом ОСББ «Престиж» до Київської міської державної адміністрації про визнання протиправними та скасування розпоряджень голови КМДА про встановлення тарифів від 30.05.2007 р. № 640, від 30.05.2007р. № 641, від 30.05.2007 р. № 642, від 30.05.2007 р. № 643.
Згідно Указу Президента України №1199/2008 від 24.12.2008р. (Офіційно опубліковано в Урядовому кур'єрі 26.12.2008 №244) скасовано як такі, що не відповідають Конституції та законам України, іншим актам законодавства, розпорядження голови Київської міської державної адміністрації (надалі - КМДА) від 27 листопада 2008 року:
№1661 "Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних
установ та інших споживачів";
№1662 "Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів".
Даний Указ був опублікований та набрав чинності лише 26 грудня 2008 року, розпорядження голови КМДА від 27 листопада 2008 року № 1661, яке згідно Указу є неконституційним та незаконним, а тому недійсним - з моменту його видання.
Як вбачається з наданих документів (акта №5-328/12-2008 приймання передачі послуг з водопостачання та водовідведення за грудень 2008 року та рахунку-фактури №5-328/12-2008 від 26.12.2008р.) позивачем застосовано тарифи на комунальні послуги по визнаному незаконним Розпорядженні КМДА від 27.11.2008 р. №1661 під час прийняття та/або видання.
Враховуючи викладене, скасоване Указом Президента України розпорядження Голови КМДА не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.
Таким чином, заявлена до стягнення сума боргу в розмірі 1 558 684,61 грн. є безпідставно нарахованою.
Обов'язок доказування та подання доказів відповідно до ст...3.3 Господарського процесуального кодексу України розподіляється між сторонами виходячи з того, хто посилається на певні юридичні факти, які обґрунтовують йог© вимоги та заперечення.
Це стосується позивача, який мав довести наявність тих обставин, на підставі яких він звернувся до господарського суду з позовними вимогами-.Таким чином, позовні вимоги необгрунтовані та задоволенню не підлягають.
Враховуючи викладене не підлягають задоволенню і позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 77 934, 23 грн. - 5% річних, 29 833, 22 грн. - пені.
Витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технїчне забезпечення судового процесу, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 33, 49,82-85, ГПК України, -
ВИРІШИВ:
1. В позові відмовити повністю.
Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги (винесення апеляційного подання) протягом десяти днів з дня прийняття рішення, а у разі якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення - з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.
Суддя М.М.Якименко
Дата підписання рішення: 13.04.09

==============================================================================================
Господарський суд м. Києва
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б

Позивач: Відкрите акціонерне товариство
"Акціонерна компанія "Київводоканал"
Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а
п/р №2600747013279 в Подільській філії ВАТ КБ “Хрещатик”, МФО 380139
Код ЄДРПОУ 03327664

Відповідач: Закрите акціонерне товариство
“Оболонь”
Адреса: 04655 м. Київ, вул. Богатирська, 3
п/р 26001000050001 в Оболонській
філії АТ “Укрінбак”, МФО 322993
Код ЄДРПОУ 05391057

Справа № 7/118
Суддя Якименко М.М.

ЗАПЕРЕЧЕНЯ
на позовну заяву ВАТ «АК «Київводоканал» до ЗАТ «Оболонь»
про стягнення боргу 1 558 684,61 грн. та неустойки, а всього 1 666 452,06 грн.

Ухвалою господарського суду від 10.02.2009р. у справі №7/118 порушено провадження по справі та призначено до розгляду на 12.03.2009р. о 12:20.
На виконання вище зазначеної ухвали у порядку, передбаченому ст.59 ГПК України, позовні вимоги вважаємо незаконними, необґрунтованими та такими що не підлягають задоволенню з наступних підстав:
Між ВАТ «АК «Київводоканал» - Постачальник (далі - Позивач) та ЗАТ «Облонь» - Абонент (далі - Відповідач) був укладений договір №03165/5-05 від 01.10.2003р. з узгодженим протоколом розбіжностей (надалі - договір) на послуги водовідведення. За договором Позивач зобов’язується надавати Відповідачу послуги з водовідведення, а Відповідач сплачує вартість наданих послуг за тарифами, встановленими в порядку, передбаченому чинним законодавством та згідно Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України, затверджених наказом Держжитлокомунпослуг України від 01.07.1994р. №65.
Згідно п.3.5. договору Відповідач розраховується за надані послуги у порядку, встановленому органами виконавчої влади у п’ятиденний термін з дня представлення Позивачем платіжних документів до банківської установи. Згідно п.3.3 договору в редакції Відповідача кількість стічних вод, які надходять у каналізацію, визначається згідно узгодженого з Розрахунковим департаментом ВАТ «АК «Київводоканал» нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення – що складає 64% від спожитої води ЗАТ «Оболонь».
На виконання п.2.3. договору в погодженій редакції ЗАТ «Оболонь», Відповідач за формою згідно додатку №1 (Акт виконання послуг водопостачання та водовідведення за грудень 2008р. – доданий Позивачем до позову) до договору для підписання направив свого уповноваженого представника щодо об’єму спожитих послуг з водовідведення за грудень в обсязі 194208 куб.м за тарифом 1.68 грн. з ПДВ за 1 куб.м стоків (водовідведення), на загальну суму 326 269,44 грн. для оформлення акту виконання послуг на водовідведення. Платіжним дорученням №8812 від 30.12.2008р. ЗАТ «Оболонь» перераховано 326 269,44 грн. згідно договору про водовідведення за грудень 2008р.
Однак, Позивач відмовився підписати Акт виконання послуг водопостачання та водовідведення за грудень 2008р. посилаючись на Розпорядження голови Київської міської державної адміністрації від 27.11.2008р. №1661 "Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів" згідно з яким, погоджено тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води, які виробляються ВАТ "АК "Київводоканал", для відпуску бюджетним установам та іншим споживачам у розмірі 10,63 грн. з ПДВ за 1 куб.м стоків (водовідведення) та такі тарифи вводяться в дію з 01.12.2008р..
Листом - попередженням про припинення надання послуг з водопостачання та водовідведення від 26.12.2008р. перший заступник Розрахункового департаменту Б.В. Морофіянець повідомив, про існування заборгованості у ЗАТ «Оболонь» за послуги з водовідведення. Вважаючи дану заборгованість неправомірною, ЗАТ «Оболонь» зі свого боку надіслало лист (вих.№3605/0/2-08 від 31 грудня 2008р.), з обґрунтуванням незаконності врахування тарифів згідно розпорядження КМДА від 27.11.2008р. за №1661, оскільки, дане Розпорядження Указом Президента України №1199/2008 від 24.12.2008р. (Офіційно опубліковано в Урядовому кур'єрі 26.12.2008 №244) скасовано як таке, що не відповідає Конституції та законам України, іншим актам законодавства. Необхідно також звернути увагу на те, що вимоги стосовно сплати за водовідведення з 1 по 26 грудня 2008 року за новими тарифами безпідставні та ґрунтуються на припущеннях. Так як, не дивлячись на те, що згаданий указ Президента був опублікований та набрав чинності лише 26 грудня 2008 року, розпорядження голови КМДА від 27 листопада 2008 року за № 1661, згідно цього Указу є неконституційним та незаконним, а отже недійсним з моменту його видання.
08 січня 2009р. вих. №32/0/2-09 ЗАТ «Оболонь» надіслало лист на ім’я Голови правління-генерального директора ВАТ «АК «Київводоканал» Фролову Я.О. про відсутність боргу зі сторони ЗАТ «Оболонь» та з приводу незаконних дій зі сторони робітників водоканалу.
Листом від 15.01.2009р. №93/08 на лист ЗАТ «Оболонь» від 08.01.2009р. ВАТ «АК «Київводоканал» в друге відмовилось підписати акт приймання передачі послуг з водовідведення за грудень 2008 року, оскільки вважає, що підлягають застосовувати тарифи, встановлені по скасованому Президентом України розпорядженню КМДА від 27.11.2008р. за №1661 в період з 01.12.2008р. по 26.12.2008р.

У зв’язку з відсутністю боргу та у зв’язку з неправомірністю включення до вартості наданих послуг тарифів, які не відповідають законодавству України і опубліковані Міським Головою без реєстрації в установленому законом порядку, (а отже тарифи не набрали чинності як того вимагає законодавство) позов не визнаємо в повному обсязі.

1. Як відомо, до травня 2008р. діяли тарифи на водопостачання та водовідведення згідно розпорядження №1680 від 28.08.2002 "Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення" (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, від 27 березня 2003 року N 499, від 4 липня 2003 року N 1224, від 14 жовтня 2003 року N 1907), яке зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції 30.08.2002 за № 66/449. Однак, з листопада 2006 р. голова КМДА Черновецький Л.М. почав видавати розпорядження КМДА про встановлення та погодження тарифів, не реєструючи їх в органах юстиції. Така нормотворча діяльність викликала спротив споживачів – юридичних та фізичних осіб, який мав своїм наслідком звернення з позовами про визнання протиправними розпоряджень КМДА, виданих з 30.10.2006р. На даний час відповідно до ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 23 грудня 2008 р. у справі № 22а-5383/08 набрала чинності постанова Шевченківського районного суду м. Києва від 05 липня 2007 р. у справі № 2а-166/07 (суддя Притула Н.Г.) - додається, якою встановлено, що у зв'язку з відсутністю реєстрації в органах юстиції оскаржуваних розпоряджень КМДА не підлягають застосуванню. Цитата з судового рішення: «суд приходить до висновку, що та обставина, що розпорядження Київської міської державної адміністрації не зареєстровані в органах юстиції не є підставою для визнання їх недійсними, оскільки ці розпорядження в зв'язку з відсутністю реєстрації в органах юстиції не підлягають застосуванню».
Предметом судового розгляду було розпорядження №640 від 30.05.2007 року «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної і гарячої води» та інші підписані розпорядження головою Київської міської державної адміністрації Черновецьким Л.М. без реєстрації в Київському міському управлінню юстиції. Розпорядження КМДА від 27.11.2008р. за №1661 (яке вважає ВАТ «АК «Київводоканал» підлягає виконанню в період з 01.12.2008р. по 26.12.2008р.) прийняте головою КМДА у той же незаконний спосіб, не правомірно та по змісту дублює раніше скасоване розпорядження №640 від 30.05.2007 прийняте з перевищенням повноважень.
Нове розпорядження КМДА 27.11.2008р. №1661 "Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів" за яким ВАТ «АК «Київводоканал» намагається стягнути тариф - містять ті ж ознаки порушень законодавства, що й попередні, які встановлені попереднім судовими рішеннями за участю КМДА і не потребують повторного доказування.

2. Крім того, набрала законної сили постанова Окружного адміністративного суду м. Києва по справі №8/131 від 24.01.2008р. за позовом ОСББ «Престиж» до Київської міської державної адміністрації про визнання протиправними та скасування розпоряджень голови КМДА про встановлення тарифів від 30.05.2007 р. № 640, від 30.05.2007р. № 641, від 30.05.2007 р. № 642,  від 30.05.2007 р. № 643 - додається.
Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 09.01.2009 р. у справі № 22-а-14381/08 у мотивувальній частині звернуто увагу на порушення законодавства України головою Київської міської державної адміністрації Черновецьким Л.М. та є доведеним наявність перевищення повноважень при підписанні та прийнятті розпоряджень, в зв’язку з чим постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.01.2008р. залишено без змін - додається.
Окрім того, іншою підставою для визнання протиправними розпоряджень є відсутність їх державної реєстрації в органах юстиції.
Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому органом порядку і набирають чинності з моменту їх реєстрації (або пізніше).
Відповідно до ч.4 ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому органом порядку і набирають чинності з моменту їх реєстрації (або пізніше).
Як встановлено судами першої (у справі №8/131 Окружного адміністративного суду м. Києва) та апеляційної інстанції (у справі №22-а-14381/08 Київського апеляційного адміністративного суду) Голова Київської міської державної адміністрації, який одночасно є міським головою, одноособово видає нормативно-правові акти у виді розпоряджень, які підлягають державній реєстрації в органах юстиції.
Усі розпорядження КМДА видані від імені Київської міської державної адміністрації без жодних застережень щодо використаних повноважень виконавчого органу Київської міської ради, який має право приймати рішення, а не розпорядження. Так, відповідно до ст. 144 Конституції органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення (а не розпорядження), які у разі їх невідповідності Конституції чи законам Країни зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.
Оскаржувані розпорядження не приймалися на пленарному засіданні виконавчого органу більшістю голосів від загального складу виконавчого органу як того вимагає ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Усі оскаржувані та скасовані розпорядження підписані одноособово головою Київської міської держадміністрації без зазначення щодо використання повноважень міського голови, як голови органу місцевого самоврядування.
Указом Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» установлено, що з 1 січня 1993 року нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю, і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації. Державну реєстрацію нормативно-правових актів Київської міської державної адміністрації здійснює Київське міське управління юстиції. Нормативно-правові акти набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності. Державна реєстрація провадиться в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Згідно з Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731, державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду, якщо вони, зокрема, зачіпають соціально-економічні та інші права, свободи й законні інтереси громадян. Незважаючи на це, розпорядження не містить відомостей про його реєстрацію в Головному управлінні юстиції у м.Києві. Голова КМДА вирішив оприлюднити та ввести в дію ці розпорядження без проходження процедури державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у м.Києві, як це передбачено Указом Президента України та Положенням.
Згідно 1.4. Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 р. N 34/5 термін скасування нормативно-правового акта вживаються в такому значенні - визнання в установленому законодавством порядку недійсним з моменту прийняття не зареєстрованого у Міністерстві юстиції України нормативно-правового акта, що підлягав державній реєстрації.

3. У випадку порушення процедури оприлюднення регуляторного акту, а саме розпорядження КМДА 27.11.2008р. №1661 та його впливу (що фактично відбулось, проекти розпоряджень не був оприлюднений) органи юстиції відмовляють в державній реєстрації згідно 25 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.
Згідно статей 25 та 36 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом виконавчої влади або його посадовою особою та не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, якщо зокрема проект регуляторного акта не був оприлюднений. Тобто, враховуючи викладене, можливо зробити висновок, що розпорядження взагалі не набули чинності оскільки було порушено порядок набрання чинності нормативно-правовим актом (проект розпорядження не оприлюднювався та в Головному управлінні юстиції у м. Києві не реєструвались).
Стаття 60 Конституції України передбачає, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

4. Особливої уваги у даній справі заслуговує Ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.02.2009р. по справі 8/131 (додається), яка була винесена в зв’язку зі зверненням Акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго», яка приєдналась до апеляційної скарги КМДА про роз’яснення постанови Окружного адміністративного суду м.Києва від 24.01.2008р. в частині скасування розпорядження голови КМДА №643 від 30.05.2007р. В процесі розгляду справи судами першої та апеляційної інстанції встановлено, що спірне розпорядження було прийняте головою КМДА з порушенням вимог чинного законодавства, тому суд прийшов до висновку про необхідність роз’яснити заявнику, що це розпорядження є протиправним та є скасованим з моменту його видання.
Слід зазначити, що міська влада по суті ігнорує рішення судів та Указів Президента України, оскільки у разі скасування розпоряджень КМДА у судовому порядку приймаються нові розпорядження, які по змісту дублюють раніше скасовані, а приймаються у той же незаконний спосіб та з перевищенням повноважень ігноруючи нормативно правові акти вищої юридичної сили, а саме, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністра України від 12.07.2006 N 959.

5. Відповідно до пункту 3 статті 116 Конституції України проведення цінової політики у державі забезпечує Кабінет Міністрів України. Дані повноваження Кабінету Міністрів України передбачені також статтею 4 Закону України «Про ціни і ціноутворення», в результаті чого Кабінет Міністрів України визначає повноваження органів державного управління в галузі встановлення і застосування цін (тарифів), а також по контролю за цінами (тарифами).
При виданні розпоряджень було порушено Порядок формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 р. № 959 (надалі - Порядок), щодо економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та надання споживачам інформації про структуру цін/тарифів п.2 ч.1 ст.20). Формування тарифів у цьому випадку повинно здійснюватись підприємствами відповідно до річних планів виробництва і надання відповідних послуг, які розробляються окремо за видами послуг. Окрім того, згідно пункту 52 Правил, надання висновку щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, надається Державною інспекцією з контролю за цінами або її територіальними органами в порядку, встановленому Мінекономіки. Звертаємо увагу, що висновок не складався на що також звернув увагу Президент України.
Згідно розрахунків Національної комісії з регулювання електроенергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, нині діючі у місті Києві тарифи на водопостачання та водовідведення для комерційних споживачів на 77-214 відсотків відшкодовують собівартість відповідних послуг (абзаці 3 Указу Президента України від 3 лютого 2009 року N65/2009). Тобто, підвищення тарифів в декілька разів згідно розпоряджень голови КМДА не можна визнати економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво.

6. Голова Київської міської державної адміністрації чотири рази намагалась затвердити тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів (суб’єктів господарювання), які були скасовані Указами Президента з однаковими порушеннями законодавства України.
Розпорядження Голови КМДА від 27.11.2008 р. №1661, згідно якого Позивачем нарахована заборгованість, скасовано Указом Президента України від 24.12.2008 року N 1199/2008 в зв’язку з численними порушеннями чинного законодавства України.
Слід зазначити, що приймаючи вчетверте розпорядження від 05.02.2009 р. № 128 «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ» голова КМДА у пункті 13 розпорядження визнав такими, що втратило чинність, з моменту введення в дію тарифів, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 25.12.2008 N 1780 "Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів" оскільки воно в зв’язку з незаконністю було скасовано Президентом України. Тобто, самим головою КМДА було враховано в подальшому що тарифи скасовані та є такими, що не відповідають чинному законодавству України з моменту введення в дію.
Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що розпорядження голови КМДА, згідно Указу Президента України прийняте з порушенням вимог чинного законодавства, тому є протиправним та скасоване з моменту його видання та не підлягає застосуванню ВАТ «АК «Київводоканал» при розрахунках за послуги з водовідведення. Скасоване Указом Президента України розпорядження Голови КМДА не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. ЗАТ «Оболонь» здійснено повну оплату за надані послуги згідно договору.
Враховуючи викладене, відповідно до ст.ст. 22, 59, ГПК України, ПРОСИМО відмовити ВАТ «АК «Київводоканал» в задоволені позову повністю.

Додатки:
1. Копія попередження від 26.12.2008р. про припинення надання послуг з водопостачання та водовідведення. – 1 арк.
2. Копія листа до Розрахункового департаменту ВАТ «АК «Київводоканал» №3605/0/2-08 від 31.12.2008р. про помилковість застосування при розрахунках розпорядження №1661 від 27.11.2008р. – 2 арк.
3. Копія опису вкладення у лист та фіскального чека про відправку листа від 31.12.2008р
4. Лист №32/0/2-09 від 08.01.2009р. Голові правління ВАТ «АК «Київводоканал». – 1 арк.
5. Лист №119/0/2-09 від 14.01.2009р. Голові правління ВАТ «АК «Київводоканал». – 1 арк.
6. Лист відповідь №93/08 від 15.01.2009р. на №32/0/2-09 від 08.01.2009р. – 1 арк.
7. Лист №151/0/2-09 від 16.01.2009р. стосовно листів №93/08 від 15.01.2009р. та №08/175/08-13/11-09 від 12.01.2009р. – 2 арк.
8. Супровідний лист №290/0/2-09 від 27.01.2009р. та акт звіряння розрахунків станом на 31.12.2008р. – 2 арк.
9. Текст розпорядження Голови КМДА № 1661 від 27.11.2008р.
10. Текс Указу Президента України № 1199/2008 від 24.12.2008р.
11. Копія постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 05 липня 2007 р. у справі № 2а-166/07 (суддя Притула Н.Г.)
12. Копія ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.02.2009р. по справі 8/131.
13. Копія постанови Окружного адміністративного суду м. Києва по справі №8/131 від 24.01.2008р. та ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 09.01.2009 р. у справі № 22-а-14381/08.

Генеральний директор О.Д. Пучок
ЗАТ “ОБОЛОНЬ”

Вик. Вознюк В.А.
414-02-60
==========================================================================================================================================================


Создан 30 мая 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником