Що таке КМДА, і з чим її їдять?

 
 

Що таке КМДА, і з чим її їдять?

Пакет документів у справі про визнання протиправними розпоряджень КМДА про тарифи для юридичних осіб.Окружний адміністративний суд міста Києва
01025, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6 тел.278-43-43
У X В А Л А
21.05.2009 № 2а-247/09/2670
За позовом Відкритого акціонерного товариства «Фабрика кулінарних виробів та
напівфабрикатів»
До Київської міської державної адміністрації
Про Визнання незаконними та скасування Розпоряджень
Суддя Пилипенко О.С. Секретар Коваль А.В. Представники:
від позивача: Вознюк В.А. за дов. від ]9.05.2009 р. від відповідача: не з'явився
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
Пред'явлені позовні вимоги про визнання незаконним та скасування Розпорядження № 1661 від 27.11.2008 р. «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ іа інших споживачів.
Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.02.2009 р. було відкрито провадження у справі та призначено попереднє судове засідання на 19.03.2009 р.
Позивач в попередні;: судове засідання 19.03.2009 р. не з'явився, причини своєї неявки суду не повідомив, у зв'язку з чим судом було оголошено перерву до 21.05.2009 р.. про що позивача було повідомлено повісткою про виклик.
21.05.2009 р, від позивача через Відділ документального обігу та контролю надійшла їаява про збільшення розміру позовних вимог, в якій просить суд визнати незаконними та скасувати з моменту віщання Розпорядження № 1661 від 27.11.2008 р., № 1780 від 25.12.2008 р., № 128 від 05.02.2009 р.. № 127 від 05.02.2009 р., №517 від 29.04.2009 р.
В попередньому судовому засіданні 21.05.2009 р. судом на розгляд було поставлено питання про направлення справи № 2а-247/09/2670 за предметною підсудністю до Шевченківського районного суду м. Києва.
Позивач заперечував проти направлення справи за підсудністю до Шевченківського районного суду м. Києва.
Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів справи, позивач оскаржує ряд розпоряджень щодо тарифів на комунальні послуги, спірні розпорядження були прийняті Київською міською державною адміністрацією. В преамбулі спірних розпоряджень зазначено, що вони прийняті, зокрема, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Київська міська державна адміністрація є. виконавчим органом Київської міської ради.
Згідно з ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, зокрема, належать встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної-власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих цигань ,з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності. .-Таким чином, здійснюючи свої повноваження, а саме приймаючи оскаржувані розпорядження Л!« 1661 від 27.11.2008 р., № 1780 від 25.12.2008 р., № 128 від 05.02.2009 р„ № 127 від 05.02.2009 р„ №' 517 від 29.04.2009 р.. Київська міська державна адміністрація діяла як орган місцевого самоврядування.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства України, місцевим загальний судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування.
Адміністративні справи відповідно до ч. 1 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України розглядаються за місцем знаходження відповідача.
Оскільки відповідач в даному випадку діяв як орган місцевого самоврядування, знаходиться в м. Києві, то суд направляє справу до Шевченківського районного суду м. Києва.
Відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 22 Кодексу адміністративного судочинства України, суд передає адміністративну справу на розгляд іншого адміністративного суду, якщо після відкриття провадження у справі виявилося, що провадження у справі відкрито без' дотримання правил предм етної підсудності.
З огляду на вищевикладене та керуючись п. 1 ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 19, ч. 2 п. 1 ст. 22, ст. 160. ст. 165 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -
УХВАЛИВ:
1. Передати адміністративну справу № 2а-247/09/2670 на розгляд до Шевченківського районного суду м. Києва.
2. Ухвала може бути оскаржена в порядку передбаченому ст.186 Кодексу адміністративного судочинства України.
3. Справа буде направлена до Шевченківського районного суду м. Києва після закінчення строку оскарження ухвали про направлення справи за предметною підсудністю.
Суддя О.Є. Пилипенко

==========================================================================================================================

До Київського апеляційного адміністративного суду
02093 м. Київ, вул. Поліська, 3-Б
(через Окружний адміністративний суд м. Києва
01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6)

Особа, яка подає апеляційну скаргу:
Позивач (скаржник): Відкрите акціонерне товариство
«Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів»
Адреса: 04655, м.Київ, вул. Богатирська, 1
р/р 26000004314001 в Оболонській ф-ї АТ “Укрінбанк” в м. Києві
МФО 322993, ЗКПО 03386313
тел. 412-82-08; факс 464-95-53

Відповідач: Київська міська державна адміністрація
Адреса: 01044, м.Київ, вул. Хрещатик, 36

Ухвала, що оскаржується: Ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва
по справі №2а-247/09/2670 від 21.05.2009р.
про передачу адміністративної справи на розгляд
до Шевченківського районного суду м. Києва.

(заяву про апеляційне оскарження подано 25.05.2009р.)

Апеляційна скарга

Ухвалою окружного адміністративного суду м.Києва від 21.05.2009р по справі №2а-247/09/2670 було ухвалено передати адміністративну справу (про визнати незаконним та скасування з моменту видання Розпорядження Київської міської державної адміністрації №1661 від 27.11.2008р., №1780 від 25.12.2008р., №128 від 05.02.2009р., №127 від 05.02.2009р., №517 від 29.04.2009р.) на розгляд до Шевченківського суду м. Києва
В зв’язку з тим, що з моменту подання адміністративного позову до моменту слухання справи у Окружному адміністративному суді м.Києва Президент України своїм Указом від 24 грудня 2008 року №1199/2008, використовуючи власні повноваження, щодо скасування розпоряджень голів державних адміністрацій та відповідно ст.118 Конституції України, ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» скасував Розпорядження голови КМДА №1661 від 27.11.2008р. як таке, що не відповідає Конституції та законам України, іншим актам законодавства та враховуючи те, що голова КМДА було прийнято в подальшому інші Розпорядження які по змісту та суті дублюють скасоване, а саме: №1780 від 25.12.2008р., №128 від 05.02.2009р., №127 від 05.02.2009р., №517 від 29.04.2009р. Позивачем було збільшено розмір позовних вимог, з врахуванням нових Розпоряджень голови КМДА, прийнятих з порушенням чинного законодавства та оформлених як розпорядження Київської міської державної адміністрації на що звернув увагу Президент України в свої Указах про скасування Розпоряджень голови КМДА.
Вважаємо прийняту Окружним адміністративним судом м. Києва Ухвалу такою, що прийнята з порушеннями норм матеріального та процесуального права.
Судом у даній справі не здійснювалось дослідження оскаржуваних Розпоряджень та питання про підстави їх скасування Президентом України. Так, слід зазначити, що згідно до 4 абз. Указу Президента України від 03.02.2009 року N 65/2009 (аналогічне положення також міститься в абз. 4 Указу Президента України №1199/2008 від 24 грудня 2008р. про касування Розпорядження голови КМДА №1661 від 27 листопада 2008р.) встановлено, що розпорядження №1780 від 25 грудня 2008 року видано головою Київської міської державної адміністрації з перевищенням повноважень щодо встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, оскільки Законом України "Про житлово-комунальні послуги" на Київську міську державну адміністрацію покладено лише повноваження зі здійснення взаємодії з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів, контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них (пункти 4 та 6 статті 6), встановлення ж цін/тарифів на житлово-комунальні послуги віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування (пункт 2 статті 7).
Окрім того, згідно 8 абз. вище зазначеного Указу Президента України рішення голови Київської міської державної адміністрації від 25 грудня 2008 року №1780, №1780/1 усупереч статті 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", яка визначає актами місцевих державних адміністрацій розпорядження голови місцевої державної адміністрації та накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, оформлено як розпорядження Київської міської державної адміністрації.
Згідно ч.1 ст.69 КАС України передбачено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, ті інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці данні встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.
Укази Президента України є чинними в встановленому порядку та скасовані не були (№1199/2008 від 24.12.2008 року, №65/2009 від 03.02.2009 року, № 76/2009 від 09.022009 року) якими скасовані Розпорядження голови КМДА (№1661 від 27.11.2008р., №1780 від 25.12.2008р., №128 від 05.02.2009р., №127 від 05.02.2009р.) та які оскаржуються Позивачем, надруковані в офіційних друкованих виданнях України (Урядовий кур'єр, Офіційний Вісник України, Офіційний вісник Президента) та доведені до відома громадськості. Позивач зазначає, що згідно ч.2 ст. 72 КАС України обставини, визнані судом загальновідомими, не потрібно доказувати.
Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (стаття 8 Конституції України). Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення (або пізніше). Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення на його засіданні більшістю голосів і підписуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення. Перелічені норми законодавства узгоджуються з нормами Конституції України. Так, відповідно до ст. 144 Конституції органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення (а не розпорядження), які у разі їх невідповідності Конституції чи законам Країни зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.
Оскаржувані Розпорядження не приймалися на пленарному засіданні виконавчого органу більшістю голосів від загального складу виконавчого органу як того вимагає ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а підписані як Розпорядження голови КМДА, оскільки відповідно до ст. 41 вище зазначеного Закону, голови місцевих державних адміністрацій мають право видавати лише розпорядження і одноособово нести за свої розпорядження відповідальність згідно із законодавством.
Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому органом порядку і набирають чинності з моменту їх реєстрації (або пізніше).
Спірні розпорядження прийняті одноособово з перевищенням повноважень, підписані у формі розпоряджень Київської міської державної адміністрації і направленні на виконання головою Київської міської державної адміністрації.
Крім того, щодо не скасованого на сьогоднішній день Розпорядження голови КМДА від 29.04.2009 р. №517 то воно підписані виконуючим обов’язки голови КМДА Голубченком А.К., а не міським головою або його заступником чи виконуючим обов’язки міського голови, що свідчить про наявність ознак нормативно-правового акту, виданого виконавчим органом державної влади (державною адміністрацією), а не місцевого самоврядування (радою). Спосіб реалізації повноважень органів місцевого самоврядування визначений Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», тобто відповідні нормативно-правові акти приймаються на сесії ради, або на засіданні виконавчого комітету шляхом голосування, і видаються вони не в формі розпоряджень, а в формі рішень, які підписуються міським головою.
Відповідно до ч.3 ст.2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах та у спосіб що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноважень та з метою, з якої це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо. Окрім того, Окружним адміністративним судом не було дотримано ч. 3 ст.171 КАС України про особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.
Наведених вимог закону судом першої інстанції виконано не було, а саме - не було з'ясовано чи прийняті оспорюванні рішення (Розпорядження голови КМДА) органом місцевого самоврядування (Виконавчий орган Київської міської ради) в зв’язку з чим прийнята хибне рішення суду, такі обставини маю істотне значення для справи та підлягали з'ясуванню, оскільки у справі перевіряється правильність рішення суб'єкта владних повноважень.
Отже, попередня судова інстанція припустилась неправильного застосування приписів ст.ст. 2, 159 КАС України про законність і обґрунтованість судового рішення.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст. 185, 195, 196, 199, 202, 205 КАС України,

ПРОСИМО:

1. Відкрити апеляційне провадження.
2. Скасувати Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 21.05.2009р. по справі №2а47/09/2670 про передачу справи на розгляд до Шевченківського районного суду м.Києва і постановити нову ухвалу з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи.
3. Розглянути справу в судовому засіданні апеляційної інстанції за участі Позивача як сторона по справі.

Додатки:
1. Платіжне доручення №41 від 25.05.2009 про сплату судового збору.
2. Копія Ухвали Окружного адміністративного суду м.Києва від 21.05.2009р.
3. Копія апеляційної скарги та доданих до неї документів для відповідача.

Директор ВАТ «Фабрики кулінарних
виробів та напівфабрикатів» Ваннікова К.В.

==========================================================================================================================

До Київського апеляційного адміністративного суду
02093 м. Київ, вул. Поліська, 3Б
(через Окружний адміністративний суд м.Києва
01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6)

Особа, яка подає апеляційну скаргу:
Позивач (скаржник): Відкрите акціонерне товариство
«Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів»
Адреса: 04655, м.Київ, вул. Богатирська, 1
р/р 26000004314001 в Оболонській ф-ї АТ“Укрінбанк” в м. Києві
МФО 322993, ЗКПО 03386313
тел. 412-8208; факс 464-9553

Відповідач: Київська міська державна адміністрація
Адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36


Ухвала, що оскаржується: Ухвала окружного адміністративного суду м. Києва
по справі №2а-247/09/2670 від 21.05.2009р. про передачу адміністративної справи на розгляд
до Шевченківського районного суду м. Києва

Заява про апеляційне оскарження
(у відповідності до ст.ст. 185-187 КАС України)

21.05.2009 р. по справі №2а-247/09/2670 була проголошена вступна та резолютивна частини Ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва (суддя Пилипенко О.Є.) якою ухвалено передати адміністративну справу за підсудністю до Шевченківського районного суду м.Києва
Вище зазначену Ухвалу суду вважаємо незаконною, тому маємо намір оскаржити до Київського апеляційного адміністративного суду у встановлений строк.

Додаток:
1. Копія заяви про апеляційне оскарження для відповідача.Директор ВАТ «Фабрики кулінарних
виробів та напівфабрикатів» Ваннікова К.В.

==========================================================================================================================

Окружний адміністративний суд м.Києва
01025, м.Київ, вул. Десятинна,4/6

Позивач: Відкрите акціонерне товариство
«Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів»
Адреса: 04655, м.Київ, вул. Богатирська, 1
р/р 26000004314001 в Оболонській ф-ї АТ“Укрінбанк” в м. Києві
МФО 322993, ЗКПО 03386313
тел. 412-8208; факс 464-9553

Відповідач: Київська міська державна адміністрація
Адреса: 01044, м.Київ, вул. Хрещатик, 36Позовна заява
про скасування розпорядження Київської міської
державної адміністрації №1661 від27.11.2008 р.

Київською міською державною адміністрацією було прийнято розпорядження №1661 від 27.11.2008 р. «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів».
Вважаємо, що вказане розпорядження видане з порушенням чинного законодавства України з наступних підстав.
Вказаним розпорядженням з 01.12.2008 р. встановлено тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для інших споживачів: холодна вода 9,63 грн. за 1 куб.м води без ПДВ відповідно 11,56 грн. за 1 куб.м води з ПДВ, водовідведення 8,86 грн. за 1 куб. м стоків без ПДВ відповідно 10,63 грн. за 1 куб. м води з ПДВ., що майже в майже в чотири рази перевищує раніше встановлені тарифи.
В розпорядження зазначено, що тарифи для бюджетних установ та інших споживачів поширюються і на підприємства незалежно від форм власності, тобто воно має міжвідомчий характер, однак розпорядження не містить відомостей про його реєстрацію в Головному управлінні юстиції у м.Києві.
При виданні вказаного розпорядження було порушено ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», яким передбачено, що органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. Однак відповідач затвердив тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води, які не відповідають ст.14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 р. №955, за яким тарифи формуються для трьох категорій споживачів – населення, бюджетних установ, інших споживачів.
При видані розпорядження було порушено Порядок формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 р. № 959 щодо економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.
Розпорядження видано Головою Київської міської державної адміністрації з перевищенням повноважень щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, оскільки п.4 ст.6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» на Київську міську державну адміністрацію покладено лише повноваження зі здійснення взаємодії з органами місцевого самоврядування питань житлово-комунальних послуг та регулювання тарифів, контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг, встановлення тарифі на житлово-комунальні послуги віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування п.2 ст.7 цього Закону.
Розпорядження голови Київської міської державної адміністрації призведе до погіршення умов діяльності підприємства. В умовах загострення ситуації у фінансово-економічній сфері багатократне збільшення витрат суб'єктів господарювання внаслідок необґрунтованого збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги спричинить або звільнення чи зниження рівня соціального забезпечення працівників, або підвищення вартості товарів та послуг, що реалізуються суб'єктами господарювання, або навіть їх закриття.
Відповідно до ст.13 Конституції держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Розпорядженням порушено ч. 2 ст.25 ГК України, згідно якої передбачено, що органам державної влади і органам місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфері господарювання, забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб'єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції.
Застосування завищених тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води, ущемляє фінансові та господарські інтереси ВАТ «Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів», що було б неможливим за умов існування значної конкуренції на ринку. В умовах відсутності альтернативи на внутрішньому ринку ВАТ «Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів» не може відмовитися від водокористування.
Київська міська державна адміністрація застосовуючи завищені тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води встановила економічно необґрунтовану плату за холодну воду і водовідведення для підприємств. На сьогоднішній день не існує документа, який би засвідчив правомірність подібного розподілу тарифів та відсутні які-небудь розрахунки цих тарифів. До того ж вказані тарифи не погоджені з Антимонопольним комітетом України, а тому є незаконними.
На підставі викладеного, відповідно до ст. ст.104,107,159,160,162 КАС України, ст.13, ст.42 Конституції України, ст.25 ГК України, ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ВАТ «Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів», просить:
1. Порушити провадження у справі.
2. Визнати незаконним розпорядження Київської міської державної адміністрації №1661 від 27.11.2008 р. «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів».
3. Скасувати розпорядження Київської міської державної адміністрації №1661 від 27.11.2008 р. «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів».

Додатки:
1. Платіжне доручення про сплату державного мита, 3,40 грн.
2. Розпорядження Київської міської державної адміністрації №1661 від 27.11.2008 р.
3. Копія позовної заяви та доданих до неї документів для відповідача.


Голова ради
ВАТ «Фабрика кулінарних виробів
та напівфабрикатів» Голоско А.Л.Виконавець юр.Пруднік С.І.
8(044) 414-02-60

==========================================================================================================================

Окружний адміністративний суд м.Києва
01025, м.Київ, вул. Десятинна,4/6

Позивач: Відкрите акціонерне товариство
«Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів»
Адреса: 04655, м.Київ, вул. Богатирська, 1
р/р 26000004314001 в Оболонській ф-ї АТ“Укрінбанк” в м. Києві
МФО 322993, ЗКПО 03386313
тел. 412-8208; факс 464-9553

Відповідач: Київська міська державна адміністрація
Адреса: 01044, м.Київ, вул. Хрещатик, 36

Суддя Пилипенко О.Є.
Справа №2а-247/09/2670

Заява
Про збільшення розміру позовних вимог

Ухвалою окружного адміністративного суду м.Києва від 06.02.2009р по справі №2а-247/09/2670 було відкрито провадження в адміністративній справі про визнання незаконним та скасування Розпорядження №1661 Київської міської державної адміністрації (надалі – КМДА) від 27.11.2008р.
З моменту подання адміністративного позову Президент України Указом від 24 грудня 2008 року №1199/2008, використовуючи власні повноваження, щодо скасування розпоряджень голів державних адміністрацій та відповідно ст.118 Конституції України, ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» скасував вище зазначене Розпорядження голови КМДА як таке, що не відповідає Конституції та законам України, іншим актам законодавства. Тобто, Розпорядження голови КМДА було прийнято з порушенням чинного законодавства та з перевищенням владних повноважень.
Незважаючи на вказані порушення Президентом України, голова КМДА в подальшому прийняв нові Розпорядження які по суті та змісту дублювали попередні з аналогічними грубими порушеннями чинного законодавства, а саме:
1) Розпорядження від 25.12.2008 р. N 1780 «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів».
Розпорядження голови КМДА від 25.12.2008 р. N 1780 скасовано Указом Президента України від 03.02.2009 року N 65/2009 як таке, що не відповідає Конституції та законам України, іншим актам законодавства. Також зазначивши, що рішення голови Київської міської державної адміністрації від 25 грудня 2008 року N 1780, N 1780/1 усупереч статті 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", яка визначає актами місцевих державних адміністрацій розпорядження голови місцевої державної адміністрації та накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, оформлено як розпорядження Київської міської державної адміністрації.
2) Два Розпорядження від 05.02.2009 р. N 128 «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ» та Розпорядження від 05.02.2009 р. N 127 «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води для інших споживачів».
Розпорядження голови КМДА від 05.02.2009 р. N 128 та від 05.02.2009 р. N 127 скасовано Указом України від 09.02.2009 року N 76/2009 як такі, що суперечать частині четвертій статті 13 та частинам третій і четвертій статті 42 Конституції України, статті 25 Господарського кодексу України, пункту 2 статті 7, пункту 2 частини першої статті 20, частині третій статті 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", статті 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанові Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 року N 955 "Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води" та є економічно необгрунтованими, неефективними за очікуваними результатами
3) Розпорядження голови КМДА від 29.04.2009 р. N 517 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів». Інформації про скасування Президентом України вище зазначеного Розпорядження немає.
Незважаючи на те, що в зв’язку з незаконністю Президентом України скасовано Розпорядження голови КМДА про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення виконавці послуг, з водопостачання та водовідведення яким погоджувались оспорюванними Розпорядженнями тарифи (за водопостачання та водовідведення) надають до сплати рахунки за надані послуги враховуючи скасовані (які не відповідають Конституції та законам України, іншим актам законодавства) Розпорядження голови КМДА з моменту введення їх в дію (опублікування в газеті Хрещатик) до моменту опублікування Указів президента про їх скасування в офіційних виданнях України (Урядовий кур’єр), оскільки Указами Президента не зазначено з якого моменту скасовуються Розпорядження голови КМДА.

Враховуючи вище зазначене, прийняті нові прийняті з порушенням чинного законодавства Розпорядження після оскарження Позивачем Розпорядження голови КМДА№ 1661 від 27.11.2008 р. «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів» нові Розпорядження голови КМДА порушують права та інтереси ВАТ «Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів», а саме Розпорядження:
№ 1780 від 25.12.2008 р. «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів».
№ 128 від 05.02.2009 р. «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ» та Розпорядження № 127 від 05.02.2009 р. «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води для інших споживачів».
№ 517 від 29.04.2009 р. «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів».

Усі оскаржувані Розпорядження голови КМДА видані від імені Київської міської державної адміністрації без жодних застережень щодо використаних повноважень виконавчого органу Київської міської ради, який має право приймати рішення, а не розпорядження.
Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення (або пізніше). Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення на його засіданні більшістю голосів і підписуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення. Перелічені норми законодавства узгоджуються з нормами Конституції України. Так, відповідно до ст. 144 Конституції органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення (а не розпорядження), які у разі їх невідповідності Конституції чи законам Країни зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.
Оскаржувані Розпорядження не приймалися на пленарному засіданні виконавчого органу більшістю голосів від загального складу виконавчого органу як того вимагає ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Спірні розпорядження прийняті одноособово з перевищенням повноважень, підписані у формі розпоряджень Київської міської державної адміністрації і направленні на виконання головою Київської міської державної адміністрації, що є протиправним.
Згідно п. 7 ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», місцева державна адміністрація регулює ціни та тарифи за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначає і встановлює норми їх споживання, здійснює контроль за їх додержанням.
Відповідно до ст. 41 вище зазначеного Закону, голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження одноособово і несуть за них відповідальність згідно із законодавством.
Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому органом порядку і набирають чинності з моменту їх реєстрації (або пізніше).
Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, визначення виконавця житлово-комунальних послуг, управління об'єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, укладання договорів з підприємствами різних форм власності на вироблення та виконання житлово-комунальних послуг Законом України «Про житлово-комунальні послуги» віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування, а не до органів виконавчої влади (державних адміністрацій).
Що стосується порядку формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, відповідно до ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» його визначає Кабінет Міністрів України, а органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.
Згідно з нормою ст. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами, а згідно ст. 1.1 виконавчими органами рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

У ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до повноважень виконавчих органів – сільських, селищних, міських рад належать зокрема встановлення в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади, а також погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності.
Згідно ст. 10 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» передбачено, що Київська міська та районна в містах ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідними радами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам. Прикінцевими положеннями до Закону в ч. 2 визначено, що міська та районні в місті Києві ради протягом місяця після набрання чинності цим Законом вирішують питання щодо формування власних виконавчих органів на базі відповідних державних адміністрацій, які паралельно виконують функції державної виконавчої влади.
Отже, діючим законодавством у сфері надання житлово-комунальних послуг визначені межі повноважень суб'єктів владних повноважень – органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в м. Києві.
Перелічимо ці органи – суб'єкти нормотворчої діяльності м. Києва та їх повноваження у сфері формування та затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги.
1) Київська міська рада. Приймає нормативні документи у формі рішень голосуванням депутатів на пленарному засіданні ради. Рішення підписує міський голова та оприлюднює. Рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення (або пізніше). Встановлює ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги, визначає виконавців житлово-комунальних послуг, укладає договори на вироблення та/або виконання житлово-комунальних послуг. Рішення не підлягають державній реєстрації.
2) Виконавчий орган Київської міської ради на базі Київської міської державної адміністрації, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади. Підзвітний і підконтрольний раді, що його утворила. По аналогії з виконавчим комітетом рад інших міст України, виконавчий орган Київради приймає рішення на своєму засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, яке підписується міським головою. Виконавчий орган може затверджувати тарифи на комунальні послуги лише для підприємств комунальної власності, для інших – лише погоджувати. Рішення не підлягають державній реєстрації.
3) Київська міська державна адміністрація, крім функцій виконавчого органу Київради, паралельно виконує функції місцевого органу виконавчої влади. Регулює ціни та тарифи на житлово-комунальні послуги, встановлює норми їх споживання, здійснює контроль за їх додержанням.
4) Київський міський голова підписує рішення виконавчого органу Київради, які не підлягають державній реєстрації в органах юстиції.
5) Голова Київської міської державної адміністрації, який одночасно є міським головою, одноособово видає нормативно-правові акти у виді розпоряджень, які підлягають державній реєстрації в органах юстиції.
Голова Київської міської державної адміністрації, який одночасно є міським головою, одноособово видає нормативно-правові акти у виді розпоряджень, які підлягають державній реєстрації в органах юстиції.
Немає доказів про те, що оскаржувані розпорядження приймалися на засіданні виконавчого органу більшістю голосів від загального складу виконавчого органу.
Усі оскаржувані розпорядження підписані одноособово головою Київської міської держадміністрації без зазначення щодо використання повноважень міського голови, як голови органу місцевого самоврядування.
Таким чином, наявні перевищення повноважень Головою КМДА при підписанні та прийнятті оскаржуваних розпоряджень щодо встановлення та погодження розмірів плати за водопостачання та водовідведення.

Указом Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» установлено, що з 1 січня 1993 року нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю, і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.
Державну реєстрацію нормативно-правових актів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, а також місцевих органів господарського управління та контролю здійснюють обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції згідно абз. 3 частини 2 Указу Президента України  N 493/92 від 3 жовтня 1992 року «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
Нормативно-правові акти набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності. Державна реєстрація провадиться в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Згідно з Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (надалі - Положення), державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду, якщо вони, зокрема, зачіпають соціально-економічні та інші права, свободи й законні інтереси громадян. Відповідно до норм пункту 7 Положення нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію у п'ятиденний строк після його прийняття. Відповідно до норм пункту 16 Положення, зміни і доповнення, внесені до правового акта, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому цим Положенням.
Незважаючи на це, розпорядження не містить відомостей про його реєстрацію в Головному управлінні юстиції у м.Києві. Голова КМДА вирішив оприлюднити та ввести в дію ці розпорядження без проходження процедури державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у м.Києві, як це передбачено Указом Президента України та Положенням.
Згідно 1.4. Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 р. N 34/5 термін скасування нормативно-правового акта вживаються в такому значенні - визнання в установленому законодавством порядку недійсним з моменту прийняття не зареєстрованого у Міністерстві юстиції України нормативно-правового акта, що підлягав державній реєстрації.

У випадку порушення процедури оприлюднення регуляторного акту, а саме, розпорядження голови КМДА №1661 від 27.11.2008р., №1780 від 25.12.2008 р., №128 від 05.02.2009 р., №127 від 05.02.2009 р. №517 від 29.04.2009 р. та його впливу (що фактично відбулось, проекти розпоряджень не був оприлюднений) органи юстиції відмовляють в державній реєстрації згідно 25 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.
Згідно статей 25 та 36 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом виконавчої влади або його посадовою особою та не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, якщо зокрема проект регуляторного акта не був оприлюднений.
Також слід зазначити, що згідно абз. 8 преамбули Указу президента України від 24 грудня 2008 року №1199/2008 проекти зазначених розпоряджень (Розпорядження №1661 КМДА від 27.11.2008р.) були розміщені для обговорення на офіційному сайті Київської міської влади в мережі Інтернет 24 листопада 2008 року, а вже 27 листопада 2008 року видано відповідні розпорядження. У погодженні проектів цих розпоряджень Київської міської державної адміністрації представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в м. Києві відмовлено.
Тобто, враховуючи викладене, можливо зробити висновок, що розпорядження взагалі не набули чинності оскільки було порушено порядок набрання чинності нормативно-правовим актом (проект розпорядження не оприлюднювався, а приймався на наступний день після скасування попереднього Розпорядження Президентом України та в Головному управлінні юстиції у м. Києві не реєструвались).
Слід зазначити, що міська влада по суті ігнорує Укази Президента України, оскільки у разі скасування розпоряджень голови КМДА приймались нові розпорядження, які по змісту дублюють раніше скасовані, а приймаються у той же незаконний спосіб та з перевищенням повноважень ігноруючи нормативно правові акти вищої юридичної сили, а саме, Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністра України від 12.07.2006 N 959.
Слід також наголосити, що приймаючи розпорядження від 05.02.2009 р. № 128 «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ» голова КМДА у пункті 13 розпорядження визнав такими, що втратило чинність, з моменту введення в дію тарифів, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 25.12.2008 N 1780 "Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів" оскільки воно в зв’язку з незаконністю було скасовано Президентом України. Тобто, самим головою КМДА було враховано в подальшому що тарифи скасовані та є такими, що не відповідають чинному законодавству України з моменту введення в дію. Однак, інших Розпоряджень голови КМДА, а саме №1661 від 27.11.2008р., №128 від 05.02.2009 р., №127 від 05.02.2009 р. ні Президентом України ні Київською міською державною адміністрацією не зазначено, з якого моменту скасовуються Розпорядження, що породжує правові колізії з часі дії скасованих в зв’язку з їх незаконністю нормативно-правових актів голови КМДА.
Щодо Розпорядження голови КМДА №517 від 29.04.2009 р. прийняте з аналогічними порушеннями чинного законодавства як і попередні Розпорядження на даний час Президентом України не скасовано. Крім того, розпорядження КМДА від 29.04.2009 р. №517 підписані виконуючим обов’язки голови КМДА Голубченком А.К., а не міським головою або його заступником чи виконуючим обов’язки, що свідчить про наявність ознак нормативно-правового акту, виданого виконавчим органом державної влади (державною адміністрацією), а не місцевого самоврядування (радою). Як наслідок, ці розпорядження носять протиправний характер, оскільки не були подані на державну реєстрацію в ГУЮ м. Києва. У разі, якби вони були подані на державну реєстрацію, то і в такому випадку вони залишилися б протиправними, оскільки КМДА, як орган державної виконавчої влади, не має права встановлювати, погоджувати чи затверджувати тарифи на житлово-комунальні послуги. Ці повноваження Законом України «Про житлово-комунальні послуги» віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування (п. 2 ч. 1 ст. 7), тобто у даному випадку до Київради або утвореного нею виконавчого органу (комітету). Спосіб реалізації повноважень останніх визначений Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», тобто відповідні нормативно-правові акти приймаються на сесії ради, або на засіданні виконавчого комітету шляхом голосування, і видаються вони не в формі розпоряджень, а в формі рішень, які підписуються міським головою. Що стосується повноважень КМДА, то вони обмежені правом здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них (п. 6 ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»). Той же Закон покладає на КМДА обов’язок по забезпеченню дотримання законодавства у цій сфері (п. 1 ч. 1 ст. 6).

Відповідно до пункту 3 статті 116 Конституції України проведення цінової політики у державі забезпечує Кабінет Міністрів України. Дані повноваження Кабінету Міністрів України передбачені також статтею 4 Закону України «Про ціни і ціноутворення», в результаті чого Кабінет Міністрів України визначає повноваження органів державного управління в галузі встановлення і застосування цін (тарифів), а також по контролю за цінами (тарифами).
При виданні оскаржуваних Розпоряджень голови КМДА було порушено Порядок формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 р. № 959 (надалі - Порядок), щодо економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та надання споживачам інформації про структуру цін/тарифів п.2 ч.1 ст.20). Формування тарифів у цьому випадку повинно здійснюватись підприємствами відповідно до річних планів виробництва і надання відповідних послуг, які розробляються окремо за видами послуг. Окрім того, згідно пункту 52 Правил, надання висновку щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, надається Державною інспекцією з контролю за цінами або її територіальними органами в порядку, встановленому Мінекономіки. Звертаємо увагу, що висновок не складався на що також звернув увагу Президент України.
Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Підсумовуючи викладене, розпорядження голови КМДА прийняте з порушенням вимог чинного законодавства, тому є незаконним з моменту його видання та не підлягає застосуванню і не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.
На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 51, 59, 137 та ст.ст.104, 107, 159, 160, 162 КАС України, ст.13, ст.42 Конституції України, ст.25 ГК України, ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ВАТ «Фабрика кулінарних виробів та напівфабрикатів», просить:
1. Визнати незаконним з моменту виданная Розпорядження Київської міської державної адміністрації :
- №1661 від 27.11.2008 р. «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів».
- №1780 від 25.12.2008 р. «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів».
- №128 від 05.02.2009 р. «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ»
- №127 від 05.02.2009 р. «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води для інших споживачів».
- №517 від 29.04.2009 р. «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів».
2. Скасувати з моменту видання розпорядження Київської міської державної адміністрації :
- №1661 від 27.11.2008 р. «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів».
- № 1780 від 25.12.2008 р. «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів».
- № 128 від 05.02.2009 р. «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ»
- № 127 від 05.02.2009 р. «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води для інших споживачів».
- № 517 від 29.04.2009 р. «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів».

Додатки:
1. Копія Розпоряджень Київської міської державної адміністрації: №1780 від 25.12.2008р., №128 від 05.02.2009р., №127 від 05.02.2009р., №517 від 29.04.2009р.
2. Копія Указів Президента України: №1199/2008 від 24.12.2008 року, №65/2009 від 03.02.2009 року, № 76/2009 від 09.022009 року.
3. Копія заяви та доданих до неї документів для відповідача.


Директор ВАТ «Фабрики кулінарних
виробів та напівфабрикатів» Ваннікова К.В.

==========================================================================================================================

http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=301:2:4443414269349280::NO::P2_DC_ID,P2_DC_HASH:10004486971%2C40E14102137EAE97E689C72F0D4ECE56&cs=1D3B410015228BC441B2EA1631A6C99A1

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА
01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. 278-43-43

УХВАЛА

30.03.2009р. № 8/576

За позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь»

До Київської міської державної адміністрації

Третя особа
Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго»

Про Визнання протиправними та скасування розпоряджень

Суддя Пилипенко О.Є.
Секретар Коваль А.В.

Представники:

від позивача: Буланова О.М. за дов. від 05.01.2009 р., Шакірова Т.В. за дов. від 02.01.2009 р.

від відповідача: Сагайдак О.П. за дов. № 001-14 від 13.01.2009 р.

від третьої особи: не з'явився


ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Пред’явлені позовні вимоги про визнання протиправними та скасування розпорядження від 27.11.2008 р. № 1663 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води, водовідведення для окремих суб’єктів господарювання».

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.12.2008 р. було відкрито провадження у справі та призначено попереднє судове засідання на 12.02.2009 р.

В попередньому судовому засіданні позивач звернувся до суду з заявою про збільшення та уточнення позовних вимог, просив визнати незаконними та нечинними з моменту прийняття розпорядження від 27.11.2008 р. № 1663 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води, водовідведення для окремих суб’єктів господарювання», від 25.12.2008 р. № 1780 «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів», від 25.12.2008 р. № 1780/1 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опаленні і постачання холодної та гарячої води, водовідведення для бюджетних установ та інших споживачів», від 05.02.2009 р. № 127 «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної води та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води для інших споживачів».

В попередньому судовому засіданні до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача було залучено Акціонерну енергопостачальну компанію «Київенерго».

12.02.2009 р. через Відділ документального обігу та контролю від АЕК «Київенерго»надійшло клопотання про передачу справи до іншого адміністративного суду.

В попередньому судовому засіданні 12.02.2009 р. третя особа підтримала подане клопотання, в обґрунтування якого посилалася на п. 1 ч. 1 ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства України, вважає, що у даній справі оскаржуються акти органу місцевого самоврядування.

В попередніх судових засіданнях 12.02.2009 р., 12.03.2009 р. судом оголошувалися перерви.

В попередньому судовому засіданні 30.03.2009 р. судом на розгляд було поставлено питання про направлення справи за підсудністю.

Позивач заперечував проти заявленого клопотання, просив розглядати справу № 8/576 в Окружному адміністративному суді, оскільки Київська міська державна адміністрація є органом виконавчої влади, а не органом місцевого самоврядування.

Відповідач не заперечував проти направлення справи за підсудністю, зазначив, що приймаючи спірні розпорядження Київська міська державна адміністрація діяла як орган місцевого самоврядування.Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач оскаржує ряд розпоряджень щодо тарифів на комунальні послуги, спірні розпорядження були прийняті Київською міською державною адміністрацією. В преамбулі спірних розпоряджень зазначено, що вони прийняті, зокрема, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Київська міська державна адміністрація є виконавчим органом Київської міської ради.

Згідно з ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, зокрема, належать встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності.

Таким чином, здійснюючи свої повноваження, а саме приймаючи оскаржувані розпорядження від 27.11.2008 р. № 1663, 25.12.2008 р. № 1780, від 25.12.2008 р. № 1780/1, від 05.02.2009 № 127, Київська міська державна адміністрація діяла як орган місцевого самоврядування.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства України, місцевим загальний судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування.

Адміністративні справи відповідно до ч. 1 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України розглядаються за місцем знаходження відповідача.

Оскільки відповідач в даному випадку діяв як орган місцевого самоврядування, знаходиться в м. Києві, то суд направляє справу до Шевченківського районного суду м. Києва.

Відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 22 Кодексу адміністративного судочинства України, суд передає адміністративну справу на розгляд іншого адміністративного суду, якщо після відкриття провадження у справі виявилося, що провадження у справі відкрито без дотримання правил предметної підсудності.

З огляду на вищевикладене та керуючись п. 1 ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 19, ч. 2 п. 1 ст. 22, ст. 160, ст. 165 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -


УХВАЛИВ:

1. Передати адміністративну справу № 8/576 на розгляд до Шевченківського районного суду м. Києва.

2. Ухвала може бути оскаржена в порядку передбаченому ст.186 Кодексу адміністративного судочинства України.

3. Справа буде направлена до Шевченківського районного суду м. Києва після закінчення строку оскарження ухвали про направлення справи за предметною підсудністю.


Суддя О.Є. Пилипенко


Создан 30 мая 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником