До касаційного провадження за позовом ОСББ "Престиж" про скасування розпоряджень.

 
 

До касаційного провадження за позовом ОСББ "Престиж" про скасування розпоряджень.

Скан-копії (розпізнані, не відредаговані) касаційних скарг КМДА, Київенерго, ДарТЕЦ та ухвал ВАСУ станом на 27.05.2009 р.УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
01044, м.Київ, вул.Хрещатик, 36, тел. (044) 254-12-55, факс 279-89-28, Call-центр (044) 0-51
Вищий адміністративний суд України м. Київ, 01010, вул. Московська,8
Позивач: Об'єднання співвласників багатоквартир­ного будинку "Престиж" 02140, м. Київ, вул. Б. Гмирі, 16/6
Відповідач: Київська міська державна адміністрація 01044 м. Київ вул. Хрещатик, 36 т.254-10-24
Касаційна скарга
на постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 24.01.2008 № 8/131 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 09.01.2009 № 22-а-14381/08 про визнання протиправними та скасування розпоряджень

24.01.2008 окружним адміністративним судом міста Києва прийнято постанову (підписану 01.02.2008)^ якою задоволено адміністративний позов об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Престиж" (далі позивач) до Київської міської державної адміністрації (далі відповідач), визнано протиправними та скасовано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.05.2007 № 640, від 30.05.2007 Хе 641, від 30.05.2007 № 642, від 30.05.2007 № 643. Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 09.01.2009 № 22-а-14381/08 у задоволенні апеляційної скарги відмовлено, а постанову суду першої інстанції залишено без змігі*.
Відповідач не погоджується із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій і вважає, що постанову та ухвалу прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права, виходячи із наступного.
Як вбачається із висновку суд першої інстанції чинним законодавством України не передбачено повноважень виконавчого органу влади затверджувати тарифи на теплову енергію, тим більше для підприємств некомунальної форми власності.Разом з тим, згідно з абзацом сьомим статті 13 Закону України „Про теплопостачання" до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання належить встановлення для відповідної територіальної громади в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на теплову енергію, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, крім тарифів, на теплову енергію, що виробляється на установках комбінованого виробництва теплової і електричної енергії.
Також, відповідно до підпункту „а" пункту 2 статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності.
Разом з тим, крім встановлення тарифів, на теплову енергію, що надаються підприємствами комунальної форми власності до повноважень органів місцевого самоврядування віднесено затвердження тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, що здійснюються підприємствами всіх форм власності.
Так, згідно з частинами третьою та четвертою статті 20 Закону України "Про теплопостачання" тарифи ва виробництво, транспортування та постачання теплової енергії затверджуються органами місцевого самоврядування, крім теплової енергії, шо виробляється суб'єктами господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні та поновлювані джерела енергії, на підставі розрахунків, виконаних теплогенеруючими, теплотранспортуючими та
теплопостачальними організаціями за методиками, розробленими центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання.
Слід звернути увагу на те, що вищезазначений висновок суду першої інстанції, доводи відповідача на цей висновок у апеляційній скарзі та у судовому засіданні під час розгляду апеляційної скарги не знайшли відповідної правової оцінки у тексті ухвали суду.
Як вбачається із тексту рішень судів першої та апеляційної інстанцій суди вважають, що доводи позивача щодо протиправності оскаржуваних розпоряджень відповідача у зв'язку з порушенням законодавства України, яке регламентує порядок державної реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади, є обґрунтованими.
Проте, відповідно до статті 1 Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року №493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.Слід звернути увагу на те, що з часу запровадження обов'язкової державної реєстрації нормативно-правових актів, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, акти органів місцевого самоврядування, видані в межах своєї компетенції, а саме розпорядження Київської міської державної адміністрації видані як акти виконавчого органу Київської міської ради, державній реєстрації в органах юстиції не підлягають.
Відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги" до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до закону, згідно підпункту 2 пункту „а" ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності.
Пунктом 2 розділу VII „Прикінцевих положень" Закону України „Про столицю України - місто-герой Київ" зазначено, що міська та районні в місті Києві ради протягом місяця після набрання чинності цим Законом вирішують питання щодо формування власних виконавчих органів на базі відповідних державних адміністрацій, які паралельно виконують функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві, а рішенням Київської міської ради від 11.03.99 №161/262 ,Дро виконавчий орган Київської міської ради" такий виконавчий орган сформовано, а саме виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).
Особливістю вказаної вище позиції є те, що з часу формування Київською міською радою власного виконавчого органу на базі міської державної адміністрації в м. Києві відсутня Київська міська державна адміністрація як місцевий орган державної виконавчої влади, а функції державної виконавчої влади, визначені законодавством України, здійснює виконавчий орган на базі Київської міської державної адміністрації, тому при виданні розпоряджень щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги Київська міська державна адміністрація діяла в межах повноважень як виконавчий орган Київської міської ради, ця позиція також знайшла своє відображення в рішенні Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року №21-рп/2003 справа № 1-45/2003 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві).Судами першої та апеляційної інстанцій не враховано пояснення представника відповідача про те, що до прийняття Закону України «Про житлово-комунальні послуги» повноваження органів державної влади щодо встановлення цін і тарифів визначались поставою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996р. №1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".
Тому розпорядження Київської міської державної адміністрації щодо встановлення цін і тарифів до набрання чинності Закону України «Про житлово-комунальні послуги» видавались на виконання функції державної виконавчої влади, визначеної в постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996р. №1548 і підлягали державній реєстрації в управлінні юстиції м.Києва.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. №567 внесено зміни і доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996р. №1548, відповідно до яких повноваження, зазначені у цій постанові Кабінету Міністрів України, не поширюються на тарифи, що встановлюються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Тобто на сьогодні виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) при виконанні ним функцій державної виконавчої влади не має повноважень щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.
Тому, видаючи розпорядження від 30.05.2007 № 640, від 30.05.2007 № 641, від 30.05.2007 № 642, від 30.05.2007 № 643 виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) діяв в межах повноважень, наданих статтею 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", як орган місцевого самоврядування.
Враховуючи вищенаведене зазначені розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не підлягають державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у м. Києві.
Колегією суддів правомірно зазначено про те, що питання встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги віднесено відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" до компетенції органів місцевого самоврядування.
Проте всупереч законодавству України" не враховуючи доводів відповідача, наведених у апеляційній скарзі і наданих в усній формі у судовому засіданні щодо реалізації положень законодавства, що стосуються особливостей здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Києві, які знайшли своє відображення в рішенні Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року №21-рп/2003 справа № 1-45/2003 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві), не вивчивши належним чином законодавчу базу з цього питання, суд апеляційної інстанції дійшов до хибного висновку про те, що"оскаржувані розпорядження приймалися не на засіданні виконавчого органу більшістю голосів від загального складу виконавчого органу, а видані одноособово з перевищенням повноважень, підписані у формі розпоряджень Київської міської державної адміністрації і направлені на виконання головою Київської міської державної адміністрації"47.
У тексті ухвали суду зазначено про те, що як вбачається Із матеріалів справи, відповідно до листа Головного управління юстиції у м. Києві від 14.09.2007 № 5224, станом на 14.09.2007 до Головного управління юстиції у м. Києві не було подано на державну реєстрацію оспорювані розпорядження.
Разом з тим, за клопотанням представника відповідача до матеріалів справи не було долучено листа Міністерства юстиції України від 01.04.2008 № 1479-0-4-08-24, у якому зазначається про видання розпоряджень виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) з питань тарифів на житлово-комунальні послуги без їх державної реєстрації (копія листа додається). Зазначений лист колегією суддів було лише оглянуто у судовому засіданні.
У рішеннях судів першої та апеляційної інстанцій зазначено, що як вбачається з текстів спірних розпоряджень вони були прийняті відповідачем 30.05.2007, в той же час як у пунктах 1 спірних розпоряджень внесено зміни до розпоряджень відповідача з 01.12.2006, тобто відповідач вніс у спірні акти положення щодо зворотної дії в часі, що суперечить нормам чинного законодавства.
Проте, відповідачем при виданні спірних розпоряджень внесено до них положення щодо зворотної дії в часі виходячи з положення статті 58 Конституції України, згідно з яким нормативно-правові акти мають зворотну дію в часі, коли вони пом'якшують відповідальність особи, а саме, якщо виданими 30.10.2006 розпорядженнями було передбачено збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги у 2,8-3,43 рази, то вже внесеними послідуючими розпорядженнями змінами передбачено зменшення росту тарифів до 1,8-2 разів.
Судом апеляційної інстанції неповно та необ'єктивно розглянуто апеляційну скаргу відповідача, як того вимагає стаття 195 КАС України.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, 9, 11, 13, 69, 159, 161, 211, 214,215, 220, 221,223, 229 КАС України
Прошу
1. Прийняти касаційну скаргу.
2. Відкрити касаційне провадження по справі.
3. Зупинити виконання оскаржуваних судових рішень на час касаційного розгляду справи.4. Призначити розгляд касаційної скарги за участю в суді представника відповідача.
5. Постановити ухвалу, якою скасувати постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 24.01.2008 № 8/131 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 09.01.2009 № 22-а-14381/08 про визнання протиправними та скасування розпоряджень.
6. Постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні адміністративного позову об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Престиж" до Київської міської державної адміністрації.
Додатки
Оригінал платіжного доручення про сплату судового збору
Копія касаційної скарги
Копія листа Міністерства юстиції України від 01.04.2008 № 1479-0-4-08-24.
Голова Л.М. Черновецький

================================================================================================================


ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"Енергогенеруюча компанія " ДАРтеп л оцентрал ь"
02660 МСП, Київ, Україна
пул. Чсрвоппгпар.іЖська. 20
І сі.: (044)291-08-07
Факс: (044) 574-03-74
Ел. пошта: с!агп@іес4.кіеу.иа

(ХО5Е0 .ЮІІЧТ 8ТОСК СОМРАNV
"Епег§у Сепегаііп§ Сотрапу ЗАШерІосепігаї"
20 СпеїгопоЬуапііувка 8(.,
Куіу 02660, Икгаіпе
РЬопе: (044) 291-08-07
ЛД* І ЬІД Рах= (044) 574-03-74
__і;_:;_.:і;_г.__ .-..і Е-таіІ: (1агп@,{се4.кіеу.иа
Позивач:
Відповідач:
Третя особа на стороні Відповідача:
Вищій адміністративний суд України
01010, м.Київ, вул. Московська, 8
Особа, яка не була залучена до участі у справі Закрите акціонерне товариство «Енергогенеруюча компанія «ДАРтеплоцентраль»
02660. м. Київ
вул. Червоногвардійська, 20
т.291-08-07
Сторони у справі:
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Престиж"
02140, м. Київ вул. Б. Гммрі
Київська міська державна адміністрація
01001, м.Київ вул. Хрещатик, 36 т. 254-16-63
Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго"
01001, м.Київ пл. І.Франка,5 т. 235-54-28

Касаційна скарга
на ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 09 січня 2009 року № 22-а-143 81/08


09 січня 2009 року Київський апеляційний адміністративний суд розглянувши апеляційну скаргу Київської міської державної адміністрації (далі - відповідач) та заяву Акціонерної енергопостачальної компанії "Київенерго" (далі - третя особа) виніс ухвалу у справі № 22-а-14381/08 на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.01.2008р. у справі № 8/131 за адміністративним позовом Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Престиж" (далі - позивач) про визнання протиправними та скасування розпоряджень. Наведеною ухвалою постанову Окружного адміністративного суду міста Києва про визнання протиправними та скасування розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.05.2007 р. № 640, від 30.05.2007р. №641, від 30.05.2007р. №642, від 30.05.2007р. №643 залишено без змін, а апеляційну скаргу Відповідача та заяву третьої особи без задоволення.
Суд прийняв вищезазначені рішення і постанову порушивши норми матеріального та процесуального права без залучення у справі Закритого акціонерного товариства "Енергогенеруюча компанія "Укр-Кан Пауер" перейменованого в подальшому на Закрите акціонерне товариство "Енергогенеруюча компанія "ДАРтеплоцентраль", надалі Компанія, якого стосується права та обов'язки щодо тарифів, які були встановлені в розпорядженнях виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.05.2007р. № 642 та від 30.05.2007р. № 643.
Вважаємо, що постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.01.2008р. та ухвала апеляційного адміністративного суду від 09.01.2009р. підлягають скасуванню.
Судами неповно з'ясовані обставини справи щодо інтересів Компанії, які були зачеплені при розгляді справи №8/131 та №22-а-14381/08. Судами прийнято рішення про права і обов'язки особи, яка не була залучена до участі у справі.
30.05.07р. виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) видала розпорядження №642 "Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води", згідно якого були встановлені тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води виробникам та виконавцям цих послуг комунальної форми власності для здійснення розрахунків з населенням та погодити на цьому рівні тарифи на зазначені послуги підприємствам-виробникам, в тому числі ЗАТ "ЕК "Укр-Кан Пауер" (АК "Дарницька ТЕЦ") та АК "Київенерго" (в частині теплових пунктів, що знаходяться на балансі).
30.05.07р. виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) видав розпорядження №643 "Про затвердження тарифів на теплову енергію", згідно якого були встановлені тарифи на теплову енергію, що виробляється АК "Київенерго" та ЗАТ "Енергогенеруюча компанія "ДАРтеплоцеірраз|^ г(АК "Дарницька ТЕЦ") для відпуску балансоутримувачам тешш0&гутпЩ&ї тому числі житлово-експлуатаційним організаціям, жидаі/ш6?будівельї['им кооперативам"

ЗДЕоб'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим балансоутримувачам жилих будинків усіх форм власності, для вироблення/створення комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води населенню.
Тарифи, які встановлені вищенаведеними розпорядженням з 01.12.2006р. застосовувалися Компанією в розрахунках за спожиту теплову енергію зі споживачами на підставі п.6.1 . типового договору де зазначається, що тарифи на теплову енергію розраховуються по групах споживачів "Енергопостачальною організацією", затверджуються у встановленому порядку і підлягають перегляду у випадках зміни розмірів складових калькуляції собівартості теплової енергії (в т.ч. ціни на паливо), а також в інших випадках, передбачених діючими нормативними документами.
Статтею 1 Закону України "Про теплопостачання" визначено, що тариф (ціна) на теплову енергію - грошовий вираз витрат на виробництво, транспортування, постачання одиниці теплової енергії (1 Гкал) з урахуванням рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових, що визначаються згідно із методиками, розробленими центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання. Теплова енергія - товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу.
Статтею 20 Закону України "Про теплопостачання" зазначено, що тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обгрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.
Скасування вищенаведених розпоряджень в умовах зростання цін на енергоносії та інших витрат для виробництва теплової енергії ставить Компанію в нерівне становище перед постачальниками енергоносіїв та викликає ситуацію негативної рентабельності виробництва теплової енергії, що призведе до повної зупинки Компанії та порушення енергетичної безпеки міста Києва.
Статтею 227 КАС України зазначено, що судові рішення обов'язково скасовуються з направленням справи на новий розгляд, якщо суд вирішив питання про права, свободи, інтереси та обов'язки осіб, які не були повідомлені про можливість вступити у справу.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 210, 211, 212, 227 Кодексу адміністративного судочинства України,
ПРОШУ:

1. Скасувати постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.01.2008р. №8/131 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 09.01.2009р. № 22-а-14381/08;
2. Направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції;
Додаток:
1. Витяг зі Статуту;
2. Три примірника касаційної скарги для осіб, які брали участь у справі.
3. Платіжне доручення на сплату судового збору;
4. Копія розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.05.2007р. № 642;
5. Копія розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.05.2007р. № 643.
Голова правління Ю.І. Коляда

================================================================================================================

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго"
01001, м. Київ, пл.І.Франка, 5, тел 207-60-66, 207-60-76, факс 207-60-60 Е-таіі: капс@§ог.ку.епег§у.§оу.иа
■Ґ0.0?.
На№ ______________________________
Вищий адміністративний суд України 01010, м. Київ, вул. Московська, 8
Позивач: Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Престиж» 02140, м. Київ, вул. Б. Гмирі, 16/6 номери засобів зв'язку та адреса електронної пошти невідомі
Відповідач: Київська міська державна адміністрація 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 тел.: 254-14-02 Е-таіі: рогіа1@кту.доу.иа
Скаржник,
третя особа, яка приєдналася до Акціонерна енергопостачальна компанія апеляційної скарги: "Київенерго"
01001, м. Київ, пл. І.Франка, 5 тел.: 207-60-66
Е-таіі: капс@дог.ку.епег§у.§оу.иа Справа № 8/131 (в апеляційній інстанції № 22-а-14381/08)

КАСАЦІЙНА СКАРГА
на ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 09.01.2009 та постановуОкружного адміністративного суду м. Києва від 24.01.2008 у справі № 8/131


Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 29.01.2009 за касаційною скаргою Київської міської державної адміністрації (далі - Відповідач) відкрито касаційне провадження у справі за позовом ОСББ «Престиж» (далі - Позивач) про визнання протиправними та скасування розпоряджень від 30.05.2007 № 640, № 641, № 642, № 643 про затвердження тарифів.
Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго» (далі - Скаржник) повністю підтримує доводи касаційної скарги Відповідача та користуючись правом, наданим ст. 211 КАС України, як особа, що брала участь у перегляді справи в апеляційному порядку оскаржує ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 09.01.2009 та постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.01.2008.
Так, відповідно до ст. 159 КАС України та роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, викладених у пункті 1 постанови від 29.12.76 № 11 «Про судове рішення», судове рішення має бути законним та обґрунтованим. Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу відповідно до норм матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а за їх відсутності - на підставі закону, що регулює подібні відносини, або виходячи із загальних засад і змісту законодавства України. Обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, які мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні.Оскаржувані ухвала та постанова цим вимогам не відповідає.
По-перше, судами при постановленні оскаржуваних рішень у частині визнання протиправним та скасування розпорядження від 30.05.2007 № 643 «Про затвердження тарифів на теплову енергію» не застосовано вимог спеціального законодавства, а саме ч. З ст. 20 Закону України «Про теплопостачання».
Так, ч. З ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» передбачено, що тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії затверджуються органами місцевого самоврядування, крім теплової енергії, що виробляється суб'єктами господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні та поновлювані джерела енергії, на підставі розрахунків, виконаних теплогенеруючими, теплотранспортуючими та теплопостачальними організаціями за методиками, розробленими центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання.
Слід наголосити на тому, що зазначена норма Закону не містить виключень з повноважень органів місцевого самоврядування щодо затвердження тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії залежно від форми власності підприємств, для яких затверджується тариф.
Такої ж правової позиції дотримується і Міністерство юстиції України, про що свідчить лист останнього від 14.09.2006 № 20-9-7092 (копія є в справі).
Тому, затверджуючи розпорядженням від 30.05.2007 № 643 тарифи на теплову енергію, Відповідач виконував саме самоврядні функції виконавчого органу місцевого самоврядування, а не органу виконавчої влади (акти якого підлягають державній реєстрації в органах юстиції). Зокрема, це підтверджується преамбулою оскаржуваного розпорядження, якою зазначено, що розпорядження прийнято Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про теплопостачання» з метою впорядкування нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та на реалізацію власних самоврядних повноважень. Додатково наголошуємо, що розпорядження не містить жодного посилання на виконання Відповідачем при прийнятті розпорядження функцій державної виконавчої влади або на Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
Цим спростовується висновок оскаржуваної ухвали суду апеляційної інстанції, що усі оскаржувані розпорядження видані від імені Київської міської державної адміністрації без жодних застережень щодо використання повноважень виконавчого органу Київської міської ради (абз. 4 та 6 ст. 5 ухвали).
Окрім цього, оскаржувані судові рішення мотивовано тим, що чинним законодавством України не передбачено повноважень виконавчого органу місцевого самоврядування затверджувати тарифи на теплову енергію з посиланням на ч. З ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», якою правом затвердження тарифів на теплову енергію наділені органи місцевого самоврядування.
Такий висновок судів не відповідає ст. 140 Конституції України, якою встановлено, що органами місцевого самоврядування є не лише сільські, селищні, міські, ради, а і їх виконавчі органи.
Тобто Відповідач також є органом місцевого самоврядування і на виконання рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 58/719 «Про тарифи на житлово-комунальні послуги» оскаржуваними у цій справі розпорядженнями затвердив тарифи на теплову енергію та житлово-комунальні послуги.
По-друге, судами при ухваленні оскаржуваних рішень неправомірно до спірних правовідносин застосовано Указ Президента України від 03.10.92 № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (далі - Указ про державну реєстрацію) та Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 (далі - Положення про державну реєстрацію).Відповідно до преамбули та п. 1 Указу про державну реєстрацію і п. 1 Положення про державну реєстрацію до предмета регулювання названих актів не віднесено акти органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів.
Оскаржені у цій справі розпорядження були прийняті Відповідачем, як виконавчим органом місцевого самоврядування, що підтверджується преамбулами оскаржених розпоряджень та, власне, резолютивною частиною оскарженої постанови суду першої інстанції, якою визнано протиправними та скасовано: «Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ...», тому застосування до спірних правовідносин Указу та Положення про державну реєстрацію та у зв'язку з цим задоволення позову є неправомірним.
Окрім цього, судом апеляційної інстанції правильно, з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731, наголошено на тому, що Міністерству юстиції України та іншим органам, які здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів, надано право перевіряти додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків. Однак судом проігноровано поданий Відповідачем у судовому засіданні суду апеляційної інстанції висновок Міністерства юстиції України від 01.04.2008 № 1479-0-4-08-24 щодо результатів проведення перевірки стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Останнім абзацом четвертої сторінки висновку роз'яснено, що видані на виконання функцій виконавчого органу Київської міської ради нормативно-правові акти з питань встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги не подаються на державну реєстрацію до органів юстиції.
По-третє, судом апеляційної інстанції при перегляді справи в апеляційному порядку та постановленні оскаржуваної ухвали порушено приписи ст. 72 КАСУ в частині звільнення від доказування обставин, що встановлені судовим рішенням в адміністративній справі.
Так, відповідно до імперативного припису ч. 1 ст. 72 КАСУ обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у якій бере участь особа, щодо якої встановлено ці обставини.
Під час перегляду справи в апеляційній інстанції суду було надано постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 29.02.2008 у адміністративній справі № 2а-192/2008, яка набрала законної сили. Зазначеною постановою АК «Київенерго» відмовлено у задоволенні позову про визнання неправомірною бездіяльності Київської міської державної адміністрації щодо неподання на державну реєстрацію до органів юстиції розпоряджень останньої від 30.10.2006 № 1575, від 15.12.2006 № 1786, від 31.01.2007 № 86, від 12.02.2007 № 142, від 30.05.2007 № 643 та зобов'язання Київської міської державної
адміністрації подати на державну реєстрацію до органів юстиції розпорядження останнього від 30.05.2007 № 643. Постанова суду мотивована встановленим на підставі чинного законодавства висновком, що розпорядження Київської міської державної адміністрації, видані на виконання функцій виконавчого органу місцевого самоврядування реєстрації в органах юстиції не підлягають.
Також суду апеляційної інстанції було надано постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 27.02.2007 у адміністративній справі № 2а-245/07 за позовом Полякової О.Ю. до Київської міської державної адміністрації про скасування розпорядження щодо впорядкування квартирної плати, яка набрала законної сили. Цією постановою також відмовлено в задоволенні позову з посиланням на те, що акти Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) державній реєстрації в органах юстиції не підлягають.
Оскільки відповідно до ст.ст. 1, 8, 124 Конституції України Україна проголошена правовою державою, в якій діє принцип верховенства права, а судові рішення є обов'язковими до виконання на всій території України, вважаємо неприпустимим існування двох повністю протилежних судових рішень.
По-четверте, судами при ухваленні оскаржуваних рішень неправомірно до спірних правовідносин застосовано ч. 1 ст. 58 Конституції України та не застосовано рішенняКонституційного Суду України від 09.02.99 № 1-рп/99 у справі № 1-7/99 (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів).
Суди в оскаржуваних судових рішеннях, посилаючись на те, що в оскаржуваних розпорядженнях містяться положення щодо зворотної дії у часі, визнали, що зазначені розпорядження суперечать нормам чинного законодавства. Такого висновку суд дійшов на підставі того, що оскаржуваними розпорядженнями встановлене дво- або трикратне підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.
Слід наголосити на тому, що такий висновок не відповідає фактичним обставинам справи, оскільки затверджені розпорядженням від 30.05.2007 № 643 «Про затвердження тарифів на теплову енергію» тарифи не містять підвищення.
Крім цього, розпорядження від 30.05.2007 № 643 «Про затвердження тарифів на теплову енергію» не стосується прав та обов'язків фізичних осіб, а цим розпорядженням затверджено тарифи на теплову енергію виключно для юридичних осіб, про що зазначено у п. 1 розпорядження.
З огляду на зазначена, судом неправильно при визнанні протиправним та скасуванні розпорядження 30.05.2007 № 643 «Про затвердження тарифів на теплову енергію» застосовано ч. 1 ст. 58 Конституції України, оскільки відповідно до рішення Конституційного Суду України від 09.02.99 № 1-рп/99 у справі № 1-7/99 (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) положення ч. 1 ст. 58 Конституції України про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів стосується фізичних осіб і не поширюється на юридичних осіб. Далі у рішенні Конституційний Суд України зазначив, що надання зворотної дії в часі нормативно-правовим актам, що стосуються юридичних осіб, може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або іншому нормативно-правовому акті.
Насамкінець наголошуємо на тому, що законність прийняття розпорядження від 30.05.2007 № 643 «Про затвердження тарифів на теплову енергію» вже була предметом дослідження адміністративного суду.
Так, в матеріалах цієї справи є постанова Шевченківського районного суду м. Києва від 05.07.2007 у адміністративній справі № 2а-166/2007, посилання на яку також є у оскаржуваній ухвалі суду апеляційної інстанції у цій справі (абз. 12 стор. 5 ухвали).
Названою постановою, яка 23.12.2008 набрала законної сили, встановлено відповідність законодавству розпорядження від 30.05.2007 № 643 «Про затвердження тарифів на теплову енергію» у зв'язку з чим відмовлено позивачу у визнанні протиправним та скасуванні цього розпорядження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1, 8, 19, 129 Конституції України, ст.ст. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 53, 103, 159, 161 та главою 2 розділу IV Кодексу адміністративного судочинства України,
прошу:
1. Прийняти цю скаргу для спільного розгляду з касаційною скаргою Київської міської державної адміністрації.
2. Скасувати ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 09.01.2009 у справі № 22-а-14381/08 та постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.01.2008 у справі № 8/131 та постановити нове рішення про відмову в адміністративному позові.
3. Усі судові витрати з розгляду цієї справи покласти на Позивача.
4. Повідомити АК «Київенерго» про час та місце розгляду касаційної скарги, оскільки АК «Київенерго» бажає взяти участь у засіданні суду касаційної інстанції при перегляді цієї справи.
Додаток:
1. Доказ сплати судового збору.
2. Копія постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 29.02.2008 у адміністративній справі № 2а-192/2008.3. Копія постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 27.02.2007 у адміністративній справі № 2а-245/07.
4. Копія постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 05.07.2007 у адміністративній справі № 2а-166/2007.
5. Копія рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 58/719 «Про тарифи на житлово-комунальні послуги»
6. Копії цієї скарги для учасників судового процесу.
7. Копія довіреності АК «Київенерго» від 12.11.2008 № Д07/2008/11/12-23 на право підпису цієї скарги.
Представник АК «Київенерго» ЗЗ^"'^ С.П.. Комісар
(на підставі довіреності АК «Київенерго» від 12.11.2008 №Д07/2008/11/12-23)

Комісар 239-45-91

================================================================================================================

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА

29 січня 2009 року
м. Київ
Суддя Вищого адміністративного суду України Чалий С. Я., перевіривши дотримання ст. ст. 17, 20, 210, 211, 212 Кодексу адміністративного судочинства України та відповідність вимогам ст. 213 Кодексу адміністративного судочинства України касаційну скаргу Київської міської державної адміністрації на постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 24 січня 2008 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 09 січня 2009 року у справі за позовом об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Престиж» до Київської міської державної адміністрації про визнання протиправними та скасування розпоряджень, -
встановив:
Касаційна скарга подана належною особою, з дотриманням строку касаційного оскарження, оформлена відповідно до вимог статті 213 Кодексу адміністративного судочинства України і містить: посилання на судові рішення, що оскаржуються; обґрунтування вимог із зазначенням того, у чому полягає порушення норм матеріального чи процесуального права; викладення вимог до суду касаційної інстанції. Інші перешкоди щодо відкриття касаційного провадження відсутні.
В матеріалах касаційної скарги міститься клопотання про зупинення виконання постанови окружного адміністративного суду міста Києва від 24 січня 2008 року та ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 09 січня 2009 року. Вважаю за доцільне зазначене клопотання задовольнити.
Керуючись статтями 213 - 215 Кодексу адміністративного судочинства України, -
ухвалив:
Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Київської міської державної адміністрації на постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 24 січня 2008 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 09 січня 2009 року у справі за позовом об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Престиж» до Київської міської державної адміністрації про визнання протиправними та скасування розпоряджень.
Витребувати з окружного адміністративного суду міста Києва вказану адміністративну справу № 8/131.
Зупинити виконання постанови окружного адміністративного суду міста Києва від 24 січня 2008 року та ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 09 січня 2009 року.
Надіслати копію ухвали про відкриття касаційного провадження, копію касаційної скарги та інформацію про права та обов'язки, передбачені статтями 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України, особам, які беруть участь у справі, та встановити строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу до 27 лютого 2009 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Вищого адміністративного суду України
З оригіналом згідно Відповідальний секретар

(підпис) Чалий С. Я.

================================================================================================================

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА

05 травня 2009 р. м. Київ
Суддя Вищого адміністративного суду України Чалий С. Я., перевіривши дотримання ст. ст. 17, 20, 210, 211, 212 Кодексу адміністративного судочинства України та відповідність вимогам ст. 213 Кодексу адміністративного судочинства України касаційні скарги закритого акціонерного товариства «Енергогенеруюча компанія «Дартеплоцентраль» та акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго» на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 24 січня 2008 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 09 січня 2009 року у справі за позовом об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Престиж» до Київської міської державної адміністрації, третя особа - акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго» про визнання протиправними та скасування розпоряджень,-
встановив:
Касаційні скарги подані належною особою, з дотриманням строку касаційного оскарження, оформлені відповідно до вимог статті 213 Кодексу адміністративного судочинства України і містять: посилання на судові рішення, що оскаржуються; обґрунтування вимог із зазначенням того, у чому полягає порушення норм матеріального чи процесуального права; викладення вимог до суду касаційної інстанції. Інші перешкоди щодо відкриття касаційного провадження відсутні.
Керуючись статтями 213 - 215 Кодексу адміністративного судочинства України, -
ухвалив:
Відкрити касаційне провадження за касаційними скаргами закритого акціонерного товариства «Енергогенеруюча компанія «Дартеплоцентраль» та акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго» на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 24 січня 2008 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 09 січня 2009 року у справі за позовом об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Престиж» до Київської міської державної адміністрації, третя особа - акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго» про визнання протиправними та скасування розпоряджень.
Надіслати копію ухвали про відкриття касаційного провадження, копію касаційної скарги та інформацію про права та обов'язки, передбачені статтями 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України, особам, які беруть участь у справі, та встановити строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційні скарги до 05 червня 2009 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя
Вищого адміністративного суду України (підпис) Чалий С. Я.
З оригіналом згідно

================================================================================================================

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
01010, Україна, місто Київ, вул. Московська, 8
УХВАЛА 12 травня 2009 року
м. Київ
Суддя Вищого адміністративного суду України Чалий С. Я., розглянувши матеріали касаційних скарг Київської міської державної адміністрації, закритого акціонерного товариства «Енергогенеруюча компанія «Дартеплоцентраль» та акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго» на постанову окружного адміністративного суду м. Києва від 24 січня 2008 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 09 січня 2009 року у справі за позовом об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Престиж» до Київської міської державної адміністрації, третя особа - акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго» про визнання протиправними та скасування розпоряджень, -
ВСТАНОВИВ:
26 січня 2009 року до Вищого адміністративного суду України надійшла касаційна скарга Київської міської державної адміністрації, в якій ставиться питання про скасування постанови окружного адміністративного суду м. Києва від 24 січня 2008 року та ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 09 січня 2009 року.
09 лютого 2009 року до Вищого адміністративного суду України надійшла касаційна скарга закритого акціонерного товариства «Енергогенеруюча компанія «Дартеплоцентраль» на постанову.
26 лютого 2009 року до Вищого адміністративного суду України надійшла касаційна скарга акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго» на постанову окружного адміністративного суду м. Києва від 24 січня 2008 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 09 січня 2009 року.
Враховуючи, що касаційні скарги подані по одній і тій же справі різними учасниками судового розгляду, суд вважає за необхідне об'єднати їх в одне провадження для спільного розгляду і вирішення.
Керуючись ст.ст. 20, 116, 211 КАС України, -
УХВАЛИВ:
Об'єднати для спільного розгляду і вирішення касаційні скарги Київської міської державної адміністрації, закритого акціонерного товариства «Енергогенеруюча компанія «Дартеплоцентраль» та акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго» на постанову окружного адміністративного суду м. Києва від 24 січня 2008 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 09 січня 2009 року у справі за позовом об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Престиж» до Київської міської державної адміністрації, третя особа - акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго» про визнання протиправними та скасування
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Вищого
адміністративного суду України Чалий С. Я.

================================================================================================================

http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=301:2:4443414269349280::NO::P2_DC_ID,P2_DC_HASH:10004486971%2C40E14102137EAE97E689C72F0D4ECE56&cs=1D3B410015228BC441B2EA1631A6C99A1

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

14 січня 2009 року м. Київ


Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді Горбань Т.І.

Суддів: Попович О.В.
Мамчура Я.С.
при секретарі Лисенко М.Ю.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві апеляційну скаргу ОСОБА_1 на постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 30 липня 2007 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Київської міської державної адміністрації про визнання протиправними дій щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та зобов»язання скасувати рішення,

Керуючись ст.ст. 160, 198, 202, 205, 207 КАС України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.

Постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 30 липня 2007 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Київської міської державної адміністрації про визнання протиправними дій щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та зобов'язання скасувати рішення скасувати.

Прийняти нову постанову, якою адміністративний позов задовольнити частково.

Визнати дії Київської міської державної адміністрації при зміні тарифів на комунальні послуги з 01.12.06р. такими, що порушують ст. 6 п.п.1,6; ст.20 п.2; ст.30 п.п.3,4,5,7; ст. 31 п.п.2,3; ст.32 п.5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та скасувати розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.05.2007 року № 640, 642, 643.

У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржена безпосередньо до Вищого адміністративного суду України в порядок і строки, визначені ст.212 КАС України.


Головуючий суддя

судді:

================================================================================================================

Викладену нижче постанову можна знайти в реєстрі судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=301:1:1454938426754519::NO::: за наступними реквізитами (інші реквізити можна в формі пошуку не задавати, але слова з тексту обов’язкові, інакше реєстр не хоче шукати):
Найменування сторін судового процесу та/або слова з тексту судового рішення: «до Київської міської державної адміністрації про визнання протиправними дій щодо», Форма судочинства: адміністративне, Дата ухвалення рішення: 2009; Форма судового рішення: постанова; Реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР: 3307472 (вказувати не обов'язково, але в таблиці результатів пошуку слід знайти цей № і клацнути по ньому; тоді текст рішення вдкриється на екрані монітора).

================================================================================================================
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2009 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді Горбань Т.І.

Суддів: Попович О.В.
Мамчура Я.С.
при секретарі Лисенко М.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві апеляційну скаргу ОСОБА_1 на постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 30 липня 2007 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Київської міської державної адміністрації про визнання протиправними дій щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та зобов"язання скасувати рішення,

В С Т А Н О В И В :

У січні 2007 року позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з адміністративним позовом до Київської міської державної адміністрації про визнання дій відповідача при зміні тарифів на комунальні послуги такими, що порушують ст.ст. 6 (п.п.1,6),20 (п.2), 30 (п.п.3,4,5,7), 31 (п.п.2,3), 32(п.5) Закону «Про житлово-комунальні послуги» №1875-1V від 24.06.2004р.; зобов»язання Київську міську державну адміністрацію скасувати свої рішення про підвищення з 01.12.2006 р. комунальних тарифів.

У березні 2007 року позивач у додатковій заяві на підтримання позовних вимог, викладених у первісній заяві, уточнив реквізити виданих відповідачем розпоряджень від 30.10.2006р., послався на те, що відповідач продовжує видавати розпорядження, які також пов»язані з підвищенням тарифів з порушенням законодавства.

У додатках до позовної заяви від 30.07.2007 р. позивач також просив звернути увагу на те, що прийняті відповідачем розпорядження після подання ним позову також не відповідають законодавству, та вказав, що він підтримує в повному обсязі вимоги, викладені у позовній заяві, датованій 24.01.2007р.

Постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 30 липня 2007 року у задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятою постановою, позивач ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу , в якій просить скасувати постанову та прийняти нову, якою позов задовольнити, посилаючись на неповне з'ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення позивача, який підтримав апеляційну скаргу, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 202 КАС України суд апеляційної інстанції підставами для скасування постанови або ухвали суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є: 1) неповне з»ясування судом обставин, що мають значення для справи;2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими; 3) невідповідність висновків суду обставинам справи;4) порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.

Згідно з ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Так, судом першої інстанції встановлено, що звертаючись до суду із адміністративним позовом про визнання протиправними дій щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та підтримуючи ці позовні вимоги у додаткових заявах та судовому засіданні, заявник посилався на те, що підвищення тарифів відповідачем не відповідає діючому законодавству (п.п.1,6 ст.6; п.2 ст.20; п.п.3,4,5,7 ст.30; п.п.2,3 ст.31 та п.5 ст.32 Закону України „Про житлово-комунальні послуги"), що регулює порядок підвищення тарифів, яким передбачена відповідність рівня цін тарифів розміру економічної обґрунтованості їх витрат, а також доступність та прозорість структури цін.

Суд першої інстанції послався на положення ст.71 КАС України, де передбачені випадки покладення обов'язку доказування на кожну із сторін, яка повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. Зазначивши, що суд може збирати докази з власної ініціативи.

Суд першої інстанції вказав, що з матеріалів справи вбачається, що після звернення позивача із даним позовом питання протиправності розпоряджень КМДА №/№ 1574, 1575, 1576, 1577 від 30.12.2006 року, щодо яких позивач звернувся з вимогою про визнання дій відповідача неправомірними, були предметом розгляду судів.

Так, постановою Господарського суду м. Києва від 13 лютого 2007 року визнані недійсними та скасовані розпорядження КМДА від 30.12.2006 року -№ 1574 "Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання будинків та прибудинкових територій" - №1575 «Про затвердження тарифів на теплову енергію" - № 1576 "Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води" - № 1577 "Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води."

Зазначені розпорядження визнані недійсними з тих підстав, що вони не пройшли процедуру державної реєстрації і не були зареєстровані у відповідних органах юстиції в установленому органом порядку, тому не набрали чинності та не можуть застосовуватись.

Таким чином, скасовуючи зазначені розпорядження, суд не встановлював обставин, на які посилається позивач стосовно відповідності розпоряджень положенням ст.ст. 6,30,31,32 Закону України „Про житлово-комунальні послуги", які регулюють порядок підвищення тарифів, яким передбачена відповідність рівня цін тарифів розміру економічної обґрунтованості їх витрат, а також доступність та прозорість структури цін, хоча у певній частині такі вимоги були заявлені позивачами.

Згідно з ч.6 ст.71 КАС України, якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.

Позивач у письмових заявах та судовому засіданні посилався на підтвердження доводів позовних вимог на постановлені рішення про визнання недійсними оскаржених розпоряджень.

Проте позивачем не надано інших доказів щодо порушення відповідачем ст.ст.6,30,31,32 Закону України „Про житлово-комунальні послуги", у яких зазначено про дотримання про відповідності рівня цін/тарифів розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, відкритості, доступності та прозорості структури цін/тарифів для споживачів та суспільства; відповідності оплати житлово-комунальних послуг їх наявності , кількості та якості, гарантії соціального захисту населення при оплаті за житлово-комунальні послуги та випередження зростання доходів населення над зростанням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги тощо.

Відповідач послався на те, що КМДА були виконані вимоги щодо п.7 ст.30 Закону України „Про житлово-комунальні послуги" стосовно поширення інформації щодо встановлення, погодження, затвердження тарифів та їх рівня; розміщення розпоряджень з їх аналізом були на офіційному веб-порталі Київської міської влади. Зауваження та пропозиції приймались на електронну адресу Головного управління з питань цінової політики та їх розміщення у пресі. А також проведення громадських слухань із заслуховуванням зауважень і пропозицій. Крім того, у лютому 2007року відбулася сесія Київради, на якій було проголосовано питання щодо внесення змін до відповідних розпоряджень по зниженню тарифів, які були оприлюднені у пресі.

На підставі викладеного суд дійшов висновку про недоведеність позову ОСОБА_1 у межах заявлених ним вимог про неправомірність дій відповідача з посиланням на вищенаведені порушення положень Закону.

Що стосується скасування зазначених позивачем розпоряджень, то суд першої інстанції вказав, що на даний час вони скасовані рішенням суду, і підстав для скасування їх відповідачем немає, проти чого позивач фактично не заперечував.

Суд апеляційної інстанції не погоджується з вищевикладеними висновками суду першої інстанції з огляду на наступне.

Відповідно до п.п.1,6 статті 6 Закону України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги» до повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг належить:

1) забезпечення дотримання вимог законодавства у цій сфері;

6)здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них.

П.2 ст.20 вищевказаного Закону передбачає , що споживач має право одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо.

Відповідно до ст. 30 Закону державне регулювання цін/тарифів базується на таких основних принципах:

1)доступності житлово-комунальних послуг для всіх споживачів та рівності правових гарантій;

2)нормативного регулювання надання житлово-комунальних послуг споживачам за цінами/тарифами, затвердженими в установленому законом порядку;

3)відповідності рівня цін/тарифів розміру економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво;

4)відкритості, доступності та прозорості структури цін/тарифів для споживачів та суспільства;

5)відповідності оплати житлово-комунальних послуг їх наявності, кількості та якості;

6)відповідальності виконавців/виробників за недотримання вимог стандартів, нормативів, норм, порядків та правил;

7)гарантії соціального захисту населення при оплаті за житлово-комунальні послуги та випередження зростання доходів населення над зростанням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги.

Згідно п. 2 статті 31 Закону виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг і подають їх на затвердження органам місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

П.3 цієї статті передбачає, що органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

Згідно з приписами п.5 статті 32 вищенаведеного Закону у разі зміни вартості житлово-комунальних послуг виконавець/виробник не пізніше ніж за 30 днів повідомляє про це споживача з визначенням причин зміни вартості та наданням відповідних обґрунтувань з посиланням на погодження відповідних органів.

На час ухвалення постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 30 липня 2007 року розпорядженням Київської міської державної адміністрації 30.05.2007 р. були прийняті розпорядження №640 «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної і водовідведення холодної та гарячої води», № 641 «Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000 р. № 748», № 642 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», № 643 «Про затвердження тарифів на теплову енергію». Спірними розпорядженнями встановлені ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги з 01.12.2006р. Вищевказані розпорядження судом першої інстанції не досліджувалися та не аналізувалися.

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №640 від 30.05.2007 року «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної і гарячої води» з метою упорядкування нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запровадження тарифів на житлово-комунальні послуги та реалізації власних (самоврядних) повноважень погоджено розроблені ВАТ "АК "Київводоканал" та введено в дію з 01.12.2006р. тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення холодної і гарячої води, які виробляються ВАТ "АК "Київводоканал"; тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води виробникам та виконавцям цих послуг для здійснення розрахунків з населенням.

Крім того пунктом 16 зазначеного розпорядження визнані такими, що втратили чинність розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 N1576 "Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води"; від 12.02.2007 N143 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 N1576".

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №641 від 30.05.2007 року «Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000 року №748 відповідно до рішення Київської міської ради від 08.02.2007 N58/719 "Про тарифи на житлово-комунальні послуги", з метою упорядкування нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запровадження тарифів на житлово-комунальні послуги та реалізації власних (самоврядних) повноважень внесено з 01.12.2006 зміни до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000р. N748 "Про встановлення розмірів квартирної плати та плати (для приватних квартир) за утримання будинків і прибудинкових територій в м. Києві", а також в пункті 2 зазначеного розпорядження визначено, що встановлено коефіцієнт підвищення розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, встановлених розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000 N748 "Про встановлення розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в м. Києві", які надаються підприємствами та організаціями комунальної форми власності для жилих будинків згідно з додатком, в розмірі 1,9.

Крім того, зазначеним розпорядженням (п.5) визнані такими, що втратили чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006р.N1574 "Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання будинків та прибудинкових територій"; від 30.11.2006р. N1703 "Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання окремих типів будинків та їх прибудинкових територій"; від 15.12.2006 р.N1785 "Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання окремих типів будинків та їх прибудинкових територій"; від 15.12.2006р. N1787 «Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006р. N1574"; від 27.01.2007р. N69 "Про внесення змін до розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 30.11.2006р. N1703 та від 15.12.2006р. N1785"; від 12.02.2007р. N141 "Про внесення змін до розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000р. N748 та від 30.10.2006р.N1574".

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №642 від 30.05.2007 року «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» з метою упорядкування нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запровадження тарифів на житлово-комунальні послуги та реалізації власних (самоврядних) повноважень встановлено тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води виробникам та виконавцям цих послуг комунальної форми власності для здійснення розрахунків з населенням та погоджені на цьому рівні тарифи на зазначені послуги підприємствам-виробникам, в тому числі ЗАТ "ЕК "Укр-Кан Пауер" (АК "Дарницька ТЕЦ") та АК "Київенерго" (в частині теплових пунктів, що знаходяться на балансі) і виконавцям цих послуг інших форм власності.

Крім того, зазначеним розпорядженням (п.11) визнан і такими, що втратили чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 року №1577 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води»; від 15.12.2006 року №1784 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення та постачання холодної і гарячої води та водовідведення холодної і гарячої води», від 15.12.2006 року №1786 «Про затвердження, погодження змін до розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 №1575, від 30.10.2006 №1576 та від 30.10.2006 №1577» та від 12.02.2007 року №144 «Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 року № 1577».

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №643 від 30.05.2007 року «Про затвердження тарифів на теплову енергію» з метою упорядкування нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запровадження тарифів на житлово-комунальні послуги та реалізації власних (самоврядних) повноважень затверджено тарифи на теплову енергію, що виробляється АК "Київенерго" та ЗАТ "ЕК "Укр-Кан Пауер" (АК "Дарницька ТЕЦ") для відпуску балансоутримувачам теплових пунктів, в тому числі житлово-експлуатаційним організаціям, житлово-будівельним кооперативам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим балансоутримувачам жилих будинків усіх форм власності, для вироблення/створення комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води населенню.

Також в розпорядженні зазначено, що взяти до відома, що тарифи, зазначені в пункті 1 цього розпорядження, враховують вартість теплової енергії, виробленої на ТЕЦ, витрати на виробництво теплової енергії на котельнях, вартість транспортування до теплових пунктів, а в інших випадках - до межі балансової належності та витрати на постачання юридичним особам. В тарифах на теплову енергію, затверджених цим розпорядженням, враховані 2,7% коштів, що самостійно перераховуються теплопостачальними підприємствами до Фонду для фінансування впровадження (придбання, встановлення, їх повірки, ремонту) будинкових приладів обліку витрачання і регулювання споживання теплової енергії на опалення і гаряче водопостачання (п.2,3 зазначеного розпорядження).

Крім того, зазначеним розпорядженням (п.5) визнані такими, що втратили чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 року №1575 «Про затвердження тарифів на теплову енергію» та від 12.02.2007 року №142 «Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 року № 1575».

Постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 5 липня 2007 року у справі №2а-166/2007 за адміністративним позовом ОСОБА_2 до Голови Київської міської державної адміністрації, Київської міської державної адміністрації про скасування розпоряджень скасовано розпорядження Київської міської державної адміністрації №641 від 30.05.2007 року «Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000 року №748», яке набрало законної сили 23.12.2008р. згідно з ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 23.12.08р. про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_2 на постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 5 липня 2007р., тому вищевказане розпорядження не може бути предметом спору.

Відповідно до ч.2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб»єкта владних повноважень обов»язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги» визначає основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 6 вказаного Закону передбачено, що до повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг належить, зокрема взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень.

Засади організації та діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування регламентується Законом України «Про місцеве самоврядування» № 280/97-ВР від 21.05.1997 р.

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» ч. 1 ст. 28 зазначеного Закону, до відання виконавчих органів міських рад віднесені повноваження щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, і транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, а в разі, якщо вказані послуги надаються підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності - погодженням в установленому порядку цих питань з даними підприємствами, установами та організаціями.

Вказані повноваження є власними (самоврядними) повноваженнями виконавчого органу, який створюється для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування.

Рішенням Конституційного Суду України від 25.12.2003 № 21-рп/2003 у справі № 1-45/2003 дано офіційне тлумачення положень частин першої, другої, третьої, четвертої ст. 118, частини 3 ст. ст. 133, частини першої, другої, третьої ст. 140, частини другої ст.141 Конституції України, ст. 23, п. З частини першої ст. 30 Закону України «Про державну службу», ст. ст. 12, 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 10,
13, 16, пункту 2 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», ст. ст. 8, 10, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» в їх взаємозв'язку щодо статусу Київської міської державної адміністрації.

Відповідно до вказаного рішення Київська міська державна адміністрація є єдиним в організаційному відношенні органом, який виконує функції виконавчого органу Київської міської ради та паралельно функції місцевого органу виконавчої влади. З питань, віднесення до відання місцевого самоврядування, цей орган підзвітний і підконтрольний Київській міській раді, а з питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади - Кабінету Міністрів України.

Таким чином, виходячи з підпункту 2 пункту «а» частини 28 Закону України «Про місцеве самоврядування», повноваження Київської міської державної адміністрації як виконавчого органу Київської міської ради в галузі тарифної політики пов'язані з встановленням в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади, в разі, якщо вказані послуги надаються підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності- погодженням в установленому порядку цих питань з даними підприємствами, установами та організаціями.

Чинним законодавством України не передбачено повноважень виконавчого органу влади затверджувати тарифи на теплову енергію, тим більше для підприємств не комунальної власності.

ВАТ «АК «Київводоканал», АК «Київенерго» та ЗАТ «ЕК «Укр.-Кан-Пауер» є акціонерними товариствами і відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України, не відносяться до комунальних підприємств.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 p. № 586-XIV, на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів - накази.

Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

Порядок набрання чинності нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, до яких віднесені місцеві державні адміністрації, визначено п. З Указу Президента України від 03.10.1992 р. № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», відповідно до якого вказані нормативно-правові акти набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності.

Згідно з ч. 5 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», рішення, ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Пунктом 2 вищевказаного Указу визначено, що державна реєстрація провадиться в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Міністерство юстиції України та управління юстиції складають державні реєстри зареєстрованих ними нормативно-правових актів.

Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731.

Зазначеною вище Постановою надано право Міністерству юстиції та іншим органам, що здійснюють державну реєстрацію відомчих нормативно-правових актів, перевіряти у міністерствах, інших органах виконавчої влади, органах господарського управління та контролю додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

Також Положенням встановлено обов'язок міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю своєчасно подавати на державну реєстрацію нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян, та не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію.

Відповідно до п. п. 1,2 Положення, державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

Згідно з п. 7 Положення, нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію у п'ятиденний строк після його прийняття.

Пункт 16 Положення передбачає, що зміни і доповнення, внесені до правового акта підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому цим Положенням.

На час прийняття рішення спірні розпорядження також не пройшли державної реєстрації.

Крім того, спірні розпорядження були прийняті відповідачем 30.05.2007 p., в той час як введені в дію з 01.12.2006 р., тобто відповідач порушив вимоги ст. 58 Конституції України щодо того, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Відповідач, заперечуючи проти адміністративного позову, не довів правомірності своїх дій при зміні тарифів на житлово-комунальні послуги з 01.12.2006 р., в тому числі не надав доказів і щодо відповідності їх п.п.1,6 ст.ст. 6, п.2 ст.20, п.п.3,4,5,7 ст.30, п.п.2,3 ст. 31, п.5 ст.32 Закону «Про житлово-комунальні послуги» №1875-1V від 24.06.2004р.

З урахуванням вищенаведеного дії відповідача є неправомірними, вчиненими не відповідно до вимог ч.3 ст. 2 КАС України.

Апеляційну скаргу необхідно задовольнити частково, постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 30 липня 2007 року слід скасувати, прийняти нову постанову, так суд першої інстанції допустив неповне з"ясування обставин, що мають значення для справи; порушив норми матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.

Керуючись ст. ст. 160, 198, 202, 205, 207 КАС України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.

Постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 30 липня 2007 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Київської міської державної адміністрації про визнання протиправними дій щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та зобов'язання скасувати рішення скасувати.

Прийняти нову постанову, якою адміністративний позов задовольнити частково.

Визнати дії Київської міської державної адміністрації при зміні тарифів на комунальні послуги з 01.12.06р. такими, що порушують ст. 6 п.п.1,6; ст.20 п.2; ст.30 п.п.3,4,5,7; ст. 31 п.п.2,3; ст.32 п.5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та скасувати розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.05.2007 року № 640, 642, 643.

У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржена безпосередньо до Вищого адміністративного суду України в порядок і строки, визначені ст.212 КАС України.

Головуючий суддя

судді:

================================================================================================================
Про цю постанову КААС від 14 січня 2009 року мені не було відомо, і я до неї відношення не маю, хто така ОСОБА-1 у ній також залишається таємницею. Однак, дана постанова посилається на іншу постанову Шевченківського районного суду м. Києва за моїм позовом, якою скасоване розпорядження КМДА № 641. Тепер маємо скасованими всі 4 розпорядження КМДА від 30.05.2007 р., цитата: "Визнати дії Київської міської державної адміністрації при зміні тарифів на комунальні послуги з 01.12.06р. такими, що порушують ст. 6 п.п.1,6; ст.20 п.2; ст.30 п.п.3,4,5,7; ст. 31 п.п.2,3; ст.32 п.5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та скасувати розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.05.2007 року № 640, 642, 643." Дуже цінна та своєчасна інформація, використаю її при розгляді касаційних скарг КМДА, Київенерго, ДарТЕЦ http://io.ua/s76285 у засіданні ВАСУ, перенесеному на 24 червня 2009 р.
================================================================================================================


Создан 29 мая 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником