Чим закінчився спір зі страховою компанією "ІНВЕСТСЕРВІС" - мировою угодою.

 
 

Чим закінчився спір зі страховою компанією "ІНВЕСТСЕРВІС" - мировою угодою.

Страхове відшкодування замість СК виплатило КП "Світ".Справа № 2-65/09

ЖУРНАЛ
судового засідання
Дата 01.04.2009
Святошинський районний суд м. Києва


У складі: головуючого - судді Троян Н.М.
при секретарі Колісник К.В.

за участю (найменування сторін та інших осіб, що беруть участь у справі):

Позивач Іванова С.Ю.
Представник позивача Куля В.І.
Представник відповідача Сліпченко О. (РДА)
Представник відповідача Гончаренко С.К.
Третя особа Прокошина
Представник відповідача Каленський Є.В. (Надра)

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 цивільну справу Іванова С.Ю до ЗАТ "УІСК" "Інвестсервіс про усунення порушень прав споживача.
Технічна фіксація здійснюється на комплекс “Оберіг”, інвентарний номер__________. Проведено перевірку комплексу, комплекс працездатний.
Для створення архівної копії фонограми надано компакт-диск, серійний номер 535

10:31:03 <<<початок звукозапису>>>
10:31:04 Судове засідання оголошено продовженим Головуючий суддя: Троян Н.М.
10:31:04 Оголошується справа , яка підлягає розгляду Головуючий суддя: Троян Н.М.
10:31:27 Оголошення явки сторін Головуючий суддя: Троян Н.М.
10:31:51 Встановлення осіб сторін Представник відповідача: Каленський Є.В. (Надра)
10:32:13 Оголошення складу суду i роз'яснення права заявити вiдвiд складу суду Головуючий суддя: Троян Н.М.
10:32:18 Відводів не заявлено Представник відповідача: Каленський Є.В. (Надра)
10:32:20 Роз'яснення прав у судовому засiданнi за ст. ст. 27, 31 ЦПК України Головуючий суддя: Троян Н.М.
10:32:41 Права зрозумілі. Представник відповідача: Каленський Є.В. (Надра)
10:33:14 Представник позивача: Куля В.І. оголошення мирової угоди
10:43:37 Представник позивача: Куля В.І. оголошення заяви про відмову від позовних вимог
10:45:13 На питання суду Представник позивача: Куля В.І.
10:46:59 Головуючий суддя: Троян Н.М. суд оголошує перерву для ознайомлення з мировою угодою
10:47:02 <<<кінець звукозапису>>>
10:48:31 <<<початок звукозапису>>>
10:48:35 Головуючий суддя: Троян Н.М. оголошення заяви про відмову від позову
10:49:27 На питання суду Позивач: Іванова С.Ю.
10:51:02 На питання суду Представник відповідача: Гончаренко С.К.
10:51:14 На питання суду Представник відповідача: Сліпченко О. (РДА)
10:51:23 На питання суду Представник відповідача: Каленський Є.В. (Надра)
10:51:27 Головуючий суддя: Троян Н.М. суд видаляється до нарадчої кімнати
10:51:32 <<<кінець звукозапису>>>
11:38:24 <<<початок звукозапису>>>
11:38:26 Головуючий суддя: Троян Н.М. проголошується ухвала іменем України
11:44:38 Головуючий суддя: Троян Н.М. суд оголошує перерву
11:44:41 <<<кінець звукозапису>>>
13:01:05 <<<початок звукозапису>>>
13:01:06 Головуючий суддя: Троян Н.М. продовження слухання справи
13:01:20 Представник позивача: Куля В.І. оголошення заяви про зміну позовних вимог
13:03:46 На питання суду Позивач: Іванова С.Ю.
13:04:05 На питання суду Третя особа: Прокошина
13:04:27 Головуючий суддя: Троян Н.М. суд ухвалив розглянути заяву і мирову угоду в даному судовому засіданні
13:04:43 На питання суду Позивач: Іванова С.Ю.
13:05:12 На питання суду Третя особа: Прокошина
13:05:26 На питання суду Представник позивача: Куля В.І.
13:05:37 На питання суду Позивач: Іванова С.Ю.
13:06:02 На питання суду Третя особа: Прокошина
13:06:06 Ставиться на обговорення питання про ... Головуючий суддя: Троян Н.М. можливість видалення суду до нарадчої кімнати
13:06:23 На питання суду Представник позивача: Куля В.І.
13:06:26 На питання суду Третя особа: Прокошина
13:06:27 Головуючий суддя: Троян Н.М. суд видаляється до нарадчої кімнати
13:06:35 <<<кінець звукозапису>>>
13:44:20 <<<початок звукозапису>>>
13:44:21 Головуючий суддя: Троян Н.М. проголошується ухвала іменем України
13:48:09 <<<кінець звукозапису>>>

Секретар судового засідання Колісник К.В


РОЗДРУКІВКА.

Суддя: Суд продовжує слухання справи за позивом Іванової С.Ю.
На судове засідання з’явилися: позивач, представник позивача, представник ЗАТ СК «Інвестсервіс», представник Солом’янської РДА, представник «ВАТ КБ «Надра», представник ВКП «Світ».
(встановлення осіб представників).
Поступила мирова угода про урегулювання спору між Івановою С.Ю. та іншими учасниками цивільного процесу у справі, за підписами Іванової С.Ю. та представника КП «Світ» Солом’янського району Качкалди П.Г., а інші учасники процесу? Оголосіть мирову угоду.
Представник позивача: Підставою для позову у цій справі була втрата доходу Іванової С.Ю. та відмова СК виплатити за це страхове відшкодування. Однак під час розгляду цієї справи, та обговорюючи це на позасудових переговорах, в решті решт основні учасники – це СРДА, та КП «Світ», які спричинили до втрати доходу позивачки, погодилися компенсувати ці втрати, визнали свою вину в тому що не надали вчасно документів, які були потрібні для СК, а на даний час вони не можуть надати такі документи за якихось там причин, таким чином вийшли на таку мирову угоду. Цитує мирову угоду.
МИРОВА УГОДА
про врегулювання спору між Івановою С.Ю. та іншими учасниками цивільного процесу у справі №2-159-09
У провадженні Святошинського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа NQ 2¬159-09 за позовом Іванової Світлани Юріївни до зазначених вище відповідачів з наступними вимогами:
1. Визнати несправедливими та недійсними нечіткі та двозначні умови Договору страхування фінансових ризиків фізичної особи МI8-13 NQ 101120-16 від 18 січня 2006 р., укладеного між ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" та Івановою Світланою Юріївною, в частині, що стосується визначення страхового випадку внаслідок звільнення страхувальника з роботи (п. 1.2.3 Договору). Визнати втрату доходу Івановою С.Ю. внаслідок ліквідації структурного підрозділу КП «Світ» магазину «Ветеран» страховим випадком у контексті зазначеного Договору страхування.
2. Зобов'язати ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" (Кудрявський узвіз, 5-б, офіс 208, м. Київ, 04053) відшкодувати Івановій Світлані Юріївні матеріальні збитки на суму 24136,51 грн., пеню у розмірі облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення та моральні збитки на суму 20 000,00 грн., нанесені порушенням прав споживача страхових послуг по договору страхування фінансових ризиків.
3. Визнати, що Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" нанесло майнову та моральну шкоду позивачці Івановій Світлані Юріївні, перебравши на себе частину обов'язків страхової компанії "Інвестсервіс", внаслідок чого позивачка не була належним чином проінформована про умови страхування фінансових ризиків та була введена в оману щодо повноважень КБ "Надра" при укладенні договору страхування та кредитного договору. Зобов'язати КБ "Надра" як вигодонабувача, разом з ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" провести взаємозалік грошових зобов'язань по кредитному договору та договору страхування фінансових ризиків Іванової Світлани Юріївни.
4. Визнати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію винною особою у вчиненні безпідставних перешкод Івановій Світлані Юріївні при оформленні документів для отримання страхового відшкодування від ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" у зв'язку з втратою доходу внаслідок перепрофілювання КП "Світ" та рішеннями Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію надати Івановій Світлані Юріївні довідку, яка посвідчує факт втрати нею доходу внаслідок перепрофілювання КП "Світ", ліквідації структурного підрозділу КП "Світ" - магазину "Ветеран" на підставі розпоряджень Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації та наказів статутного органу зазначеного підприємства. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію відмінити свої розпорядження в частині, що стосуються відчуження приміщення магазину "Ветеран" структурного підрозділу КП "Світ", реорганізації КП «Світ» шляхом приєднання до Товариства з обмеженою відповідальністю «Світ Плюс» (ідентифікаційний код 34353218), та зобов'язати КП "Світ" відновити функціонування магазину «Ветеран» на попередніх умовах. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію негайно усунути порушення прав трудового колективу структурного підрозділу КП "Світ" - магазину "Ветеран" шляхом відновлення роботи магазину, та поновити працевлаштування членів трудового колективу на попередніх умовах, у тому числі позивачки Іванової Світлани Юріївни на посаді заступника завідуючого магазину.
5. Стягнути з Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації моральну шкоду у розмірі 20 000,00 грн. на користь Іванової Світлани Юріївни, нанесену незаконними рішеннями, які привели до перепрофілювання підпорядкованого зазначеній адміністрації Комунального підприємства "Світ" з наступною ліквідацією структурного підрозділу магазин "Ветеран", звільненням Іванової С.Ю. та інших працівників магазину "Ветеран", послідуючою реорганізацією КП «Світ» шляхом приєднання до ТОВ «Світ Плюс», припиненням діяльності магазину «Ветеран», порушенням прав трудового колективу, закріплених у СТ.ст. 7, 8 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", а також створенням перешкод у отриманні Івановою С.Ю. страхового відшкодування по договору страхування фінансових ризиків внаслідок втрати доходу.
6. Зобов'язати Комунальне підприємство «Світ» Солом'янського району м. Києва видати Івановій Світлані Юріївні Довідку про наявність обставин, що свідчать про настання страхового випадку, пов'язаного з втратою доходу позивачки внаслідок перепрофілювання підприємства за рішенням його статутного органу.
7. Стягнути з Комунального підприємства «Світ» Солом'янського району м. Києва моральну шкоду у розмірі 20 000,00 грн. на користь Іванової Світлани Юріївни солідарно з іншими відповідачами у даній справі (без збільшення загального розміру відшкодування), нанесену безпідставною відмовою надати Довідку про страховий випадок, пов'язаний з втратою доходу у вигляді заробітної плати після її звільнення внаслідок перепрофілювання підприємства.
Положеннями ст. 175 ЦПК України передбачене право сторін укласти мирову угоду і повідомити про це суд, уклавши спільну заяву. Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов'язків сторін та предмета позову.
У процесі судового розгляду зазначеної справи сторони домовились повідомити суд про врегулювання спору шляхом укладення мирової угоди наступного змісту:
1. Комунальне підприємство «Світ» Солом'янського району м. Києва погодилося відшкодувати майнові втрати Іванової Світлани Юріївни, понесеної нею у зв'язку з відмовою надати довідки для ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія «Інвестсервіс» про визнання причини втрати доходу внаслідок реорганізації КП «Світ».
2. Сторони домовились, що комунальне підприємство «Світ» Солом'янського району м. Києва сплачує Івановій Світлані Юріївні компенсацію за невиплачене компанією «Інвестсервіс» страхового відшкодування у сумі 24 136,51 грн.
3. Оскільки зазначена в п. 2 сума фактично виплачена Івановій Світлані Юріївні,
вона погоджується відмовитися від решти позовних вимог до учасників процесу.
На підставі викладеного вище, керуючись ст. 175 цк України, сторони звертаються до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням постановити ухвалу про визнання цієї мирової угоди та закриття провадження у справі.
Сторони заявляють, що умови мирової угоди не суперечать закону і не порушують права, свободи чи інтереси інших осіб. Наслідки судового рішення у зв'язку укладенням цієї мирової угоди, передбачені ст.ст. 205, 206 ЦПК України, сторонам відомі.
ця мирова угода укладена в 6 (шести) ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для учасників процесу та для приєднання до матеріалів справи №2-159/09.

Суддя: А копії угоди отримали всі учасники процесу?
Представник позивача: Ні, але для кожного з них в мене зараз є копія.
Оголошує мирову угоду:10:34:40
Поки що ми маємо цю мирову угоду з підписами Іванової С.Ю. та представника КП «Світ» Солом’янського району Качкалди П.Г., який э директором підприємства, і може діяти без довіреності. Хочу повідомити суд що Солом'янська РДА не побажала підписувати цю мирову угоду, вони домовилися про те, що в разі коли суд визнає цю мирову угоду, для того щоб були підстави для закриття провадження у справі, від імені позивачки, а також в одному пакеті, заяву про відмову від позовних вимог у справі.
«Заява про відмову від позовних вимог у справі» прошу передати головуючому, цитує :

Таким чином я заявляю що, при наймі з частиною учасників процесу досягнена домовленість задовольняє вимоги позивачки у повному обсязі, від відшкодування моральної шкоди, в наслідок домовленостей з обох сторін, вона відмовляється. Компенсацію за втрачений дохід, в наслідок не надання своєчасно документів які були потрібні СК, вона отримала фактично, що підтверджується цією мировою угодою, і тому ми звертаємося до суду, з проханням розглянути ці процесуальні документи, тобто «Мирову угоду» і «Заяву про відмову від позовних вимог у справі», і постановити відповідну ухвалу.
Суддя: Так ви відмовляєтесь від позовних вимог до ЗАТ СК «Інвестсервіс», до Солом’янської РДА, до ВАТ КБ «Надра»? Я правильно зрозуміла? А з КП «Світ» уклали Мирова угоду?
Представник позивача: Так Ваша честь.
Суддя: Представники відповідачів ви погоджуєтесь зі змістом Мирової угоди і «Заяви про відмову від позовних вимог у справі»?
Представник СК: Погоджуємось.
Представник СРДА: Погоджуємось.
Представник КБ «Надра»: Погоджуємось.
Суддя: Добре всі підписуємось на всіх екземплярах.
Суд оголошує перерву на 10 хвилин для розгляду і підпису документів.
ПЕРЕРВА.

Суддя: Підписав тільки представник СК, інші представники не підписали бо не мають довіреності.
Зараз подана «Заява про відмову від позовних вимог у справі» цитує:

Позивач Іванова, ви підтримуєте заяву, в якій відмовляєтесь від позовних вимог до ЗАТ СК «Інвестсервіс», до Солом’янської РДА, до ВАТ КБ «Надра»?
Позивач: Так підтримую, і відмовляюся від вимог до ЗАТ СК «Інвестсервіс», до Солом’янської РДА, до ВАТ КБ «Надра».
Суддя: Добре, сідайте. Так а КП «Світ», минулого засідання, ми залучили четвертим відповідачем.
Представники ваша думка по суті «Заяви про відмову від позовних вимог у справі»?
Представник СК: Не заперечую.
Представник СРДА: Не заперечую.
Представник КБ «Надра»: Не заперечую.
Суддя: Суд видаляється в нарадчу кімнату для вирішення клопотання по суті.
ПЕРЕРВА.

Суддя: Оголошується ухвала, задовольнити заяву Іванової С.Ю. про відмову від позовних вимог у справі. Цитує ухвалу:
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2009 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді Троян Н.М.
при секретарі Колісник К.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Іванової Світлани Юріївни до ЗАТ «Українська інноваційна страхова компанія» «Інвестсервіс», Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації, Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра», Комунального підприємства «Світ» Солом'янського району м. Києва про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, як споживачу страхових послуг, -

ВСТАНОВИВ:

В судовому засіданні позивач Іванова С.Ю. подала до суду заяву про відмову від заявлених вимоги до ЗАТ «Українська інноваційна страхова компанія» «Інвестсервіс», Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації, Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра», посилаючись на ч.2 СТ.31 ЦПК України згідно з якою позивач протягом усього часу розгляду справи має право збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову. Крім цього позивач в зазначеній заяві заявила що відмовляється від заявлених позовних вимог до інших відповідачів у зв’язку з укладанням мирової угоди з КП «Світ».
Провадження у справі просила закрити в частині позовних вимог від яких відмовляється.
В судовому засіданні позивачка та її представник підтримали заяву про відмову від позову
Відповідачі не заперечували проти заявленого клопотання.
Відповідно до вимог ст. 205 ЦПК України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом.
Приймаючи до уваги викладене, а також ті обставини, що відмова позивача Іванової C.Ю. від позовних вимог до ЗАТ «Українська інноваційна страхова компанія» «Інвестсервіс», Солом'янської районної у м. Кисві державної адміністрації, Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» не суперечить закону і не порушує права, свободи та інтереси інших осіб, суд вважає за можливе задовольнити заяву позивача Іванової С.Ю. про відмову від заявлених позовних вимог до ЗАТ «Українська інноваційна страхова компанія» «Інвестсервіс», Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації, Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра», а провадження в справі в частині позовних вимог від яких відмовилась позивачка - закрити.
Керуючись СТ.ст. 31, 205, 206, 208, 209, 210 ЦПК України, суд-

УХВАЛИВ:

Заяву Позивача Іванової Світлани Юріївни задовольнити.
Прийняти відмову у позивача Іванової Світлани Юріївни від позовних вимог до відповідачів, а саме: ЗАТ «Українська інноваційна страхова компанія» «Інвестсервіс», Солом'янська районна у м. Києві державна адміністрація, Відкрите акціонерне товариства «Комерційний банк «Надра», стосовно наступних позовних вимог:
Визнати несправедливими та недійсними нечіткі та двозначні умови Договору страхування фінансових ризиків фізичної особи М 18-13 №101120¬16 від 18 січня 2006 р., укладеного між ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія " Інвестсервіс " та Івановою Світланою Юріївною, в частині, що стосується визначення страхового випадку внаслідок звільнення страхувальника з роботи (п. 1.2.3 Договору). Визнати втрату доходу Івановою С.Ю. внаслідок ліквідації структурного підрозділу КП «Світ» магазину «Ветеран» страховим випадком у контексті зазначеного Договору страхування.
Зобов'язати ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" (Кудрявський узвіз, 5-б, офіс 208, м. Київ, 04053) відшкодувати Івановій Світлані Юріївні матеріальні збитки на суму 24 136,51 грн., пеню у розмірі облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення та моральні збитки на суму 20 000,00 грн., нанесено порушенням прав споживача страхових послуг по договору страхування фінансових ризиків.
Визнати, що Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" нанесло майнову та моральну шкоду позивачці Івановій Світлані Юріївні, перебравши на себе частину обов'язків страхової компанії "Інвестсервіс", внаслідок чого позивачка не була належним чином проінформована про умови страхування фінансових ризиків та була введена в оману щодо повноважень КБ "Надра" при укладенні договору страхування та кредитного договору. Зобов'язати КБ "Надра" як вигодо набувача, разом з ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" провести взаємозалік грошових зобов'язань по кредитному договору та договору страхування фінансових ризиків Іванової Світлани Юріївни.
Визнати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію винною особою у вчиненні безпідставних перешкод Івановій Світлані Юріївні при оформленні документів для отримання страхового відшкодування від ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" у зв'язку з втратою доходу внаслідок перепрофілювання КП "Світ" та рішеннями Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію надати Івановій Світлані Юріївні довідку, яка посвідчує факт втрати нею доходу внаслідок перепрофілювання КП "Світ", ліквідації структурного підрозділу КП "Світ" - магазину "Ветеран" на підставі розпоряджень Солом’янської районної у місті Києві державної адміністрації та наказів статутного органу зазначеного підприємства. Зобов'язати Солом’янську районну у місті Києві державну адміністрацію відмінити свої розпорядження в частині, що стосуються відчуження приміщення магазину "Ветеран" - структурного підрозділу КП "Світ", реорганізації КП «Світ» шляхом приєднання до Товариства з обмеженою відповідальністю «Світ ПЛЮС» (ідентифікаційний код 34353218), та зобов'язати КП "Світ" відновити функціонування магазину «Ветеран» на попередніх умовах. Зобов'язати Солом’янську районну у місті Києві державну адміністрацію негайно усунути порушення прав трудового колективу структурного підрозділу КП "Світ" магазину "Ветеран" шляхом відновлення роботи магазину, та поновити працевлаштування членів трудового колективу на попередніх умовах, у тому числі позивачки Іванової Світлани Юріївни на посаді заступника завідувача магазину.
Стягнути з Солом’янської районної у місті Києві державної адміністрації моральну шкоду у розмірі 20 000,00 грн. на користь Іванової Світлани Юріївни, нанесену незаконними рішеннями, які привели до перепрофілювання підпорядкованого зазначеній адміністрації Комунального підприємства "Світ" з наступною ліквідацією структурного підрозділу магазин "Ветеран", звільненням Іванової С.Ю. та інших працівників магазину "Ветеран", послідуючою реорганізацією КП «Світ» шляхом приєднання до ТОВ «Світ ПЛЮС», припиненням діяльності магазину «Ветеран», порушенням прав трудового колективу, закріплених у ст.ст. 7, 8 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", а також створенням перешкод у отриманні Івановою С.Ю. страхового відшкодування по договору страхування фінансових ризиків внаслідок втрати доходу.
Провадження у цивільній справі за вказаними позовними вимогами закрити.
Заява про апеляційне оскарження ухвали суду може бути подано протягом 5 днів з дня її проголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом 10 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Прошу сідати. Суд оголошує перерву на 10 хвилин за технічними причинами.
ПЕРЕРВА.

Суддя: Суд продовжує слухання справи за позивом Іванової С.Ю. до КП «Світ» Солом’янського району міста Києва.
Представник позивача вніс зміни до позовних вимог, зараз він зачитає.
Представник позивача: Цитує заяву про зміну позовних вимог:

Суддя: Позивач ви підтримуєте заяву про зміну позовних вимог?
Позивач: Так підтримую.
Суддя: Представники відповідачів ви підтримуєте заяву про зміну позовних вимог, ми можемо сьогодні розглянути цю заяву?
Представник СК: На розгляд суду.
Представник СРДА: Підтримую і не заперечую.
Представник КБ «Надра»: Не заперечую.
Суддя: Іванова, ви підтримуєте мирову угоду, ви отримали відшкодування, у якій сумі?
Позивач: Так підтримаю, я отримала відшкодування у сумі 24 136,51 грн. від КП «Світ».
Суддя: Представники КП «Світ», ви підтримуєте мирову угоду? Чи не заперечуєте ви її затвердженню?
Представник КП «Світ»: Підтримую, і не заперечую
Суддя: Представники позивача ви підтримуєте мирову угоду?
Представник позивача: Так Ваша честь, я прошу визнати мирову угоду ухвалою суду, і закрити провадження по цій справі.
Суддя: Представники КП «Світ», та позивач ви підтверджуєте що ознайомлені з наслідками?
Представник КП «Світ»: Підтверджую.
Позивач: Підтверджую.
Суддя: Суд ставить на розгляд питання про можливість видалення в нарадчу кімнату для вирішення по суті визнання мирової угоди. Ваша думка представники?
Представник позивача: Так Ваша честь.
Представник КП «Світ»: Не заперечую.
Представник СК: Не заперечую.
Представник СРДА: Не заперечую.
Представник КБ «Надра»: Не заперечую.
Суддя: Суд видаляється в нарадчу кімнату для вирішення заяви на визнання мирової угоди.
ПЕРЕРВА.

Суддя: Оголошується ухвала про визнання мирової угоди. Цитує ухвалу.

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2009 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді Троян Н.М.
при секретарі Колісник К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання позивача Іванової Світлани Юріївни про визнання мирової угоди, -

ВСТАНОВИВ:

В судовому засіданні позивач Іванова С.Ю. надала підписану сторонами мирову угоду між нею та директором Комунального підприємства «Світ» Солом'янського району м. Києва – Качкалдою П.Г. згідно з якою сторони в процесі судового розгляду цивільної справи за позовом Іванової С.Ю. до Комунального підприємства «Світ» Солом'янського району м. Києва про сплату компенсації в розмірі 24 136 грн. 51 коп. за невиплачене страхове відшкодування страховою компанією ЗАТ «Інвестсервіс» домовились, що Комунальне підприємство «Світ» Солом'янського району м. Києва, погодилося відшкодувати майнові втрати позивачки, понесені нею у зв'язку з відмовою надати довідки для ЗАТ «Українська інноваційна страхова компанія «Інвестсервіс» про визнання причини втрати доходу в наслідок реорганізації КП «Світ». Крім цього сторони домовились, що КП «Світ» Солом'янського району м. Києва сплачує позивачці компенсацію за невиплачену компенсацію «Інвестсервіс» страхове відшкодування в сумі 24 136 грн. 51 коп., яке станом на укладення мирової угоди позивачкою отримано в повному обсязі.
Сторони також заявляють, що умови мирової угоди не суперечать закону і не порушують права, свободи чи інтереси інших осіб. Наслідки судового рішення у зв'язку з укладенням цієї мирової угоди передбачені ст. 205, 206 ЦПК України сторонам роз'яснені.
Суд, вислухавши позивачку та її представника, та представника КІТ «Світ» Солом'янського району м. Києва які підтримали мирову угоду і просили її визнати, вважає, що заява позивачки про визнання мирової угоди підлягає задоволенню, оскільки визнання такої угоди не суперечить закону та не порушує права, свободи і інтереси інших осіб.
Відповідно до ст. 175 ЦПК України - мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов'язків сторін та предмета позову Керуючись ст.ст. 175,205,206,208,209,210 ЦПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Мирову угоду укладену між позивачем Івановою Світланою Юріївною
та представником Комунального підприємства «Світ» Солом'янського району м. Києва - Качкалдою Петром Григоровичем, згідно з якою Комунальне підприємство «Світ» Солом'янського району м. Києва погодилося відшкодувати майнові втрати Івановій Світлані Юріївні, понесені у зв'язку з відмовою надати довідку для ЗАТ «Українська інноваційна страхова компанія «Інвестсервіс» про визнання причини втрати доходу в наслідок реорганізації КН «Світ» та сторони домовились, що КП «Світ» Солом'янського району м. Києва сплачує Івановій Світлані Юріївні компенсацію за невиплачене компанією «Інвестсервіс» страхове відшкодування в сумі 24 136 грн. 51 коп., та сплатило таку компенсацію на час підписання мирової угоди - визнати.
Сторонам відомо, що умови мирової угоди не суперечать закону і не порушують права, свободи та інтереси інших осіб.
Судом роз'яснено сторонам наслідки укладання мирової угоди відповідно до вимог ст. 205, 206 ЦПК України.
Провадження у цивільній справі за позовом Іванової Світлани Юріївни до комунального підприємства «Світ» Солом'янського району м. Києва - закрити.
Заява про апеляційне оскарження ухвали суду може бути подано протягом 5 дів З дня її проголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом 10 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.


Создан 13 мая 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником