ЗАЯВА про забезпечення доказів до адміністративного позову проти КМДА.

 

ЗАЯВА про забезпечення доказів до адміністративного позову проти КМДА.

Містить перелік з 14 доказів, які необхідно забезпечити, у тому числі щодо повноважень Голубченка А.К.Шевченківський районний суд м. Києва,
вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-Б, м. Київ, 04053
Суддя Савицький О.А.
Адміністративна справа № 2а-57/09 (№2а-124/08, №2а-1275/07)
Позивач:
Куля Віктор Іванович,
вул. В. Гетьмана, 46-А, кв. 261, м. Київ, 03058,
тел. 457-40-72 http://gro-za.io.ua
Відповідачі (суб'єкти владних повноважень):
1. Київський міський голова –
Голова Київської міської державної адміністрації
Черновецький Леонід Михайлович,
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001
2. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація),
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001
3. Київська міська рада, вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001


12 травня 2009 р.

ЗАЯВА
про забезпечення доказів до адміністративного позову


Кодексом адміністративного судочинства України (КАСУ) встановлені (ст. 171) особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів. Зокрема, правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб’єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.

Серед позовних вимог у зазначеній справі є ті, що стосуються неправомірності нормативно-правових актів КМДА, оприлюднених у двох випусках газети «Хрещатик», а саме розпорядження КМДА від 29 квітня 2009 р.:

1. № 516 "Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення" .
2. № 517 "Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів.
3. № 518 "Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій".
4. № 519 "Про погодження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів.
5. № 520 "Про погодження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення.


Однією з підстав для оскарження зазначених розпоряджень є та обставина, що вони прийняті не колегіально, а одноособово, з перевищенням повноважень, підписані у формі розпоряджень КМДА і направлені на виконання без державної реєстрації в органах юстиції в.о. голови Київської міської державної адміністрації Голубченком Анатолієм Костянтиновичем.

Відповідно до ст. 71 КАСУ в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Частиною третьою цєї статті встановлено, що коли особа, яка бере участь у справі, не може самостійно надати докази, то вона повинна зазначити причини, через які ці докази не можуть бути надані, та повідомити, де вони занходяться чи можуть знаходитися. Суд сприяє в реалізації цього обов’язку і витребовує необхідні докази.

Стаття 74 КАСУ встановлює способи забезпечення доказів, у тому числі витребуванням та оглядом письмових або речових доказів, у тому числі за місцем їх знаходження.

Відповідно до ч. 3 ст. 75 КАСУ заява про забезпечення доказів розглядається протягом п’яти днів після її надходження з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви.

Також у ст. 75 КАСУ встановлені вимоги щодо змісту заяви про забезпечення доказів та порядок її розгляду. Керуючись нормами цієї статті, нижче зазначені: докази, які необхідно забезпечити; обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами; обставини, які свідчать про те, що надання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці докази, або з якою метою потрібно їх забезпечити.

Перелік доказів, які необхідно забезпечити.

1. Діючий Регламент Київської міської ради.
2. Діючий Регламент Київської міської державної адміністрації (КМДА).
3. Розпорядчий документ про призначення Голубченка Анатолія Костянтиновича першим заступником голови КМДА.
4. Розпорядчий документ, яким встановлені владні повноваження Голубченка Анатолія Костянтиновича на посаді заступника голови КМДА.
5. Розпорядчий документ про призначення Голубченка Анатолія Костянтиновича виконуючим обов’язки голови КМДА.
6. Розпорядчий документ, яким встановлені владні повноваження Голубченка Анатолія Костянтиновича на посаді виконуючого обов’язки голови КМДА.
7. Розпорядження Київського міського голови №64/251 від 05.06.06 р. «Про повноваження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради».
8. Протоколи, стенограми, відео- та аудіо-матеріали сесії Київської міської ради та засідань виконавчого органу ради, на яких обговорювалися питання про прийняття рішень щодо встановлення, затвердження чи погодження тарифів на житлово-комунальні послуги, які є предметом розпоряджень КМДА від 29.04.2009 р. №№ 516, 517, 518, 519, 520.
9. Подання до Головного управління юстиції м. Києва щодо державної реєстрації розпоряджень КМДА від 29.04.2009 р. №№ 516, 517, 518, 519, 520, або довідку Управління документального забезпечення КМДА про відсутність такого подання.
10. Нормативно-правові акти органу місцевого самоврядування, якими затверджений перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві по кожному будинку окремо.
11. Нормативно-правові акти органу місцевого самоврядування, якими встановлені площі та межі прибудинкових територій житлового фонду міста Києва.
12. Первинні документи бухгалтерського обліку виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві у підтвердження обсягів та собівартості фактично наданих послуг у 2008 та 2009 роках по кожному будинку окремо.
13. Погоджені органом місцевого самоврядування розрахунки виконавців послуг при формуванні тарифів на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. № 560.
14. Діючі на дату 29.04.2009 р. накази Національної комісії регулювання енергетики України (НКРЕ) щодо затвердження тарифів на теплову енергію, яка виробляється теплоелектроцентралями ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 АЕК «Київенерго», а також Дарницькою ТЕЦ-3.
15. Докази про дотримання процедур узгодження проектів нормативно-правових актів з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики».


Усі зазначені докази слід забезпечити у відповідності зі ст. 74 КАСУ, ч. 5 ст. 75 КАСУ, витребуванням за місцем їх знаходження, а саме по п. 14 – з НКРЕ, решти – з апарату управління Київради та Управління документального забезпечення КМДА.

а) Обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами

Зі змісту заяви позивача від 05.05.2009 р. про зміну позовних вимог, а также пояснень і обґрунтувань, наданих 08.05.2009 р., вбачається наявність ознак протиправності оспорюваних розпоряджень. Зокрема, вони прийняті не у спосіб, передбачений ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», тобто не колегіально, не шляхом голосування, не у формі рішень органу місцевого самоврядування, а у формі одноособових розпоряджень в.о. голови КМДА Голубченка А.К., які у такому випадку підлягають державній реєстрації в органах юстиції, але не були направлені до ГУЮ м. Києва у передбачений постановою КМУ 5-денний строк.

Слід зазначити, що А.К. Голубченко підписав оспорювані розпорядження у якості в.о. голови без зазначення найменування органу владних повноважень, від імені якого він діяв. Якщо допустити, що А.К. Голубченко виконував повноваження міського голови, то це суперечить ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», яким посада міського голови є виборною, в той час, коли А.К. Голубченко був призначений на посаду першого заступника голови КМДА у директивному порядку. Крім того, наявність Розпорядження Київського міського голови №64/251 від 05.06.06 р. «Про повноваження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради» свідчить про те, що повноваження міського голови у разі його відсутності може здійснювати його заступник, а не в.о. голови КМДА.

Зазначені вище обставини можуть бути підтверджені доказами, переліченими вище в п.п. 1-9 цієї заяви.

В позовній заяві також наведені обставини, що стосуються протиправності розпорядження № 516, яке містить юридично нікчемні положення про обов’язок застосування раніше скасованого рішенням суду розпорядження КМДА № 561, а встановлені ним тарифи суперечать Порядку формування, затвердженому постановою КМУ від 12.07.2005 р. № 560. Тарифи на теплову енергію встановлені КМДА з перевищенням повноважень, оскільки відповідно до ЗУ «Про теплопостачання» ця діяльність відноситься до компетенції НКРЕ. В умовах відсутності у м. Києві визначених у встановленому порядку виконавців послуг з постачання холодної та гарячої води, а також відсутності ліцезій на здійснення компанією «Київенерго» та іншими суб’єктами господарювання діяльності з постачання гарячої води, розпорядження №№ 516, 517, 519, 520 є очевидно протиправними.

Зазначені обставини можуть бути підтверджені доказами, переліченими вище в п.п. 10-15 цієї заяви.

б) Обставини, які свідчать про те, що надання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим

Перелічені вище потрібні докази не можуть бути надані суб’єктами владних повноважень, такими як Київська міська рада, Київська міська державна адміністрація, Національна комісія з регулювання енергетики України (НКРЕ), безпосередньо позивачеві, тобто вже на даний час та у подальшому їх надання позивачем є не тільки ускладненим, але й неможливим, оскільки законодавство не зобов’язує органи влади надавати фізичним особам належним чином засвідчені копії розпорядчих та нормативно-правових документів, які можуть бути прийняті судом у якості доказів.

Оскільки відповідно до ч. 8 ст. 75 КАСУ забезпечення доказів здійснююється за загальними правилами вчинення відповідних процесуальних дій, становиться очевидним, що зазначені дії можуть виконуватися при наявності виконавчого документу суду органами Державної виконавчої служби, що неможливо без постановлення відповідної ухвали про забезпечення доказів.

в) Справа, для якої потрібні ці докази, або з якою метою потрібно їх забезпечити

На даний час провадження у зазначеній справі вже відкрито ухвалою суду від 09 серпня 2007 р., розгляд справи продовжується. Для забезпечення доказів та виклику нез’явившихся суб’єктів владних повноважень (міського голови Черновецького Л.М., представника Київської міської ради) ухвалою суду від 08.05.2009 р. оголошена перерва до 14 год. 30 хв. 06 липня 2009 р. Докази потрібні саме для вирішення справи у суді з дотриманням принципу законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина перша ст. 9 КАСУ). Відповідачі – Київський міський голова та Київська міська рада чи їх представники на протязі майже двох років судового розгляду справи постійно ухилялися від надання наявних у них доказів і без поважних причин не з’являлися у судові засідання.

Оскільки у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень суд відповідно до частини третьої ст.2 КАСУ повинен перевірити, чи прийняті вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що перебачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливі дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку, без урахування перелічених вище доказів таку перевірку у повному обсязі буде здійснити неможливо.

На підставі викладеного вище, керуючись частинами 4 ст. 75 КАСУ, прошу розглянути дану заяву невідкладно лише за участю заявника без попереднього повідомлення іших осіб, які беруть участь у справі, і вирішити питання про забезпечення доказів ухвалою у порядку, встановленому частинами 5, 6, 7, 8 тієї ж статті.

Позивач Куля В.І.


Создан 10 мая 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником