ОБҐРУНТУВАННЯ протиправності розпорядження КМДА від 29 квітня 2009 р. про тарифи.

 

ОБҐРУНТУВАННЯ протиправності розпорядження КМДА від 29 квітня 2009 р. про тарифи.

Витрати (1,03 … 1,19 грн./кв.м площі квартир) далекі від затверджених розпорядженням КМДА № 518 (відрізняються приблизно в два рази порівняно з опублікованими в газеті, і в три рази – з оприлюдненими на сайті).Шевченківський районний суд м. Києва,
вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-Б, м. Київ, 04053.
Суддя Савицький О.А.
Адміністративна справа № 2а-57/09 (№2а-124/08, №2а-1275/07)

Позивач:
Куля Віктор Іванович,
вул. В. Гетьмана, 46-А, кв. 261, м. Київ, 03058,
тел. 457-40-72 http://gro-za.io.ua

Відповідачі (суб'єкти владних повноважень):
1. Київський міський голова –
Голова Київської міської державної адміністрації
Черновецький Леонід Михайлович,
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001
2. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація),
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001
3. Київська міська рада,
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001

08 травня 2009 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ
вимоги про визнання протиправності розпорядження КМДА від 29 квітня 2009 р. № 518


Заявою позивача http://io.ua/s75005 від 05.05.2009 р. у зазначеній справі додатково пред’явлені відповідачам ряд вимог, серед яких особливе значення має вимога 11:

11. Визнати розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 518 від 29 квітня 2009 року "Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" невідповідним законодавству та скасувати його.

Звертаю увагу суду на перелічені нижче обставини, які свідчать про протиправність оспорюваного розпорядження.

1. Пунктами 1 та 2 розпорядження встановлені та погоджені тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по кожному будинку окремо згідно з додатками до цього розпорядження. Однак, у випуску № 169 (602) газети «Хрещатик» від 30 квітня 2009 р., в якому оприлюднене розпорядження (стор. 5 розділу «Документ»), зазначено: «Додатки не друкуються. Ознайомитися з додатками тарифів на послуги можна на сайті КМДА www.kmv.gov.ua » , а фактично на сайті http://municipal.kiev.ua/syte_main.php , який є власністю Комунального підприємства ГІОЦ КМДА, і на якому розміщена база даних по кожному будинку. На підставі бази даних, походження яких невідоме, зазначене підприємство завчасно оприлюднило розраховані ним тарифи. Інформація в базах даних не може вважатися офіційною, оскільки на сайті відсутні посилання на те, що вона є додатком до розпорядження № 518. Відсутні також дані про затвердження кожного тарифу (пункт «Дата затвердження не заповнений»). У якості доказу нижче наведена роздруківка однієї з сторінок цього сайту (Таблиця 1), яка відноситься до будинку № 4 на вул. Боткіна (зареєстроване місце проживання позивача):

Таблиця 1. Дані будинку 4 по вул. Боткіна на сайті http://municipal.kiev.ua/syte_main.php (на доданому Фото 1)

2. В газеті «Хрещатик» від 7 травня 2009 р., вип. 170 (603) у розділі «Документ» опубліковані табличні дані про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-експлуатаційних організацій комунальної форми власності. Однак, ці дані, на відміну від оприлюднених на сайті http://municipal.kiev.ua/syte_main.php , не містять розшифровки складових частин тарифів 1…26, визначених Порядком формування тарифів, який затверджений постановою КМУ від 12.07.2005 р. № 630. Крім того, тарифи з сайту відрізняються від надрукованих тарифів, причому суттєво. Наприклад, у надрукованих тарифах для будинку № 4 по вул. Боткіна (рядок 5797) зазначені дані 1,89 грн./кв.м (1,56 грн. – для першого поверху), які відрізняються від вказаних на сайті (відповідно 2,7326 грн. та 2,2593 грн.). Те ж стосується всіх інших будинків міста. Раніше керівники КМДА неодноразово підкреслювали в офіційних виступах, що нарешті КП ГІОЦ розрахував тарифи по кожному будинку у відповідності до постанови КМУ від 12.07.2005 р. № 560. Тепер виникло питання, яким розрахунками керувався в.о. голови КМДА Голубченко А.К., затверджуючи тарифи оспорюваним розпорядженням № 518?

3. Важливою складовою частиною в цих тарифах є витрати на утримання прибудинкових територій. Однак, розміри прибудинкових територій жодними нормативними актами не встановлені. Згідно з «Положенням про порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду та надання у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових будинків», затвердженим спільним Наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Держжитлокомунгоспу України та Фонду державного майна України від 05.04.96 р. № 31/30/53/396, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 квітня 1996 р. за № 203/1228, (далі – Положення), прибудинкова територія включає: територію під житловим будинком (житловими будинками); проїзди та тротуари; озеленені території; ігрові майданчики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; майданчики для відпочинку дорослого населення; майданчики для занять фізичною культурою; майданчики для тимчасового зберігання автомобілів; майданчики для господарських цілей; майданчики для вигулювання собак; інші території, пов'язані з утриманням та експлуатацією будинків та інших пов'язаних з ними об'єктів. Відповідно до п. 2.7-2.10 Положення, замовником розробки проекту відведення прибудинкової території виступають відповідні органи місцевого самоврядування. Розробку проекту відведення прибудинкової території виконують структурні підрозділи міських управлінь (відділів) або районних відділів земельних ресурсів Держкомзему України та інші землевпорядні організації, що мають дозволи (ліцензії) на здійснення цього виду діяльності, в термін, обумовлений договором. Після затвердження проекту відведення прибудинкової території здійснюється перенесення та закріплення меж прибудинкової території в натуру (на місцевість). Межі встановленої прибудинкової території закріпляються межовими знаками на місцевості. Розмір та архітектурне рішення межових знаків встановлюються відповідними органами місцевого самоврядування. Після відведення прибудинкової території складається акт про перенесення меж в натурі. До акта додається план зовнішніх меж ділянки із зазначенням її розмірів.

4. Як говориться в Роз'ясненні Мінбудархітектури від 01.10.2006 “Щодо правил визначення прибудинкової території та розташування на ній будівель іншого призначення” відповідно до ст. 42 Земельного кодексу України прибудинкова територія може бути, за відповідним рішенням органу місцевого самоврядування, передана у власність або надана в користування власникам приміщень у багатоквартирному житловому будинку лише в разі створення ними об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку. В іншому разі прибудинкова територія не належить власникам приміщень у житловому будинку.

5. Оскільки розміри та межі прибудинкових територій органами місцевого самоврядування не встановлені, а самі території не можуть належати власникам приміщень багатоквартирних будинків (за винятком створення в них ОСББ), у даному випадку відсутні підстави для включення витрат на прибирання прибудинкових територій у склад тарифу на утримання будинку.

6. Крім того, аналіз баз даних сайту http://municipal.kiev.ua/syte_main.php для будинків Солом’янського району м. Києва, в якому проживає позивач, свідчить про відсутність належного обґрунтування цих витрат. Так, у паспорті будинку №4 по вул. Боткіна площа прибудинкової території визначена у розмірі 7272,60 кв.м при площі квартир 7803,00 кв.м, тобто на 1 кв.м площі квартир нібито припадає 7272,60/7803,00=0,932 кв.м прибудинкової території. Водночас у паспорті іншого будинку за адресою вул. Гетьмана, 46-А, площа прибудинкової території вказана у розмірі 28715,10 кв.м при площі квартир 29670,00 кв.м, тобто на 1 кв.м площі квартир припадає 28715,10/29670,00=0,968 кв.м прибудинкової території. Однак незначна різниця в зазначених показниках невідомо чому спричинила більш ніж двократну різницю по п. (02) тарифів на прибирання цих територій, а саме у першому випадку 0,9767 грн., а у другому – 0,4342 грн., у розрахунку на 1 кв. м площі квартир. Інший приклад – будинок № 5/1 по вул. Смоленській: перший показник 2101,50/4898,00=0,429 кв.м, тобто вдвічі менший порівняно з другим прикладом, однак питомі витрати на обслуговування майже однакові: 0,4351 грн./кв.м проти 0,4342 грн./кв.м. Ця чотирикратна, нічим не виправдана різниця в питомих витратах для першого та третього прикладів наочно ілюструється наступною Таблицею 2:

Таблиця 2. Порівняння питомих витрат на обслуговування прибудинкових територій

Адреса будинку...Прибудинкова......Площа квартир...Співвід-....Витрати
.......................територія...............................ношення...на 1 кв.м
....................................................................на 1 кв.м..квартир
....................................................................квартир
Боткіна, 4............7272,60 кв.м.........7803,00 кв.м......0,932.....0,9767 грн.
В. Гетьмана 46-А 28715,10 кв.м......29679,00 кв.м.....0,968......0,4342 грн.
Смоленська, 5/1...2101,50 кв.м.........4898,00 кв.м.....0,429......0,4351 грн.

Слід зазначити, що у березні 2008 р. КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом'янської районної у м. Києві ради провело конкурс серед інших комунальних підприємств району на визначення серед них переможців на обслуговування житлового фонду. Критерієм відбору згідно з протоколом № 8/1 від 28 березня 2008 р. були визначені мінімальні середні питомі витрати на обслуговування будинків у розрахунку на 1 кв.м площі квартир. Як видно, ці витрати (1,03 … 1,19 грн./кв.м площі квартир) далекі від затверджених розпорядженням КМДА № 518 (відрізняються приблизно в два рази порівняно з опублікованими в газеті, і в три рази – з оприлюдненими на сайті). В Таблиці 3 під назвою «Конкурсна матриця» наведені тарифи на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, визначені для переможців (діагональ Таблиці).

Таблиця 3. КОНКУРСНА МАТРИЦЯ згідно з протоколом КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом'янської районної у м. Києві ради №8/1 від 28 березня 2008 р. (див. Фото 2)
ПІДПРИЄМСТВО...Батиїв-...Індус-.....Відрад-....Груш-....Заліз-..Чоколів-
......................ське......тріаль-....ненсь-....ківсь-....нич-....ське
..................................не.............ке..........ке.........не..................
Батиївське.........1,09.......1,26.......................................................
Індустріальне......1,34.......1,18.......................................................
Відрадненське.................................1,03......1,12.............................
Грушківське....................................1,13......1,03.............................
Залізничне................................................................1,16.......1,33
Чоколівське...............................................................1,28......1,19

Якщо оспорюване розпорядження буде направлене на виконання з 01.06.2009 р. відповідно до його п. п. 1-3, то комунальні підприємства не зможуть забезпечити виконання конкурсних умов, що зведе нанівець всю діяльність міської та районної влади по запровадженню конкурсних засад при наданні населенню житлово-комунальних послуг відповідно до рішення Київради від 08.11.2007 р. № 1159/3992 «Про затвердження переліку житлово-комунальних послуг у житловому фонді м. Києва, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах».

7. Пункт 17 оспорюваного розпорядження покладає персональну відповідальність за достовірність даних, наданих до розрахунків тарифів, на керівників ЖЕО, ЖБК, ОСББ та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків усіх форм власності. Однак, перелічені особи не мають відношення до дій КМДА, направлених на формування тарифів у централізованому порядку, причому виконавцем у даному випадку виступає КП ГІОЦ КМДА, а замовником – КМДА, в той час, коли формувати тарифи повинні згідно з ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та постановою КМУ від 12.07.2005 р. № 560 виконавці цих послуг, а затверджувати/погоджувати – орган місцевого самоврядування.
8. Пункт 3 розпорядження незаконно зобов’язує ЖЕО, ЖБК, ОСББ та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків усіх форм власності, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по будинкам, які не включені до цього розпорядження, застосовувати тарифи на ці послуги, які встановлені розпорядженням КМДА від 30.05.2007 № 641 «Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до розпорядження КМДА від 19.05.2000 № 748». Юридична нікчемність зазначеної норми є очевидною, оскільки розпорядження № 641 скасоване постановою Шевченківського районного суду від 05 липня 2007 р. у справі № 2а-166/07, яка набрала чинності на підставі ухвали КААС від 23 грудня 2008 р. у справі № 22-а-5383/08. Крім того, покладаючи обов’язок на зазначених суб’єктів подати до Головного управління з питань цінової політики КМДА відповідні розрахунки для встановлення або погодження тарифів по цим будинкам, оспорюване розпорядження не встановлює конкретних термінів його виконання, що провокує подальше порушення вимог постанови КМУ від 12.07.2005 р. № 560 протягом невизначеного строку, а також робить неможливим виконання обов’язку укласти з квартиронаймачами та власниками жилих приміщень до 01.08.2009 р. договори про надання вказаних послуг відповідно до Типового договору, затвердженого зазначеною постановою.
9. Застосований КМДА власний порядок формування тарифу суперечить п. 4 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», відповідно до якого розроблення нормативно-правових актів щодо формування цін/тарифів, стандартів, нормативів, норм, порядків та правил відноситься до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань ЖКГ, а також п. 3 затвердженого постановою КМУ № 560 Порядку, згідно з яким повинна забезпечуватися прозорість усіх складових тарифу з визначенням вартості кожної з них в розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартири. Опубліковані в газеті «Хрещатик» (випуск № 170 (603) від 7 травня 2009 р.) додатки до оспорюваного розпорядження не забезпечують ні прозорості складових частин тарифу, ні даних про вартість кожної з них, а посилання на сайт КМДА www.kmv.gov.ua не тільки не додає прозорост чи визначення вартості складових частин, а навпаки – заплутує ситуацію з формуванням тарифів, оскільки тарифи на сайті суперечать надрукованим додаткам .

ВИСНОВОК

Наведені у даному обґрунтуванні докази додатково свідчать про невідповідність тарифів, затверджених розпорядженням КМДА від 29 квітня 2009 р. № 518, законодавству та фактичним умовам утримання житлового фонду у м. Києві. За таких обставин розпорядження КМДА від 29 квітня 2009 р. № 518 слід визнати протиправним і скасувати його постановою суду у даній адміністративній справі нарівні з іншими нормативно-правовими актами, оспорюваними станом на 05.05.2009 р. позовною заявою у даній справі.


Позивач Куля В.І.


Создан 09 мая 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником