Боротьба за гуртожитки продовжується. Є прогрес. Мінпалива та енергетики і ФДМУ підтримують.

 
 

Боротьба за гуртожитки продовжується. Є прогрес. Мінпалива та енергетики і ФДМУ підтримують.

Вимоги: визнати нечинними акти про передачу гуртожитку в Статутний фонд ВАТ "Південтеплоенергомонтаж"



Окружний адміністративний суд м. Києва,
вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01025
Суддя - Арсірій Р.О. Справа № 7/659
Перше засідання відбулося 03.04.2009 р. Наступне призначене на 23.04.2009 р.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

Представник учасників спільного позову:
Куля Віктор Іванович, вул. Боткіна, 4, кв. 18, м. Київ, 03055, тел./факс 457-40-72, http://gro-za.io.ua

Учасники спільного позову:
1. Крапива Валентина Миколаївна, вул. Травнева, 3, м. Київ, 03069, інші засоби зв’язку відсутні.
2. Весельська Ірина Віталіївна, вул. Травнева, 3, м. Київ, 03069, інші засоби зв’язку відсутні.
3. Логвін Олег Вікторович, вул. Травнева, 3, м. Київ, 03069, інші засоби зв’язку відсутні.
4. Логвін Аліна Петрівна, вул. Травнева, 3, м. Київ, 03069, інші засоби зв’язку відсутні.
5. Шиш Петро Іванович, вул. Травнева, 3, м. Київ, 03069, інші засоби зв’язку відсутні.
6. Новосад Віктор Володимирович, вул. Травнева, 3, м. Київ, 03069, інші засоби зв’язку відсутні.

Відповідачі:
1. Міністерство палива та енергетики України, вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01001, тел. 206-38-00.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, б-р Шевченка, 50-1, м. Київ, 03055, тел. 286-85-14.

Треті особи без самостійних вимог:
1. Відкрите акціонерне товариство “Південтеплоенергомонтаж” (ПТЕМ), вул. Пушкінська, 27, м. Київ, 01001, тел. 280-62-62.
2. Солом’янська районна у м. Києві державна адміністрація, проспект Повітрофлотський, 41, тел. 226-20-88

30 вересня 2008 р.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про визнання нечинними актів суб’єктів владних повноважень
(у порядку п. 1 ч. 3 ст. 105 КАС України)

Зміст позовних вимог:
1. Визнати протиправним та нечинним затверджений 05.12.1997 р. заступником Міністра енергетики України Перелік нерухомого майна, переданого засновником станом на 01.01.1994 р. до статутного фонду Відкритого акціонерного товариства "Південтеплоенергомонтаж" в частині передачі (п. 44 Переліку) до статутного фонду цього товариства гуртожитку по вул. Травневій (колишня Майська), 3 у м. Києві.
2. Визнати протиправним та нечинним Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 23.11.98 № 1472 "Про завершення приватизації відкритого акціонерного товариства "Південтеплоенергомонтаж" в частині завершення приватизації щодо п. 44 Переліку нерухомого майна, переданого засновником до статутного Фонду ВАТ "Південтеплоенергомонтаж" – гуртожитку по вул. Травневій (колишня Майська), 3 у м. Києві.

Обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги
Відповідно до ч. 2 ст. 18 КАС України окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін зокрема є орган державної влади, інший державний орган. Відповідачами у цьому позові визначені міністерство, яке відноситься до центральних органів виконавчої влади, та Регіональне відділення ФДМУ, яке відноситься до інших державних органів. Компетенція адміністративних судів згідно з п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС України зокрема поширюється на спори фізичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.
Міністром енергетики України 05.12.1997 р. затверджений Перелік нерухомого майна, переданого засновником станом на 01.01.1994 р. до статутного фонду ВАТ «Південтеплоенергомонтаж», який оскаржується в частині передачі до статутного фонду цього товариства гуртожитку (п. 44 Переліку) по вул. Травневій (колишня Майська), 3 у м. Києві. Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву видало Наказ від 23.11.98 № 1472 «Про завершення приватизації ВАТ «Південтеплоенергомонтаж», який оскаржується в частині п. 44 зазначеного Переліку.
Про зазначені акти учасники спільного позову дізналися, коли ПТЕМ – третя особа без самостійних вимог у даному позові – ініціював ряд цивільних позовів про виселення без надання іншого житла мешканців гуртожитку – учасників даного адміністративного позову, не маючи при цьому законно оформленого права власності. Основним аргументом ПТЕМ у зазначених діях був факт внесення гуртожитку Травневій, 3 до статутного фонду ПТЕМ з подальшою їх приватизацією. Судові рішення щодо виселення мешканців гуртожитку по вул. Травневій, 3 у переважній більшості випадків (крім рішення щодо Крапиви В.М.) набрали законної сили, але у разі визнання недійсними приватизації гуртожитку зазначені рішення підлягають перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами. Учасники даного позову у цьому вбачають свій безпосередній інтерес і мають намір його захистити, використовуючи перелічені нижче положення чинного законодавства.
Відповідно до ст. 6 КАС України кожному гарантується право на захист його прав, свобод та інтересів. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляді його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена цим Кодексом. Стаття 15 ЦК України встановлює право кожної особи на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Стаття 16 ЦК України передбачає право кожної особи звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення, визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади тощо. Стаття 21 ЦК України уповноважує суд на визнання незаконним та скасування акта індивідуальної дії, виданого органом державної влади, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.
Оскаржувані акти – Перелік нерухомого майна, переданого засновником до статутного фонду ВАТ «Південтеплоенергомонтаж» станом на 01.01.1994 р., затверджений Міністром енергетики України 05.12.1997 р., в частині передачі у власність гуртожитку по вул. Травневій (колишня Майська), 3 в м. Києві, балансовою вартістю 78 000,00 крб. (п. 44 Переліку), а також про визнання протиправним та нечинним Наказу Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву від 23.11.98 № 1472 «Про завершення приватизації ВАТ «Південтеплоенергомонтаж» щодо п. 44 зазначеного Переліку – порушують охоронювані законом інтереси учасників спільного адміністративного позову.
Рішенням Конституційного суду України від 01.12.2004 р. № 18-рп/2004 надано роз’яснення поняття охоронюваного законом інтересу. Охоронюваний законом інтерес перебуває під захистом не тільки закону, а й об’єктивного права в цілому, що панує у суспільстві, зокрема справедливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні зумовлюється загальним змістом такого права і його складових. Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством, як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства.
Учасники спільного позову тривалий час проживали або проживають зі своїми сім’ями у зазначеному гуртожитку, не мають іншого місця проживання у м. Києві, однак внаслідок незаконної приватизації втратили або знаходяться під загрозою втрати можливості і надалі користуватися гуртожитком. Крім того, один з учасників, а саме Логвін Олег Вікторович, є акціонером ВАТ ПТЕМ, однак і він виселений зі спірного гуртожитку. А у разі визнання статусу гуртожитку, як соціального житла, він повинен перейти у власність територіальної громади Солом’янського району м. Києва, внаслідок чого заявники отримали б право у подальшому на першочергове заселення гуртожитку та приватизацію його кімнат відповідно до прийнятого нещодавно Верховною Радою України законопроекту. Це право гарантоване Конституцією України, ст. 47 якої передбачає, що громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. Отже, інтерес третіх осіб у вирішенні спору є очевидним і виправданим.
Учасники спільного позову вважають вищезазначений Наказ та Перелік нерухомого майна, що передається у власність ВАТ ПТЕМ, в частині включення вартості гуртожитку по вул. Травневій, 3 до вартості цілісного майнового комплексу, що передається у статутний фонд товариства, невідповідним законодавству. Пунктом 42 Методики оцінки вартості об’єктів приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1993 р. № 717, встановлено, що вартість цілісного майнового комплексу зменшується на вартість майна, для якого встановлені пільги – безоплатна передача об’єктів соціально-побутового призначення, об’єктів, що не підлягають приватизації, та інших. Однак, у Переліку (п. 44) вартість гуртожитку за адресою вул. Травнева, 3 включена у статутний фонд ВАТ ПТЕМ.
Частиною 2 ст. 3 Закону України «Про приватизацію державного майна» визначено, що дія цього Закону не поширюється на приватизацію об’єктів державного земельного та житлового фондів. До приватизації ВАТ ПТЕМ гуртожиток належав до державного житлового фонду, оскільки знаходився у повному господарському віданні та оперативному управлінні колишнього державного монтажного тресту «Південтеплоенергомонтаж» Міністерства енергетики та електрифікації України, правонаступником якого є перший відповідач у даній справі.
За змістом ст.ст. 4, 5, 6 Житлового кодексу України гуртожитки відносяться до об’єктів державного житлового фонду і відповідно до ст. 2 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» приватизації не підлягають. Однак, відповідачі, незважаючи на заборону приватизації гуртожитків, включили вартість гуртожитку по вул. Травневій, 3 до вартості майна, що підлягає приватизації.
Слід також зазначити, що при вирішенні спорів аналогічного змісту в Україні існує судова практика, відповідно до якої акти про передачу гуртожитків до статутного фонду відкритих акціонерних товариств визнавалися недійсними (постанова ВГСУ від 27.09.2006 р. № 14/211-ПН-05, постанова ВСУ від 11.07.2006 р. № 17/339, постанова Апеляційного суду м. Києва від 20.03.2007 р. № 22-2544-а/2006) .
У відповідності до ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Тому у порядку ч. 4 ст. 71 КАС України прошу суд покласти на відповідачів обов'язок подання всіх наявних у них документів та матеріалів, які можуть бути використані як докази у справі, і які підтверджують обставини, викладені у даному позові.

На підставі викладеного вище прошу задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Додатки:
1. Копії довіреностей Крапиви В.М., Весельської І.В., Логвіна О.В., Логвін А.П., Шиша П.І., Новосада В.В.
2. Копії цієї заяви для відповідачів у 2-х примірниках.

Представник учасників спільного позову Куля В.І.


Создан 02 апр 2009



  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником