Мирова угода про врегулювання спору про страхове відшкодування внаслідок втрати доходу.

 
 

Мирова угода про врегулювання спору про страхове відшкодування внаслідок втрати доходу.

Замість страхової компанії відшкодування виплатив роботодавець - комунальне підприємство "Світ".До Святошинського районного суду м. Києва,
вул. Якуба Коласа, 27-а, м. Київ, 03146.
Суддя – Троян Н.М. Справа № 2-159/09

Позивачка:
Іванова Світлана Юріївна, вул. Якуба Коласа, 6, кв. 381, м. Київ, 03146, тел. 274-23-10

Представник позивачки:
Куля Віктор Іванович, вул. Боткіна, 4, кв. 18, м. Київ, 03055, тел./факс 457-40-72, http://gro-za.io.ua

Відповідачі:
1. ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс", Кудрявський узвіз, 5-б, оф. 208, м. Київ, 04053
2. Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація, пр-т Повітрофлотський, 41, м. Київ, 03020, тел. 226-20-88, факс: 249-46-29, ел. пошта: zagal@Solo.RDA-Kyiv.gov.ua
3. Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра", вул. Артема, 15, м. Київ, 04053,
тел. 8-800-300-0-700
4. Комунальне підприємство «Світ» Солом’янського району м. Києва,
вул. Молодогвардійська, 32, м. Київ, 03151, тел. 245-98-93

« 31 » березня 2009 р. м. Київ


МИРОВА УГОДА (визнана судом)
про врегулювання спору між Івановою С.Ю. та іншими учасниками цивільного процесу у справі № 2-159-09У провадженні Святошинського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа № 2-159-09 за позовом Іванової Світлани Юріївни до зазначених вище відповідачів з наступними вимогами:

1. Визнати несправедливими та недійсними нечіткі та двозначні умови Договору страхування фінансових ризиків фізичної особи М18-13 № 101120-16 від 18 січня 2006 р., укладеного між ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" та Івановою Світланою Юріївною, в частині, що стосується визначення страхового випадку внаслідок звільнення страхувальника з роботи (п. 1.2.3 Договору). Визнати втрату доходу Івановою С.Ю. внаслідок ліквідації структурного підрозділу КП «Світ» магазину «Ветеран» страховим випадком у контексті зазначеного Договору страхування.
2. Зобов'язати ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" (Кудрявський узвіз, 5-б, офіс 208, м. Київ, 04053) відшкодувати Івановій Світлані Юріївні матеріальні збитки на суму 24 136,51 грн., пеню у розмірі облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення та моральні збитки на суму 20 000,00 грн., нанесені порушенням прав споживача страхових послуг по договору страхування фінансових ризиків.
3. Визнати, що Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" нанесло майнову та моральну шкоду позивачці Івановій Світлані Юріївні, перебравши на себе частину обов’язків страхової компанії "Інвестсервіс", внаслідок чого позивачка не була належним чином проінформована про умови страхування фінансових ризиків та була введена в оману щодо повноважень КБ "Надра" при укладенні договору страхування та кредитного договору. Зобов'язати КБ "Надра" як вигодонабувача, разом з ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" провести взаємозалік грошових зобов'язань по кредитному договору та договору страхування фінансових ризиків Іванової Світлани Юріївни.
4. Визнати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію винною особою у вчиненні безпідставних перешкод Івановій Світлані Юріївні при оформленні документів для отримання страхового відшкодування від ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" у зв'язку з втратою доходу внаслідок перепрофілювання КП "Світ" та рішеннями Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію надати Івановій Світлані Юріївні довідку, яка посвідчує факт втрати нею доходу внаслідок перепрофілювання КП "Світ", ліквідації структурного підрозділу КП "Світ" – магазину "Ветеран" на підставі розпоряджень Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації та наказів статутного органу зазначеного підприємства. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію відмінити свої розпорядження в частині, що стосуються відчуження приміщення магазину "Ветеран" – структурного підрозділу КП "Світ", реорганізації КП «Світ» шляхом приєднання до Товариства з обмеженою відповідальністю «Світ Плюс» (ідентифікаційний код 34353218), та зобов'язати КП "Світ" відновити функціонування магазину «Ветеран» на попередніх умовах. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію негайно усунути порушення прав трудового колективу структурного підрозділу КП "Світ" – магазину "Ветеран" шляхом відновлення роботи магазину, та поновити працевлаштування членів трудового колективу на попередніх умовах, у тому числі позивачки Іванової Світлани Юріївни на посаді заступника завідувача магазину.
5. Стягнути з Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації моральну шкоду у розмірі 20 000,00 грн. на користь Іванової Світлани Юріївни, нанесену незаконними рішеннями, які привели до перепрофілювання підпорядкованого зазначеній адміністрації Комунального підприємства "Світ" з наступною ліквідацією структурного підрозділу магазин "Ветеран", звільненням Іванової С.Ю. та інших працівників магазину "Ветеран", послідуючою реорганізацією КП «Світ» шляхом приєднання до ТОВ «Світ Плюс», припиненням діяльності магазину «Ветеран», порушенням прав трудового колективу, закріплених у ст.ст. 7, 8 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", а також створенням перешкод у отриманні Івановою С.Ю. страхового відшкодування по договору страхування фінансових ризиків внаслідок втрати доходу.
6. Зобов’язати Комунальне підприємство «Світ» Солом’янського району м. Києва видати Івановій Світлані Юріївні Довідку про наявність обставин, що свідчать про настання страхового випадку, пов’язаного з втратою доходу позивачки внаслідок перепрофілювання підприємства за рішенням його статутного органу.
7. Стягнути з Комунального підприємства «Світ» Солом’янського району м. Києва моральну шкоду у розмірі 20 000,00 грн. на користь Іванової Світлани Юріївни солідарно з іншими відповідачами у даній справі (без збільшення загального розміру відшкодування), нанесену безпідставною відмовою надати Довідку про страховий випадок, пов’язаний з втратою доходу у вигляді заробітної плати після її звільнення внаслідок перепрофілювання підприємства.

Положеннями ст. 175 ЦПК України передбачене право сторін укласти мирову угоду і повідомити про це суд, уклавши спільну заяву. Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і може стосуватися лише прав та обов’язків сторін та предмета позову.

У процесі судового розгляду зазначеної справи сторони домовились повідомити суд про врегулювання спору шляхом укладення мирової угоди наступного змісту:

1. Комунальне підприємство «Світ» Солом’янського району м. Києва погодилося відшкодувати майнові втрати Іванової Світлани Юріївни, понесеної нею у зв’язку з відмовою надати довідки для ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія «Інвестсервіс» про визнання причини втрати доходу внаслідок реорганізації КП «Світ».
2. Сторони домовились, що комунальне підприємство «Світ» Солом’янського району м. Києва сплачує Івановій Світлані Юріївні компенсацію за невиплачене компанією «Інвестсервіс» страхове відшкодування у сумі 24 136,51 грн.
3. Оскільки зазначена в п. 2 сума фактично виплачена Івановій Світлані Юріївні, вона погоджується відмовитися від решти позовних вимог до учасників процесу.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 175 ЦК України, сторони звертаються до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням постановити ухвалу про визнання цієї мирової угоди та закриття провадження у справі.

Сторони заявляють, що умови мирової угоди не суперечать закону і не порушують права, свободи чи інтереси інших осіб. Наслідки судового рішення у зв’язку укладенням цієї мирової угоди, передбачені ст.ст. 205, 206 ЦПК України, сторонам відомі.

Ця мирова угода укладена в 6 (шести) ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для учасників процесу та для приєднання до матеріалів справи № 2-159/09.

Ця мирова угода підписана позивачем власноручно та уповноваженими представниками відповідачів:


Позивач – Іванова Світлана Юріївна _________________________________


Представник комунального підприємства «Світ»
Солом’янського району м. Києва:
Качкалда Петро Григорович ___________________________________________Представник ЗАТ Українська інноваційна
страхова компанія "Інвестсервіс"(за довіреністю):
Гончаренко С.К. ____________________________________________________


Создан 01 апр 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником