Перерахунок платежів за теплоенергію при відхиленні метеорологічних умов від норми.

 
 

Перерахунок платежів за теплоенергію при відхиленні метеорологічних умов від норми.

Р І Ш Е Н Н Я від 25.12.2008 № 902-1 ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКРАДИ.ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25.12.2008 № 902-1
м.Луцьк

Про тимчасовий порядок
перерахунку платежів за
теплову енергію і послуги з
централізованого опалення
та гарячого водопостачання
в разі відхилення метеорологічних
умов від нормативних


Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року №1198 «Про затвердження Правил користування тепловою енергією» та п.5.2 рішення виконкому від 27.06.2008 № 434-1 «Про базові тарифи на послуги, що надаються Державним комунальним підприємством «Луцьктепло», з метою встановлення дійсної вартості теплової енергії, послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання і створення економічних умов для надання якісних послуг виконавчий комітет Луцької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити «Тимчасовий порядок перерахунку платежів за теплову енергію і послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання в разі відхилення метеорологічних умов від нормативних», згідно з додатком.
2. Зобов’язати державне комунальне підприємство „Луцьктепло” здійснювати перерахунок платежів за теплову енергію і послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання за результатами опалювального періоду календарного року.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гоцалюка П.П. та на заступника міського голови, директора департаменту житлово-комунального господарства Стемковського В.В.

Міський голова Богдан Шиба

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому Микола Іванюк

Дячук 773200

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Луцької міської ради
від_____________№__________

Тимчасовий порядок
перерахунку платежів за теплову енергію і послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання в разі відхилення метеорологічних умов від нормативних

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок призначений для проведення перерахунків платежів за теплову енергію та послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання (далі – ГВП) між постачальниками послуг і виконавцями послуг (споживачами) при відхиленні метеорологічних умов від нормативних. Основою для цього Порядку є «Порядок перерахунку платежів за теплову енергію і послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання при відхиленні метеорологічних умов від нормативних» (І редакція), розроблений Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та Проблемним інститутом нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу.
1.2 Перерахунки проводяться з метою встановлення дійсної вартості послуг централізованого опалення та створення економічних умов для надання якісних послуг.
1.3. Перегляд розрахунків між теплопостачальною організацією та виконавцем послуг (споживачем) проводиться у випадку відхилення метеорологічних умов опалювального сезону, відображених градусо-добами, від нормативних більш ніж на 5% .
1.4. Рішення щодо проведення перерахунків, затвердження (погодження) величини фактичної вартості теплової енергії і тарифів, за якими повинні бути проведено перерахунки, приймає уповноважений орган місцевої влади, який затверджував (погоджував) розрахунки планових тарифів на теплову енергію і послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання (далі – ГВП).
1.5. Перерахунки проводяться тільки у випадку затвердження тарифів із 100% відшкодуванням витрат теплопостачальної організації. В разі затвердження тарифів на рівні, який передбачає дотацію місцевого бюджету, по завершенні опалювального сезону уповноважений орган місцевої влади приймає рішення щодо коригування тарифів або суми дотацій.
1.6 Фактична вартість спожитої теплової енергії і послуг централізованого опалення і ГВП з урахуванням фактичних метеоданих опалювального періоду визначається відповідно до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006р. №955 із змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007р. №1267.
1.7. При використанні одноставкових тарифів на теплову енергію і послуги централізованого опалення і ГВП перерахунки здійснюються незалежно від наявності приладів обліку, при двоставкових – тільки за їх відсутності, при цьому тарифи не перераховуються, а розраховується фактичний обсяг споживання теплової енергії і послуг централізованого опалення.
1.8. Перерахунки, пов’язані з відхиленням метеорологічних умов від нормативних, виконуються по завершенні календарного року або опалювального періоду .
1.9. Результати виконаних перерахунків мають бути оформлені двостороннім актом, який завіряється підписами уповноважених представників організацій теплопостачальника і споживача.
1.10 Розподіл між окремими мешканцями (субабонентами) сум, визначених по кожному договору за результатами перерахунків при відхиленні метеорологічних умов від нормативних, проводиться за тим же порядком як і нарахування оплати за опалення.
1.11 Кошти, які мають бути повернені споживачам або донараховані за надані послуги, враховуються при визначенні обсягів платежів в наступні періоди таким чином:
- переплачені населенням кошти зараховуються пропорційно протягом трьох місяців в рахунок майбутніх платежів. Допускається їх зарахування для погашення існуючого боргу тільки в разі, якщо цей борг утворився протягом періоду, для якого робляться перерахунки;
- недовиставлені мешканцям кошти довиставляються в такому ж порядку.

2 Нормативні посилання

У цій Методиці використовуються посилання на такі нормативні акти:
Постанова Кабміну України від 21.07.2005 №630 „Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого палення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”;
СНиП2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
СНиП2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика";
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2006р. № 955 „Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води” із змінами;
Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько - побутові потреби в Україні. КТМ 204 України 244-94.

3. Визначення різниці в оплаті послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання


3.1 Визначення різниці в оплаті при застосуванні одноставкових тарифів

3.1.1 По завершенні опалювального сезону розраховується фактична вартість спожитої теплової енергії Сф, грн/Гкал, фактична вартість надання послуги централізованого опалення Соп, грн/м2 і гарячого водопостачання Сгв, грн/м3 відповідно до п.1.6 цього Порядку.
3.1.2 При відпуску теплової енергії по комерційному приладу обліку різниця коштів, яка виникає при сплаті за отриману теплову енергію, розраховується за формулою

DПк = (Тн – Сф ) Qф, (3.1)

де Тн – плановий тариф на теплову енергію, грн/Гкал;
Сф – фактична вартість спожитої теплової енергії, за яким проводяться перерахунки, грн/Гкал;
Qф – кількість фактично спожитої теплової енергії за показниками теплолічильника, Гкал.

3.1.3 Різниця коштів, яка виникає в разі відсутності комерційних засобів обліку при сплаті за отриману теплову енергію для перетворення на теплових пунктах або на послуги централізованого опалення (у випадку коли система централізованого опалення працює від джерела до радіатора) при проведенні розрахунків по величині теплового навантаження системи опалення, розраховується для кожного споживача, з яким укладено договір, за формулою:

DПк = Тн Qн – Сф Qф, (3.2)

де DПк – різниця коштів, яка підлягає поверненню (стягненню), грн;
Тн – плановий тариф на теплову енергію, грн/Гкал;
Сф –фактична вартість спожитої теплової енергії, за якою проводяться перерахунки, грн/Гкал;
Qн – запланований обсяг теплової енергії, що використовується в теплових пунктах, Гкал, який при спільному подаванні теплової енергії на послуги з опалення і ГВП визначається за формулою:

Qн = Qно + QнГВП, (3.3)

де Qно – запланований обсяг теплової енергії, що використовується в теплових
пунктах для виробництва послуги з централізованого опалення, Гкал.
Н Визначається в залежності від наявних технічних рішень системи
теплопостачання за формулами (3.5), (3.7);
QнГВП – запланований обсяг теплової енергії, що використовується в теплових
пунктах для виробництва послуги з централізованого гарячого
водопостачання, Гкал.
Qф – фактичний обсяг теплової енергії, що використовується в теплових
пунктах при відхиленні метеорологічними умов від нормативних, Гкал,
який при спільному подаванні теплової енергії на послуги з опалення і
ГВП визначається за формулою:

Qф = Qфо + Qф ГВП (3.4)

де Qфо – фактичний обсяг теплової енергії, що використовується в теплових пунктах при відхиленні метеорологічними умов від нормативних, для виробництва послуги з централізованого опалення, Гкал;
Qф ГВП – фактичний обсяг теплової енергії, що використовується в теплових пунктах при відхиленні метеорологічними умов від нормативних, для виробництва послуги з централізованого гарячого водопостачання, Гкал.

У зв’язку з тим, що метеорологічні умови фактично не впливають на обсяг теплової енергії, яка витрачається на виробництво послуги з ГВП, подальший розрахунок обсягів теплової енергії, яка належать до перерахування платежів за послуги з опалення і ГВП, ведеться для системи опалення. Перерахунок фактичного обсягу теплової енергії для виробництва послуги з централізованого гарячого водопостачання робиться тільки при наявності причин, які можуть суттєво (див.п.1.3) вплинути на загальну кількість відпущеної теплової енергії (наприклад припинення за будь-яких причин виробництва цієї послуги протягом опалювального сезону).

За умов, коли у внутрішню систему опалення будинку подається теплоносій з температурою, що відповідає опалювальному температурному графіку на всьому діапазоні температур зовнішнього повітря, що можливо за умов приєднання систем опалення до зовнішніх мереж, в яких температура теплоносія регулюється за опалювальним графіком централізовано (в котельні, ЦТП, пункті змішування) або до повністю автоматизованого індивідуального теплового пункту в будинку Qно розраховується за формулою:

Qно = 24 × Sн·a·b·c, (3.5)

де tв – нормативна температура внутрішнього повітря приміщення, °С;
tр – розрахункова для систем опалення температура зовнішнього повітря згідно СНиП 2.01.01–82 або СНиП 2.04.05–91, °С;
No – теплове навантаження (теплова потужність) системи опалення згідно договору на теплопостачання, Гкал/год;
Sн – нормативна кількість градусо–діб опалювального періоду, яка розраховується за формулою:

Sн = nн (tв – tср.о) (3.6)

де n – нормативна кількість діб опалювального періоду;
tср.о - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період згідно СНиП 2.01.01–82,°С (див. додаток 1).

Дані по середній температурі зовнішнього повітря за опалювальний період та нормативній кількості градусо–годин опалювального періоду для більш розширеного переліку населених пунктів України наведено у КТМ 204 України 244-94;
а – коефіцієнт , який застосовується, якщо системи опалення обладнано приладами автоматичного зменшення теплової потужності в неробочий час, а = 0,8;
b – коефіцієнт, який застосовується, якщо більше 75% опалювальних приладів обладнані автоматичними терморегуляторами, b = 0,9;
с – коефіцієнт, який застосовується, якщо на абонентському вводі систем опалення встановлені прилади автоматичного пофасадного регулювання, с = 0,95.
При відсутності зазначених заходів коефіцієнти a,b,c дорівнюють 1.
Якщо внутрішня система опалення приєднана до зовнішніх тепломереж безпосередньо, або через нерегульований змішувач (наприклад, елеватор) та температура теплоносія в мережах регулюється по опалювальному графіку з так званою „ точкою зламу”, то запланований обсяг теплової енергії, що подається в систему опалення складе:

Qно = 24 × Sн + 0,5· ·tзл.н, (3.7)

де – середньодобова температура зовнішнього повітря, що відповідає початку (закінченню) опалювального періоду (зазвичай, = +8оС);
– температура зовнішнього повітря, що відповідає точці „зламу” температурного графіка, оС, Визначається за даними теплопостачальної організації або за наведеними графіками у додатку 2;
tзл.н – нормативний термін стояння температур зовнішнього повітря, вищих за температуру , визначається за даними теплопостачальної організації, або за формулою:
tзл.н = tпоч + t1¢ (3.8)

де tпоч – термін стояння середніх температур зовнішнього повітря від початку опалювального періоду до початку інтервалу, в якому знаходиться , год;
t1¢ – термін стояння середніх температур зовнішнього повітря, вищих за , в інтервалі температур, де знаходиться , год:

t1¢ = t1·( – )/5, (3.9)

де t1 – термін стояння зовнішніх температур, в якому знаходиться , год;
– найбільша температура інтервалу, в якому знаходиться .
Терміни стояння середніх температур зовнішнього повітря в інтервалах 5 оС надані в додатку 2.
Розрахунок витрат теплової енергії на опалення при відхиленні метеорологічними умов від нормативних (Qфо) при відсутності теплолічильника на вводі тепломережі виконується за тими ж формулами, що розрахунок Qно, в які замість нормативних градусо–діб, та термінів нормативного стояння температур зовнішнього повітря, вищих за відповідну „точку зламу”, підставляють їх фактичне значення (Sф та tф).

Фактична кількість градусо-діб опалювального періоду Sф розраховується за формулою:

Sф = nф (tвн – tср.ф) (3.10)

де nф – фактична кількість діб опалювального періоду;
tвн - середньодобова внутрішня температура опалювальних приміщень, °С;
tср.ф - середньодобова фактична температура опалювального періоду, °С.
Фактичний термін стояння температур зовнішнього повітря, вищих за , tф визначається за даними теплопостачальної організації або місцевої метеостанції.
Якщо середньодобова температура зовнішнього повітря перевищує температуру, що відповідає „точці зламу" температурного графіку тепломереж, для розрахунку фактичної кількості градусо-діб приймається ця температура.
3.1.4 Різниця коштів, яка виникає при сплаті за послуги централізованого опалення при розрахунках за нормативними величинами питомих витрат теплової енергії на опалення 1м2 опалювальної площі визначається за формулою:

DПк = А (Т оп. – С оп ), (3.11)

де А – опалювальна площа, м2;
Т оп, С оп – відповідно тариф і фактична вартість послуги централізованого опалення, грн./м2.

3.1.5 Різниця коштів, яка виникає при сплаті за послуги централізованого ГВП, розраховується для кожного споживача, з яким укладено договір на надання послуг, за формулою:

DПк = G (Т гвп.н – С гвп.ф ), (3.12)

де G – об’єм спожитої гарячої води за розрахунком або за даними водолічильника споживача, для якого виконується перерахунок, м3;
Т гвп, С гвп – відповідно тариф і фактична вартість послуги централізованого гарячого водопостачання, грн./м3.

3.2 Визначення різниці в оплаті при застосуванні двоставкових тарифів

Різниця коштів, яка виникає при сплаті за отриману теплову енергію для перетворення на теплових пунктах в разі відсутності комерційних засобів обліку, і на послуги централізованого опалення при проведенні розрахунків по величині теплового навантаження системи опалення, розраховується для кожного споживача, з яким укладено договір, за формулою:

DПк = Тн (Qно –Qфо) (3.13)

де DПк – різниця коштів, яка підлягає поверненню (стягненню), грн;
Тн – тариф на теплову енергію, грн/Гкал;
Qно, Qфо – планова та фактична кількість корисно спожитої теплової енергії на виробництво послуги з централізованого опалення, які вираховуються за формулами п.3.1.
Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому Микола Іванюк
Додаток 1
до Тимчасового порядку
Довідкові дані про середньомісячні температури повітря опалювального періоду в Україні

№ Область Розра- Середньомісячні температурі опалювального періоду, °С Середня температура,
°С Тривалість
з/п хункова tр X XI XII I II III IV опалювального періоду, діб
АР Крим
Джанкой -17 - 5,4 0 -1,8 -1,3 2,9 7,8 1,5 160
Євпаторія -16 - 6,7 2,8 -0,1 -0,1 3,8 - 2,4 149
Сімферополь -16 - 5,8 1,5 -1 -0,7 3 7,6 1,9 158
Феодосія -15 - 7,3 3,2 0,6 0,5 4,2 - 2,9 144
Ялта -6 - - 6,1 4 3,8 5,9 - 5,2 125
Вінницька -21 4,4 1,3 -3,4 -6 -5,3 -0,5 3,2 -1,1 189
Волинська -20 5 2,3 -2,1 -4,9 -3,9 0,5 3,2 -0,2 187
Дніпропетровська -23 3,7 2 -3,1 -5,4 -4,8 0,4 6,3 -1 175
Донецька -23 2,7 0,9 -4,2 -6,6 -6,2 -1 5,7 -1,8 183
Житомирська -22 4,2 1,3 -3,5 -5,7 -4,9 -0,4 3,3 -0,8 192
Закарпатська -18 7,3 4,9 0,2 -3,0 -0,7 4,8 7,4 1,6 175
Запорізька -22 4,1 2,8 -2,3 -4,9 -4,2 1 5 -0,4 174
Івано-Франківська -20 4,4 1,2 -2,4 -5,1 -3,7 1,3 4,4 -0,1 184
Київська -22 4,3 1,2 -3,5 -5,9 -5,2 -0,4 3,5 -1,1 187
Луганська -25 4,7 1,4 -3,8 -6,6 -6,0 -0,4 1,8 -1,6 180
Львівська -19 5 2,4 -2,1 -5 -4,2 0,3 3,5 -0,2 191
Миколаївська -20 - 5,1 -0,1 -2,5 -2,1 1,5 4,8 0,4 165
Одеська -18 - 5,3 0 -2,5 -2 2 5,1 1 165
Полтавська -23 4,0 0,6 -4,2 -6,9 -6,4 -1,3 3 -1,9 187
Рівненська -21 4,6 1,8 -2,1 -5,4 -4,4 0 3,4 -0,5 191
Сумська -24 3,2 -0,2 -5,4 -7,9 -7,6 -2,4 2 -2,5 195
Тернопільська -21 4,6 1,8 -2,8 -5,4 -4,4 0,1 3,5 -0,5 190
Харківська -23 3,7 0,3 -4,8 -7,3 -6,9 -1,7 3 -2,1 189
Херсонська -19 7,3 4,1 -0,8 -3,2 -2,6 2,2 4,5 0,6 167
Хмельницька -21 4,3 1,6 -3 -5,6 -4,6 0 3,5 -0,6 191
Черкаська -22 4,3 1,4 -3,5 -5,8 -5,6 -0,4 3,5 -1 189
Чернівецька -20 6,0 2,4 -2,4 -5 -3,5 1,5 4,9 -0,2 179
Чернігівська -23 3,7 0,6 -4,2 -6,7 -6,2 -1,4 2,7 -1,7 191

Додаток 2
до Тимчасового порядку
Нормативні терміни стояння температур зовнішнього повітря за опалювальний період *

Наймену–вання областей Інтервали температур зовнішнього повітря, t, 0С
–35...30,1 –30...-25,1 –25...-20,1 –20...-15,1 –15...-10,1 –10...-5,1 –5...-0,1 0...+5 +5...+8
Термін стояння температур, t1, год.
Луганська, Сумська 2,4 9,6 55,2 156,0 357,6 638,4 1077,6 1365,6 597,6
Кіровоградська, Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька – 2,4 21,6 100,6 300,0 621,6 1152,0 1449,6 617,8
Харківська, Донецька, Полтавська, Чернігівська – 12,0 48,0 152,4 393,6 746,4 1212,0 1312,8 560,2
Київська, Житомирська, Черкаська – 2,4 21,6 117,6 321,6 669,6 1255,2 1449,6 627,8
Львівська, Івано–Франківська, Волинська, Чернівецька – 2,4 4,8 33,6 168,0 496,0 1183,2 1624,8 758,9
АР Крим – – 2,4 19,2 88,8 338,4 873,6 1408,8 832,3
Південний берег Криму – – – – – 21,6 264,0 1250,4 1213,9
Миколаївська, Херсонська – – 9,6 50,4 201,6 448,8 1005,6 1454,4 669,6
Одеська, Закарпатська – – 4,8 24,0 120,0 391,2 916,8 1562,4 779,0
* Справочник проектировщика. Тепловые сети., М. Стройиздат,1990г.Номограма для визначення „точки зламу” температурного графіка

- температурний графік 150/70°С;
- температурний графік 130/70°С;
- температурний графік 105/70°С.

Додаток 3
до Тимчасового порядку

Приклади перерахунків
Приклад 1
Перерахунок плати за опалення при відхилені фактичних метеорологічних умов від нормативних.
Вихідні дані для розрахунків:
1. Кліматичні умови: Київська область, розрахункова для систем опалення температура зовнішнього повітря tр.о= –22 0С, нормативна кількість діб опалювального періоду 187діб, нормативна середня температура опалювального періоду -1,10С, кількість нормативних градусо–діб для температури внутрішнього повітря приміщень +180С – 3572 гр-діб.
2. Теплова потужність системи опалення будинку = 0,150 Гкал/год.
3. Фактична кількість градусо–діб розрахованих для температури внутрішнього повітря +180С – 3115 гр-діб.
4. Система опалення будинку приєднана до ЦТП з коригуючими насосами опалення, що забезпечує регулювання температури на вводі по графіку опалення в діапазоні всіх температур зовнішнього повітря. На вводі тепломережі передбачено пофасадне регулювання витрат теплової енергії на опалення.
5. Теплолічильник відсутній.
6. Температурний графік в зовнішній мережі 150-700С.
7. Плановий тариф на теплову енергію одноставковий і становить Тн = 95,5 грн/гкал.
8. Вартість фактично спожитої теплової енергії Сф=87 грн/гкал.
Порядок розрахунку
1. Визначаємо планову нормативну кількість теплової енергії на опалення будинку (формула 3.5)
Qно = 24 × Sн·a·b·c=24*0,150/(18–22)*3572*1,1*0,95=305,406 Гкал.
2. Розраховуємо фактичну кількість спожитої теплової енергії на опалення будинку за фактичними метеорологічними умовами:
Qфо = 24 × Sф· a·b·c=24*0,15/18 – (–22)*3115*1*1*0,95 = 266,33 Гкал
3 Різниця коштів, яка підлягає поверненню (формула 3.2)
DПк = 95,5 * 305,406 – 87 * 266,33 = 5995,56 грн.


Приклад 2

Вихідні дані:
1. Кліматичні умови: Київська область, розрахункова для систем опалення температура зовнішнього повітря нормативна кількість діб tр.о= –22 0С, опалювальний період 187діб, нормативна середня температура опалювального періоду –1,10С, кількість нормативних градусо–діб для температури внутрішнього повітря приміщень +180С – 3572.
2.Теплове навантаження будинку – (теплова потужність систем опалення) 0,150 Гкал/год.
3. Фактична кількість градусо–діб розрахованих для температури внутрішнього повітря +180С – 3115.
4. Система опалення приєднана до зовнішніх мереж, що працюють за опалювальним графіком з „точкою зламу”, за даними теплопостачання організації, температура зовнішнього повітря, що відповідає „точці зламу” ±4,2 оС
5. На вводі тепломережі встановлено теплолічильник, за показаннями тепло лічильника витрата теплової енергії на опалення складає 257 Гкал.
6.Температурний графік в зовнішній мережі 150–700С.
7.Плановий тариф на теплову енергію одноставковий і становить Тн=95,5 грн/Гкал.
8.Тариф на фактично спожиту теплову енергію Тф = 87 грн/Гкал.

Порядок розрахунку
Планова нормативна витрата тепла, що подається в систему опалення (формула 3.7):
Qн = 24 × Sн + 0,5· ·tзл.н = 24*0,15/(18 – (–22)* 3572 + 0,5* 0,15(8–4,2)/(18–(–22))*859,8 = 327,53 Гкал

При відсутності даних про термін стояння температур зовнішнього повітря вищих за , зазначений термін визначається за формулами (3.8), (3.9) та даними додатку 2.

tзл.н =627,8+1449,6*(5–4,2)/5=859,7 год.

Різниця коштів, яка підлягає поверненню (формула 3.2)
DПк = Тн Qн – Сф Qф=95,5*327,53–87*257= 8920,31 грн.


Создан 21 мар 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником