ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ПОЗОВУ до "УКРПРОМБАНКУ" про повернення вкладу.

 
 

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ПОЗОВУ до "УКРПРОМБАНКУ" про повернення вкладу.

Відповідач вважає, що вимоги Позивача не підлягають задоволенню. Плакали Ваші грошики!bav - Київ - Ukraine 2009-03-09 16:04:22
Такі заперечення банку знайшов в Інтернеті.

До Солом' ямського районного суду м. Києва
03680, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк»
Адреса: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26 тел: 536-93-04, 537-51-50

Суддя

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ПОЗОВУ

Ознайомившись із позовного заявою Позивача про стягнення боргу за укладеними договорами банківського вкладу з урахуванням надмірно сплачених відсотків та відшкодування моральної шкоди, Відповідач вважає, що вимоги Позивача не підлягають задоволенню з наступних підстав:

1) У своїй діяльності ТОВ „Укрпромбанк" керується Законом України „Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України.
Відповідно до от. 66 Закону України „Про банки та банківську діяльність» Національний банк України здійснює державне регулювання діяльності банків, у тому числі. у формі адміністративного регулювання, зокрема шляхом встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків.
20 січня 2009 року Правлінням Національного банку України прийнято рішення (постанова Правління Національного банку України №29/БТ від 20.01.2009р. є банківською таємницею) про введення тимчасової адміністрації в ТОВ «Укрпромбанк» строком на один рік з 21.01.2009р. по 21.01.2010р.
З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового етапу ТОВ «Укрпромбанк» цією Постановою призначено тимчасового адміністратора та введено мораторій иа задоволений вимог кредиторів строком на шість місяців з 21.01.2009р. по 21.07.2009р.
Оголошення про призначення тимчасового адміністратора ТОВ «Укрпромбанк» та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» №13 від 27.01.2009р. (копія оголошення додається).
Відповідно до ст. 85 Закону України „Про банки і банківську діяльність" мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на зобов'язання, строки виконання яких настали до призначення тимчасової адміністрації.
З огляду на те, що зобов'язання ТОВ „Укрпромбанк" перед Позивачем щодо повернення суми вкладу та нарахованих процентів за Договором банківського вкладу № від -і Договором банківського вкладу № 1007/04 від та Договором банківського вкладу № з дати введення в ТОВ "Укрпромбанк" тимчасової адміністрації, виконання зобов'язань Відповідачем за Договорами є відстроченим на 6 місяців в силу дії мораторію.
Також наголошуємо на тому, що протягом дії мораторію забороняється стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства України, а також не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань.
Таким чином, зважаючи на дію мораторію на задоволення вимог кредиторів, введеного Постановою Правління Національного банку України від 20.01,2009р. М19/БТ з 21 січня 2909р. по 21 липня 2009р., вимоги Позивача щодо повернення вкладу та нарахованих процентів за Договорами задоволенню не підлягають.

2) У позовній заяві Позивач вимагає відшкодування ТОВ „Укрпромбанк" моральної шкоди у розмірі 4 198,00 гривень. Розмір відшкодування визначається Позивачем виходячи з розміру надлишково сплачених процентів за Договорами.
Згідно ст. 1167 Цивільного Кодексу України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, передбачених законодавством.
Відповідно до положень Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" від 31.03.1995р. № 4 (надалі. - Постанова про відшкодування моральної (немайнової) шкоди), у позовній заяві про відшкодування, моральної (немайнової) шкоди має бути зазначено, в чому полягає ця шкода, якими неправомірними діями чи бездіяльності ЇЇ заподіяно Позивачеві, з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди, та якими доказами це підтверджується.
При вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди обов'язковому з'ясуванню підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювана, наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювана та вини останнього в її заподіянні.
Повідомляємо, що Постановою Правління Національного банку України від 11.10.2008р. №319 було запроваджено додаткові заходи щодо діяльності банків та ті. 2.4 визначено, що «банки виконують свої зобов'язання за всіма типами договорів із залучення коштів у будь-якій валюті лише в разі, настання строку завершення зобов'язань, незалежно від категорії контрагентів». Згідно листа Національного банку України від 28.10.2008, № 18-311/3496-14715 «Щодо постанови Правління Національного банку України від 11.10.2008 N 319 «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» «банки виконують свої, зобов'язання за всіма типами договорів (зокрема, за вкладними... (депозитними) договорами....) лише в разі настання., строку.. ..завершення зобов'язань за такими договорами».
Зазначимо, що 04 грудня 2008 року Постанова № 319 втратила чинність у зв'язку з набранням чинності Постановою Правління Національного банку України № 413 „Про окремі питання діяльності банків" (надалі - Постанова № 413).
П. 2 абз. 5 Постанови № 413 передбачено, що банки зобов'язані уживати всіх необхідних заходів щодо забезпечення позитивної динаміки зростання обсягів депозитів (передусім у національній валюті.. України) . з метою недопущення дострокового повернення, коштів, розміщених, вкладниками. Положення цього пункту роз'яснено в листі НБУ №22 - 310/946 - 17250 від 06 грудня 2008 року банкам, де визначено, що банкам заборонено робити дострокове повернення депозитів, так як вони вкладені у довгострокові кредити та інші активи. Національний банк України буде оцінювати діяльність банків з урахуванням того, чи забезпечує банк неухильне виконання цієї вимоги на основі вжиття економічних чи цивільно-правових заходів.
Дії Відповідача щодо дострокового розірвання Договорів розцінювалися б як порушення визначених у вище вказаних Постановах приписів Національного банку України, який у відповідності зі ст. 66 Закону України „Про банки та банківську діяльність» здійснює державне регулювання діяльності банків, у тому числі, у формі адміністративного регулювання, зокрема шляхом встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків.
Зважаючи на умови п. 5.2. Договорів, Постанови Правління Національного банку України № 413 „Про окремі питання діяльності банків" від 04.12.2008р., ст. 66 Закону України «Про байки і банківську діяльність» дії Відповідача не є протиправною поведінкою, а звідси, відсутність протиправної поведінки в діях Відповідача виключає наявність складу цивільного правопорушення, а відтак, настання (застосування) цивільно-правової відповідальності, зокрема відшкодування моральної шкоди Позивачеві,
Крім того, згідно з п. 5 Постанови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди суду необхідно в кожній справі з'ясовувати характер правовідносин сторін і чи допускає відповідне законодавство відшкодування моральної шкоди при даному виді правовідносин.
Цивільний кодекс України містить численні норми, якими передбачаються випадки, у яких допускається відшкодування моральної шкоди (наприклад, частина третя статті 39, частина друга статті 200, частина друга статті 216, частина третя статті 225 ЦКУ), то відшкодування моральної шкоди, завданої особі внаслідок порушення її прав не можна розуміти таким чином, що особа має право на відшкодування моральної шкоди в будь-якому випадку, коли її права порушуються. Виходячи з правових норм Цивільного кодексу України моральна шкода підлягає відшкодуванню лише у випадках, встановлених законом.
Правовідносини за договором банківського вкладу регулюються параграфом 3 глави 7 і Цивільного кодексу України, статтями якого не передбачено відшкодування моральної шкоди. Не передбачають таких наслідків у разі порушення зобов'язання Відповідачем й умов Договору.
Також звертаємо увагу суду на те, що відповідно до ч.б ст. 80 Закону України „Про банки і банківську діяльність" при виконанні своїх обов'язків тимчасовий адміністратор за своїм статусом прирівнюється до представника Національного банку України.
Згідно п.29 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито" від сплати державного мита звільняється Національний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 81 Закону України „Про банки і банківську діяльність" при зверненні до суду тимчасовий адміністратор не сплачує державного мита. У науковому практичному коментарі до ч.2 ст. 81 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за загальною редакцією Голови Національного банку України В.С. Стельмаха визначено, що тимчасовий адміністратор звільнений від сплати державного мита як при зверненні з позовами, передбаченими ч. 1 ст. 85 цього закону, так і будь-якими іншими позовами (заявами, скаргами тощо) до суду.
Отже, враховуючи вищезазначене Відповідач звільняється від сплати державного мита, а отже і від відшкодування судових витрат у випадку ухвалення рішення па користь Позивача.
Враховуючи вище викладене та керуючись ст.ст. 66, 80, 81, 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Постановою Правління Національного банку України №19/БТ від 20.01.2009р., Постановою Правління Національного банку України „Про окремі питання діяльності банків" № 413 від 04.12.2008р., Постановою Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" № 4 від 31.03.1995р., Декретом Кабінету Міністрів України „Про державне мито", ст.ст. 23, 1167 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 27, 128 Цивільного процесуального Кодексу України, -

ПРОШУ СУД:

В задоволенні позову ХХХ до Товариства з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» про стягнення боргу за договорами № відмовити.

Додатки:

1.Копія оголошення про призначення тимчасового адміністратора ТОВ «Укрпромбанк» та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів (газета «Урядовий кур'єр» №13 від27.01.2009р.).
2.Копія довіреності на представника ТОВ «Укрпромбанк».


Создан 10 мар 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником