Документи до вирішення спору з ЗАТ "Інвестсервіс" про виплату страхового відшкодування.

 
 

Документи до вирішення спору з ЗАТ "Інвестсервіс" про виплату страхового відшкодування.

Заяви та клопотання про збільшення позовних вимог, про притягнення четвертого відповідача, уточнення, про можливу мирову угоду.До Святошинського районного суду м. Києва,
вул. Якуба Коласа, 27-а, м. Київ, 03146.
Суддя – Троян Н.М. Справа № 2-159/08

Позивачка:
Іванова Світлана Юріївна, вул. Якуба Коласа, 6, кв. 381, м. Київ, 03146, тел. 274-23-10

Представник позивачки:
Куля Віктор Іванович, вул. Боткіна, 4, кв. 18, м. Київ, 03055, тел./факс 457-40-72, http://gro-za.io.ua

Відповідачі:
1. ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс", Кудрявський узвіз, 5-б, оф. 208, м. Київ, 04053
2. Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація, пр-т Повітрофлотський, 41, м. Київ, 03020, тел.: 226-20-88, факс: 249-46-29, ел. пошта: zagal@Solo.RDA-Kyiv.gov.ua
3. Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра", вул. Артема, 15, м. Київ, 04053, тел. 8-800-300-0-700

Третя особа без самостійних вимог на стороні Відповідача-2: Комунальне підприємство «Світ» Солом’янського району м. Києва,
вул. Молодогвардійська, 32, м. Київ, 03151, тел. 245-98-93
17 червня 2008 р.


Уточнена шляхом збільшення позовних вимог ПОЗОВНА ЗАЯВА про усунення порушень прав споживача страхових послуг, відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди

Ціна позову: матеріальні збитки 24 136,51 грн.
Моральна шкода: 10 000,00 грн.


Цивільним процесуальним кодексом (ЦПК) України передбачено право (ч. 2 ст. 31) позивача протягом усього часу розгляду справи змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову. Крім того, ч. 2 ст. 32 ЦПК України передбачає процесуальну співучасть у справі кількох відповідачів, якщо зокрема права і обов’язки кількох відповідачів виникли з однієї підстави.
Первісна позовна заява від 19 березня 2007 р. містила позовні вимоги до Відповідача-1, тобто до ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс".
У процесі розгляду справи виявилося, що до порушення прав позивача, пов’язаних з відмовою на отримання страхового відшкодування, мають відношення також інші юридичні особи, а саме: Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація (Відповідач-2), Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" (Відповідач-3), комунальне підприємство «Світ» (третя особа), які судом були притягнені до участі у справі.
У зв'язку з залученням до розгляду справи у якості співвідповідачів Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації та Відкритого акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" позивачем 04 грудня 2007 р. були подані уточнення до позову.
У подальшому Відповідач-2 та третя особа скоординованими діями прийняли рішення ліквідувати КП «Світ» шляхом приєднання до штучно створеного з цією метою ТОВ «Світ Плюс», причому директором обох суб’єктів підприємницької діяльності залишалася одна й та ж фізична особа, видали ряд наказів про припинення діяльності магазину «Ветеран» шляхом відключення касових апаратів, повернення торгових патентів Державній податковій інспекції, примусу працівників магазину до звільнення з роботи в КП «Світ». Після оскарження зазначених дій колективом магазину «Ветеран» перед Відповідачем-2 останній своїми усними вказівками змусив директора КП «Світ» Качкалду П.Г. (свідок у справі) продовжувати торговельну діяльність магазину «Ветеран», але жодний з названих розпорядчих документів не був скасований.
З урахуванням викладених обставин та з метою об’єднання раніше поданих уточнень до позовної заяви в одному процесуальному документі позовна заява викладена у наступній уточненій редакції.

Зміст позовних вимог:

1. Визнати несправедливими та недійсними нечіткі та двозначні умови Договору страхування фінансових ризиків фізичної особи М18-13 № 101120-16 від 18 січня 2006 р., укладеного між ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" та Івановою Світланою Юріївною, в частині, що стосується визначення страхового випадку внаслідок звільнення страхувальника з роботи (п. 1.2.3 Договору). Визнати втрату доходу Івановою С.Ю. внаслідок ліквідації структурного підрозділу КП «Світ» магазину «Ветеран» страховим випадком у контексті зазначеного Договору страхування.
2. Зобов'язати ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" (Кудрявський узвіз, 5-б, офіс 208, м. Київ, 04053) відшкодувати Івановій Світлані Юріївні матеріальні збитки на суму 24 136,51 грн., пеню у розмірі облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення та моральні збитки на суму 10 000,00 грн., нанесені порушенням прав споживача страхових послуг по договору страхування фінансових ризиків.
3. Визнати, що Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" нанесло майнову та моральну шкоду позивачці Івановій Світлані Юріївні, перебравши на себе частину обов’язків страхової компанії "Інвестсервіс", внаслідок чого позивачка не була належним чином проінформована про умови страхування фінансових ризиків та була введена в оману щодо повноважень КБ "Надра" при укладенні договору страхування та кредитного договору. Зобов'язати КБ "Надра" як вигодонабувача, разом з ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" провести взаємозалік грошових зобов'язань по кредитному договору та договору страхування фінансових ризиків Іванової Світлани Юріївни.
4. Визнати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію винною особою у вчиненні безпідставних перешкод Івановій Світлані Юріївні при оформленні документів для отримання страхового відшкодування від ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" у зв'язку з втратою доходу внаслідок перепрофілювання КП "Світ" т а рішеннями Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію надати Івановій Світлані Юріївні довідку, яка посвідчує факт втрати нею доходу внаслідок перепрофілювання КП "Світ", ліквідації структурного підрозділу КП "Світ" – магазину "Ветеран" на підставі розпоряджень Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації та наказів статутного органу зазначеного підприємства. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію відмінити свої розпорядження в частині, що стосуються відчуження приміщення магазину "Ветеран" – структурного підрозділу КП "Світ", реорганізації КП «Світ» шляхом приєднання до Товариства з обмеженою відповідальністю «Світ Плюс» (ідентифікаційний код 34353218), та зобов'язати КП "Світ" відновити функціонування магазину «Ветеран» на попередніх умовах. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію негайно усунути порушення прав трудового колективу структурного підрозділу КП "Світ" – магазину "Ветеран" шляхом відновлення роботи магазину, та поновити працевлаштування членів трудового колективу на попередніх умовах, у тому числі позивачки Іванової Світлани Юріївни на посаді заступника завідувача магазину.
5. Стягнути з Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації моральну шкоду у розмірі 10 000,00 грн. на користь Іванової Світлани Юріївни, нанесену незаконними рішеннями, які привели до перепрофілювання підпорядкованого зазначеній адміністрації Комунального підприємства "Світ" з наступною ліквідацією структурного підрозділу магазин "Ветеран", звільненням Іванової С.Ю. та інших працівників магазину "Ветеран", послідуючою реорганізацією КП «Світ» шляхом приєднання до ТОВ «Світ Плюс», припиненням діяльності магазину «Ветеран», порушенням прав трудового колективу, закріплених у ст.ст. 7, 8 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", а також створенням перешкод у отриманні Івановою С.Ю. страхового відшкодування по договору страхування фінансових ризиків внаслідок втрати доходу.


Виклад обставин, якими позивачка обгрунтовує свої вимоги, та наявні докази:

Між позивачкою Івановою Світланою Юріївною (далі – Страхувальник) та ЗАТ Українською інноваційною страховою компанією "Інвестсервіс" (далі – Страховик) був укладений Договір страхування фінансових ризиків фізичної особи М18-13 №101120-16 (далі – Договір) від 18 січня 2006 р.
Предметом Договору є страхування фінансових ризиків Страхувальника, пов'язаних з настанням непередбачених подій (страхових ризиків), в результаті яких Страхувальник зазнав втрат доходу, і у зв'язку з цим не виконує зобов'язання за кредитним договором № 48/п/2006-840 від 18.01.2006 р. (надалі – Кредитний договір), укладеним з Вигодонабувачем – ВАТ КБ "Надра" на придбання транспортного засобу. Невід'ємною частиною Договору є копія Договору страхування КАСКО М6-10 №101204-16 від 18.01.2006 р., укладений між Страхувальником та Страховиком.
Договір укладений на строк з 18 січня 2006 р. до 17 липня 2007 р. включно.
Страхова сума за Договором становить 24 136,51 грн., а страховим випадком є втрата Страхувальником доходу і пов'язане з цим неналежне виконання Страхувальником своїх зобов'язань за Кредитним договором внаслідок, зокрема, звільнення Страхувальника з роботи в результаті ліквідації підприємства за рішенням державних органів влади, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації.
Згідно з п. 3.4.1 Договору, а також у відповідності до ч. 2 ст. 20 Закону України "Про страхування" Страховик зобов'язаний протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування Страхувальнику.
Відповідно до п.п. 3.2.5, 5.1 Договору при настанні страхового випадку Страхувальник, його представник або Вигодонабувач зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів подати Страховику заяву на виплату страхового відшкодування, оригінал трудової книжки з записом про причину звільнення з основного місця роботи, копію рішення органу державної влади про ліквідацію підприємства, установи чи організації, рішення вищого органу підприємства про його перепрофілювання, документи, пов'язані з використанням кредиту, витяг про рух коштів за кредитним рахунком на період дії Кредитного договору.
Страхове відшкодування виплачується Вигодонабувачу, або за його рішенням Страхувальнику, у розмірі страхової суми протягом п'ятнадцяти робочих днів, після отримання всіх документів згідно п. 5.1 Договору.
У ст. 991 ЦК України та ст. 26 Закону України "Про страхування", передбачені підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування, пов'язані з навмисними діями Страхувальника, подання свідомо неправдивих відомостей, інші підстави, якщо це не суперечить законодавству України. Договір (п. 6.1) посилається на інші підстави, передбачені Правилами добровільного страхування фінансових ризиків фізичної особи, зареєстрованими Держфінпослуг 28.03.2005 р. за № 1850345. Однак ці Правила не були додані до Договору, Страхувальник з ними не ознайомлений, у письмові формі вони йому не були надані. Відповідно до ст. 26 Закону України "Про страхування" рішення про відмову у страховій виплаті приймається Страховиком у строк не більший передбаченого правилами страхування та повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови. Однак, цей строк Страховиком був порушений.
29 серпня 2006 р. Страхувальником була подана заява на виплату страхового відшкодування, зареєстрована Київською філією Страховика (вх. № 511) за місцем укладення Договору. Підставою для виплати страхового відшкодування є втрата Страхувальником доходу внаслідок звільнення з роботи згідно з наказом Комунального підприємства "Світ" від 27 серпня 2006 р. № 43-к.
Однак, у порушення п. 3.4.1 Договору та ст. 20 Закону України "Про страхування" Страховик не вжив заходів щодо оформлення всіх необхідних документів протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування.
Замість виплати страхового відшкодування протягом п'ятнадцяти робочих днів після отримання всіх документів згідно п. 5.1 Договору, після неодноразових скарг Страхувальника, Страховик лише 27.11.2006 р., тобто через 3 місяці після подачі заяви, надіслав листа за № 1689 про відмову від виплати відшкодування, що є порушенням ст. 26 Закону України "Про страхування".
Зазначені обставини свідчать про порушення Страховиком п.п. 3.4.1 та 5.1 Договору, норм ЦК України та Закону України "Про страхування", які привели до тривалого зволікання з вирішенням питання про виплату страхового відшкодування та до вимушених змін у життєвих і виробничих стосунках Страхувальника у зв'язку оскарженням дій та бездіяльності Страховика, що є підставою для відшкодування моральної шкоди.
Слід зазначити, що відшкодування моральної (немайнової) шкоди передбачене в ст. 22 Закону України “Про захист прав споживачів”, а ст. 23 ЦК України визначає моральну шкоду як таку, що полягає зокрема у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї та близьких родичів. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини душевних страждань, ступеня вини особи, що завдала шкоди, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.
У постанові Пленуму ВСУ № 4 від 31.03.95 р. (із змінами від 25.05.2001 р.) роз'яснюється, що розмір відшкодування моральної шкоди суд визначає зокрема залежно від тяжкості вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках. Відмова виплатити страхове відшкодування спричинила неможливість погашення банківського кредиту, та вимушені зміни у життєвих і виробничих стосунках. Тривала переписка з відповідачем, витребування документів, оскарження дій відповідача перед органами виконавчої влади суттєво вплинули на моральний стан позивачки, що є ознакою завдання їй значної моральної шкоди.
Оскільки законодавством не передбачена і не може бути передбаченою будь-яка формальна методика підрахунку моральної шкоди, при визначенні справедливої компенсації слід вдаватися до оціночних категорій. Позивачка у даному випадку вважає розумною і справедливою оцінкою суми відшкодування за нанесену моральну шкоду у розмірі 10 000,00 грн., яку належить стягнути з відповідача.
Відповідно до положень ст. 18 Закону України "Про захист прав споживачів", несправедливими є, зокрема, умови договору про надання виконавцю послуг виключного права щодо тлумачення договору, а також установлення обов'язкових для споживача умов, з яким він не мав реальної можливості ознайомитися перед укладенням договору. Перелік несправедливих умов Договору згідно з ч. 4 цієї статті не є вичерпним.
Тому позивачка вважає безпідставною причину відмови у виплаті страхового відшкодування, про яку повідомив Страховик листом за № 1689 від 27.11.2006 р. Відмова по суті ґрунтується на несправедливій умові Договору (п. 1.2.3), внаслідок якої за визначенням ч. 2 ст. 18 Закону України "Про захист прав споживачів" виникає істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача. Так, страховим випадком згідно з Договором вважається втрата Страхувальником доходу внаслідок звільнення з роботи в результаті ліквідації підприємства за рішенням державних органів влади, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації. Однак, Страхувальник може бути звільнений з роботи і внаслідок ліквідації чи перепрофілювання структурного підрозділу підприємства, що спричиняє втрату Страхувальником доходу. З точки зору здорового глузду для Страхувальника не має значення, ліквідоване підприємство, на якому він працював, чи лише його структурний підрозділ, проведена ліквідація за рішенням державних органів влади чи за рішенням керівництва підприємства. Наслідки залишаються в усіх цих випадках однаковими – втрата доходу, що і є фінансовим ризиком, тобто об'єктом страхування. Отже, зазначена умова Договору є явно несправедливою.
Відповідно до ч. 5 ст. 18 зазначеного Закону, якщо положення договору визнано несправедливими, таке положення може бути змінено або визнано недійсним. Частиною 8 тієї ж статті визначено, що нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача. Тому позивачка вважає, що умови по п. 1.2.3 Договору є несправедливими, вони є нечіткими та двозначними, а тому їх слід тлумачити на користь споживача, а саме – втрата Страхувальником доходу внаслідок звільнення з роботи по не залежним від Страхувальника причинах повинна вважатися страховим випадком.
Частиною 6 ст. 18 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачено, якщо в результаті застосування умов договору, що обмежують права споживача, останньому завдано збитків, вони повинні відшкодовуватися винною особою у повному обсязі.
Стаття 21 Закону України "Про захист прав споживачів" визначає також порушенням прав споживачів нав'язування таких умов одержання послуги, від якої споживач не може відмовитися, а одержати може лише у одного виконавця, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами. Саме такі умови були нав'язані Страхувальнику при укладенні Договору. Стаття 15 того ж Закону передбачає право споживача на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Однак, відповідач не дотримався зазначених вимог Закону до та під час укладення Договору.
Стаття 19 Закону України "Про захист прав споживачів" забороняє нечесну підприємницьку практику, яка включає будь-яку діяльність, що вводить споживачів в оману. Зокрема, підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для свідомого вибору. Крім наведених вище обставин, у цьому контексті слід зазначити, що у преамбулі Договору міститься посилання на Правила добровільного страхування фінансових ризиків фізичної особи, зареєстровані Держфінпослуг 28.03.2005 р. за № 1850345, а у п. 6.1 Договору серед інших підстав для відмови у страховій виплаті зазначені ті, що передбачені цими Правилами. Однак, Правила не додані до Договору, а тому споживач не отримав інформації, необхідної для свідомого вибору. Таким чином, діяльність Страховика має очевидні ознаки нечесної підприємницької практики, яка створює ілюзію можливості застрахуватися від фінансових ризиків, в той час, коли насправді Страховик має безмежні можливості ухилитися від виплати страхового відшкодування, приховуючи при цьому можливі ризики для Страхувальника.
У процесі судового розгляду справи, що укладання зазначеного Договору страхування відбувалося у приміщенні ВАТ КБ «Надра» без участі Відповідача-1. Позивачка була введена в оману працівником КБ «Надра» щодо повноважень останнього укладати договори страхування фінансових ризиків за дорученням Відповідача-1. Вигодонабувачем у Договорі визначений КБ «Надра», який виявився зацікавленою особою в укладенні Договору, фактичний зміст якого та умови виконання були приховані від страхувальника.
Що стосується ролі Відповідача-2 та третьої особи у порушенні прав позивачки на отримання страхового відшкодування, то вони солідарними діями всіляко перешкоджали позивачці в отриманні необхідної довідки для отримання страхового відшкодування, а в той же час продовжували незаконні дії по відчуженню приміщення магазину «Ветеран» на користь сторонніх осіб. На даний час нібито відновлене функціонування магазину «Ветеран» (див. Додаток 7) знову знаходиться під загрозою, про що свідчать документи (Додатки 1-6), долучені до цієї позовної заяви. Так, метою розпорядження Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації від 21.04.2008 № 686 «Про укладання договору оренди цілісного майнового комплексу плодоовочевої бази Комунального підприємства «Світ» Солом’янського району м. Києва» насправді була ліквідація КП «Світ» шляхом приєднання до ТОВ «Світ Плюс» (п. 2 Розпорядження), директором якого також є Качкалда П.Г., а наказами директора обох суб’єктів підприємницької діяльності з 01.06.2008 р. припинена діяльність магазину «Ветеран» з усіма негативними наслідками для трудового колективу, у тому числі позивачки.

На підставі викладеного вище прошу суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Додатки:

1. Копія розпорядження Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації від 21.04.2008 р. № 686, яким КП «Світ» приєднане до ТОВ «Світ Плюс».
2. Копія свідоцтва від 13.04.2006 р. про державну реєстрацію ТОВ «Світ Плюс», ідентифікаційний код 34353218.
3. Копія звернення директора ТОВ «Світ Плюс» П.Г. Качкалди на адресу начальника ДПІ у Солом’янського району м. Києва від 23.05.2008 р. про припинення дії торгових патентів КП «Світ» з 01.06.2008 р.
4. Копія торгового патенту, виданого КП «Світ» на період з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р. на право здійснення торгівельної діяльності за адресою вул. Тупікова, 3/1, магазин.
5. Копія наказу директора КП «Світ» П.Г. Качкалди від 30.05.2008 р. № 44 про припинення діяльності магазину «Ветеран» з 01.06.2008 р.
6. Копія наказу директора КП «Світ» П.Г. Качкалди від 31.05.2008 р. № 45 про припинення діяльності магазину «Ветеран» з 01.06.2008 р.
7. Копія відповіді заступника голови Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації від 17.03.08 № М-663 на звернення щодо відновлення роботи магазину «Ветеран».

Примітка: ця позовна заява подана до суду разом з її копіями (4 примірники) відповідно до кількості учасників процесу (крім позивача).


Представник позивача В.І. Куля

==========================================================

До Святошинського районного суду м. Києва,
вул. Якуба Коласа, 27-а, м. Київ, 03146.
Суддя – Троян Н.М. Справа № 2-159/08

Позивачка:
Іванова Світлана Юріївна, вул. Якуба Коласа, 6, кв. 381, м. Київ, 03146, тел. 274-23-10

Представник позивачки:
Куля Віктор Іванович, вул. Боткіна, 4, кв. 18, м. Київ, 03055, тел./факс 457-40-72, http://gro-za.io.ua

Відповідачі:
1. ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс", Кудрявський узвіз, 5-б, оф. 208, м. Київ, 04053
2. Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація, пр-т Повітрофлотський, 41, м. Київ, 03020, тел.: 226-20-88, факс: 249-46-29, ел. пошта: zagal@Solo.RDA-Kyiv.gov.ua
3. Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра", вул. Артема, 15, м. Київ, 04053, тел. 8-800-300-0-700

Третя особа без самостійних вимог на стороні Відповідача-2: Комунальне підприємство «Світ» Солом’янського району м. Києва,
вул. Молодогвардійська, 32, м. Київ, 03151, тел. 245-98-93

28 січня 2009 р.

Клопотання про залучення до участі у справі четвертого відповідача

У провадженні Святошинського районного суду перебуває цивільна справа № 2-159/08 за позовом Іванової Світлани Юріївни до відповідачів: 1) ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс"; 2) Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; 3) Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра". Ухвалою суду до участі у справі залучена третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача-2 Комунальне підприємство «Світ» Солом’янського району м. Києва.

Уточнена позовні вимоги викладені у позовній заяві від 17.06.2008 р., яка є в матеріалах справи, у наступній редакції:

1. Визнати несправедливими та недійсними нечіткі та двозначні умови Договору страхування фінансових ризиків фізичної особи М18-13 № 101120-16 від 18 січня 2006 р., укладеного між ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" та Івановою Світланою Юріївною, в частині, що стосується визначення страхового випадку внаслідок звільнення страхувальника з роботи (п. 1.2.3 Договору). Визнати втрату доходу Івановою С.Ю. внаслідок ліквідації структурного підрозділу КП «Світ» магазину «Ветеран» страховим випадком у контексті зазначеного Договору страхування.
2. Зобов'язати ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" (Кудрявський узвіз, 5-б, офіс 208, м. Київ, 04053) відшкодувати Івановій Світлані Юріївні матеріальні збитки на суму 24 136,51 грн., пеню у розмірі облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення та моральні збитки на суму 10 000,00 грн., нанесені порушенням прав споживача страхових послуг по договору страхування фінансових ризиків.
3. Визнати, що Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" нанесло майнову та моральну шкоду позивачці Івановій Світлані Юріївні, перебравши на себе частину обов’язків страхової компанії "Інвестсервіс", внаслідок чого позивачка не була належним чином проінформована про умови страхування фінансових ризиків та була введена в оману щодо повноважень КБ "Надра" при укладенні договору страхування та кредитного договору. Зобов'язати КБ "Надра" як вигодонабувача, разом з ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" провести взаємозалік грошових зобов'язань по кредитному договору та договору страхування фінансових ризиків Іванової Світлани Юріївни.
4. Визнати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію винною особою у вчиненні безпідставних перешкод Івановій Світлані Юріївні при оформленні документів для отримання страхового відшкодування від ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" у зв'язку з втратою доходу внаслідок перепрофілювання КП "Світ" та рішеннями Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію надати Івановій Світлані Юріївні довідку, яка посвідчує факт втрати нею доходу внаслідок перепрофілювання КП "Світ", ліквідації структурного підрозділу КП "Світ" – магазину "Ветеран" на підставі розпоряджень Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації та наказів статутного органу зазначеного підприємства. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію відмінити свої розпорядження в частині, що стосуються відчуження приміщення магазину "Ветеран" – структурного підрозділу КП "Світ", реорганізації КП «Світ» шляхом приєднання до Товариства з обмеженою відповідальністю «Світ Плюс» (ідентифікаційний код 34353218), та зобов'язати КП "Світ" відновити функціонування магазину «Ветеран» на попередніх умовах. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію негайно усунути порушення прав трудового колективу структурного підрозділу КП "Світ" – магазину "Ветеран" шляхом відновлення роботи магазину, та поновити працевлаштування членів трудового колективу на попередніх умовах, у тому числі позивачки Іванової Світлани Юріївни на посаді заступника завідувача магазину.
5. Стягнути з Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації моральну шкоду у розмірі 10 000,00 грн. на користь Іванової Світлани Юріївни, нанесену незаконними рішеннями, які привели до перепрофілювання підпорядкованого зазначеній адміністрації Комунального підприємства "Світ" з наступною ліквідацією структурного підрозділу магазин "Ветеран", звільненням Іванової С.Ю. та інших працівників магазину "Ветеран", послідуючою реорганізацією КП «Світ» шляхом приєднання до ТОВ «Світ Плюс», припиненням діяльності магазину «Ветеран», порушенням прав трудового колективу, закріплених у ст.ст. 7, 8 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", а також створенням перешкод у отриманні Івановою С.Ю. страхового відшкодування по договору страхування фінансових ризиків внаслідок втрати доходу.

У процесі судового розгляду справи виявлені обставини, які свідчать про наявність вини Комунального підприємства «Світ» Солом’янського району м. Києва у діях та бездіяльності по відношенню до позивачки, які привели до втрати нею доходу внаслідок звільнення, а також неможливості отримати страхове відшкодування по Договору про страхування фінансових ризиків, укладеного з відповідачем-1 при безпосередній участі відповідача-3.
На підставі доказів, долучених до матеріалів справи, а також документів, які знаходяться у розпорядженні КП «Світ» і про які заявлені в не розглянутих ще клопотаннях від 17 червня 2008 р., можна вважати доведеними наступні обставини.
Іванова С.Ю. працювала продавцем-касиром Комунального підприємства «Ветеран» з 21.05.2001 р. Після ліквідації КП «Ветеран» звільнена 22.08.2002 р. по переводу в КП «Крок». З 23.08.2002 р. по 01.04.2003 р. працювала продавцем магазину «Ветеран» - структурного підрозділу КП «Крок». З 01.04.203 переведена на посаду заступника завідувача магазину «Ветеран» цього підприємства. З 31.12.2005 р. після ліквідації КП «Крок» звільнена по переводу в КП «Світ», у якому працювала на посаді зам. зав. магазину «Ветеран» КП «Світ». Наказом № 43 від 27.08.2006 р. звільнена з роботи згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП України (у зв’язку із скороченням чисельності працівників).
Зазначені дані підтверджені записами №№ 9-15 у Трудовій книжці Іванової С.Ю. БТ-ІІ № 6551273, копія якої долучена до матеріалів справи.
Згідно з розпорядженням Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації від 22.03.2006 р. № 385 приміщення, і якому знаходився магазин «Ветеран», передано в оренду ТОВ «Пенат», внаслідок чого структурний підрозділ «Ветеран» КП «Світ» був ліквідований.
Згідно з листом першого заступника голови Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації від 11.09.2006 р. № І-3984/1 М. Шкуро, постійною комісією райради з питань власності, оренди, приватизації та використання майна 07.09.2006 р. прийнято рішення про передачу приміщення за адресою вул. Тупікова, 3/1 (магазин «Ветеран») на баланс комунальному підприємству «Світ» із збереженням функціонального призначення та надання права колективу, який працював у цьому магазині, можливості поновлення працевлаштування.
Згідно з листом заступника голови Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації від 18.12.2006 р. № 11647/01 А. Іващенка, адміністрація зобов’язала керівництво КП «Світ» відновити функціонування магазину «Ветеран».
На підставі викладеного слід вважати доведеним, що Іванова С.Ю. зазнала втрату доходу внаслідок ризиків, пов’язаних з настанням непередбачуваних подій, а саме – звільненням з роботи в результаті перепрофілювання КП «Світ» за рішеннями райради та відповідними наказами вищого органу підприємства про його перепрофілювання, а тому має право на отримання страхового відшкодування по Договору страхування фінансових ризиків, укладеному 18.01.2006 р. з ЗАТ СК «ІНВЕСТСЕРВІС».
Однак директор КП «Світ» до цього часу відмовляє позивачці надати відповідну довідку для підтвердження факту настання страхового випадку, внаслідок чого фінансові ризики перетворилися у фінансові втрати для Іванової С.В., оскільки, втративши джерело доходу у вигляді заробітної плати, вона не може отримати відповідне страхове відшкодування від ЗАТ СК «ІНВЕСТСЕРВІС».

На підставі викладеного вище, прошу суд:

1. Відповідною ухвалою притягнути до участі у справі у якості співвідповідача Комунальне підприємство «Світ» Солом’янського району м. Києва, змінивши його статус третьої особи у даній справі.
2. Прийняти до розгляду вимоги до відповідача-4 – Комунального підприємства «Світ» Солом’янського району м. Києва, викладені нижче:
2.1. Зобов’язати Комунальне підприємство «Світ» Солом’янського району м. Києва видати Івановій Світлані Юріївні Довідку про наявність обставин, що свідчать про настання страхового випадку, пов’язаного з втратою доходу позивачки внаслідок перепрофілювання підприємства за рішенням його статутного органу.
2.2. Стягнути з Комунального підприємства «Світ» Солом’янського району м. Києва моральну шкоду у розмірі 10 000,00 грн. на користь Іванової Світлани Юріївни солідарно з іншими відповідачами у даній справі (без збільшення загального розміру відшкодування), нанесену безпідставною відмовою надати Довідку про страховий випадок, пов’язаний з втратою доходу у вигляді заробітної плати після її звільнення внаслідок перепрофілювання підприємства.

Представник позивачки Куля В.І.
==========================================================

До Святошинського районного суду м. Києва,
вул. Якуба Коласа, 27-а, м. Київ, 03146.
Суддя – Троян Н.М. Справа № 2-159/08

Позивачка:
Іванова Світлана Юріївна, вул. Якуба Коласа, 6, кв. 381, м. Київ, 03146, тел. 274-23-10

Представник позивачки:
Куля Віктор Іванович, вул. Боткіна, 4, кв. 18, м. Київ, 03055, тел./факс 457-40-72, http://gro-za.io.ua

Відповідачі:
1. ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс", Кудрявський узвіз, 5-б, оф. 208, м. Київ, 04053
2. Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація, пр-т Повітрофлотський, 41, м. Київ, 03020, тел.: 226-20-88, факс: 249-46-29, ел. пошта: zagal@Solo.RDA-Kyiv.gov.ua
3. Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра", вул. Артема, 15, м. Київ, 04053, тел. 8-800-300-0-700

Третя особа без самостійних вимог на стороні Відповідача-2: Комунальне підприємство «Світ» Солом’янського району м. Києва,
вул. Молодогвардійська, 32, м. Київ, 03151, тел. 245-98-93

02 березня 2009 р.

УТОЧНЕННЯ до п. 5 (стор. 2) та п. 2.2 (стор. 3)
у клопотанні про залучення до участі у справі четвертого відповідача


Повідомляю, що 02 лютого 2009 р. через канцелярію суду мною було подано клопотання від 28 січня 2009 р. про притягнення до участі у справі у якості співвідповідача Комунальне підприємство «Світ» Солом’янського району м. Києва, змінивши його статус третьої особи у даній справі.

При цьому зміст позовних вимог викладений у редакції позовної заяви від 17.06.2008 р., про що головуючий суддя доповіла у судовому засіданні, яке відбулося 09.02.2009 р.

З огляду на те, що позовні вимоги, викладені у заяві від 17.06.2008 р., у подальшому були збільшені заявою від 08.09.2009 р., також поданою через канцелярію, але ця обставина не знайшла свого відображення під час судового засідання 09.02.2009 р., і крім того у клопотанні від 28 січня 2009 р. про притягнення до участі у справі у якості співвідповідача Комунальне підприємство «Світ» Солом’янського району м. Києва є посилання на заяву від 17.06.2008 р. без урахування заяви від 08.09.2009 р., виникає необхідність внести наступні уточнення до клопотання від 28 січня 2009 р.:

Доповнити клопотання після п. 5 на стор. 2 викладеним нижче абзацом:

«Заявою від 08 вересня 2008 р. представником позивача були збільшені позовні вимоги шляхом викладення п.п. 2, 3 вимог уточненої позовної заяви від 17.06.2008 р. у наступній редакції:
2. Стягнути з ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" (Кудрявський узвіз, 5-б, офіс 208, м. Київ, 04053) на користь Іванової Світлани Юріївни матеріальні збитки на суму 24 136,51 грн. Стягнути з ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" на користь Іванової Світлани Юріївни пеню у розмірі облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення станом на дату фактичного переказу зазначеної суми матеріальних збитків. Стягнути з ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" на користь Іванової Світлани Юріївни моральні збитки на суму 20 000,00 грн., нанесені порушенням прав споживача страхових послуг по договору страхування фінансових ризиків.

3. Визнати, що Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" нанесло майнову та моральну шкоду позивачці Івановій Світлані Юріївні, безпідставно перебравши на себе частину обов’язків страхової компанії "Інвестсервіс", внаслідок чого позивачка не була належним чином проінформована про умови страхування фінансових ризиків та була введена в оману щодо повноважень КБ "Надра" при укладенні договору страхування та кредитного договору. Зобов'язати КБ "Надра", як вигодонабувача, разом з ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" провести взаємозалік грошових зобов'язань по кредитному договору та договору страхування фінансових ризиків Іванової Світлани Юріївни. Стягнути з Відкритого акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" на користь Іванової Світлани Юріївни моральні збитки на суму 10 000,00 грн., нанесені порушенням прав споживача страхових послуг спільними протиправними діями з ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс".

Розмір моральної шкоди, зазначений у п. 5 позовних вимог до Солом’янської РДА, збільшити до суми 20 000,00 грн.
Ціну позову в частині відшкодування моральної шкоди загалом з усіх відповідачів визначити у сумі (20 000,00 + 10 000,00 + 20 000,00) = 50 000,00 грн.»

Крім того, розмір моральної шкоди у сумі 10 000,00 грн., зазначений у п. 2.2 на стор. 3 клопотання від 28 січня 2009 р., слід виправити на 20 000,00 грн. відповідно заяви від 08.09.2008 р.

У зв’язку з викладеним вище, повний перелік вимог до відповідачів у зазначеній справі станом на 02 березня 2009 р. слід вважати таким:

1. Визнати несправедливими та недійсними нечіткі та двозначні умови Договору страхування фінансових ризиків фізичної особи М18-13 № 101120-16 від 18 січня 2006 р., укладеного між ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" та Івановою Світланою Юріївною, в частині, що стосується визначення страхового випадку внаслідок звільнення страхувальника з роботи (п. 1.2.3 Договору). Визнати втрату доходу Івановою С.Ю. внаслідок ліквідації структурного підрозділу КП «Світ» магазину «Ветеран» страховим випадком у контексті зазначеного Договору страхування.
2. Зобов'язати ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" (Кудрявський узвіз, 5-б, офіс 208, м. Київ, 04053) відшкодувати Івановій Світлані Юріївні матеріальні збитки на суму 24 136,51 грн., пеню у розмірі облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення та моральні збитки на суму 20 000,00 грн., нанесені порушенням прав споживача страхових послуг по договору страхування фінансових ризиків.
3. Визнати, що Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" нанесло майнову та моральну шкоду позивачці Івановій Світлані Юріївні, перебравши на себе частину обов’язків страхової компанії "Інвестсервіс", внаслідок чого позивачка не була належним чином проінформована про умови страхування фінансових ризиків та була введена в оману щодо повноважень КБ "Надра" при укладенні договору страхування та кредитного договору. Зобов'язати КБ "Надра" як вигодонабувача, разом з ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" провести взаємозалік грошових зобов'язань по кредитному договору та договору страхування фінансових ризиків Іванової Світлани Юріївни.
4. Визнати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію винною особою у вчиненні безпідставних перешкод Івановій Світлані Юріївні при оформленні документів для отримання страхового відшкодування від ЗАТ "Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс" у зв'язку з втратою доходу внаслідок перепрофілювання КП "Світ" та рішеннями Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію надати Івановій Світлані Юріївні довідку, яка посвідчує факт втрати нею доходу внаслідок перепрофілювання КП "Світ", ліквідації структурного підрозділу КП "Світ" – магазину "Ветеран" на підставі розпоряджень Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації та наказів статутного органу зазначеного підприємства. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію відмінити свої розпорядження в частині, що стосуються відчуження приміщення магазину "Ветеран" – структурного підрозділу КП "Світ", реорганізації КП «Світ» шляхом приєднання до Товариства з обмеженою відповідальністю «Світ Плюс» (ідентифікаційний код 34353218), та зобов'язати КП "Світ" відновити функціонування магазину «Ветеран» на попередніх умовах. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві державну адміністрацію негайно усунути порушення прав трудового колективу структурного підрозділу КП "Світ" – магазину "Ветеран" шляхом відновлення роботи магазину, та поновити працевлаштування членів трудового колективу на попередніх умовах, у тому числі позивачки Іванової Світлани Юріївни на посаді заступника завідувача магазину.
5. Стягнути з Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації моральну шкоду у розмірі 20 000,00 грн. на користь Іванової Світлани Юріївни, нанесену незаконними рішеннями, які привели до перепрофілювання підпорядкованого зазначеній адміністрації Комунального підприємства "Світ" з наступною ліквідацією структурного підрозділу магазин "Ветеран", звільненням Іванової С.Ю. та інших працівників магазину "Ветеран", послідуючою реорганізацією КП «Світ» шляхом приєднання до ТОВ «Світ Плюс», припиненням діяльності магазину «Ветеран», порушенням прав трудового колективу, закріплених у ст.ст. 7, 8 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", а також створенням перешкод у отриманні Івановою С.Ю. страхового відшкодування по договору страхування фінансових ризиків внаслідок втрати доходу.
6. Зобов’язати Комунальне підприємство «Світ» Солом’янського району м. Києва видати Івановій Світлані Юріївні Довідку про наявність обставин, що свідчать про настання страхового випадку, пов’язаного з втратою доходу позивачки внаслідок перепрофілювання підприємства за рішенням його статутного органу.
7. Стягнути з Комунального підприємства «Світ» Солом’янського району м. Києва моральну шкоду у розмірі 20 000,00 грн. на користь Іванової Світлани Юріївни солідарно з іншими відповідачами у даній справі (без збільшення загального розміру відшкодування), нанесену безпідставною відмовою надати Довідку про страховий випадок, пов’язаний з втратою доходу у вигляді заробітної плати після її звільнення внаслідок перепрофілювання підприємства.

Ці уточнення прошу вважати невід’ємною складовою частиною клопотання від 28 січня 2009 р. про притягнення до участі у справі у якості співвідповідача Комунальне підприємство «Світ» Солом’янського району м. Києва.

Представник позивачки Куля В.І.
==========================================================
До Святошинського районного суду м. Києва,
вул. Якуба Коласа, 27-а, м. Київ, 03146.
Суддя – Троян Н.М. Справа № 2-159/08

Позивачка:
Іванова Світлана Юріївна, вул. Якуба Коласа, 6, кв. 381, м. Київ, 03146, тел. 274-23-10

Представник позивачки:
Куля Віктор Іванович, вул. Боткіна, 4, кв. 18, м. Київ, 03055, тел./факс 457-40-72, http://gro-za.io.ua

Відповідачі:
1. ЗАТ Українська інноваційна страхова компанія "Інвестсервіс", Кудрявський узвіз, 5-б, оф. 208, м. Київ, 04053
2. Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація, пр-т Повітрофлотський, 41, м. Київ, 03020, тел.: 226-20-88, факс: 249-46-29, ел. пошта: zagal@Solo.RDA-Kyiv.gov.ua
3. Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра", вул. Артема, 15, м. Київ, 04053, тел. 8-800-300-0-700
4. Комунальне підприємство «Світ» Солом’янського району м. Києва,
вул. Молодогвардійська, 32, м. Київ, 03151, тел. 245-98-93

02 березня 2009 р.

Клопотання
про оголошення перерви у судовому засіданні для укладення мирової угоди


Повідомляю, що 25.02.2009 р. за ініціативою Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації, були проведені переговори між зазначеним співвідповідачем, позивачкою та її представником у даній справі з метою урегулювання спору мирним шляхом.

Була досягнута усна домовленість про часткове задоволення вимог позивачки та укладення мирової угоди. Про це зокрема офіційно повідомив 26.02.2009 р. заступник голови Солом’янської районної у місті Києві державної адміністрації А.В. Іващенко на зборах трудового колективу магазину «Ветеран» з участю директора КП «Світ» Качкалди П.Г.

Також прошу прийняти до уваги, що умови мирової угоди, у разі її укладення та визнання судом, може вплинути на зменшення позовних вимог до решти відповідачів у даній справі.

З огляду на викладене та у зв’язку з необхідністю виділити певний строк для оформлення і підписання мирової угоди між зазначеними учасниками цивільного процесу, прошу оголосити перерву у судовому засіданні до 16 березня ц.р.

Представник позивачки Куля В.І.
===================================================================
----- Original Message ----- From: <info@strahnadzor.ua>

Sent: Saturday, February 28, 2009 7:31 PM Subject: Ваша жалоба №1093 на «Инвестсервис» на сайте СТРАХНАДЗОР

Здравствуйте! Ваша жалоба на «Инвестсервис» зарегистрирована за №1093. Ваша жалоба будет опубликована в течение 3-х рабочих дней с момента активации. Напоминаем, что жалобы на нашем сайте публикуются при следующих условиях: - указан номер и дата вашего договора страхования; - указан номер выплатного дела (если он вам известен); - указаны фамилии сотрудников компании; - жалоба аргументирована, т.е. Вами отражены конкретные действия компании (ее сотрудников), которые вызвали ваше недовольство. Активируя жалобу, Вы подтверждаете, что информация, изложенная в жалобе, является правдивой и вы можете предоставить, в случае необходимости, документы, подтверждающие ваши взаимоотношения со страховой компанией (копию договора страхования, копию переписки со страховой компанией и пр.) и даете согласие на публикацию жалобы на сайте и пересылку жалобы в страховую компанию. Для активации жалобы просим перейти по ссылке http://www.strahnadzor.ua/confirm/complaint/qw578ph8thr60yop8bqfzm08rxjkelqe.
С уважением, Администрация СТРАХНАДЗОРА


Создан 28 фев 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником