Як стягнути з проблемного банку депозитний вклад - судове рішення.

 
 

Як стягнути з проблемного банку депозитний вклад - судове рішення.

Позовні вимоги ОСОБА_1 до акціонерного комерційного банку «Промінвестбанк» в особі «Відділення Промінвестбанку в місті Дружківка Донецької області» про стягнення вкладу задовольнити.



ЄДРСР № 2827964 Справа № 2-119 2009 р

Р І Ш Е Н Н Я ІMEHEM УКРАЇНИ

29 січня 2009 року Дружківський міський суд Донецької області в складі:

головуючого – судді Гонтар А.Л.
при секретарі Костенко В.М.
за участю позивача ОСОБА_1
представника позивача ОСОБА_2
представника відповідача ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Дружківка цивільну справу за позовною заявою
ОСОБА_1
до
Акціонерного комерційного банку «Промінвестбанк» в особі філії «Відділення Промінвестбанку в місті Дружківка Донецької області»
про стягнення вкладу,

В С Т А Н О В И В:

Позивач ОСОБА_1 13 січня 2009 року звернувся до Дружківського міського суду з позовною заявою до акціонерного комерційного банку «Промінвестбанк» в особі «Відділення Промінвестбанку в місті Дружківка Донецької області» про стягнення вкладу.

В своїй позовній заяві він посилається на те, що 03.03.2008 року між ним та відповідачем було укладено договір банківського вкладу «Активний вкладник» в доларах США. Згідно Договору філія «Відділення Промінвестбанку в м. Дружківка Донецької області» 03 березня 2008 року прийняла від нього на зберігання депозит готівкою 50000 доларів США.

24 грудня 2008 року він вирішив зняти усі кошти і з цього приводу подав до банку відповідну заяву. Вважає, що таке право він має згідно п. 4.2.4. договору банківського вкладу. Вважає, що банк повинен був повернути йому його вклад протягом двох днів, але вклад йому не повернули. Просить стягнути з відповідача на його користь вклад у розмірі 50000 доларів США.

Позивач ОСОБА_1 у судове засідання з’явився, свої позовні вимоги підтримав у повному обсязі з підстав викладених у позовній заяві.

У судове засідання з’явився представник позивача ОСОБА_2 , позовні вимоги підтримав у повному обсязі з підстав викладених у позовній заяві.

Представник відповідача ОСОБА_3 з’явилась у судове засідання, позовні вимоги не визнала та пояснила, що вони вважають, що позовні вимоги позивача необґрунтовані з наступних підстав.

Так, вони дійсно уклали договір банківського вкладу з позивачем ОСОБА_1 03.03.2008 року. Згідно даного договору позивач вніс на зберігання депозит готівкою 50000 доларів США.

07.10.2008 року Постановою Правління Нацбанку № 308 «Про призначення тимчасової адміністрації у Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку» з метою створення сприятливих умов для фінансового стану, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 6 місяців з 07.10.2008 року до 07.04.2009 року та призначено тимчасового адміністратора строком на один рік. Відповідно до ст.. 85 Закону України про банки мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на зобов’язання, строки виконання яких настали до призначення тимчасової адміністрації, тобто до 07.10.2008 року. Мораторій не поширюється на задоволення вимог кредиторів, що виникли у зв’язку із зобов’язаннями банку під час здійснення тимчасової адміністрації банку.

Також Нацбанк України прийняв Постанову № 319 від 11.10.2008 року у п.2.4. якої вказано, що банки повинні виконувати свої зобов’язання за всіма типами договорів із залученням коштів у будь якої валюті, лише в разі настання строку завершення зобов’язань, незалежно від категорій контрагентів.

Таким чином, повернення позивачу всього депозити або його частини до моменту спливу строку, тобто до 03 березня 2011 року, буде суперечити вимогам діючого законодавства. Просить в задоволенні позовних вимог відмовити.

Суд, заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку, що позов підлягає задоволенню за такими підставами.

Згідно ст. 47 Закону України “Про банки та банківську діяльність” банки мають право приймати вклади (депозити) від юридичних і фізичних осіб.

В даному випадку між сторонами 03 березня 2008 р. було укладено угоду про прийняття від позивача грошових коштів на депозитний рахунок, що підтверджується договором № НОМЕР_1 , укладеним між ОСОБА_1 та Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком в особі філії «відділення Промінвестбанку в м. Дружківка Донецької області» (а.с.4).

Залишок вкладу на цьому рахунку на 04.07.2008 року складає 50029 доларів США, що підтверджується книжкою банківського вкладу.

Згідно ст.. 55 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами між клієнтом та банком.

Банк зобов’язаний докладати максимальних зусиль для уникнення конфлікту інтересів клієнту банку.

Згідно ст.. 1060 ЦК України договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу або на умовах повернення вкладу після закінчення терміну, встановленого договором.

За договором банківського вкладу банк зобов’язаний видати вклад на першу вимогу вкладника.

В судовому засіданні було встановлено, що договір між позивачем та відповідачем було укладено на умовах видачі вкладу на першу вимогу, що підтверджується п. 3.2.3 вказаного Договору, згідно якого вкладник має право достроково отримати суму депозиту або його частину, подавши заяву за два дні до дати повернення та п. 4.1.1, згідно якого банк зобов’язується забезпечити повернення Депозиту за першою вимогою Вкладника.

Відповідно до заяви від 24 грудня 2008 року ОСОБА_1 звернувся до банку з проханням видати йому вклад у розмірі 50000 доларів США (а.с.5), однак, до наступного часу банк не видав позивачу вклад.

Представник відповідача обґрунтовуючи свої заперечення, посилається на Постанову Правління Нацбанку № 308 від 07.10.2008 року «Про призначення тимчасової адміністрації у Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку», згідно з якою в АК «Промінвестбанку» призначено Тимчасову адміністрацію строком на один рік з 07 жовтня 2008 року по 06 жовтня 2009 року.

Відповідно до п.4.3 даної Постанови з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану даного Банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Згідно ст..75,85 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-Ш Національний банк України зобов’язаний призначити тимчасову адміністрацію у разі істотної загрози платежу спроможності банку та накласти мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Але, відповідно до ст.. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-Ш у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

вклад (депозит) – це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщенні клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору;

мораторій – зупинення виконання банком майнових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів, строк виконання яких настав до дня введення мораторію, та зупинення заходів спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів, застосованих до прийняття рішення про введення мораторію;

кредитор банку – юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до боржника щодо його майнових зобов’язань.

Таким чином, мораторій під час здійснення тимчасової адміністрації вводиться на вимоги кредиторів, а не на вклади, які розміщені клієнтами банку на їх депозитних рахунках.

Представник відповідача, як на підставу своїх заперечень посилається на Постанову Нацбанку № 319 від 11.10.2008 року «Про додаткові заходи щодо діяльності банків», згідно з якою Правління Національного банку, з метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи та забезпечення стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, керуючись ст.. 7,15,55 Закону України «Про Національний банк України», ст.. 66,67 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,постановляє: банкам у сфері проведення активно-пасивних операцій виконувати свої зобов’язання за всіма типами договорів із залученням коштів у будь якій валюті лише в разі настання строку завершення зобов’язань, незалежно від категорії контрагентів.

Але дана Постанова не може бути визнана такою, що відповідає діючому законодавству і підлягає обов’язковому застосуванню з наступних підстав.

Дана Постанова суперечить Цивільному Кодексу України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», Закону України «Про Національним банк».

Так дана Постанова суперечить ст..1060 ЦК України, згідно з якою банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.

Згідно ст.. 56 Закону України «Про Національний банк» Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов’язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організації та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.

Нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкції, положень правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку.

Вони не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам, і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно з законом пом’якшують або скасовують відповідальність. Нормативно-правові акти Нацбанку підлягають обов’язкової державної реєстрації в Мінюсті і набирають чинності відповідно до законодавства.

Дана Постанова не зареєстрована у Міністерстві юстиції.

Відповідно до ст.. 61,63 Закону України «Про Національний банк» Нацбанк здійснює державне регулювання діяльності банків у формах, визначених Законом України «Про банки та банківську діяльність», як безпосередньо так і через створені ним органи банківського нагляду.

Нацбанк не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативними актами Нацбанку.

Відповідно до ст. 85 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121- Ш, Національний банк України, з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану банку, який відповідав би встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України вимогам, має право введення мораторію на задоволення вимог кредиторів під час здійснення тимчасової адміністрації, але на строк не більше шести місяців. Мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на зобов’язання, строки виконання яких настали до призначення тимчасової адміністрації.

Як вбачається із змісту даної Постанови вона розповсюджується на діяльність усіх банків, зокрема і в тих де не має тимчасової адміністрації, та вимагає здійснювати дії, які не передбачені законами України та суперечать останнім.

Крім того, п.7 постанови Нацбанку № 413 від 04.12.2008 року постанова № 319 від 11.10.2008 року була визнана такою, що втратила чинність.

Таким чином, суд вважає, що позовні вимоги позивача доведені та цілком обґрунтовані.

Відповідно до ст.. 99 Конституції України і Указу України від 25 серпня 1996 року № 762/96 «Про грошову реформу в України» грошовою одиницею і єдиним законним засобом платежу на території України є гривня, тому стягненню підлягає сума в розмірі 50000 доларів США за курсом Національного банку України, що на день ухвалення рішення становило 385000 грн. (7.07 гривень за 1 долар США.

Оскільки позовні вимоги позивача підлягають задоволенню повністю, то судовий збір у сумі 1700 гривень, витрати на інформаційно-технічне забезпечення справи у сумі 30 гривень, витрати на правову допомогу у розмірі 500 гривень, згідно ст. 88 ЦПК України підлягають стягненню з відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 10, 11, 60, 61, 84,88, 131, 209, 212-215 ЦПК України, ст.1060 ЦК України, ст.. 2,47,55,75,85 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.. 56,61,63 Закону України «Про Національний банк», суд –

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги ОСОБА_1 до акціонерного комерційного банку «Промінвестбанк» в особі «Відділення Промінвестбанку в місті Дружківка Донецької області» про стягнення вкладу задовольнити.

Стягнути з акціонерного комерційного банку «Промінвестбанк» в особі «Відділення Промінвестбанку в місті Дружківка Донецької області» на користь ОСОБА_1 вклад, який знаходиться на його депозитному розрахунку НОМЕР_2 , у сумі 50000 (п’ятдесят тисяч) доларів США, що еквівалентно 385000 (трьохсот вісімдесят п’ять тисяч) гривень, судові витрати у вигляді витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у розмірі 30 (тридцяти) гривень та оплату послуг адвоката у сумі 500 (п’ятсот) гривень.

Стягнути з акціонерного комерційного банку «Промінвестбанк» в особі «Відділення Промінвестбанку в місті Дружківка Донецької області» на користь держави судовий збір у сумі 1700 (тисячу сімсот) гривень.


Создан 22 фев 2009



  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником