ПРОТОКОЛ наради з розгляду звернення громадської організації „Спілка власників житла України”

 
 

ПРОТОКОЛ наради з розгляду звернення громадської організації „Спілка власників житла України”

Відбулася 20.03.08. ВИРІШИЛИ: Учасникам наради надати Мінжитлокомунгоспу свої письмові пропозиції щодо врегулювання порушеного питання.ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства
___________О.Б. Лотоцький

ПРОТОКОЛ
наради з розгляду звернення громадської організації „Спілка власників житла України” стосовно врегулювання правовідносин між об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та енергопостачальними організаціями

м. Київ 20.03.08

Голова – Лотоцький О.Б., Перший заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства України;
Секретар – Шалигайло А.І., заступник начальника відділу утримання та експлуатації житлового фонду Управління житлової політики та розвитку житлового господарства Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

ПРИСУТНІ:

Одарченко Ю.В. – народний депутат України, голова ВГО „Спілка власників житла України”;
Кірюшин В.М. - начальник Управління житлової політики та розвитку житлового господарства Міністерства з питань житлово-комунального господарства України;
Сарданова Н.В. – головний спеціаліст Юридичного відділу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України;
Клювак В.А. – заступник начальника відділу координації робіт з питань електроенергетичного нагляду Управління з питань електроенергетичного нагляду Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимом споживання електричної та теплової енергії;
Шишанський О.Ю. – головний спеціаліст Департаменту з питань електроенергетики Мінпаливенерго;
Дутов С.В. – головний спеціаліст Відділу регулювання відносин ліцензіатів з споживачами НКРЕ;
Аксельрод Р.Б. – начальник Головного Управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку Вінницької облдержадміністрації;
Баклашко С.В. – начальник відділу утримання житлового фонду відомств, ОСББ, ЖБК та приватного сектору Головного управління житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради;
Копшин В.В. – провідний науковий співробітник „Укрметртестстандарт”;
Березовчук М.О. – заступник голови правління ВГО „Спілка власників житла України”, помічник народного депутата;
Кальтагейсер М.Г. – експерт міжнародної громадської організації „Центр сприяння житловим та муніципальним реформам, голова ОСББ „Перший будинок”;
Погорєлова В.В. – координатор проекту „Стале самоуправління багатоквартирних будинків”, голова ОСББ „Мотор”;
Ковалюк В.А. – заступник голови асоціації „Укржитлоексплуатація”, директор Товариства „МЖК” Лтд.;
Лівицький Д.М. – юрист ТОВ „Інститут місцевого розвитку”;
Ярусевич А.І. – голова „Громадського центру сприяння житлово-комунальним реформам у Дарницькому районі міста Києва”;
Куля В.І. – громадський правозахисник.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд проблемних питань правовідносин між об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та енергопостачальними організаціями.
2. Обговорення та прийняття рішення.

СЛУХАЛИ:

Інформацію Лотоцького Ореста Богдановича – Першого заступника Міністра з питань житлово-комунального господарства, щодо мети проведення наради.

Інформацію Одарченка Юрія Віталійовича - народного депутата України, голови ВГО „Спілка власників житла України” щодо існуючих проблем взаємовідносин між об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та енергопостачальними організаціями у сфері надання послуг з електропостачання.

ВИСТУПИЛИ:

1. Ковалюк Валерій Антонович - заступник голови асоціації „Укржитлоексплуатація”, директор Товариства „МЖК” Лтд., який вказав на те, що в Правилах користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) від 17.10.2005 № 910, відсутнє правове врегулювання питання та вимоги щодо форми договору на надання послуг з електропостачання у разі встановлення загальнобудинкового засобу обліку в будинку. Ті договори, що на даний час укладаються не відповідають вимогам зазначених Правил.
Запропонував наступні шляхи вирішення зазначеної проблеми:
- І варіант: врегулювання зазначеного питання на законодавчому рівні, шляхом внесення змін та доповнень у Правила користування електричною енергією;
- ІІ варіант: запровадити та поширити „Сумський експеримент”, який дав позитивний результат в м. Суми, але був припинений органом місцевого самоврядування на вимогу органів прокуратури як такий, що не відповідає вимогам Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357.
Зазначив, що суть даного експерименту полягала в тому, що за електроенергію, спожиту мешканцями та використану на технічні цілі для обслуговування будинку, сплачували самі мешканці.
В квитанції, що отримував споживач, знаходилось декілька рядків, які відображали розмір сплати за спожиту мешканцем електроенергію та електроенергію, витрачену на потреби будинку (витрати на ліфти, освітлення місць загального користування, прибудинкової території, електрообладнання тощо).
Зазначений підхід дав наступні позитивні результати:
1) Споживач бачив за що він сплачував;
2) Споживач міг контролювати споживання електроенергії самостійно;
3) Енергопостачальна організація мала 100 % розрахунки за надану електроенергію.

2. Кальтагейсер Михайло Григорович - експерт міжнародної громадської організації „Центр сприяння житловим та муніципальним реформам, голова ОСББ „Перший будинок”, який відмітив те, що енергопостачальні організації мають бажання уникнути безпосередньої роботи із споживачами.
Не погодився із пропозицією щодо того, що за електроенергію, спожиту, використану на технічні цілі для обслуговування будинку, повинні сплачувати мешканці окремо.
Повідомив, що у разі встановлення загальнобудинкового засобу обліку споживання електричної енергії необхідно враховувати можливості та особливості проектації житлового будинку. Запропонував застосовувати норми постанови НКРЕ лише в новозбудованих житлових будинках.

3. Березовчук Михайло Олександрович - заступник голови правління ВГО „Спілка власників житла України”, помічник народного депутата, який запропонував винести вирішення порушеного питання на рівень Уряду.

4. Клювак Володимир Анатолійович - заступник начальника відділу координації робіт з питань електроенергетичного нагляду Управління з питань електроенергетичного нагляду Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимом споживання електричної та теплової енергії, який повідомив про те, що встановлювати будинкові лічильники повинні енергопостачальні організації за власний рахунок.
Наголосив на тому, що у разі встановлення загальнобудинкового засобу обліку в будинку, де функціонує ОСББ або ЖБК, останні повинні будуть отримувати відповідні дозволи на надання відповідних послуг.
Відмітив, що вимога НКРЕ є недоцільною, оскільки питання сплати за споживання електричної енергії населенням та житлово-експлуатаційними організаціями врегульовано договірними відносинами.
Зазначив, що існує методика відшкодування збитків електропостачальній організації.

5. Дутов Сергій Володимирович – головний спеціаліст Відділу регулювання відносин ліцензіатів з споживачами НКРЕ, який відмітив, що ОСББ – юридична особа, яка об’єднує всіх мешканців, що проживають у багатоквартирному будинку. Тобто житловий будинок, в такому випадку знаходиться у власності мешканців.
Повідомив, що у багатоквартирних будинках на межі балансової належності внутрішньобудинкових мереж і мереж електропередавальної організації (основного споживача) встановлюється розрахунковий облік, який враховує загальний обсяг електричної енергії, що використаний:
- мешканцями будинку;
- на технічні цілі будинку;
- для потреб інших електроустановок, які приєднані до мережі будинку та розміщені всередині будинку або за його межами.
Зазначив, що існує проблема відшкодування позанормативних витрат, внаслідок крадіжок електроенергії.
Наголосив, що Правила користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) від 17.10.2005 № 910, є обов’язковими для виконання суб’єктами правовідносин.

6. Аксельрод Роман Борисович - начальник Головного Управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку Вінницької облдержадміністрації, який повідомив, що проблеми втік та позанормативних витрат врегульовані існуючими договірними відносинами.

7. Ярусевич Анатолій Іванович - голова „Громадського центру сприяння житлово-комунальним реформам у Дарницькому районі міста Києва”, який відмітив, що якщо існують понаднормативні витрати з мережі, що використовується житлово-експлуатаційною організацією, то зазначене використання електроенергії відображається на засобі обліку споживання енергії на технічні цілі будинку.

8. Куля Віктор Іванович – громадський правозахисник, який зазначив, що порушене питання є не тільки в сфері електропостачання. Зазначені проблеми існують і в сферах водопостачання та водовідведення, теплопостачання, газопостачання.
Відмітив, що відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року № 560, в склад тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій входять витрати на обслуговування ліфтів, освітлення місць загального користування, електрообладнання.
Повідомив, що тариф повинен бути побудинковим та повинен враховувати фактичні витрати.

9. Одарченко Юрій Віталійович – народний депутат України, голова ВГО „Спілка власників житла України”, який наголосив на тому, що у разі встановлення загально будинкових лічильників, як ОСББ та ЖБК не будуть мати можливості розподіляти кошти між мешканцями будинку.
Запропонував Міністерству звернутися до Кабінету Міністрів України з відповідним проектом доручення щодо законодавчого врегулювання питань застосування вимог Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) від 17.10.2005 № 910, в частині встановлення загальнобудинкових засобів обліку електричної енергії в багатоквартирних житлових будинках.

10. Лотоцький Орест Богданович – Перший заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства, який наголосив на тому, що не може бути подвійного стандарту щодо застосування загальнобудинкових засобів обліку споживання електричної енергії для новозбудованих та існуючих житлових будинках.
Запропонував учасникам наради оформити в письмовому вигляді пропозиції щодо врегулювання порушеного питання та надати їх протягом тижня до 27.03.08.

ВИРІШИЛИ:

1. Результати наради довести до відома керівництва центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, представники яких приймали участь в обговоренні порушеного питання.
2. Учасникам наради надати Мінжитлокомунгоспу свої письмові пропозиції щодо врегулювання порушеного питання;
3. Після опрацювання та узагальнення наданих Мінжитлокомунгоспу пропозицій провести наступну нараду із зазначеного питання, про що буде повідомлено учасників наради додатково.Секретар А.І. Шалигайло


Создан 15 фев 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником