ВІДЗИВ на позовну заяву АЕК «Київенерго» про стягнення заборгованості у розмірі 168 923,84 грн.

 
 

ВІДЗИВ на позовну заяву АЕК «Київенерго» про стягнення заборгованості у розмірі 168 923,84 грн.

Цей нарис може бути корисним багатьом ЖБК та ОСББ у боротьбі з ненажерним Київенерго. Інші документи також будуть викладені.Господарський суд м. Києва,
вул. Б. Хмельницького, 44-Б, м. Київ, 01030
Суддя Чебикіна С.О. Справа № 52/26

Позивач –
АЕК «Київенерго», пл. І. Франка, 5, м. Київ, 01001

Відповідач –
ЖБК «Ювілейний-4», вул. Григоровича-Барського, 3, м. Київ, 04050

Представник відповідача –
Куля Віктор Іванович, вул. Боткіна, 4, кв. 18,
м. Київ, 03055, тел./факс 457-40-72, http://gro-za.io.ua

16 січня 2009 р.

ВІДЗИВ
на позовну заяву АЕК «Київенерго» про стягнення заборгованості у розмірі 168 923,84 грн.ЖБК «Ювілейний-4» не визнає вимоги позовної заяви АЕК «Київенерго» від 08.12.2008 р. № 048-051-11201 про стягнення заборгованості у розмірі 168 923,84 грн. з наступних підстав.

1. Позовна заява не містить обґрунтованого розрахунку сум, що стягуються чи оспорюються, що є обов’язком позивача відповідно до частини 5 ст. 54 ГПК України. Дані додатку до позовної заяви у формі таблиці не містять розшифровки складових частин нарахувань за спожиту теплову енергію. Інші докази, а саме табуляграми нарахування обсягів теплової енергії за спірний період мають безпідставний характер, надані позивачем в односторонньому порядку і не узгоджені відповідачем. У якості документу, який використовується позивачем у погодженні взаєморозрахунків зі споживачами теплової енергії, виступають щомісячні акти приймання-передачі товарної продукції. Однак, починаючи з лютого 2006 року жоден з зазначених актів не був підписаний керівником та головним бухгалтером ЖБК «Ювілейний-4». Тому ці акти не можуть вважатися доказами, що підтверджують позов.
2. Як свідчать додані до цих заперечень попередні розрахунки відповідача, фактичні обсяги теплової енергії, спожитої мешканцями будинку № 3 по вул. Григоровича-Барського, відрізняються від табуляграм АЕК «Київенерго» в 1,5-2 рази. Причина розбіжностей полягає в тому, що в табуляграмах наводяться не фактичні, а віртуальні, розрахункові дані, а методика проведення розрахунків та вихідні дані до неї відсутні в додатках до позовної заяви.
При складанні трьохсторонніх актів звірки обсягів теплової енергії на потреби гарячого водопостачання по зазначеному будинку АЕК «Київенерго» не дотримується вимог Методики проведення перерахунків за надані населенню послуги центрального опалення та централізованого гарячого водопостачання, затвердженої розпорядженням КМДА від 26.12.2002 р. № 2306 та зареєстрованим у КМУЮ 28.12.2002 р. за № 100/483. Відповідно до п.п. 5.5-5.7 зазначеної Методики, в зведеному тристоронньому акті відображаються:
- в графі першій - період за який здійснюється звірка (всього за розрахунковий опалювальний період, в тому числі по місяцях);
- в графі другій - обсяги (в Гкал) теплової енергії для потреб гарячого водопостачання, виставлені теплопостачальною організацією по табуляграмах (всього за розрахунковий опалювальний період, в тому числі по місяцях);
- в графі третій - виставлення водопостачальної організації теплопостачальній організації обсягу холодної води на підігрів (куб. м) по даному житловому будинку;
- в графах четвертій та п'ятій - обсяг поставленої холодної води на підігрів, виставлений водопостачальною організацією, розподілений на нормативний (графа четверта) та понаднормативний (графа п'ята);
- в графі шостій - обсяг фактично поставленої гарячої води по даному житловому будинку (куб. м), узгоджений тепло- і водопостачальною організаціями (всього за розрахунковий опалювальний період, в тому числі по місяцях);
- в графах сьомій, восьмій та дев'ятій - нарахування (тис. грн.) за узгоджений обсяг фактично поставленої гарячої води (всього за розрахунковий опалювальний період, в тому числі по місяцях), в тому числі: нарахування за підігрів води (гр. 7), нарахування за обсяг холодної води, поставленої для підігріву, (гр. 8) та разом - (гр. 9);
- в графі десятій - нарахування житлово-експлуатаційної організації (всього за розрахунковий опалювальний період, в тому числі по місяцях) мешканцям житлового будинку за гаряче водопостачання згідно з тарифом для населення та за показаннями квартирних лічильників (без врахування пільг та субсидій);
- в графі одинадцятій - фактична різниця в нарахуваннях за гаряче водопостачання (всього за розрахунковий опалювальний період, в тому числі по місяцях) в тис. грн., яка розраховується за формулою:
Рн. =  н. ЖЕО (гр. 8) -  н. ТПО (гр. 7),
де Рн. - різниця в нарахуваннях.
5.6. Графи четверта та п'ята зведеного тристороннього акта заповнюються ЖЕО. Нормативний обсяг (графа четверта) розраховується виходячи з нормативного обсягу холодної води, що підігрівається, врахованого в тарифі на гарячу воду (3,5 куб. м на 1 особу), та кількості мешканців житлового будинку, які користувались гарячим водопостачанням в розрахунковому місяці (в цілому за розрахунковий опалювальний період - як сума щомісячних обсягів). Понаднормативний обсяг (графа п'ята) визначається як різниця обсягу холодної води на підігрів, виставленого водопостачальною організацією та нормативного обсягу (гр. 3 - гр. 4).
Дані для заповнення графи 6 зведеного тристороннього акта надаються житлово-експлуатаційній організації водо- та теплопостачальними організаціями (по узгодженню).
Дані для заповнення граф 7, 8 та 9 розраховуються ЖЕО (по узгодженню з тепло- та водопостачальною організаціями): граф 7 та 8 - за відповідними складовими тарифу на гаряче водопостачання, графи 9 - як сума (гр. 7 + гр. 8).
5.7. Нарахування за підігрів води (графа 7 зведеного тристороннього акта) здійснюються за поставлену теплову енергію для підігріву води, обсяг якої не повинен перевищувати нормативний, розрахований виходячи з потреб теплоти на гаряче водопостачання, теплоємкості води, норми витрат води на гаряче водопостачання при температурі 55° C, з урахуванням t° холодної води (водопровідної) взимку та влітку (згідно з Нормами та вказівками по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні, затвердженими Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству, КТМ 204 України 244-94).

3. При заповненні таблиці Розрахунку ціни позову не зазначено, які тарифи застосовувалися при нарахуванні щомісячних сум, які підлягають сплаті. Як відомо, до 21 липня 2008 р. діяли тарифи на теплову енергію, ЦО та ГВП, затверджені розпорядженням КМДА від 20.06.2002 р. № 1245 (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями КМДА від 14.10.2003 р. № 1907, від 10.12.2004 р. № 2249, від 31.03.2005 р. № 499), яке зареєстроване в КМУЮ 27 червня 2002 р. за № 46/429. Однак, з листопада 2006 р. голова КМДА Черновецький Л.М. почав видавати розпорядження КМДА про встановлення та погодження тарифів, не реєструючи їх в органах юстиції. Так нормотворча діяльність викликала спротив споживачів – юридичних та фізичних осіб, який мав своїм наслідком звернення з позовами про визнання протиправними розпоряджень КМДА, виданих з 30.10.2006 р. по 21.06.2007 р. На даний час зокрема набрали законної сили постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.01.2008 р. у справі № 8/131 у справі за позовом ОСББ «Престиж» про скасування розпоряджень КМДА від 30.05.2007 р. №№ 640, 642, 643, які стосуються діяльності АЕК «Київенерго», а також постанова Шевченківського районного суду м. Києва від 05 липня 2007 р. у справі № 2а-166/07 за позовом Кулі В.І. до голови КМДА Черновецького та інших, якою усі розпорядження за вказаний період визнані такими, що не підлягають застосуванню.
4. Наступні розпорядження Черновецького Л.М. з приводу тарифів на ЖКП, а саме від 30 липня 2007 р. № 978, від 28 серпня 2007 р. № 1127 та інші, є предметом судового розгляду в Шевченківському районному суді м. Києва у справі № 2а-124/08 за позовом Кулі В.І., який розглядається з 09 серпня 2007 р. Застосування цих тарифів у розрахунках позивача з відповідачем також є спірним, оскільки обставини, встановлені постановами адміністративних судів, не підлягають повторному доказуванню. Ця норма передбачена процесуальними законами, як КАСУ, так і ГПКУ (ст. 35).
5. Слід також зазначити, що Договір від 01.12.2005 р. № 820098, укладений між сторонами, на який посилається позивач, відповідно до Прикінцевих положень ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», з 01 січня 2006 р. втратив чинність, як такий, що не відповідає Типовому договору, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2007 р. № 560. Принципова розбіжність полягає у відсутності в попередньому договорі істотних умов, передбачених зазначеним Законом.

На підставі викладеного прошу прийняти рішення про відмову у задоволенні позову.

Додатки:

1. Попередній акт звірки розрахунків між сторонами (за даними ЖБК).
2. Порівняльна таблиця нарахувань за теплову енергію для потреб ЦО.
3. Копія довіреності представника відповідача.


Представник відповідача Куля В.І.


Создан 26 янв 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником