Суперечка за право власності на 3/4 квартири, проданої на торгах "Укрспецюстом".

 
 

Суперечка за право власності на 3/4 квартири, проданої на торгах "Укрспецюстом".

Викладені текст чергової позовної заяви про визнання недійсними торгів та заперечення проти неї. Позовна заява відсканована, тому можуть мати місце відхилення від оригіналу.Деснянський районний суд м. Києва
02225, м. Київ, пр-т. Маяковського, 5-в
Суддя Лісовська О.В. Справа № 2-5165/08

Позивач: Підгорна Надія Миколаївна
вул. Радунська, 5, кв. 93, м. Київ, 02097, тел. 533-82-78

Відповідачі:
1. Спеціалізоване державне підприємство „Укрспецюст",04073, м. Київ, вул, Ліварська, 1, тел. 206-28-21, 206-28-22
2. Бюро технічної інвентаризації м. Києва, 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-в
3. Селіверстова Галина Михайлівна, вул. Димитрова, 6, кв. 36, м.Київ, 03150, тел. 287-48-03
4. Никифорова Олена Володимирівна, вул. Димитрова, 6, кв. 36, м. Київ, 03150, тел. 287-48-03
5. Державна виконавча служба Деснянського РУЮ м. Києва, 02232, м.Київ, вул. Бальзака, 64


ПОЗОВНА ЗАЯВА
(в частині збільшення вимог)


В 1999 році я з чоловіком - Козаченко Петром Васильовичем отримала, після 19 років перебування в черзі, двох кімнатну квартиру № 93 по вул. Радунській, 5 в м. Києві.
21 січня 2004 року мій чоловік помер. Його ½ частину квартири успадкувала я та моя свекрів Козаченко Зінка Євдокимівна по ¼ частини і мені стала належить ¾ квартири.
За позовом Козаченко З.Є. Деснянським районним судом 10 червня 2005 року було ухвалено Рішення, яким за мною було визнано право на всю квартиру, а з мене постановлено стягнути на користь Козаченко З.Є. 53000,00 грн.
Деснянським районним судом м. Києва 10 липня 2005 року виданий виконавчий лист про стягнення з мене 53000,00 грн., компенсації за ¼ частку квартири та 530,00 грн. державного мита.
29 липня 2005 року Державним виконавцем ДВС Деснянського районного управління юстиції винесена Постанова про відкриття виконавчого провадження, В порушення вимог ст. 24 Закону України „Про виконавче провадження" ця Постанова мені не була направлена.
12 жовтня 2005 року державним виконавцем була винесена Постанова про накладення арешту на ¾ квартири 93 по вул. Радунській, 5 в м, Києві. В порушення Закону України „Про виконавче провадження" ця Постанова не була направлена мені. 27 березня 2006 року державним виконавцем був складений акт опису та арешту квартири і в порушення вимог ст. 58 Закону України „Про виконавче провадження" мені не була видана копія Акту опису та арешту. 27 квітня 2006 року державним виконавцем була винесена Постанова про проведення експертизи, яка також не була направлена мені.
Державним виконавцем не була проведена оцінка квартири, на яку був накладений арешт, відповідно до вимог ст. 57 Закону України „Про виконавче провадження". Ціна квартири до мене не доводилася, моїх заперечень, щодо незгоди ¾ оцінкою квартири не було і тому підстав для призначення проведення експертної оцінки не було, але державний виконавець призначив проведення експертної оцінки.
За ініціативою державного виконавця належні мені ¾ квартири 93 по вул. Радунській, 5 в м. Києві були виставлені державним виконавцем на прилюдні торги, про то мені також не повідомив державний виконавець.
Згідно Протоколу № 6280078-7 проведення прилюдних торгів по реалізації ¾ квартири № 5 по вул. Радунській, 5 в м. Києві належні мені ¾ квартири були продані за 146375,00 грн., що значно нижче її дійсної вартості.
Мені спричинені значні матеріальні збитки. Я позбавлена житла і мені немає де жити. Порушено моє право на житло.
Згідно „Інструкції про проведення виконавчих дій" Затвердженою Наказом Міністерства юстиції України 15,12.99 N 74/5 Зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1999 р. за N 865/4158 ч, 3 п. 4,1.Ь встановлено - „Постанова про відкриття виконавчого провадження вважається врученою боржнику за адресою, зазначеною у виконавчому документі, за умов, передбачених для вручення судових повісток,".
Цивільним процесуальним кодексом України в ст.74 встановлено - „4. Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за сім днів до судового засідання, а судова повістка-повідомлення - завчасно.
5. Судова повістка разом із розпискою, а у випадках, встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних документів надсилається поштою рекомендованим листом із повідомленням або через кур'єрів за адресою, зазначеною стороною чи іншою особою, яка бере участь у справі. Стороні чи її представникові за їх згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам цивільного процесу. Судова повістка може бути вручена безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про час і місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку.".
Таким чином при здійсненні виконавчого провадження державним виконавцем Деснянського районного управління юстиції був порушений порядок направлення мені, як стороні виконавчого провадження, виконавчих документів, що в свою чергу порушило мої права сторони виконавчого провадження згідно ст. 11-1 Закону України „Про виконавче провадження" а саме - „Сторони та інші учасники виконавчого провадження мають право знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі при проведенні експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця з питань виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими цим Законом.".
Порушення моїх) права сторони виконавчого провадження призвело до порушення мого права власності на житло.
Вважаю, що прилюдні торги відбулися з порушенням діючого закоиодішс Іва і підлягають визнанню недійсними з наступних підстав.
Законом України "Про виконавче провадження" в ч. 5 ст. 66 встановлено - „Порядок проведення прилюдних торгів з продажу арештованого державними виконавцями нерухомого манна боржників визначається Міністерством юстиції України ".
Міністерством юстиції України Наказом № 68/5 під 27 жовтня 1999 року, зареєстрованим в Міністерстві Юстиції України за № 745/4038 від 02 листопада 1999 року затверджене „Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна", яким встановлено - „3.11. Спеціалізована організація письмово повідомляє державного виконавця, стягувача та боржника про дату, час, місце проведення прилюдних торгів, а також стартову ціну реалізації майна.".
Згідно „Інструкції про проведення виконавчих дій" Затвердженою Наказом Міністерства юстиції України 15,12.99 N 74/5 Зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1999 р, за N 865/4158 ч. З п. 4.1.1. встановлено - „Постанова про відкриття виконавчого провадження вважається врученою боржнику за адресою, зазначеною у виконавчому документі, за умов, передбачених для вручення судових повісток.".
Про призначення та проведення прилюдних торгів мене не повідомили належним чином. Лист з повідомленням про проведення прилюдних торгів Я отримала лише 14 січня 2007 року тоді, коли торги були призначені на 19 січня 2007 року. Я хвора та одинока людина І не змогла здійснити дій, якими б могла б підготуватися відповідним образом до захисту свої прав.
19 січня 2007 року прилюдні торги не відбулися.
Як вбачається з Протоколу № 6280078-1, то торги відбулися 12 березня 2007 року. Про прилюдні торги 12 березня 2007 року мені не повідомляли належним чином.
Також я вважаю, що торги є недійсними ще на підставі того, що вони проведені за наявності менш ніж двох покупців.
Як вбачається з Протоколу № 6280078-1 від 12 березня 2007 року, то учасниками торгів були Селіверстова Галина Михайлівна та Никифорова Олена Володимирівна, які мешкають за однією адресою і є пов'язаними особами. Як вбачається з Протоколу, то роль Никифорової О.В. була тільки в створенні видимості про присутність двох учасників аукціону.
Так згідно Протоколу Никифорова О-В. запропонувала за лот 146365,00грн, а Селіверстова Г.М. запропонувала але на 10,00 гри. більше і Никифорова О.В. відмовилася від подальшої у часті в аукціоні.
На сьогоднішній час аналогічна квартира коштує більш ніж 500000,00 грн., і Никифорова О.В. не побажала подальшої участі в аукціоні і не запропонували більш ніж 10,00 гри. Це є підтвердженням, що між Селіверстовою Г.М. та Никифоровою О.В. була змова у створенні видимості для проведення аукціону.
Доказами викладеного можуть бути матеріали з проведення прилюдних торгів з продажу квартири № 93 по вул. Радунській, 5 в м. Києві.

Прошу Суд на підставі Закону України „Про виконавче провадження" у порядку Цивільного процесуального кодексу України:

1. Визнати недійсним Протокол № 6280078-1 від 12 березня 2007 року про проведення прилюдних торгів з продажу належних мені ¾ квартири № 93 по вул. Радунській в м. Києві, проведених Спеціалізованим підприємством „Укрспецюст";
2. Визнати недійсним свідоцтво про належність права власності на ¾ квартири № 93 по вул. Радунській в м. Києві Селіверстової Галині Михайліані посвідчене державним нотаріусом П'ятнадцятої державної нотаріальної контори 20 квітня 2007 року, зареєстрованим в реєстрі за № 8-633;
3. Скасувати державну реєстрацію права власності на ¾ квартири № 93 по вул. Радунський в м. Києві за Селіверстовою Галиною Михайлівною в БТІ м. Києва, здійснений у реєстровій книзі № д. 1162-61 за реєстровим № 8827 31 травня 2007 року.
4. Визнати неправомірними дії державного виконавця по проведенню виконавчих дії, які виразилися в не надісланні мені Постанови про відкриття виконавчого провадження від 29 липня 2005 року.;
5. Скасувати Постанову про арешт майна та оголошення заборони на його відчуження від 12 жовтня 2005 року;
6. Скасувати Акт № П8/7 опису та арешту майна від 27 березня 2006 року;
7. Скасувати Постанову ДВС у Деснянському районі м. Києва № 118/7 від 28 квітня 2006 року про призначення експерта для участі у виконавчому провадженні;
8. Визнати недійсним висновок про ринкову вартість нерухомого майна - ¾ частини двокімнатної квартири № 93, що знаходиться за адресою: м. Київ, Деснянський район, вул. Радунська, 5, зроблений оцінювачем В.О. Антоновим на суму 195140, 00 гри.
9. Зобов'язати ДВС Деснянського РУЮ м. Києва провести виконавчі дії у відповідності до вимог законодавства.
10. Судові витрати стягнути з Відповідачів.

Додатки:
1. Копія паспорту Підгорної Н.М.;
2. Копія паспорту Козаченко З.В.;
3. Копія Ордеру на жиле приміщення № 08760;
4. Копія свідоцтва про право власності на житло;
5. Копія свідоцтва про смерть Козаченко П.В.;
6. Копія Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 10 червня 2005 року;
7. Копія Листа СДП "Укрспец'юст" № 2;
8. Копія Листа ДВС у Деснянському районі м. Києва № 73/7 від 05 лютого 2005 року;
9. Копія Акту переоцінки майна № 73/7;
10. Копія супровідного листа ДВС від 19.02.2007р. № 73/7;
11. Копія Протоколу № 6280078-1;
12. Копія Свідоцтва від 20 квітня 2007 року;
13. Копія даної позовної заяви в п'яти примірниках.

22 грудня 2008 року

Н.М. Підгорна

==================================================

Деснянський районний суд м. Києва
02225, м. Київ, пр-т. Маяковського, 5-в
Суддя Лісовська О.В. Справа № 2-5165/08

Позивач: Підгорна Надія Миколаївна
вул. Радунська, 5, кв. 93, м. Київ, 02097, тел. 533-82-78

Відповідачі:
1. Спеціалізоване державне підприємство „Укрспецюст", вул. Ліварська, 1, м. Київ, 04073, тел. 206-28-21, 206-28-22
2. Бюро технічної інвентаризації м. Києва, вул. Трьохсвятительська, 4-в, м. Київ, 01001,
3. Селіверстова Галина Михайлівна, вул. Димитрова, 6, кв. 36, м. Київ, 03150, тел. 287-48-03
4. Никифорова Олена Володимирівна, вул. Димитрова, 6, кв. 36, м. Київ, 03150, тел. 287-48-03
5. Державна виконавча служба Деснянського РУЮ м. Києва, вул. Бальзака, 64, м. Київ, 02232

Представник відповідачів 3 та 4:
Куля Віктор Іванович, вул. Боткіна, 4, кв. 18, м. Київ, 03055, тел. 457-40-72, http://gro-za.io.ua

19 січня 2009 р.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ
проти позовної заяви


У провадженні Деснянського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа № 2-5165/08 за позовом Підгорної Надії Миколаївни до Селіверстової Галини Михайлівни, Никифорової Олени Володимирівни, інтереси яких я представляю на підставі наданих довіреностей, а також до державного підприємства «Укрспецюст», комунального підприємства БТІ, ДВС Деснянського РУЮ в м. Києві про визнання прилюдних торгів недійсними.

В уточненій позовній заяві від 22 грудня 2008 р. пред’явлені наступні вимоги:

1. Визнати недійсним Протокол № 6280078-1 від 12 березня 2007 року про проведення прилюдних торгів з продажу належних мені ¾ квартири № 93 по вул. Радунській в м. Києві, проведених Спеціалізованим підприємством „Укрспецюст";
2. Визнати недійсним свідоцтво про належність права власності на ¾ квартири № 93 по вул. Радунській в м. Києві Селіверстовій Галині Михайлівні, посвідчене державним нотаріусом П'ятнадцятої державної нотаріальної контори 20 квітня 2007 року, зареєстроване в реєстрі за № 8-633;
3. Скасувати державну реєстрацію права власності на ¾ квартири № 93 по вул. Радунський в м. Києві за Селіверстовою Галиною Михайлівною в БТІ м. Києва, здійснений у реєстровій книзі № д. 1162-61 за реєстровим № 8827 31 травня 2007 року.
4. Визнати неправомірними дії державного виконавця по проведенню виконавчих дій, які виразилися в ненадісланні мені Постанови про відкриття виконавчого провадження від 29 липня 2005 року.;
5. Скасувати Постанову про арешт майна та оголошення заборони на його відчуження від 12 жовтня 2005 року;
6. Скасувати Акт № 118/7 опису та арешту майна від 27 березня 2006 року;
7. Скасувати Постанову ДВС Деснянського РУЮ м. Києва № 118/7 від 28 квітня 2006 року про призначення експерта для участі у виконавчому провадженні;
8. Визнати недійсним висновок про ринкову вартість нерухомого майна – ¾ частини двокімнатної квартири № 93, що знаходиться за адресою: м. Київ, Деснянський район, вул. Радунська, 5, зроблений оцінювачем В.О. Антоновим на суму 195 140, 00 гри.
9. Зобов'язати ДВС Деснянського РУЮ м. Києва провести виконавчі дії у відповідності до вимог законодавства.
10. Судові витрати стягнути з Відповідачів.

Як представник відповідача-3 та відповідача-4, заперечую проти пред’явлених до них вимог з наступних підстав.

Викладені у позовній заяві вимоги та їх обґрунтування не відповідають нормам законодавства, по змісту їх слід вважати безпідставними.

Зокрема, від імені та в інтересах відповідача-4 заявляю, що жодна з вимог позовної заяви не стосується Никифорової Олени Володимирівни, оскільки вона не має ніяких правовідносин з переліченими вище відповідачами, а будь-яке рішення суду у даній справі не може вплинути на її права, обов’язки та охоронювані законом інтереси. Вважаю за необхідне змінити її статус на третю особу без самостійних вимог, або викликати її в суд у якості свідка для дачі пояснень щодо її участі у прилюдних торгах.

Що стосується відповідача-3 Селіверстової Галини Михайлівни, її участь у даному процесі є необхідною, оскільки позовні вимоги 1, 2, 3 стосуються її прав та охоронюваних законом інтересів. Решта вимог 4-10 не зачіпають інтереси відповідача-3, однак представник висловлює свою думку про те, що вони не ґрунтуються на законі.

Стосовно вимоги 1 про визнання недійсним Протоколу № 6280078-1 від 12 березня 2007 року про проведення прилюдних торгів з продажу ¾ квартири № 93 по вул. Радунській в м. Києві, проведених Спеціалізованим підприємством „Укрспецюст", слід зазначити, що підстави вважати зазначений протокол не вказані, а належні докази не надані. Відсутні посилання на норми права, відповідно до яких протокол по формі чи змісту не відповідає встановленим вимогам. Крім того, відповідач-3 не брала участі в виготовленні цього документу і не може нести відповідальності за його можливі недоліки чи невідповідності, якби вони мали місце.

Стосовно вимоги 2 визнати недійсним свідоцтво про належність права власності на ¾ квартири № 93 по вул. Радунській в м. Києві Селіверстовій Галині Михайлівні, посвідчене державним нотаріусом П'ятнадцятої державної нотаріальної контори 20 квітня 2007 року, зареєстроване в реєстрі за № 8-633, слід зазначити, що правомірність дій чи бездіяльності нотаріуса при видачі свідоцтва на право власності позивачем по суті не оспорюється. Причетність відповідача-3 до способу чи форми вчинення нотаріальних дій також не доведена. Зрозуміло, що зазначена вимога адресована нотаріальній конторі, і задоволення даної вимоги може негативно вплинути на майнові права відповідача-3. З іншого боку, зазначена вимога необґрунтована посиланнями на норми права. Якщо СДП «Укрспец’юст» та/або ДВС Деснянського РУЮ в м. Києві допустили якісь порушення при проведенні прилюдних торгів, чи виконавчих дій по виконанню рішення суду про стягнення заборгованості з позивача, то нотаріус жодним чином до цих дій не має відношення і не може встановлювати, чи були вони законними. Тому нотаріус не може відмовити у вчиненні нотаріальних дій про посвідчення права власності на підставі наданих йому документів, якщо вони по формі та змісту відповідають закону.

Вимога 3 адресована комунальному підприємству «Київське міське бюро по інвентаризації та реєстрації нерухомого майна», виконати її відповідач-3 не має повноважень. Однак, задоволення цієї вимоги може негативно вплинути на майнові права Селіверстової Г.М., проти чого вона заперечує. У позовній заяві відсутні докази про незаконність дій відповідача-3 при набутті права власності, а тому позбавити її цього права неможливо без порушення ст. 92 (ч. 7) Конституції України, якою встановлено, що правовий режим власності визначається виключно законами України.

Вимога 4 не має відношення до Селіверстової Г.М., оскільки вона не була стороною у виконавчому провадженні. Однак з матеріалів справі можна зробити висновок про безпідставність звинувачень державного виконавця у порушенні законодавства при проведенні виконавчих дій. По-перше, ВДВС надсилав Підгорній Н.М. належним чином документи виконавчого провадження, у тому числі й постанову про відкриття виконавчого провадження. Звинувачення ВДВС у тому, що поштова кореспонденція надіслана простим, а не рекомендованим відправленням, суперечить ст. 27 ЗУ «Про виконавче провадження», якою передбачено, що копії постанов державного виконавця та інші документи надсилаються адресатам із супровідними листами простою кореспонденцією. Посилання на Інструкцію про проведення виконавчих дій в обґрунтування цієї вимоги суперечить принципу верховенства права, оскільки закон має вищу юридичну силу, ніж підзаконний нормативно-правовий акт, а при наявності колізій суд повинен вирішувати спір на підставі закону (частина 4 ст. 8 ЦПК України). З іншого боку, незрозуміло, чому Підгорна Н.М., в решті решт, отримавши інформацію про наявність постанови про відкриття виконавчого провадження, не оскаржила її, якщо вона вважала, що виконавче провадження відкрито незаконно. Хоч без сумніву можна було передбачити наслідки розгляду подібної скарги, оскільки підставою для відкриття виконавчого провадження є виконавчий документ, який видається судом на підставі ухваленого рішення, яке набрало законної сили.

Вимоги 5-9 стосуються дій державного виконавця, які були виконані ним з додержанням вимог ЗУ «Про виконавче провадження». З іншого боку, Підгорна Н.М., як боржник у виконавчому провадженні, всіляко ухилялася від участі у виконавчих діях, відмовлялася від отримання копій відповідних актів державного виконавця, про що свідчать матеріали виконавчого провадження. Про це відомо усім учасникам процесу, оскільки аналогічний по змісту позов неодноразово розглядався судами різних юрисдикцій та інстанцій, і з різних причин був відхилений.

Що стосується судових витрат (вимога 10), то обговорювати її передчасно, оскільки її задоволення чи відхилення є наслідком вирішення справи по суті, тобто визначенням відповідальності учасників процесу за наслідками судового розгляду.

На підставі викладеного вище прошу у задоволенні вимог позивача Підгорної Н.М. до відповідачів відмовити повністю.


Представник Селіверстової Г.М. та Никифорової О.В. Куля В.І.


Создан 19 янв 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником