ТАРИФИ на ЖКП – визначення понять відповідно до законодавства.

 
 

ТАРИФИ на ЖКП – визначення понять відповідно до законодавства.

Встановлення тарифів, Затвердження тарифів, Погодження тарифів, Формування тарифів, Регулювання тарифів, Розрахунок тарифівТАРИФИ на ЖКП – визначення понять


Встановлення тарифів:

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про місцеве самоврядування в Україні
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170 )

Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством,
тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших
послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної
власності відповідної територіальної громади


З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про житлово-комунальні послуги
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 47, ст.514 )

Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування у
сфері житлово-комунальних послуг
1. До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері
житлово-комунальних послуг належить:

2) встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги
відповідно до закону;


З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про теплопостачання
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 28, ст.373 )

Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у
сфері теплопостачання
...
встановлення для відповідної територіальної громади в порядку
і межах, визначених законодавством, тарифів на теплову енергію,
які надаються підприємствами та організаціями комунальної
власності, крім тарифів на теплову енергію, що виробляється на
установках комбінованого виробництва теплової і електричної
енергії.

Затвердження тарифів:

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про житлово-комунальні послуги
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 47, ст.514 )

Стаття 14. Розподіл житлово-комунальних послуг за порядком
затвердження цін/тарифів
1. Залежно від порядку затвердження цін/тарифів на
житлово-комунальні послуги вони поділяються на три групи: …
2) друга група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на
які затверджують органи місцевого самоврядування для надання на
відповідній території;
2. Ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій формуються і
затверджуються органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених
законом.


З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про теплопостачання
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 28, ст.373 )

Стаття 20. Загальні засади формування тарифів на теплову
енергію
Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової
енергії затверджуються органами місцевого самоврядування, крім
теплової енергії, що виробляється суб'єктами господарювання, що
здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії
та/або використовують нетрадиційні та поновлювані джерела енергії,
на підставі розрахунків, виконаних теплогенеруючими,
теплотранспортуючими та теплопостачальними організаціями за
методиками, розробленими центральним органом виконавчої влади у
сфері теплопостачання.

Погодження тарифів:

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про місцеве самоврядування в Україні
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170 )

Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
2) … погодження в установленому порядку цих питань з
підприємствами, установами та організаціями, які не належать до
комунальної власності;

Формування тарифів:

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про житлово-комунальні послуги
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 47, ст.514 )

Стаття 14. Розподіл житлово-комунальних послуг за порядком
затвердження цін/тарифів
2. Ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій формуються і
затверджуються органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених
законом.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про теплопостачання
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 28, ст.373 )

Стаття 20. Загальні засади формування тарифів на теплову
енергію
Тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової
енергії затверджуються органами місцевого самоврядування, крім
теплової енергії, що виробляється суб'єктами господарювання, що
здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії
та/або використовують нетрадиційні та поновлювані джерела енергії,
на підставі розрахунків, виконаних теплогенеруючими,
теплотранспортуючими та теплопостачальними організаціями за
методиками, розробленими центральним органом виконавчої влади у
сфері теплопостачання.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 лютого 2007 р. N 297
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

3. Доповнити Порядок формування тарифів на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії та послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 955
( 955-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28,
ст. 2019), розділом IV такого змісту:
"IV. Надання висновку щодо розрахунків економічно
обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з виробництвом,
транспортуванням, постачанням теплової енергії та наданням
послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води
81. Висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих
планованих витрат, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням,
постачанням теплової енергії, наданням послуг з централізованого
опалення і постачання гарячої води, надається Державною інспекцією
з контролю за цінами або її територіальними органами в порядку,
встановленому Мінекономіки.".

4. Доповнити Порядок формування тарифів на послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. N 959
( 959-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28,
ст. 2021), розділом IV такого змісту:
"IV. Надання висновків щодо розрахунків економічно
обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з наданням
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
42. Висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих
планованих витрат, пов'язаних з наданням послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення, надається Державною інспекцією з
контролю за цінами або її територіальними органами в порядку,
встановленому Мінекономіки.".

Регулювання тарифів:

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про теплопостачання
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 28, ст.373 )

Стаття 20. Загальні засади формування тарифів на теплову
енергію

Регулювання тарифів на теплову енергію, що виробляється
теплоелектроцентралями, іншими установками з комбінованим
виробництвом електричної і теплової енергії, здійснюється
Національною комісією регулювання електроенергетики України з
урахуванням того, що ціни на теплову енергію від
теплоелектроцентралей, установок з комбінованим виробництвом
електричної і теплової енергії не повинні перевищувати ціни на
теплову енергію від інших теплогенеруючих об'єктів на відповідній
території.

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про місцеві державні адміністрації
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 20-21, ст.190 )

Стаття 18. Повноваження в галузі бюджету та фінансів

Місцева державна адміністрація:

7) регулює ціни та тарифи за виконання робіт та надання
житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначає і
встановлює норми їх споживання, здійснює контроль за їх
додержанням.

Розрахунок тарифів:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 лютого 2007 р. N 297
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

3. Доповнити Порядок формування тарифів на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії та послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 955
( 955-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28,
ст. 2019), розділом IV такого змісту:
"IV. Надання висновку щодо розрахунків економічно обґрунтованих
планованих витрат, пов'язаних з виробництвом,
транспортуванням, постачанням теплової енергії та наданням
послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води
81. Висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих
планованих витрат, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням,
постачанням теплової енергії, наданням послуг з централізованого
опалення і постачання гарячої води, надається Державною інспекцією
з контролю за цінами або її територіальними органами в порядку,
встановленому Мінекономіки.".

4. Доповнити Порядок формування тарифів на послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. N 959
( 959-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28,
ст. 2021), розділом IV такого змісту:
"IV. Надання висновків щодо розрахунків економічно
обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з наданням
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
42. Висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих
планованих витрат, пов'язаних з наданням послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення, надається Державною інспекцією з
контролю за цінами або її територіальними органами в порядку,
встановленому Мінекономіки.".


Создан 08 янв 2009  Комментарии       
Всего 2, последний 3 года назад
pravda-ternopil 07 ноя 2015 ответить
Написано:
1.До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: ВСТАНОВЛЕННЯ в порядку і межах, визначених законодавством,
тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших
послуг,
2/ Ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ФОРМУЮТЬСЯ і ЗАТВЕРДЖУЮТЬСЯ органами виконавчої влади

ЗАПИТАННЯ:
Як зрозуміло, виконавчі органи рад формують , встановлюють і затверджують тарифи на комунальні послуги.
Дайте глибше роз’яснення слів : тарифи «ФОРМУЮТЬСЯ» і тарифи «ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ».
   
--- 13 дек 2017 ответить
mr.kvp_48@mail.ru Тариф устанавливает исполком,а кто утверждает решение исполкома поссовета
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником