Зразок зустрічного позову у справі про ЖКП

 
 

Зразок зустрічного позову у справі про ЖКП

Недолік - відсутнє обґрунтування доцільності його розгляду сумісно з первісним позовом.Шевченківський районний суд м.Києва
м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-Б

Позивач за зустрічним позовом (Відповідач за первісним позовом):
Іванова Іванна Іванівна
00000, м.Київ, вул.________, №, кв.01
Засоби зв’язку: відсутні

Відповідачі за первісним позовом:
Іванов Іван Іванович
Іванов Іван Петрович
00000, м.Київ, вул.________, №, кв.01
Засоби зв’язку: відсутні

Відповідач за зустрічним позовом (Позивач за первісним позовом):
Комунальне підприємство
«Житлово-експлуатаційна контора «Сирець»
Шевченківської районної ради у м.Києві
04060, м.Київ, вул.Щусєва, 10-А
Засоби зв’язку: не відомо

Ціна позову: 10 000,00 грн.
Суддя Шостак О.О.
Справа № 2-


„___” ____________ 2008 р.

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА
на захист прав споживачів на укладення договорів про надання житлово-комунальних послуг
Шевченківським районним судом м.Києва розглядається справа № 2-за позовом Комунального підприємства Шевченківської районної у м.Києві ради «Житлово-експлуатаційна контора «Сирець» Шевченківської районної ради у м.Києві (далі по тексту – „КП „ЖЕК „Сирець”) до ІвановоїІ.І., Іванова І.І. Іванова І.П. про стягнення солідарно заборгованості по платі за утримання будинку та прибудинкової території та плати за комунальні послуги.

1.Зміст позовних вимог:

1.1.Зобов’язати директора Комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора «Сирець» Каплуна Михайла Миколайовича укласти з Івановою Іванною Іванівною договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі – Договір 2) відповідно до Правил надання зазначених послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630, по формі та за змістом затвердженого цією постановою Типового договору, з істотними умовами, визначеними у ст. 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та за тарифами, що встановлені Розпорядженням КМДА № 1245 від 20.06.2002р. «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії та житлово-комунальні послуги для населення».

1.2. Зобов’язати директора Комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора «Сирець» Каплуна Михайла Миколайовича укласти з Івановою Іванною Іванівною договір про надання послуг з утримання будинку, споруд та прибудинкової території за адресою вул.__________ ___ у м. Києві (далі – Договір 1) по формі та за змістом Типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. № 560, з обов’язковими додатками по п.п. 2 і 3 Типового договору, з визначенням вартості кожної складової частини тарифу відповідно до Порядку формування тарифу, затвердженого цією постановою, з забезпеченням прозорості усіх його складових в розрахунку на 1 кв.м загальної площі квартири, яка належить позивачу, з істотними умовами, визначеними у ст. 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

1.3. Стягнути з Комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора «Сирець» на користь Іванованої Іванни Іванівни моральну шкоду у розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок) , нанесену систематичним порушенням прав споживачів.

2. Виклад обставин та зазначення доказів, якими позивач обґрунтовує свої вимоги:

2.1. Щодо обґрунтування вимоги укласти два окремі типові договори за формою та змістом, що затверджені постановами Кабінету Міністрів України № 630 від 21.07.2005 р. та № 560 від 12 липня 2005 р.

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» встановлено, що відносини у цій сфері повинні здійснюватися виключно на договірних засадах (ст. 19). Обов’язок підготувати і укласти договори про надання житлово-комунальних послуг згідно з типовим договором покладений цим Законом на виконавця послуг (ч. 2 ст. 21 Закону) та балансоутримувача (ч. 1 ст. 29 Закону), причому останній може уповноважити на укладення договору іншу особу. У разі, якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори на надання житлово-комунальних послуг з іншим виконавцем

Відповідно до листа КП «ЖЕК «Сирець» 15.10.2008р. №1408 між КП «ЖЕК «Сирець» (як виконавцем послуг з утримання житлового фонду) та КП «Керуюча дирекція» Шевченківської районної ради у м.Києві (як балансоутримувачем будинку) було укладено договір на утримання житлових будинків, споруд, об’єктів благоустрою та прибудинкової території.
Цим же листом КП «ЖЕК «Сирець» повідомило, що відповідно до Статуту метою і предметом діяльності є утримання в належному стані житлових і нежитлових приміщень, будинків, споруд, здійснення нарахування споживачам та збір платежів за житлово-комунальні послуги.
Таким чином, КП «ЖЕК «Сирець» зобов’язане відповідно до п.3 ч.2 ст.21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором.
Типові договори на надання житлово-комунальних послуг затверджені двома постановами Кабінету Міністрів України:
- Типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджений Постановою КМУ від 12 липня 2005 р. № 560;
- Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630.

Позивач за зустрічним позовом звернувся до КП «ЖЕК «Сирець» з двома офертами:
1) Лист від 17.09.2008р. з пропозицією і проектом договору (оферта) укласти Договір про надання послуг з утримання будинку, споруд та прибудинкової території, що за змістом відповідають Типовому договору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 560 (Договір-1)
2) Лист від 10.10.2008р. з пропозицією і проектом договору (оферта)укласти Договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, що за формою та змістом відповідає Типовому договору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630. (Договір-2)

У порушення вказаних вище двох Постанов Кабінету Міністрів України, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» у відповідь на оферту позивача щодо укладення Договору-1 КП «ЖЕК «Сирець» своїм листом від 15.10.2008р. №1408 погодилось замість двох різних за змістом типових договорів укласти один договір «договір про надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій та надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».
На другий же лист з пропозицією і проектом договору (оферту щодо укладення іншого Типового договору – Договору-2) КП «ЖЕК «Сирець», очевидно не усвідомлюючи, що зобов’язане укласти два різні за містом договори, листом №1435 від 21.10.2008р. повідомило, що відповідь була надана попереднім листом (№1408 від 15.10.2008), а тому лист з пропозицією і проектом договору (оферта про укладення Договору-2) розгляду не підлягає.
Крім того, у листі від 15.10.2008р. №1408 КП «ЖЕК «Сирець» умовою укладення «договору про надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій та надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення незаконно вимагає надання паспортів усіх зареєстрованих осіб. Зазначена умова не передбачена жодним нормативно-правовим актом, а тому є незаконною при укладенні обов’язкових договорів:
- Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, форма та зміст якого затверджені Постановою КМУ від 12 липня 2005 р. № 560;
- Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, форма та зміст якого затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630.

2.2. Щодо обґрунтування тарифів, за якими повинні укладатися Типові договори.

КП «ЖЕК «Сирець» в листі №1408 зазначило тарифи, за якими пропонує укласти цей договір:

1) Тариф на утримання будинків та прибудинкових територій в розмірі 0,76 грн. за кв.м. площі - згідно розпорядження КМДА № 748 від 19.05.2000р. «Про встановлення розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій». (далі – Розпорядження КМДА №748);

2) Тариф на постачання холодної та гарячої води – 8,14 грн. на одну особу та водовідведення 1,89 грн. на одну особу – згідно розпорядження КМДА № 1127 від 28.08.2007р. «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної і водовідведення холодної і гарячої води». (далі - Розпорядження КМДА №1127);

3) Тариф на постачання гарячої води – 24 грн. на одну особу, тариф на опалення – 1,60 грн. на м.кв. загальної площі – згідно розпорядження КМДА №978 від 30.07.2007 «Про затвердження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» (далі – Розпорядження КМДА №978 ).

Проте ці тарифи не можуть застосовуватися, оскільки є нечинними та не можуть застосовуватися з огляду на наступне.

1) Тариф на утримання будинків та прибудинкових територій (тарифи для Договору про надання послуг з утримання будинку, споруд та прибудинкової території (Договору-1).
Розпорядження КМДА № 748, на яке посилається у своєму листі КП «ЖЕК «Сирець» не відповідає та прямо суперечить пункту 2 «Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» затвердженого постановою КМУ від 12.07.2005 р. № 560, а також скасоване постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 24.01.2008р. №8/131, яка набрала чинності та не скасована на сьогоднішній день в апеляційному порядку.
Так, відповідно до пункту 2 цього Порядку: «Розмір тарифів (нормативних витрат, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) визначається по кожному будинку окремо залежно від кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з типовим переліком послуг», а тому вказаний тариф не може бути єдиним для всього міста.
Механізм формування тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, закріплено цим же Порядком (затверджено постановою КМУ від 12.07.2005 р. № 560). Так, розмір тарифу на ці послуги визначається з урахуванням наступних особливостей:
1) по кожному будинку окремо (тобто повинен бути сформований тариф на ці послуги з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі квартири по кожному окремо взятому будинку);
2) розмір тарифу визначається згідно із типовим переліком послуг, який додається до цього Порядку та включає 26 послуг. Цей перелік послуг разом з встановленим тарифом за кожну із 26-ти послуг повинен бути затверджений органом місцевого самоврядування.
3) Перед затвердженням органом місцевого самоврядування цього переліку із 26 послуг і тарифів на них КП «ЖЕК «Сирець» зобов’язане сформувати тарифи на ці 26 послуг.

Оскільки тарифи на 26 послуг із Додатку до Порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України, не сформовано сам перелік послуг і, відповідно, ці тарифи не затверджені органом місцевого самоврядування, а тому тариф на послуги з утримання будинку, споруд та прибудинкової території становить 0 гривень 0 копійок. І саме таким буде залишатися допоки в передбаченому порядку, що наведено мною і який визначено Постановою Кабінету Міністрів України №560, не буде сформовано і затверджено.
Підтвердженням того, що тариф на ці послуги не сформовано і не затверджено є і той факт, що на відповідне звернення Позивача КП «Житлово-експлуатаційна контора «Сирець» відповідно до Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого Постановою КМУ від 12 липня 2005 р. № 560, не надає до Договору-1 відповідні додатки:
Додаток №1 – рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на послуги, та
Додаток №2 – рішення органу місцевого самоврядування про затвердження структури тарифів, періодичність та строки виконання робіт.
Ці додатки є невід’ємною частиною Договору-1, про що, зокрема, прямо зазначається у типовій формі договору, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України №560.

У зв’язку з відсутністю законно встановлених тарифів на послуги з утримання будинку, споруд та прибудинкової території, Позивач наполягає на зазначенні в Договорі-1 тарифів за нульовими ставками (до сформування КП „ЖЕК „Сирець” тарифу на утримання будинку №__-Б по вулиці ________ у м.Києві та прибудинкової території та появи рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифу на ці послуги).

2) Тариф на постачання холодної та гарячої води та тариф на постачання гарячої води і опалення (тарифи для Договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (Договору-2).
В своєму листі від 15.10.2008р. №1408 КП «ЖЕК «Сирець» пропонує укласти єдиний договір за тарифами, що визначені Розпорядженнями КМДА № 978 та 1127. Проте ці розпорядження є незаконними та не можуть застосовуватись при визначенні тарифів на послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, оскільки:
По-перше, не зареєстровані в Київському міському управлінні юстиції у порядку встановленому Указом Президента України від 03.10.1992 р. «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та «Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731.
По-друге, на сьогодні в Київському міському управлінні юстиції зареєстроване та є чинним інше розпорядження КМДА, яким встановлюються тарифи на ці ж послуги, а саме розпорядження КМДА від 20.06.2002 р. №1245 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії та житлово-комунальні послуги для населення», якою затверджено тарифи на послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення. Дане розпорядження зареєстроване в Головному управління юстиції м.Києва. Крім того, чинність Розпорядження КМДА №1245 від 20.06.2002р. встановлено судовим рішенням, а саме - постановою Господарського суду міста Києва від 13.02.2007р. у справі №21/43-А. Дана постанова набрала законної сили та оскаржена не була.
По-третє, на сьогодні розпорядження КМДА за №978 та №1127 оскаржується в Шевченківському районному суді м.Києва (справа № 2а-124/08 за позовом Кулі В.І. до Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради) як таке що не відповідає законодавству.
По-четверте, судовим рішенням Шевченківського районного суду м.Києва (суддя Притула Н.Г.) по справі №2а-166/2007 за позовом Кулі В.І. до Голови Київської міської державної адміністрації Черновецького Леоніда Михайловича, Київської міської державної адміністрації про скасування розпоряджень встановлено, що розпорядження КМДА в зв’язку з відсутністю реєстрації в органах юстиції не підлягають застосуванню, цитата з судового рішення: « суд приходить до висновку, що та обставина, що розпорядження Київської міської державної адміністрації не зареєстровані в органах юстиції не є підставою для визнання їх недійсними, оскільки ці розпорядження в зв'язку з відсутністю реєстрації в органах юстиції не підлягають застосуванню»
По-п’яте, встановлені розпорядженням КМДА № 1127 від 28 серпня 2007 р. тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води не відповідають Порядку, затвердженому постановою КМУ від 12.07.2007 р. № 959, в частині, що стосується визначення виробників та виконавців цих послуг, а також відсутності розрахунків виконавця послуг, передбачених Порядком. Постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 25.05.2006 р. по справі № 2а-1405/06 визнано невідповідним законодавству та скасовано рішення Київської міської ради від 24 листопада 2005 року № 427/2888 "Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг у житловому фонді комунальної власності територіальної громади м. Києва", яким зокрема суб'єкт оскарження незаконно визначив виконавцем відповідних послуг ВАТ "Київводоканал". Отже, розпорядження № 1127 адресоване по суті невстановленому виконавцю послуг. Зазначеною постановою суду зобов'язано виконавчий орган Київської міської ради – Київську міську державну адміністрацію негайно прийняти розпорядження про визначення виконавців житлово-комунальних послуг для мешканців багатоквартирних будинків згідно з Порядком, затвердженим Наказом Держжитлокомунгоспу України 25.04.2005 № 60 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.05.2005 р. за № 541/10281. КМДА продовжує ігнорувати цю частину постанови суду.
Розпорядження № 1127 "Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води" суперечить Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженому постановою КМУ від 12.07.2006 р. № 959. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення.
Таким чином, розпорядження КМДА № 978 та 1127 (на які посилається КП «ЖЕК «Сирець») не зареєстровані у встановленому порядку, тобто не є чинними, та оскаржуються в судовому порядку і не підлягають застосуванню, а розпорядження КМДА №1245 є чинним і не скасовувалось у встановленому законодавством порядку, а тому при укладенні Договору-2 повинні застосовуватися саме тарифи чинного і законного Розпорядження КМДА №1245 від 20.06.2002р.


2.3. Щодо обґрунтування моральної шкоди та її розміру.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів»» (ст. 22) захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Стаття 23 Цивільного кодексу України встановлює право особи на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.
Відмовляючись укласти з позивачкою два обов’язкові типові договору, що відповідають діючому законодавству України, Відповідач пропонує укласти єдиний договір про надання житлово-комунальних послуг, який жодним чином не відповідає типовим договорам, при цьому ставить незаконні умови укладення цього договору (наявність паспортів усіх зареєстрованих у квартирі Позивачки осіб), а також пропонує укладати „єдиний” договір за незаконними тарифами, які досі з вини КП „ЖЕК „Сирець” не сформовані або не зареєстровані у встановленому порядку у Головному управлінні юстиції м.Києва.
Своїми діями КП „ЖЕК „Сирець” позбавив Позивачку можливості користуватися правами, передбаченими Законом України «Про житлово-комунальні послуги», зокрема право пред’являти претензії щодо надання неякісних послуг, щодо неналежно утримання будинку, внутрішньо-будинкових мереж.
В свою чергу, безпідставна відмова Відповідача за зустрічним позовом укласти обов’язкові договори з позивачкою змушують її витрачати вільний від інших обов’язків час на складання претензій та скарг, на звернення за захистом своїх прав до органів влади, переживати у зв’язку з безвихідністю становища, пов’язаного з неможливістю з вини відповідача оперативно вирішити життєво важливі питання забезпечення своєї сім’ї якісними житлово-комунальними послугами. Зазначене призвело до погіршення стану здоров’я позивачки. Позивач заявляє про свої душевні страждання та переживання, яких вона зазнала і зазнає у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої та членів її сім’ї.
Визначену у позові суму відшкодування моральної шкоди у розмірі 10 000,00 грн. на думку Позивача слід вважати розумною і справедливою тому, що менший розмір не може служити достатньою компенсацію немайнових втрат Позивача та був би по суті заохоченням для подальшого продовження відповідачем його протиправної діяльності та бездіяльності, яким слід покласти край справедливим і законним судовим рішенням.


На підставі вищевикладеного, прошу:

1.Прийняти цей зустрічний позов для розгляду у порядку цивільного судочинства.
2.Задовольнити позовні вимоги 1.1-1.3 у повному обсязі.
3.Звільнити учасників спільного позову від сплати державного мита на підставі ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» (в редакції 2006 р.).
4.Покласти усі судові витрати на відповідача, у тому числі витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового розгляду справи.

Додатки:

1. Копія зустрічної позовної заяви та додатків до неї для Відповідача та інших учасників процесу.
2. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового розгляду справи.
3. Лист КП «Житлово-експлуатаційна контора «Сирець» Шевченківської районної ради у м.Києві від 14.10.2008р. №1408
4. Лист КП «Житлово-експлуатаційна контора «Сирець» Шевченківської районної ради у м.Києві від 21.10.2008р. № 1435
5. Лист Позивача від 17.09.2008р.
6. Квитанція, опис та повідомлення про вручення листа Позивача від 17.09.2008р. Відповідачу
7. Лист Позивача від 10.10.2008р.
8. Квитанція, опис та повідомлення про вручення листа Позивача від 10.10.2008р. Відповідачу
9. Текст Постанови Окружного адміністративного суду м.Києва від 24.01.2008р. №8/131.
10. Текст Рішення Шевченківського районного суду м.Києва по справі №2а-166/2007«___» грудня 2008р. _______________________


Создан 16 дек 2008  Комментарии       
Всего 1, последний 9 лет назад
--- 29 апр 2011 ответить
вы выиграли дело?
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником