Рішення ГС Київської обл. про передачу будинку на баланс ОСББ

 
 

Рішення ГС Київської обл. про передачу будинку на баланс ОСББ

Зобов'язати ТОВ "Агрофірма "Рубежівська" передати зі свого балансу на баланс ОСББ житловий будинок № 12 по вулиці Свердлова в місті Ірпінь.ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 230-31-77

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯ
"03" листопада 2008 р. Справа № 19/417-08

Розглянувши матеріали справи за позовом Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Свердлова, 12 м. Ірпінь", м. Ірпінь до Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Рубежівська", с. М. - Рубежівка про зобов'язання вчинити дії
суддя Т.П. Карпечкін

від позивача-Куля В.І. (дов. від 17.10.2008р.);
від відповідача -не з'явився.

обставини справи:

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Свердлова, 12 м. Ірпінь"(далі - позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Рубежівська" (далі-відповідач) про зобов'язання вчинити дії.
Провадження у справі було порушене відповідно до ухвали господарського суду Київської області від 18 вересня 2008 року та призначено справу до розгляду на 20 жовтня 2008 року.
За наслідками розгляду справи в судовому засіданні від 20 жовтня 2008 року на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи було відкладено на 3 листопада 2008 року, про що винесено ухвалу від 20 жовтня 2008 року.
В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що на загальних зборах які відбулись 19 квітня 2008 року Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "'Свердлова, 12 м. Ірпінь"прийнято рішення про прийняття на баланс підприємства багатоквартирний житловий будинок по вулиці Свердлова, 12 в місті Ірпінь Київської області, про що складено протокол № 2. Зазначене рішення прийнято з врахуванням того, що балансоутримувач яким є на даний час Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Рубежівська" належним чином не забезпечує управління житловим фондом та не сприяє членам Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Свердлова, 12 м. Ірпінь"в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості й відповідно не виконує зобов'язань щодо забезпечення нормального функціонування усіх систем життєзабезпечення в будинку. Позивач просить суд на підставі ст. 11 Закону України ''Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" прийняти рішення яким зобов'язати відповідача передати зі свого балансу на баланс позивача житловий будинок № 12 по вулиці Свердлова в місті Ірпінь Київської області та підписати акт прийому-передачі.
Відповідач належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи ухвалами суду від 18 вересня 2008 року, від 20 жовтня 2008 року та від 3 листопада 2008 року в засідання суду не з'явився, витребуваних документів та заперечень проти позову до суду не надав, у зв'язку з зазначеним, суд вважає за можливе відповідно до ст. 75 ГПК України розглянути справу без його участі за наявними в ній матеріалами.
3 листопада 2008 року відповідно до ч. 2 ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину рішення.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, судом встановлено наступне.
Виконавчим комітетом Ірпіньської міської ради Київської області 26 березня 2008 року проведено державну реєстрацію Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Свердлова, 12 м. Ірпінь" та видано свідоцтво про державну реєстрацію № АОО № 490119 .
19 квітня 2008 року відбулись загальні збори Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Свердлова, 12 м. Ірпінь" на яких прийнято рішення про прийняття на баланс підприємства багатоквартирний житловий будинок по вулиці Свердлова, 12 в місті Ірпінь, Київської області, про що складено протокол № 2.
Зазначене рішення прийнято з врахуванням того, що балансоутримувач яким є на даний час Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Рубежівська" належним чином не забезпечує управління житловим фондом та не сприяє членам Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Свердлова, 12 м. Ірпінь" в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості й відповідно не виконує зобов'язань щодо забезпечення нормального функціонування усіх систем життєзабезпечення в будинку.
В матеріалах справи наявні копії листів № 709 від 5 серпня 2008 року Комунального підприємства Київської обласної ради "Ірпіньське бюро технічної інвентаризації" та № 01-10/2002 від 9 липня 2008 року Виконавчого комітету Ірпіньської міської ради Київської області з відомостей яких вбачається, що право власності на весь житловий будинок за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Свердлова, 12 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Рубежівська'' на підставі рішення виконавчого комітету Михайлівсько-Рубежівської сільської ради Києво-Святошинського району від 11 серпня 1994 року, зазначений будинок знаходиться на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Рубежівська".
Також в матеріалах справи наявна копія реєстраційного посвідчення на домоволодіння, яке належить державним, кооперативним і громадським установам, підприємствам і організаціям від 23 березня 1995 року згідно якого домоволодіння зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальності "Агрофірма "Рубежівська".
В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі.
Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Судом оглянуті оригінали документів залучених до матеріалів справи.
При вирішенні спору судом враховано, що об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав його членів та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами. Об'єднання створюється як організація для здійснення функцій, визначених законом. Порядок надходження і використання коштів об'єднання визначається цим Законом та іншими законами України. В одному житловому комплексі може бути створене тільки одне об'єднання. Основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об'єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання. Об'єднання може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладення договорів з фізичними чи юридичними особами. Об'єднання є юридичною особою, яка створюється відповідно до закону, має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку. Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об'єднання. Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і майном об'єднання, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Майно об'єднання утворюється з: майна, переданого йому членами об'єднання у власність; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом (ст. 4 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку").
Об'єднання після набуття статусу юридичної особи може: прийняти на власний баланс весь житловий комплекс; за договором з попереднім власником залишити його балансоутримувачем усього житлового комплексу або його частини; укласти договір з будь-якою юридичною особою, статут якої передбачає можливість здійснення такої діяльності, про передачу їй на баланс усього житлового комплексу або його частини.
Рішення про прийняття на баланс основних фондів приймається відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів та статуту об'єднання. Балансоутримувач забезпечує управління житловим комплексом. У разі якщо у новозбудованому будинку власники квартир, приміщень протягом двох місяців після підписання акта державної приймальної комісії не створюють об'єднання і не приймають на баланс основні фонди, сільська, селищна, міська рада може своїм рішенням призначити балансоутримувача. Призначений балансоутримувач здійснює свої повноваження по забезпеченню управління будинком до прийняття будинку на баланс об'єднанням. Витрати на здійснення цих функцій управління розподіляються між власниками пропорційно площі приміщень, що перебувають у їх власності. Передача майна з балансу на баланс відбувається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Передача на баланс майна (в тому числі земельної ділянки), яка входить до складу житлового комплексу, але не належить об'єднанню, не тягне за собою виникнення права власності на нього. Частина багатоквартирного будинку може бути виділена в окремий житловий комплекс за умови, що надбудова, реконструкція або знесення цієї частини не порушить цілісності чи можливості використання за призначенням інших частин будівлі, що не входять до складу цього комплексу. Спори щодо прийняття та передачі на баланс майна вирішуються у судовому порядку (ст. 11 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку").
Таким чином суд вважає правомірним та обґрунтованим позов задовольнити повністю.
Судові витрати відповідно до ст. 44, ст. 49 ГПК України покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 44, 49, 79. 82-85 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.
2. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Рубежівська" (08110, Київська область, Києво-Святошинський район, с. М.-Рубежівка, вул. Шкільна, 15, код 00849327) передати зі свого балансу на баланс Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Свердлова, 12 м.
Ірпінь" (03058, Київська область, м. Ірпінь, вул. Свердлова, 12, кв. 11, код 35413089) житловий будинок № 12 по вулиці Свердлова в місті Ірпінь, Київська область.
3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Рубежівська"(08110, Київська область, Києво-Святошинський район, с. М.-Рубежівка, вул. Шкільна, 15, код 00849327) підписати акт прийняття-передачі житлового будинку № 12 по вулиці Свердлова в місті Ірпінь, Київська область.
4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Рубежівська" (08110, Київська область, Києво-Святошинський район, с. М.-Рубежівка, вул. Шкільна, 15, код 00849327) на користь Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Свердлова, 12 м. Ірпінь" (03058, Київська область, м. Ірпінь, вул. Свердлова, 12, кв. 11, код 35413089) – судові витрати: 85
(вісімдесят п'ять) грн. 00 коп. державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
5. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду Київської області набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення і підписання та може бути оскаржено в апеляційному або касаційному порядку.

Суддя Карпечкін Т.П.

Рішення підписано 10.11.2008 року


Создан 28 ноя 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником