ЧИ ВИЗНАЄ СУД ПСЕВДОКОНКУРС НЕДІЙСНИМ ?

 

ЧИ ВИЗНАЄ СУД ПСЕВДОКОНКУРС НЕДІЙСНИМ ?

ПОЗОВНА ЗАЯВА на захист прав споживача про визнання недійсним конкурсу з надання житлово-комунальних послуг.До Солом’янського районного суду м. Києва,
вул. Шутова, 1, м. Київ, 03113

Позивач:
Куля Віктор Іванович, вул. Боткіна, 4, кв. 18, м. Київ, 03055, тел./факс 457-40-72, http://gro-za.io.ua

Відповідач:
Комунальне підприємство «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради,
вул. Соціалістична, 6, м. Київ, 03186, тел. 249-46-96

15 вересня 2008 р.


ПОЗОВНА ЗАЯВА на захист прав споживача про визнання недійсним конкурсу з надання житлово-комунальних послуг


1. Зміст позовних вимог:

1.1. Визнати невідповідним законодавству зміст оголошення про конкурс з надання послуг із утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, опублікованого на стор. 5 газети «Солом’янка» № 3 (106), лютий 2008 р. організатором конкурсу Комунальним підприємством «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради.

1.2. Визнати недійсним конкурс на закупівлю послуг із утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, проведений 28 березня 2008 р. Комунальним підприємством «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради з порушеннями встановленого законодавством порядку його проведення.

1.3. Визнати недійсним протокол № 8/1 від 28 березня 2008 р. засідання конкурсної комісії по визначенню переможця конкурсу на закупівлю послуг із утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, проведеного Комунальним підприємством «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради.

1.4. Визнати недійсним Договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій, укладений 31 березня 2008 р. Комунальним підприємством «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради з Комунальним підприємством «Індустріальне» Солом’янської районної у м. Києві ради на підставі результатів конкурсу.

1.5. Зобов’язати Комунальне підприємство «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради призначити новий конкурс не пізніше ніж через 10 днів після набрання чинності рішенням суду у даній справі.


2. Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги:

У лютому 2008 р. на сторінці 5 газети № 3 (106) Солом’янської районної у м. Києві ради «Солом’янка» було опубліковане оголошення Комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради про проведення конкурсу по наданню послуг із утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, яке ні по формі, ні по змісту не відповідає положенням Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон) та постанові Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг».

Законом передбачено (ст. 27) застосування конкурсних засад при наданні житлово-комунальних послуг та укладанні договорів, а саме: укладання договорів на надання житлово-комунальних послуг згідно з установленим переліком для об'єктів державної або комунальної власності здійснюється за результатами конкурсу; перелік житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах, визначає орган місцевого самоврядування; організатором конкурсу є власник чи балансоутримувач або уповноважена ним особа; організатор конкурсу зобов'язаний оприлюднити конкурсні умови; конкурсні умови мають містити: 1) перелік житлово-комунальних послуг, на надання яких оголошено конкурс; 2) вимоги до учасників конкурсу; 3) вимоги до обсягів надання житлово-комунальних послуг; 4) вимоги до якості виконання з урахуванням діючих стандартів, нормативів, норм і правил; 5) термін, на який укладається договір, та підстави його розірвання; 6) інформацію про об'єкт конкурсу щодо надання житлово-комунальної послуги.

Стаття 28 Закону встановлює наступний порядок проведення конкурсу при укладанні договорів на надання житлово-комунальних послуг: конкурс проводиться не раніше ніж через 30 днів з дня оприлюднення офіційної інформації про нього; офіційна інформація повинна включати відомості про місце і час проведення конкурсу (тендеру), назву та адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами виконання житлово-комунальних послуг; у разі якщо в конкурсі на надання житлово-комунальних послуг взяла участь тільки одна особа, договір на здійснення відповідних видів діяльності укладається на термін, що не перевищує 12 місяців; у разі порушення законодавства при проведенні конкурсу або підписанні договору результати конкурсу та/або договору визнаються недійсними в суді і призначається новий конкурс не пізніше ніж через 10 днів після набрання чинності рішенням суду; конкурс на надання житлово-комунальних послуг може проводитися за рішенням суду; порядок підготовки та проведення конкурсів, типові договори на надання житлово-комунальних послуг затверджує Кабінет Міністрів України.

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 21 липня 2005 р. № 631 затвердив Порядок проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг (далі – Порядок), а постановами від 12.07.2005 р. № 560 та від 21.07.2005 р. № 630 затвердив типові договори на надання житлово-комунальних послуг. Зазначеним Порядком визначені поняття «конкурсна документація», «конкурсна пропозиція», де повинна міститися інформація, а саме – кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності: матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, досвіду роботи з надання певних послуг, відповідного дозволу або ліцензії на виконання певних робіт чи надання послуг, критерії відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам, документи для підтвердження відповідності учасника конкурсу встановленим кваліфікаційним вимогам, обсяг послуг, вимоги щодо якості надання послуг з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила, кількість житлових будинків, площа житлових будинків та прибудинкових територій, вимоги до конкурсних пропозицій, розрахунок ціни/тарифу на надання послуг чи посилання на нормативно-правовий акт, відповідно до якого вони розраховуються, критерії оцінки конкурсних пропозицій, вартість послуг, рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням, кількість працівників відповідної кваліфікації, фінансова спроможність учасника конкурсу, строки надання послуг, наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг та зниження їх вартості.

Всупереч вимогам постанови КМУ від 21 липня 2005 р. № 631 "Про затвердження порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг" та ЗУ "Про житлово-комунальні послуги", в оголошенні відсутня інформація: про прізвище, посаду та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу; про способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій; про місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями; про перелік житлових будинків та прибудинкових територій. Крім того, і в оголошенні, і в протоколі містяться посилання не неіснуючу адресу Інтернет-сайту, де також нібито розміщена інформація про проведення конкурсу. Це можна було б кваліфікувати, як недбалість, якби на справжньому сайті СРДА - http://www.solor.da-kyiv.gov.ua така інформація була оприлюднена, що не було здійснено.

Крім того, відповідач на усне звернення позивача відмовився надати для ознайомлення конкурсну документацію організатора конкурсу та конкурсні пропозиції учасників. Письмовий запит позивача від 29 серпня 2008 р. (вх. № К-705/2) про надання для ознайомлення конкурсної документації та конкурсних пропозицій КП "Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду" передала для підготовки відповіді одному з учасників конкурсу - КП "Індустріальне", що є порушенням вимог Закону України «Про інформацію». Звісно, ніякої відповіді КП "Індустріальне" не може надати, бо жодних документів, що стосуються організації проведення конкурсу, у нього немає. Крім того, організатором конкурсу була "Дирекція", то вона і має відповідати на запит.

Уже з першого погляду на Протокол № 8/1 від 28.03.2008 р., підписаний головуючою – заступником директора Дирекції Панковою Н.І., та членами конкурсної комісії Пановою С.А., Тихонковою Г.В., Бакалінським Г.В., Ярцевим В.М., Савелієм П.М., Краснопольською Л.В., Хотинець О.О., Вікторовою Т.А., Згурським О.О., Кудряшовою Л.М., Грінченко Л.М., виникає думка, що цей конкурс – імітація, а не реальна дія, направлена на встановлення юридичних наслідків.

Дійсно, як свідчить Протокол, шість учасників конкурсу – комунальні підприємства Солом'янської райради "Батиївське", "Відрадненське", "Грушківське", "Залізничне", "Індустріальне", "Чоколівське" виборювали право на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у своїх шести мікрорайонах, підпорядкованість яких була визначена рішенням № 218 XIV сесії V скликання Солом’янської районної у м. Києві ради від 19.12.2007 р. Тобто реально на кожну пропозицію був наперед встановлений один реальний претендент. У Протоколі вони й визначені переможцями конкурсу, причому саме у такому, алфавітному порядку. Їх конкуренти - ті ж самі КП, які нібито попарно претендували на виборюване право не тільки відносно своїх мікрорайонів за місцем знаходження, а ще й інших, не завжди навіть сусідніх. Конкуренція нібито відбувалася між парами КП: "Батиївське"-"Індустріальне", "Індустріальне"-"Батиївське", "Відрадненське"-"Грушківське", "Грушківське"-"Відрадненське", "Залізничне"-"Чоколівське", "Чоколівське"-"Залізничне". У кожному випадку переможцем визнане підприємство по принципу: «перший у списку – переможець». Причому для окозамилювання був встановлений єдиний нібито критерій відбору переможця – середня вартість 1 кв. м обслуговування будинків. Наприклад, "Батиївське" для свого мікрорайону формально виграло у "Індустріального", тому що перше запропонувало 1,09 грн., а друге – відповідно 1,26 грн. Зате у конкурсі "Індустріальне"-"Батиївське" для іншого мікрорайону перше запропонувало 1,18 грн., а друге – 1,34 грн. Звідки взялися ці показники – невідомо. Аналогічно і у інших випадках. Зрозуміло, що ніякі конкурсні засади насправді не мали місця. Більше схоже на шахрайство "наперсточників". Чи були якісь інші критерії відбору переможців – невідомо. На прохання позивача ознайомити його з конкурсною документацією та конкурсними пропозиціями голова комісії відмовила, посилаючись на зайнятість.

Слід відмітити також і те, що так звані "переможці" конкурсів насправді не зможуть забезпечити утримання будинків і прибудинкових територій за такі кошти, а самі конкурсні пропозиції не відповідають вимогам законодавства і не обґрунтовані. Так, один з переможців – КП «Індустріальне» уклав 18 серпня 2008 р. з позивачем та його двома родичами відповідно три договори на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій по формі та змісту Типового договору, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2005 р. № 560. В пункті 4 цих договорів записано, що розмір щомісячної плати за надані послуги не визначений, в пункті 2 – невідкладною частиною договору є копія рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на послуги – після отримання цього рішення, тобто рішення не існує, а в пункті 3 – виконавець надає послуги відповідно до рішення про структуру тарифів, періодичність та строки виконання робіт – після його отримання, тобто і цього рішення немає, як і підстави для оформлення конкурсних пропозицій.

3. Зазначення доказів, що підтверджують викладені вище обставини:

Викладені вище обставини підтверджуються доказами, переліченими у додатках до цієї позовної заяви. Інші докази можуть знаходитися у організатора та учасників конкурсу, однак надати їх для ознайомлення вони відмовилися.

На підставі викладеного вище,
прошу:

1. Прийняти цей позов для розгляду у порядку цивільного судочинства.
2. У попередньому судовому засіданні витребувати у відповідача додаткові докази – конкурсну документацію та конкурсні пропозиції до конкурсу, проведеного 28.03.2008 р.
3. Судовим рішенням задовольнити позовні вимоги 1.1-1.5 у повному обсязі.
4. Звільнити позивача від сплати державного мита на підставі ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» (в редакції 2006 р.).
5. Покласти усі судові витрати на відповідача, у тому числі витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового розгляду справи, звільнивши від них позивача.

До цієї позовної заяви додається її копія для відповідача.

Додатки:

1. Фотокопія оголошення про проведення конкурсу, запозиченого з газети «Солом’янка» № 3 (106) за лютий 2008 р.
2. Фотокопія Протоколу № 8/1 від 28 березня 2008 року засідання конкурсної комісії КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради по визначенню переможця конкурсу.
3. Фотокопія Договору на утримання житлових будинків і прибудинкових територій, укладеного 31 березня 2008 р. між КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» та КП «Індустріальне» Солом’янської районної у м. Києві ради.
4. Фотокопія рішення № 218 від 19.12.2007 р. XIV сесії V скликання Солом’янської районної у м. Києві ради.
5. Копія запиту позивача від 29 серпня 2008 р. (вх. № К-705/2) до організатора конкурсу – директора КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради про надання інформації про конкурсну документацію.
6. Копія запиту позивача від 29 серпня 2008 р. (вх. № 43) до учасника конкурсу – директора КП «Індустріальне» Солом’янської районної у м. Києві ради про надання інформації про конкурсну документацію.
7. Копія Типового договору від 18 серпня 2008 р. про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, укладеного між позивачем та КП «Індустріальне» Солом’янської районної у м. Києві ради.
8. Копія Типового договору від 18 серпня 2008 р. про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, укладеного між Смирновою О.В. та КП «Індустріальне» Солом’янської районної у м. Києві ради.
9. Копія Типового договору від 18 серпня 2008 р. про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, укладеного між Дєнковою І.В. та КП «Індустріальне» Солом’янської районної у м. Києві ради.

Позивач: ___________________ Куля В.І.


Создан 14 сен 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником