Продовжується боротьба з ТСББ "КОМФОРТ" за комфортне проживання.

 
 

Продовжується боротьба з ТСББ "КОМФОРТ" за комфортне проживання.

ЗАЯВА про зміну позовних вимог до позову про усунення порушень прав споживача житлово-комунальних послуг та відшкодування матеріальної і моральної шкоди.До Шевченківського районного суду м. Києва,
вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-Б, м. Київ, 04053

Суддя Васильєва Т.М. Справа № 2-1713/08

ПОЗИВАЧ:
Іщенко Алла Петрівна, ІдН 2551412724,
вул. Герцена, 17-25, кв. 46, м. Київ, 04050,
інші засоби зв'язку відсутні.

ПРЕДСТАВНИКИ ПОЗИВАЧА:
1. Куля Віктор Іванович, вул. Боткіна, 4, кв. 18,
м. Київ, 03055, тел. 457-40-72, http://gro-za.io.ua
2. Рева Людмила Миколаївна, вул. Герцена, 17-25, кв. 145, м. Київ, 04050, тел. 8-067-500-11-41
3. Іщенко Юрій Анатолійович, вул. Герцена, 17-25, кв. 46, м. Київ, 04050, тел. 8-050-3042552

ВІДПОВІДАЧ:
Товариство співвласників багатоквартирного будинку "КОМФОРТ",
вул. Герцена, 17-25, 04050, м. Київ,
рахунок 26006035040270 в Шевченківській філії АКБ "Укрсоцбанк" м. Києва, МФО 322089, ідентифікаційний код 26008186.

15 вересня 2008 р.


ЗАЯВА про зміну позовних вимог
до позову про усунення порушень прав споживача житлово-комунальних послуг та відшкодування матеріальної і моральної шкоди


У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа № 2-1713/08 за позовом Іщенко Алли Петрівни до ТСББ "Комфорт" про усунення порушень прав споживача житлово-комунальних послуг та відшкодування матеріальної і моральної шкоди

У первісній позовній заяві від 25 вересня 2007 р. пред’явлені наступні позовні вимоги:

1. Визнати безпідставними вимоги ТСББ "Комфорт" до Молчанової Дарії Юріївни щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги солідарно з Іщенко Аллою Петрівною, оскільки Молчанова Д.Ю. відповідно до ст.ст. 32, 34 ЦК України не має повної цивільної дієздатності, а відповідно до ст. 29 ЦПК України не має також цивільної процесуальної дієздатності.
2. Визнати неправомочними загальні збори ТСББ "Комфорт", проведені 17 лютого 2007 р. при відсутності кворуму.
3. Визнати недійсним рішення загальних зборів ТСББ "Комфорт" від 17 лютого 2007 р. (Протокол № 1) про підтвердження тарифів (платежів), застосованих у 2005 році.
4. Визнати неправомочними загальні повторні позачергові збори ТСББ "Комфорт", проведені 08 червня 2005 р. при відсутності кворуму.
5. Визнати недійсним рішення загальних зборів ТСББ "Комфорт" від 08 червня 2005 р. (Протокол № 3) про встановлення тарифів (платежів) на житлово-комунальні послуги.
6. Визнати неправомочними загальні збори ТСББ "Комфорт", проведені 25 лютого 2006 р. при відсутності кворуму.
7. Визнати недійсним рішення загальних зборів ТСББ "Комфорт" від 25 лютого 2006 р. (Протокол № 1) про встановлення тарифів (платежів) на утримання будинку та прибудинкової території.
8. Визнати відсутність повноважень ТСББ "Комфорт" на утримання будинку за адресою вул. Герцена, 17-25 у м. Києві.
9. Визнати відсутність повноважень ТСББ "Комфорт" на діяльність у якості виконавця житлово-комунальних послуг мешканцям будинку за адресою вул. Герцена, 17-25 у м. Києві.
10. Визнати недійсними рахунки на сплату комунальних послуг, пред'явлені Іщенко Аллі Петрівні та Молчановій Дарії Юріївні товариством "Комфорт" за період з січня 2005 р. по червень 2007 р. та розрахунок заборгованості власників квартири № 46 будинку за адресою вул. Герцена, 17-25 у м. Києві за цей же період.
11. Визнати недійсними Довідки про нарахування за теплову енергію по договору 1110120 товариству "Комфорт" структурним відокремленим підрозділом "Енергозбут "Київенерго" за період з січня 2005 р. по червень 2007 р., як підставу для стягнення коштів за опалення з мешканців будинку.
12. Стягнути з ТСББ "Комфорт" на користь Іщенко Алли Петрівни 2500 грн. майнової шкоди, завданої головою правління ТСББ "Комфорт" та підлеглим йому сантехніком внаслідок несанкціонованого втручання в систему централізованого теплопостачання квартири та вилучення засобу обліку теплової енергії.
13. Стягнути з ТСББ "Комфорт" на користь Іщенко Алли Петрівни 5000 грн. моральної шкоди, завданої неправомірними діями голови правління ТСББ "Комфорт" по відношенню до позивачки та членів її сім'ї.

У процесі судового розгляду справи виявилися нові обставини, які вимагають внесення змін до пред’явлених раніше вимог. Право позивача протягом усього часу розгляду справи змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову закріплене частиною 2 ст. 31 ЦПК України. При цьому, згідно з ч. 2 ст. 118 ЦПК України позивач мє право об’єднати в одній позовній заяві кілька вимог, які пов’язані між собою.

Оскільки на даний час питання щодо стягнення заборгованості Товариством «Комфорт» з Молчанової Д.Ю. вирішується у іншій судовій справі, позивач через своїх представників заявляє про відмову від позовної вимоги 1 у попередній редакції і заміну її іншою вимогою в редакції, викладеній нижче:

«1. Визнати Статут Товариства співвласників багатоквартирного будинку «Комфорт» невідповідним Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». Зобов’язати ТСББ «Комфорт» замінити в статутних документах не передбачену законодавством назву юридичної особи «Товариство співвласників багатоквартирного будинку (ТСББ)» на «Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)», а також затвердити на загальних зборах учасників Статут ОСББ відповідно до Типового статуту ОСББ, затвердженого Наказом Держжитлокомунгоспу 27.08.2003 р. № 141, та зареєструвати зміни у статутних документах об’єднання згідно з законодавством. До внесення зазначених змін у статутних документах заборонити статутним органам ТСББ «Комфорт» у відносинах з мешканцями будинку за адресою вул. Герцена, 17-25 незалежно від їх членства у ТСББ «Комфорт», у тому числі з позивачем, керуватися тими положеннями Статуту, які суперечать чинному законодавству».


Підставою для звернення до відповідача з викладеною вимогою є те, що Статут ТСББ «Комфорт», зареєстрований Шевченківською районною адміністрацією (РДА) м. Києва 25.04.2001 р. за № 11719 (зі змінами та доповненнями, зареєстрованими відділом державної реєстрації РДА 16.07.2001, не відповідає Типовому статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженому Наказом Держжитлокомунгоспу України від 27.08.203 № 141 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 р. за № 1155/8476, а також суперечить Цивільному кодексу України, Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та іншим актам цивільного законодавства, про що детально зазначено нижче.

Перелік положень Статуту, які не відповідають законодавству, з посиланнями на правові норми.

1. Найменування юридичної особи «Товариство співвласників багатоквартирного будинку «Комфорт», зазначене у Статуті (п.1.1), не відповідає Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» № 2866-14 (Відомості Верховної Ради, 2002, № 10, ст. 78). Згідно зі ст. 2 цей Закон регулює: порядок створення, реєстрації, реорганізації, діяльності і ліквідації об’єднань, асоціацій; відносини суб’єктів права власності щодо користування та розпорядження нерухомим майном у об’єднанні, асоціації; відносини між об’єднаннями та асоціаціями; відносини між об’єднаннями, асоціаціями і органами державної влади та органами місцевого самоврядування; відносини між об’єднаннями та і господарюючими суб’єктами. Стаття 1 Закону визначає поняття «об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «асоціація власників жилих будинків», інші організаційні форми юридичних осіб (товариство, кооператив тощо) не передбачені. Отже, Статут ТСББ «Комфорт» у цій частині суперечить Закону.

2. Останній аркуш Статуту ТСББ «Комфорт» всупереч Типовому статуту не містить інформації про головуючого на установчих зборах об’єднання (П.І.Б., підпис), а також переліку присутніх на установчих зборах власників житлових чи нежитлових приміщень (П.І.Б., підписи).

3. Пункт 1.2 Статуту ТСББ «Комфорт» не містить посилання на ЗУ «Про ОСББ», Цивільний, Житловий, Земельний кодекси України, якими регулюється діяльність об’єднання (п. 1.1 Типового статуту ОСББ). Внаслідок цього ряд положень Статуту суперечать зазначеним актам цивільного законодавства і неправильно регулюють відносини суб’єктів права власності щодо користування та розпорядження нерухомим майном житлового комплексу.

4. Пункт 1.3 Статуту ТСББ «Комфорт» не відповідає положенням ст. 4 ЗУ «Про ОСББ», а саме, не зазначено, що об’єднання створюється для забезпечення і захисту прав його членів та дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами; основна діяльність об’єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об’єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.

5. У Статуті ТСББ «Комфорт» відсутній розділ «Завдання та предмет діяльності», передбачений у ст. 7 ЗУ «Про ОСББ» та викладений у Типовому статуті.

6. Пункт 3.1 Статуту ТСББ «Комфорт» безпідставно встановлює, що «Власники квартир, частин квартир і нежитлових приміщень будинку є співвласниками на праві спільної часткової власності допоміжних приміщень будинку, його конструктивних елементів і технічного обладнання, зразковий перелік яких наведено в розділі IV цього Статуту». Згідно з ч. 4 ст. 355 ЦК України спільна власність вважається частковою, якщо договором або законом не встановлена спільна сумісна власність на майно. Тому це положення Статуту ТСББ «Комфорт» суперечить частині 2 ст. 382 ЦК України, якою встановлено, що власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.

7. Також суперечить правовим нормам положення того ж пункту Статуту ТСББ «Комфорт» про те, що «частка власності кожного власника квартири (квартир) чи нежилого приміщення у спільній частковій власності визначається відношенням загальної площі квартири (квартир) чи нежилих приміщень, які перебувають у його власності, до загальної площі всіх квартир і нежитлових приміщень будинку». Згідно з ч. 1 ст. 357 ЦК України частки у праві спільної часткової власності вважаються рівними, якщо інше не встановлено за домовленістю співвласників або законом. Частиною 3 ст. 358 ЦК України встановлено, що кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності. У разі неможливості цього він має право вимагати від інших співвласників, які володіють і користуються спільним майном, відповідної матеріальної компенсації. А згідно зі ст. 359 ЦК України плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності, надходять до складу спільного майна і розподіляються між власниками відповідно до їх часток у праві спільної часткової власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Тому пункт 3.1 Статуту ТСББ «Комфорт» слід вважати юридично нікчемним.

8. Пункт 3.2 Статуту ТСББ «Комфорт» є зайвим, оскільки частково, але не повністю, відтворює зміст ч. 2 ст. 382 ЦК України.

9. Пункт 3.4 Статуту ТСББ «Комфорт» містить безпідставне положення про те, що об’єкти, які перебувають у спільній власності членів Товариства, передаються ними в управління Правлінню Товариства. При цьому, не зазначено, які саме об’єкти. Члени Товариства можуть мати об’єкти права спільної сумісної та спільної часткової власності, крім визначених частиною 2 ст. 382 ЦК України, які не підлягають юрисдикції товариства чи об’єднання. Цей пункт також порушує права співвласників багатоквартирного будинку, які не є членами Товариства, на визначення режиму користування спільною власністю відповідно до ст. 369 ЦК України, тобто за згодою усіх співвласників.

10. Встановлене пунктом 3.5 Статуту ТСББ «Комфорт» обмеження відчуження своєї частки у спільній частковій власності, відмовлятися від неї на користь фізичних чи юридичних осіб, у тому числі на користь інших членів Товариства або самого Товариства, а також вчиняти інші дії, що можуть призвести до втрати ним частки у спільній власності окремо від належних йому на праві власності квартири, жилого або нежилого приміщення, суперечить нормам статей 361-367 ЦК України, отже є нікчемним і не створює жодних юридичних наслідків.

11. Всупереч частині 2 ст. 382 ЦК України пункт 4.1 Статуту ТСББ «Комфорт» незаконно встановлює право спільної часткової власності членів Товариства на допоміжні приміщення будинку, а саме:
- тамбури, вестибулі, вітальні, сходові клітки, міжквартирні коридори, холи, горища, приміщення технічних поверхів, приміщення підвалів, де розміщене технічне обладнання будинку, приміщення для зберігання матеріалів, обладнання та інструменту, розміщення обслуговуючого будинок персоналу, колясочні та інші приміщення будинку і прибудинкової території та культурно-побутового обслуговування мешканців, приміщення об'єктів цивільної оборони тощо;
- технічне обладнання будинку - ліфти, сміттєпроводи, системи водопостачання та водовідведення, тепло-, газо- та електропостачання, система протипожежної автоматики, система опалення, димо-, та газовідведення, радіо та телеантени колективного користування, водостічні труби, шахти, блискавковідводи, пожежні драбини, тощо;
- несучі та огороджувальні конструкції, міжповерхові, надпідвальні та горищні перекриття, парапети, фронтони, люки та інші виходи на дах і покрівлю, елементи архітектурного оздоблення будинку;
- належні до будинку будівлі, споруди, та елементи благоустрою прибудинкової території;
- інші частини та елементи будинку, які призначені для користування всіма його мешканцями.

12. Те ж саме стосується пункту 4.2 Статуту ТСББ «Комфорт», де згадується про «частини та елементи будинку, що перебувають у спільній частковій власності членів Товариства, визначатимуться Спеціальним переліком згідно чинного законодавства». Тобто, виходить, що перелік пункту 4.1 Статуту або не є спеціальним, або не відповідає чинному законодавству? В дійсності цей пункт суперечить положенням абзаців 4 та 5 ст. 7 ЗУ «Про ОСББ», відповідно до яких переліки майна, що перебуває спільній сумісній власності та у спільній частковій власності, права та обов’язки членів об’єднання щодо цього майна, мають бути визначені у статуті об’єднання.

13. В пункті 5.2 Статуту ТСББ «Комфорт» міститься посилання на інтереси неповнолітніх членів Товариства. Однак, Законом «Про ОСББ» не передбачена участь неповнолітніх у створенні ОСББ.

14. У Статуті ТСББ «Комфорт» відсутній розділ «Порядок прийняття у члени об’єднання та виключення з нього», передбачений п. 10 Типового статуту ОСББ, а саме: «Порядок прийняття до об’єднання визначається загальними зборами (п. 10.3). Власники житлових та нежитлових приміщень, розташованих у межах одного житлового комплексу, які не є членами об’єднання, можуть укладати з об’єднанням договір про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території та надання послуг».
15. У п. 6.1.1 Статуту ТСББ «Комфорт» передбачено право «безперешкодно користуватись об'єктами, що перебувають у спільній частковій власності членів Товариства». Однак, не згадується про об’єкти спільної сумісної власності (ст. 369 ЦК України). Не згадується про об’єкти спільної сумісної власності і в п.п. 6.1.7, 6.2.7.

16. В п. 6.1.3 Статуту ТСББ «Комфорт» передбачено право членів об'єднання брати участь у прийнятті рішень загальних зборів. Однак, не вказано, якого об’єднання. Те х стосується і п. 6.2.9, в якому згадується про Статут об’єднання.

17. В п. 6.1.9 Статуту ТСББ «Комфорт» пропущене право знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки, передбачене в п. 11.1 Типового статуту ОСББ.

18. У пункті 6.2.3 Статуту ТСББ «Комфорт» пропущена норма ст. 22 ЗУ «Про ОСББ», якою власникам жилих і нежилих приміщень при наявності по квартирного обліку споживання надається право перераховувати кошти за послуги з водо-, тепло-, газо-, електропостачання безпосередньо на рахунки підприємств, організацій, які надають ці послуги.

19. У Пропущено: додержуватись чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 23 до 7 години) – п. 11.3 Типового статуту ОСББ.

20. У Статуті ТСББ «Комфорт» не знайшла відображення вимога п. 11.3 Типового статуту ОСББ, яка зобов’язує членів об’єднання додержуватись чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 23 до 7 години).

21. Пунктом 7.1.7 Статуту ТСББ «Комфорт» передбачено право Товариства «Одержувати в користування або у власність Товариства в установленому чинним законодавством порядку земельну ділянку (прибудинкову територію)». Однак, питання про земельну ділянку вирішується згідно з «Порядком передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1521, про що у Статуті ТСББ «Комфорт» не згадується.

22. Пунктом 7.1.9 Статуту ТСББ «Комфорт» передбачено право придбавати у спільну часткову власність Товариства квартири або нежитлові приміщення будинку, іншу нерухомість, основні засоби, обладнання, інвентар. Однак, право спільної часткової власності Товариства законом не визначено.

23. Пункт 7.1.10 Статуту ТСББ «Комфорт» передбачає право «Здавати в оренду фізичним або юридичним особам окремі об'єкти, що перебувають у спільній власності членів Товариства, за рішенням загальних зборів членів Товариства». Однак, це положення вступає в суперечність зі ст. 369 ЦК України, відповідно частини 2 якої розпоряджання спільною сумісною власністю здійснюється за згодою усіх співвласників, в той час, як ст. 361 ЦК України встановлює право співвласника самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності, у тому числі й продати, при умов попереднього письмового повідомлення про це інших співвласників (ст. 362 ЦК України).

24. У п. 7.2 Статуту ТСББ «Комфорт» перелічені обов’язки об’єднання, але невідомо якого, при чому у п. 7.2.3 передбачено «Забезпечити надання послуг членам об'єднання для утримання належних їм на праві власності квартир, житлових і нежитлових приміщень за їх рахунок». А відносно послуг не членам об’єднання нічого не сказано. У п. 7.2.7 знову встановлюється обов’язок «Забезпечувати своєчасне надходження від членів об'єднання платежів, установлених рішенням загальних зборів», проте немає згадки про не членів об’єднання.

25. У п. 8.4 Статуту ТСББ «Комфорт» встановлено, що «Член Товариства зобов'язаний вносити платежі на поточні витрати незалежно від умов користування квартирою, житловими та нежитловими приміщеннями або окремими об'єктами, що перебувають у спільній частковій власності членів Товариства», але нічого не зазначено про об’єкти спільної сумісної власності, а також про аналогічні обов’язки не членів Товариства.

26. Пункт 8.5 Статуту ТСББ «Комфорт» не узгоджений з «Правилами надання послуг з центрального опалення, холодного та гарячого водопостачання і водовідведення», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630 в частині, що стосується оплати комунальних послуг у відсутності приладів обліку.

27. Положення п. 9.2 Статуту ТСББ «Комфорт», відповідно до якого «Кожний член Товариства на загальних зборах має кількість голосів, пропорційну розміру загальної площі квартир, житлових і нежитлових приміщень, що перебувають у його власності», суперечить ст.10 ЗУ «Про ОСББ», суперечить п. 4.4 Типового статуту ОСББ, відповідно до якої загальні збори правомочні (правочинні), якщо на них присутні більше половини членів об’єднання, а також п.п. 5.3 та 9.9 Статуту ТСББ «Комфорт».

28. Положення п. 9.4 Статуту ТСББ «Комфорт», відповідно до якого «Повідомлення про проведення загальних зборів членів Товариства надсилається в письмовій формі і вручається кожному члену Товариства під розпис (слід читати «під розписку») або поштовим відправленням (рекомендованим листом) на відповідну адресу. Повідомлення надсилаються не пізніше ніж за 30 календарних днів», суперечить Типовому статуту ОСББ, пунктом 5.2 якого цей термін обмежений 14 днями.

29. Визначення загальними зборами відповідно до п. 9.6 Статуту ТСББ «Комфорт» обмежень на користування об'єктами, що перебувають у спільній частковій власності членів Товариства, та передача їх у користування фізичним і юридичним особам суперечить ст. 361 ЦК України.

30. Пункт 9.7 Статуту ТСББ «Комфорт» встановлює необов’язковість рішень загальних зборів у тому випадку, «коли ці рішення зачіпають майнові інтереси членів Товариства, які не брали участь у голосуванні». Це положення суперечить абзацу 5 ст. 10 ЗУ «Про ОСББ».

31. Пункт 9.8.3 Статуту ТСББ «Комфорт» наділяє загальні збори повноваженнями вирішувати питання про використання об'єктів, що перебувають у спільній власності членів Товариства, пункт 9.8.8 уповноважує загальні збори на визначення обмежень на користування такими об'єктами, пункт 9.8.9 – на прийняття рішень про передачу в оренду таких об'єктів фізичним і юридичним особам, що суперечить положенням ст.ст. 361, 369 ЦК України.

32. Пунктом 10.5 Статуту ТСББ «Комфорт» передбачено, що «Реорганізація Товариства провадиться лише за рішенням загальних зборів власників квартир, житлових і нежитлових приміщень кожного будинку», а повинно бути за рішенням загальних зборів членів об’єднання, як вищого статутного органу відповідно до другого абзацу ст. 10 ЗУ «Про ОСББ».

Перелічені вище невідповідності Статуту ТСББ «Комфорт» чинному законодавству створюють юридичні колізії при вирішенні спорів між членами Товариства, не членами Товариства та самим Товариством стосовно їх прав та обов’язків, як споживачів житлово-комунальних послуг. Усунення подібних колізій можливе у разі визнання недійсним Статуту ТСББ «Комфорт», що має своїм наслідком викладення його у новій редакції відповідно до положень ЗУ «Про ОСББ» та перетворення ТСББ в ОСББ з наступною державною реєстрацію об’єднання.

У зв’язку з викладеним вище просимо суд у подальшому розглядати позовну заяву з урахуванням внесених змін та можливих у подальшому доповнень.


Представники позивачки:

_____________ Куля В.І.

_____________ Рева Л.М.

_____________ Іщенко Ю.А.


Создан 13 сен 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником