ПОЗОВ про скасування рішення Солом

 

ПОЗОВ про скасування рішення Солом

Визнати невідповідним законодавству та скасувати рішення Солом



Солом’янський районний суд м. Києва,
вул. М. Кривоноса, 5, м. Київ, 03680
Суддя Бобровник О.В. Справа № 2-2816/08

Позивачі:
1. ***,
пр-т Повітрофлотський, буд. 18/2, кв. **,
м. Київ, 03049, тел. ***-**-**
2. ***,
пр-т Повітрофлотський, буд. 18/2, кв. **,
м. Київ, 03049, тел. ***-**-**
3. ***,
пр-т Повітрофлотський, буд. 18/2, кв. **,
м. Київ, 03049, тел. ***-**-**
4. ***,
пр-т Повітрофлотський, буд. 18/2, кв. **,
м. Київ, 03049, тел. ***-**-**
5. ***,
пр-т Повітрофлотський, буд. 18/2, кв. **,
м. Київ, 03049, тел. ***-**-**

Представник позивачів:
Куля Віктор Іванович, вул. Боткіна, 4, кв. 18,
м. Київ, 03055, тел. 457-40-72, http://gro-za.io.ua

Відповідач:
Солом'янська районна у місті Києві рада,
пр-т Повітрофлотський, 41,
м. Київ, 03020, тел. 226-20-88

Третя особа:
Комунальне підприємство «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради, вул. Соціалістична, 6, м. Київ, 03186, інші засоби зв’язку невідомі

11 серпня 2008 р.


Уточнена ПОЗОВНА ЗАЯВА
про скасування рішення Солом'янської районної у місті Києві ради
про приватизацію підвальних приміщень житлового будинку


На виконання ухвали від 18 липня 2008 р. у справі № 2-2816/2008 судді Солом’янського районного суду м. Києва Бобровника О.В. про усунення недоліків позовної заяви повідомляємо про виконані дії по усуненню недоліків до встановленого терміну 14.08.08 р.:

1. Додатково сплачено державне мито до повної суми 8,50 грн. відповідно до вимог п. Д ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93
2. Сплачено за інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
3. Конкретизовані позовні вимоги щодо зобов’язання Солом’янської районної у м. Києві ради здійснити заходи щодо повернення підвальних приміщень будинку № 18/2 по проспекту Повітрофлотському, 18/2.

На виконання вимог абзацу 2 резолютивної частини ухвали нижче викладена уточнена редакція позовної заяви з доданими документами.



1. Зміст позовних вимог

1.1. Визнати невідповідним законодавству та скасувати рішення Солом'янської районної у місті Києві ради від 04.04.07 № 130 "Про перелік об'єктів комунальної власності Солом'янського району м. Києва, що підлягають приватизації у 2007 році", прийняте на VIII сесії V скликання, в частині, що стосується п.п. 40 та 44 переліку нежилих приміщень та будинків, зазначених у додатку № 1 до рішення.
1.2. Зобов'язати Солом'янську районну у місті Києві раду повернути підвальні приміщення будинку № 18/2 на проспекті Повітрофлотському у м. Києві у спільну сумісну власність власників квартир цього будинку з передачею на баланс балансоутримувачеві будинку – Комунальному підприємству «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Солом’янської районної у м. Києві ради.

2. Виклад обставин, якими позивачі обґрунтовують свої вимоги

Позивачі є власниками приватизованих квартир №№ 24, 26, 29, 30, 31 у будинку № 18/2 на проспекті Повітрофлотському у м. Києві та співвласниками цього будинку. Оскаржуваним рішенням суб'єкт владних повноважень – відповідач у даній справі порушив права спільної сумісної власності власників квартир на приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, сантехнічне та інше обладнання, розташовані у двох підвалах цього будинку, передбачені у ст. 382 ЦК України.
Перед початком процесу приватизації державного житлового фонду, до якого свого часу відносився зазначений будинок, підвальні приміщення використовувалися мешканцями для загального користування шляхом влаштування комірчин. Крім того, у підвальних приміщеннях розміщені внутрішньо-будинкові мережі центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання, які разом з підвалами перейшли до спільної сумісної власності власників квартир.
Відповідно до ст. 369 ЦК України співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою усіх співвласників.
Всупереч зазначеним нормам матеріального права суб'єкт владних повноважень – Солом'янська районна у місті Києві рада своїм рішенням від 04.04.07 № 130 "Про перелік об'єктів комунальної власності Солом'янського району м. Києва, що підлягають приватизації у 2007 році", зокрема затвердила серед інших об'єктів два нежилі приміщення у будинку, розташованому за адресою пр-т Повітрофлотський / вул. Фучика, 18/2, як такі, що підлягають викупу орендарями (п.п. 40 та 44 додатку № 1 до рішення).
Насправді цими приміщеннями є підвали, тобто допоміжні приміщення, де проходять загальнобудинкові мережі тепло- та водопостачання і водовідведення, і які служать опорними конструкціями будинку, а тому належать до спільної сумісної власності. Право власності територіальної громади району на ці підвали не підтверджується правовстановлюючими документами і не зареєстроване у порядку, визначеному у ст. 182 ЦК України. Крім того, підвали є складовою частиною речі – будинку у визначенні цього поняття згідно з частиною першою ст. 187 ЦК України, який у свою чергу відноситься до категорії неподільних речей відповідно до ст. 183 того ж Кодексу. При переході права на річ (у даному випадку – житловий будинок) її складові частини не підлягають відокремленню, що передбачено частиною другою ст. 187 того ж Кодексу.
На приватизацію зазначених підвальних приміщень співвласники, у тому числі позивачі, своє згоди не давали.

Слід зазначити, що вирішуючи питання про офіційне тлумачення положень статей 1, 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ), Конституційний Суд України своїм рішенням від 2 березня 2004 року № 4-рп/2004 у справі № 1-2/2004 встановив:

« 4.2. Згідно з частиною першою статті 1 Закону ( 2482-12 ) суть приватизації державного житлового фонду полягає у відчуженні на користь громадян України, а отже, у їхню власність як квартир (будинків), кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, так і належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв тощо) державного житлового фонду. Закон ( 2482-12 ) врегульовує також відносини, пов'язані з виникненням, оформленням та набуттям права
приватної власності на квартири та інші об'єкти приватизації державного житлового фонду.

Допоміжні приміщення, відповідно до пункту 2 статті 10 Закону ( 2482-12 ), стають об'єктами права спільної власності співвласників багатоквартирного будинку, тобто їх спільним майном, одночасно з приватизацією громадянами квартир, що засвідчується єдиним документом - свідоцтвом про право власності на квартиру. Для підтвердження набутого в такий спосіб права не потребується вчинення будь-яких інших додаткових юридичних дій. Власникам квартир немає необхідності створювати з цією метою об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.»

Конституційний Суд України в и р і ш и в:

«1. В аспекті конституційного звернення і конституційного подання положення частини першої статті 1, положення пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ) треба розуміти так:

1.1. Допоміжні приміщення (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні і т.ін.) передаються безоплатно у спільну власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (кімнат у квартирах) багатоквартирних будинків. Підтвердження права власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, вступу до нього.
1.2. Власник (власники) неприватизованих квартир багатоквартирного будинку є співвласником (співвласниками) допоміжних приміщень нарівні з власниками приватизованих квартир.
1.3. Питання щодо згоди співвласників допоміжних приміщень на надбудову поверхів, улаштування мансард у багатоквартирних будинках, на вчинення інших дій стосовно допоміжних приміщень (оренда тощо) вирішується відповідно до законів України, які
визначають правовий режим власності.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.»

Слід зазначити, що по аналогічному за змістом адміністративному позову ухвалою від 13.05.2008 р. у справі № 2-а-91/08 судді Солом’янського районного суду м. Києва Усатової І.А. відмовлено у відкритті провадження, оскільки на думку судді даний позов повинен розглядатися в порядку цивільного судочинства відповідно до ст. 15 ЦПК України.

На підставі викладеного вище, позивачі звертаються до суду з проханнями:

1. У порядку ст. 122 ЦПК України відкрити провадження у справі за даним позовом.
2. Ухвалити рішення, яким задовольнити позовні вимоги, викладені у п. п. 1.1, 1.2 цієї позовної заяви.

Додатки:

1. Копія довіреності позивачів на представництво їх інтересів у суді на ім'я Кулі Віктора Івановича.
2. Квитанції про сплату державного мита та оплату витрат на ІТЗ розгляду справи.
3. Копія ухвали від 13.05.2008 р. у справі № 2-а-91/08 судді Солом’янського районного суду м. Києва Усатової І.А.
4. Копії цього позову для відповідача та третьої особи.


Представник позивачів Куля В.І.


Создан 10 авг 2008



  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником