Постанова у справі за позовом Кличка В.В. про визнання рішень Київради щодо земель недійсними.

 

Постанова у справі за позовом Кличка В.В. про визнання рішень Київради щодо земель недійсними.

Відмовити в задоволенні позову Кличку Віталію Володимировичу до Київської міської ради, Заступника голови-секретаря Київської міської ради Довгого Олеся Станіславовича про визнання рішень недійсними повністю.Справа 2а-157/08 Копія:

ПОСТАНОВА
Іменем України
20 травня 2008 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючої судді ІГНАТЧЕНКО Н.В.
при секретарі АНАПРІЮК С.П., САВКОВІЙ Ю. С.
розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом
Кличка Віталія Володимировича
До
Київської міської ради,
Заступника голови-секретаря
Київської міської ради Довгого Олеся Станіславовича
Про
Визнання рішень недійсними

ВСТАНОВИВ:

9 листопада 2007 року до суду звернувся Кличко В.В. з адміністративним позовом до Київської міської ради, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради Довгого О.С. про визнання рішень недійсними, та просить суд постановити рішення, яким рішення Київської міської ради, що були прийняті на черговому пленарному засіданні 5 сесії 5 скликання Київської міської ради від 01 жовтня 2007 року визнати протиправними та недійсними; заборонити відповідачам по справі виконувати незаконні рішення Київської міської ради, що були прийняті на черговому пленарному засіданні 5 сесії 5 скликання Київської міської ради від 01 жовтня 2007 року та зобов'язати в місячний термін з дня постановлення судового рішення призначити позачергове пленарне засідання, на розгляд якого винести ті ж питання, що були предметом розгляду чергового пленарного засідання 5 сесії 5 скликання Київської міської ради від 01 жовтня 2007року після відповідного та обов'язкового попереднього розгляду та погодження кожного питання відповідними профільними комісіями міськради та службами міста, мотивуючи тим, що в процесі прийняття зазначених рішень заступник голови - секретар Київради Довгий О. С. порушив норми Регламенту Київської міської ради п'ятого скликання, затвердженого рішенням Київської міської ради „Про затвердження Регламенту Київської міської ради" № 14/14 від 14.06.2006, що проявилось у проведенні чергового засідання Київради з численними порушеннями закону, етики та моралі.
Зокрема позивач вказує, що засідання було проведено без достатнього кворуму, оскільки на вказаному пленарному засіданні особисто були присутні та брали участь у голосуванні не більше 50 депутатів, що недостатньо для досягнення кворуму на пленарному засіданні; рішення приймались під шифром і без попереднього їх обговорення; депутатам не були надані проекти рішень що були винесені на розгляд вказаної сесії.
7 березня 2008 року позивач надав до суду доповнення до позовної заяви та просить суд визнати протиправними дії головуючого на черговому пленарному засіданні 5 сесії 5 скликання Київської міської ради 01 жовтня 2007 року щодо відкриття та проведення пленарного засідання за відсутності належного кворуму; визнати протиправними дії Київської міської ради щодо проведення 01 жовтня 2007року пленарного засідання, розгляду питань та прийняття рішень за відсутності належного кворуму, порушення принципу особистого голосування та Регламенту; визнати відсутність повноважень Київської міської ради щодо прийняття рішень на черговому пленарному засіданні Київської міської ради на черговому пленарному засіданні Київської міської ради 01 жовтня 2007 року; визнати протиправними та не чинними всі без виключення рішення, що були прийняті на черговому пленарному засіданні Київської міської ради 01 жовтня 2007 року; зобов'язати відповідачів утриматися від подачі на підпис Київському міському голові
рішень, щодо яких проводилося голосування 01 жовтня 2007 року; зобов'язати Київську міську раду розглянути всі без виключення питання, що були внесені до порядку денного пленарного засідання 5 сесії 5 скликання Київської міської ради 01 жовтня 2007 року, всі без виключення питання, що були фактично розглянуті та по яким було проведено голосування 1 жовтня'2007 року, мотивуючи тим, що при підготовці до сесійного засідання та при його проведенні не було дотримано норм Регламенту Київської міської ради про скликання сесії Київради; при підготовці до пленарного засідання, не організовано належну підготовку сесії;не надані попередньо профільним Постійним комісіям Київради проекти рішень та додатки до них; порушення при проведенні реєстрації депутатів та встановлення наявності кворуму, позивач вказує що був відсутній кворум при прийнятті рішень; також: позивач вказує, що при проведенні сесійного засідання та прийняття на ньому рішень, також: були порушення, зокрема не повідомлення головуючим повної назви кожного проекту рішення, не повідомлялось про матеріали, що додані до кожного проекту рішення; відмова у повторному голосуванні; порушена процедура оформлення та оприлюднення прийнятих рішень; порушення при розгляді депутатських звернень, запитів та офіційних заяв депутатської групи.
Враховуючи, що з 1 вересня 2005 року набрав чинності Кодекс адміністративного судочинства України, суд розглядає справу в порядку адміністративного судочинства.
В судовому засіданні позивач та його представники підтримали позовні вимоги та викладене в позовних заявах. Позивач додатково пояснив, що він та його блок не приймали участі в даному пленарному засіданні, не були зареєстровані, позивач був присутнім в залі засідань весь час.
На запитання представників відповідачів щодо того, які особисті права позивача порушені на даному пленарному засіданні та прийнятими рішеннями, позивач пояснив, що він як депутат Київради не приймав участі в даному засіданні, не реєструвався, тому що не було пленарного засідання, а було зібрання. Вважає, що прийнятими рішеннями на даному засіданні порушені права, тих, кого він представляє в Київраді (виборців).
Представники відповідачів заперечили проти позову повністю, мотивуючи тим, що твердження позивача щодо порушення норм Регламенту при прийнятті оскаржуваних рішень не відповідають дійсності. Оскільки пленарне засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів Київради від загального складу Київради. Головуючий на пленарному засіданні перед початком розгляду питань порядку денного підтверджує правомочність пленарного засідання Київради, про що робиться відповідна відмітка в протоколі пленарного засідання Київради, потім обговорюється і затверджується порядок денний пленарного засідання, після чого в межах своїх повноважень Київська міська рада приймала нормативні та інші акти у формі рішень.
Також представники відповідачів звернули увагу суду, позивача та його представників, на те, що позивач не вказав та не довів суду, які саме його особисті права порушено при прийнятті рішень Київською міською радою на черговому пленарному засіданні 5 сесії 5 скликання Київської міської ради від 01 жовтня 2007 року.
Відповідно до статті 71 КАС України колена сторона повинна довести ті обставини на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.
Відповідно до частини 2 статті 71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд вважає що позовні вимоги не підлягають до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч.1,2 ст.2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
2. До адміністративних, судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією ( 254к/9б-ВР ) чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.
Згідно до вимог ст.104 КАС України, до адміністративного суду має право звернутися з адміністративним позовом особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. Суб'єкт владних повноважень має право звернутися до адміністративного суду у випадках, встановлених законом.
Судом встановлено, що 01 жовтня 2007 року відбулося чергове пленарне засідання 5 сесії 5 скликання Київської міської ради.
Згідно ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні"рада в межах своїх повноважень приймає нормативну та інші акти у формі рішень. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, відкритим або таємним голосуванням.
Згідно ст.1 Регламенту Київської міської ради, Київрада - представницький орган місцевого самоврядування, представляє територіальну громаду міста Києва та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.
Відповідно до ст. 22 Регламенту Київської міської ради, пленарне засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів Київради від загального складу Київради.
Згідно ст.11.1 Регламенту Київської міської ради, Київрада складається з 120 депутатів (а.с.23).
Згідно даних стенограми пленарного засідання від 01.10.2007 року (а.с.2-78, т2), на даному пленарному засіданні були присутні, зареєстровані 65 депутатів.
На даному пленарному засіданні було прийнято більше 700 рішень з різних питань, які були внесені на розгляд. При цьому судом встановлено, що позивач не звертався до Київради з заявами про розгляд його особистих питань, які б могли бути предметом розгляду на даному пленарному засіданні, не ініціював ніяких звернень, які б залишилися не розглянутими чи без задоволення на черговому пленарному засіданні 5 сесії 5 скликання Київської міської ради від 01 жовтня 2007року.
За таких обставин суд приходить до висновку, що на черговому пленарному засіданні 5 сесії 5 скликання Київської міської ради від 01 жовтня 2007року не було порушено права, свободи чи інтереси позивача у сфері публічно-правових відносин.
Керуючись ст.ст. б, 17-19, 104, 160-163, 167, 170, 186 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні позову Кличку Віталію Володимировичу до Київської міської ради, Заступника голови-секретаря Київської міської ради Довгого Олеся Станіславовича про визнання рішень недійсними повністю.
На постанову суду може бути подано апеляційну скаргу до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення, шляхом подачі заяви про оскарження постанови протягом десяти днів з дня проголошення постанови. Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Постанова не набрала чинності

Суддя підпис Н. В. Ігнатченко

Секретар Ю. С. Савкова


Создан 30 июл 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником