АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА на постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 20 травня 2008 року

 
 

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА на постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 20 травня 2008 року

Постановою Шевченківського райсуду м. Києва (суддя Ігнатченко Н.В.) від 20.05.2008 р. у справі № 2а-157/08 відмовлено в задоволенні позову Кличка В.В. до Київської міської ради, заступника Київського міського голови про визнання протиправними рішень радиКИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПРЕДСТАВНИКА ПОЗИВАЧА Кличка Віталія Володимировича –
Карпунцова Валерія Віталійовича
(діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності)
______________________________________________
02091, Харківське шосе, буд. № 58-а, кв.124, м. Київ
телефон 8(044) 222-65-44; 8-067-209-14-62
адреса електронної пошти: kv@ua.org.ua

в інтересах

ПОЗИВАЧА: Кличка Віталія Володимировича
______________________________________________
01133, бульвар Лесі Українки, 24, кв.8, м. Київ
тел. 8(044) 492-80-04
адреса електронної пошти відсутня

Справа № 2а-157/08
за позовом Кличка Віталія Володимировича до Київської міської ради, заступника Київського міського голови – секретаря Довгого Олеся Станіславовича про визнання протиправними рішень

Заява про апеляційне оскарження подана 21 травня 2008 року


АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
на постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 20 травня 2008 року

Постановою Шевченківського районного суду міста Києва (суддя Ігнатченко Н.В.) від 20 травня 2008 року по справі № 2а-157/08 було відмовлено в задоволенні позову Кличка Віталія Володимировича до Київської міської ради, заступника Київського міського голови – секретаря Довгого Олеся Станіславовича про визнання протиправними рішень прийнятих на пленарному засіданні сесії Київської міської ради, що відбулось 1 жовтня 2007 року.
Постанова Шевченківського районного суду міста Києва від 20 травня 2008 року є незаконною та необґрунтованою з підстав порушення норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи; невідповідності висновків суду обставинам справи; неповного з’ясування судом обставин, що мають значення для справи.

1. Висновки суду про відсутність порушень прав, свобод чи інтересів позивача в сфері публічно-правових відносин при прийнятті рішень на пленарному засіданні 5 сесії 5 скликання Київської міської ради від 1 жовтня 2007 року не відповідають обставинам справи.

Оскаржуваними рішеннями Київської міської ради від 01.10.2007 року було порушено права, свободи та інтереси Кличка В.В. в сфері публічно-правових відносин.

Вказаними рішеннями було порушено права та інтереси позивача як:

А) депутата Київської міської ради.
Так, у відповідності до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»:
ч.2. ст.2 – депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини;
п.4 ч.2 ст.19 – депутат місцевої ради має право: вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
В той же час, при проведенні секретарем Київської міської ради Довгим О.С. пленарного засідання сесії від 01.10.2007 року та прийняті Київською міською радою оскаржуваних рішень, позивача було позбавлено можливості ознайомитись з порядком денним та проектами вказаних рішень і додатками до них, взяти участь в їх обговоренні.
Такими діями з боку відповідачів було позбавлено можливості реалізувати свої права, як представника інтересів територіальної громади.

Б) мешканця територіальної громади міста Києва.
Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
ч.1 ст. 10 – … міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами;
ч.3 ст. 16 – матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах;
ч.5 ст. 16 – від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.
У відповідності до ст.18 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», – Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні.
Поряд з цим, оскаржуваними рішеннями було вирішено питання про передачу у власність чи оренду земельних ділянок, що є власністю територіальної громади міста Києва. Вищезазначені рішення були прийняті незаконно, а отже і порушили права позивача, як мешканця територіальної громади – співвласника відповідних земельних ділянок.

Отже, з боку відповідачів було порушено права Кличка В.В. як депутата Київської міської ради та члена територіальної громади міста Києва в сфері публічно-правових відносин.
Таким чином, суд безпідставно залишив поза увагою порушення прав Кличка В.В. в сфері публічно-правових відносин, що призвело до прийняття незаконної та необґрунтованої постанови.

2. Висновки суду про наявність кворуму на пленарному засіданні Київської міської ради від 01.10.2007 року не відповідають обставинам справи та прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Суд відмовляючи в задоволенні позову послався на те, що на пленарному засіданні від 1 жовтня 2007 року були присутніми зареєстровані 65 депутатів Київської міської ради. При цьому суд послався на стенограму пленарного засідання від 01.10.2007 року.
Такий висновок суду є необґрунтованим та незаконним.

Оскаржувані рішення від 01.10.2007 року були прийняті не повноважною сесією Київської міської ради.
Зокрема, у відповідності до ч. 11 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
Відповідно до п.11.1 ст.11 Регламенту Київської міської ради, – Київрада складається з 120 депутатів.
В дійсності ж, на черговому пленарному засіданні V сесії V скликання Київської міської ради від 01.10.2007 року брало участь менше половини депутатів від загального складу Київської міської ради.
Вищезазначені обставини було підтверджено в судовому засіданні поясненнями позивача Кличка В.В., свідків – депутатів Київської міської ради Андрієвського Д.Й., Коваленка А.А., Новак Н.В., довідкою Державної прикордонної служби України про перебування за кордоном України станом на 01.10.2007 року депутата Київської міської ради Артеменка А.В. карточка якого брала участь в голосуванні на вказаному пленарному засіданні. Дані докази безпідставно залишені судом поза увагою.

Крім цього, у відповідності до ч. 4 ст. 70 КАС України, – обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.
Згідно з п. 22.4. Регламенту Київської міської ради перед початком пленарного засідання здійснюється реєстрація депутатів при виданні їм матеріалів пленарного засідання. В зв’язку з цим допустимим доказом особистої присутності 65 депутатів на пленарному засіданні є журнал реєстрації депутатів. Такого доказу відповідачами не надано.

В той же час, стенограма пленарного засідання від 01.10.2007 року не може бути доказом особистої присутності 65 депутатів. Так, при реєстрації карточок депутатів в системі «Рада» не перевіряється їх особиста присутність.
При цьому, позивач посилався на використання при голосуванні на пленарному засіданні 01.10.2007 року карток відсутніх депутатів, що було підтверджено поясненнями свідків, довідкою Державної прикордонної служби України.

У відповідності до ч. 2 ст. 71 КАС України, – В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Будь-яких доказів на підтвердження особистої присутності на пленарному засіданні 01.10.2007 року більше половини депутатів Київської міської ради відповідачами не надано.

Таким чином, прийняті на черговому пленарному засіданні V сесії V скликання Київської міської ради рішення є протиправними та нечинними, оскільки ухвалювались неповноважною сесією міської ради.
В зв’язку з цим постанова Шевченківського районного суду міста Києва від 20.05.2008 року є незаконною та необґрунтованою.

3. Судом при прийнятті постанови залишено поза увагою обставини, що підтверджують незаконність проведення пленарного засідання 5 сесії 5 скликання Київської міської ради від 01.10.2007 року.

Позивач Кличко В.В. в своєму позові посилався на порушення відповідачами норм матеріального права при підготовці та проведенні 01.10.2007 року пленарного засідання та надав суду на підтвердження своїх тверджень відповідні докази.
Однак суд не повністю з’ясував всі обставини справи, а обмежився лише дослідженням обставин присутності депутатів Київської міської рад на пленарному засіданні та порушення прав позивача.
В той же час, відповідачами при проведенні пленарного засідання 01.10.2007 року було допущено наступні порушення:

А) Рішення Київської міської ради від 01.10.2007 року були прийняті з порушенням принципу особистого голосування депутатів на пленарних засіданнях.

Згідно з ч.1 ст. 19. Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», – Депутат місцевої ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. … Кожний депутат місцевої ради у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос.
У відповідності до ч. 6 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
У відповідності до п. 24.2 Регламенту Київської міської ради, – голосування на пленарних засіданнях Київради здійснюється особисто. Рішення Київради, прийняті з порушенням цієї процедури, вважаються нечинними.
В дійсності при голосуванні по оскаржуваних рішеннях використовувались карточки для голосування відсутніх на сесії депутатів. Зокрема, не були присутні на пленарному засіданні депутати Київради Бабак Віталій Павлович, Артеменко Андрій Вікторович, Ледовських Олена Володимирівна, Білич Віктор Олександрович. Разом з цим, їх голоси були зараховані при голосуванні за оскаржувані рішення.
Вищезазначені обставини були підтверджені поясненнями позивача Кличка В.В., свідків – депутатів Київської міської ради, довідкою Державної прикордонної служби України.
За таких умов, рішення Київської міської ради від 01.10.2007 року є протиправними та нечинними, оскільки фактично було порушено процедуру голосування, що не дає можливості встановити реальний результат волевиявлення депутатів при голосуванні.

Б) Оскаржувані рішення, були прийняті на пленарному засіданні сесії, що була скликана з порушенням.
Згідно з ч. 9 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, … із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
Рішення про скликання сесії ради від 01.10.2007 року із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради, до відома депутатів та населення у встановлений строк не доводилась.
Дані обставини підтверджуються розпорядженнями Київського міського голови №366 від 09.07.2007 року та № 572 від 12.10.2007 року.
Так, розпорядження Київського міського голови про календарний план, яким було передбачено проведення пленарного засідання сесії Київради 01.10.2007 року, було прийнято лише 12.10.2007 року – тобто через 11 днів після проведення самого пленарного засідання сесії. На момент проведення пленарного засідання сесії від 01.10.2007 року розпорядження про проведення сесії на вказану дату не було.
Це свідчить, що скликання пленарного засідання сесії від 01.10.2007 року було здійснено з порушенням вимог закону, з метою позбавити депутатів міської ради можливості належним чином реалізувати свої права.

В) Скликання та проведення пленарного засідання сесії від 01.10.2007 року було здійснено не повноважною на те особою.
У відповідності до ч. 4 та ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – Наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної, міської - відповідно сільським, селищним, міським головою; ... . У разі немотивованої відмови сільського, селищного, міського голови, … або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається: сільської, селищної, міської ради - секретарем сільської, селищної, міської ради … У цих випадках сесія скликається:1) відповідно до доручення сільського, селищного, міського голови (голови районної у місті, районної, обласної ради)…;
Згідно з ч. 10 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у відповідності до якої, – Сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде відповідно сільський, селищний, міський голова, а у випадках, передбачених частиною шостою цієї статті, - секретар ради; сесію районної у місті, районної, обласної ради - голова ради або його заступник.
Сесія від 01.10.2007 року Київським міським головою не скликалась. Сесія була скликана Довгим О.С. без зазначення причин неможливості скликати сесію міським головою та підстав її скликання секретарем ради.
Сесію міської ради від 01.10.2007 року міський голова не вів. Сесію вів секретар міської ради без зазначення причин неможливості провести сесію міським головою та повноважень на підставі яких він веде сесію.
Таким чином, рішення прийняті 01.10.2007 року є протиправними та нечинними, оскільки були проголосовані на незаконно скликаній сесії під головуванням не повноважної особи.

Г) Рішення Київської міської ради від 01.10.2007 року були прийняті з грубим порушенням чинного законодавства, яким врегульовано порядок та процес підготовки, обговорення і прийняття рішень органами місцевого самоврядування та гарантовано права депутатів у раді.
Оскаржувані рішення ставились на голосування без їх попереднього розгляду в постійних комісіях ради чим було порушено ч. 1 та ч. 4 ст.47 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з якою, – постійні комісії ради є органами ради, …, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету;… постійні комісії … за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Зазначені рішення ставились на голосування без узгодження на Президії пропозицій та рекомендацій з усіх питань, що вносилися на розгляд ради, чим було порушено ч.1 ст. 12 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», у відповідності до якої, – президія Київської міської ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Рішення Київської міської ради від 01.10.2007 року ставились на голосування без надання депутатам для ознайомлення частини проектів рішень; без надання будь-яких додатків до проектів рішень; без включення до порядку денного пленарного засідання ряду питань щодо надання земельних ділянок; без зазначення в проектах рішень конкретних адрес, цільового призначення та розміру земельних ділянок, по яких приймались рішення; без обговорення проектів рішень на пленарному засіданні.
Такими діями відповідачів було порушено:
• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
– ст. 4 – місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах … законності, гласності …;
– ч 2. ст. 59 – рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом.

• Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»:
– ч. 2 ст. 19 – Депутат місцевої ради має право: … вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті; вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них; брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні; виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки.
– ч. 1ст. 20 – На сесіях місцевої ради депутати місцевої ради на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання відповідної ради.
– ч.1 – 3 ст. 30 – Депутат місцевої ради наділений усією повнотою повноважень, передбачених цим та іншими законами України. Ніхто не може обмежити повноваження депутата місцевої ради інакше як у випадках, передбачених Конституцією та законами України. Місцеві ради та їх органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами місцевих рад їх повноважень. Рада та її органи сприяють депутатам місцевих рад в їх діяльності шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень, організовують вивчення депутатами місцевих рад законодавства, досвіду роботи рад.

• Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ»:
– ч.1 ст. 14 – Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів.

Всі вищезазначені обставини підтверджуються листами постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної безпеки від 12.10.2007 року № 29/288-494 та від 29.01.2008 року № 29/288-37; переліками рішень що приймались без погодження з постійною комісією з питань екологічної безпеки; порядком денним пленарного засідання сесії Київради від 01.10.2007 року; стенограмою пленарного засідання від 01.10.2007 року; поясненнями позивача Кличка В.В., свідків – депутатів Київської міської ради.

Таким чином, рішення Київської міської ради від 01.10.2007 року є протиправними, оскільки було порушено порядок та процедуру прийняття рішень, грубо порушено гарантовані права депутатів Київської міськради в тому числі і позивача, що позбавило їх можливості підготуватись до пленарного засідання, знати суть проектів рішень, що виносились на голосування, взяти участь в їх обговоренні та реалізувати інші гарантовані їм права під час розгляду проектів рішень та належним чином виконувати покладені на них обов’язки.

А отже, при скликанні та проведенні пленарного засідання сесії 01.10.2007 року та при прийнятті оскаржуваних рішень було порушено принципи здійснення місцевого самоврядування – законності, гласності, колегіальності, народовладдя (ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), що виключає їх законність.

У відповідності до ч.2 ст. 71 КАС України, – В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Відповідачі, не зважаючи на вимоги суду, не надали жодного доказу на підтвердження законності оскаржуваних рішень та на спростування тверджень Кличка В.В. про їх протиправність.

В зв’язку з цим, постанова Шевченківського районного суду міста Києва від 20 травня 2008 року є незаконною, необґрунтованою та повинна бути скасована, а позовні вимоги Кличка В.В. повинні бути задоволені в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 185-187 КАС України, –

ПРОШУ:

1. Скасувати постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 20 травня 2008 року по справі № 2а-157/08 за позовом Кличка Віталія Володимировича до Київської міської ради, заступника Київського міського голови – секретаря Довгого Олеся Станіславовича про визнання протиправними рішень.

2. Ухвалити нову постанову, якою задовольнити в повному обсязі позовні вимоги Кличка Віталія Володимировича до Київської міської ради, заступника Київського міського голови – секретаря Довгого Олеся Станіславовича про визнання протиправними рішень.

На підставі ч. 4 ст. 187 КАС України, повідомляю про своє бажання взяти участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції та прошу повідомити про час та місце розгляду даної апеляційної скарги.

Додатки:
1. Квитанція про сплату судового збору;
2. Копія нотаріально посвідченої довіреності;
3. Копія заяви про апеляційне оскарження від 21.05.2008р.;
4. Копія апеляційної скарги з копіями доданих до неї документів – 2 екз.

Представник позивача
Кличка Віталія Володимировича Карпунцов В.В.

9 червня 2008 року


Создан 30 июл 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником