Про визнання недійсним рішень загальних зборів ТСББ "Комфорт"

 
 

Про визнання недійсним рішень загальних зборів ТСББ "Комфорт"

Суд вирішив: позовні вимоги Кучеренко Олени Анатоліївни задовольнити. Визнати недійсними загальні збори об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" від 12.02.2005р. та рішення прийняті на цих загальних зборах.Справа №2-616/06
РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2006 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
головуючого - судді Мороз І.М.,
при секретарі Голуб О.А.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду цивільну справу за позовом Кучеренко Олени Анатоліївни до Товариства співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" про визнання недійсним рішень загальних зборів,
встановив:
У квітні 2005 року Кучеренко Олена Анатоліївна звернулась до суду з позовом до Товариства співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" про визнання недійсним рішень загальних зборів, які були проведені 12.02.2005р. із запізненням та без відповідного кворуму, а тому просить визнати недійсними збори Товариства співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" проведені 12.02.2005р. та рішення прийнятті на цих зборах.
Позивачка у судовому засіданні позовні вимоги підтримала, додатково суду пояснила, що проведені 12.02.2005р. загальні збори були проведені із запізненням, оскільки відповідно до п.9.3 статуту загальні збори його членів і Правління після закінчення календарного року скликаються не пізніше 25 січня для розгляду результатів господарської діяльності, що було порушено. Також зазначає, що було порушено п. 9.4 Статуту повідомлення про проведення загальних зборів, оскільки членів об'єднання не було повідомлено за 30 календарних днів до дати їх проведення у письмовій формі із зазначенням порядку денного. В порушення п. 8.12 Статуту Правлінням товариства не було розроблено та заздалегідь надіслано попередній кошторис надходжень і витрат на наступний фінансовий рік, розмір платежів кожного члена товариства. Крім того, вказані збори були проведені при відсутності кворуму.
Представник позивачки позов підтримала, просить суд його задовольнити.
Представник відповідача позов не визнав, суду пояснив, що про час проведення загальних зборів від 12.02.2005р. члени об'єднання повідомлялися усно, та зазначив, що на вказаних загальних зборах були присутні 52 члени об'єднання, проте всіх членів об'єднання та мешканців будинку було проінформовано про проведені загальні збори 12.02.2005р. та запропоновано ознайомитися та проголосувати за прийнятті на них проекти рішень, ще раз, а тому вважає, що порушень з боку правління товариства при проведенні загальних зборів та прийнятті на них рішень не було. Також зазначає, що позивачка взагалі не є членом кооперативу, оскільки вона сама зверталась із заявою до відповідача про вихід із членства кооперативу.
Заслухавши пояснення позивачки, представників позивача, представника відповідача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги позивачки підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 98 ЦК України порядок скликання загальних зборів визначається в установчих документах товариства.
Судом встановлено, що 12.02.2005 року було проведено загальні збори об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" на яких були присутні Голова зборів Пухкало О.Г., секретар зборів Соловйова М.М. та члени об'єднання з порядком денним: 1 - Звіт Правління ТСББ "Комфорт" про виконану роботу за період з 11.02 2005 р. по 12.02.2005р.; 2. Звіт ревізійної комісії; 3. Розгляд проекту бюджету на 2005 рік; 4. Різне.
По першому питанню порядку денного були прийняті рішення про визнання роботи Правління за звітний період задовільною; про звернення з вимогою до "Київміськбуду", щоб вони усунули всі недоліки по будинку та прибудинковій території і передали будинок на баланс Об'єднання "Комфорт"; про створення комісії у складі трьох чоловік для здійснення контролю за ведення ремонтних робіт у квартирах будинку; затверджено положення про порядок і відключення від послуг теплостачання злісних неплатників за комунальні послуги; про розробку "Положення про режим роботи офісів, розташованих у житловому будинку"; про встановлення телефонного зв'язку у кожному під'їзді з метою вдосконалення системи пропуску в будинок та посилення безпеки його мешканців; про постійне інформування про боржників, які вчасно не сплачують комунальні послуги; про вирішення коштів отримані від здачі в оренду службових квартир; про встановлення кодових замків на двері, які виходять у двір будинку. По другому питанню: про визнання роботи ревізійної комісії задовільною; про затвердження результатів фінансової діяльності ОСББ "Комфорт" за 2004рік. По третьому питанню: затверджено наступні джерела формування доходної частини бюджету ОСББ "Комфорт" і тарифи на 2005рік; затверджено видаткову частину бюджету та штатний розклад ОСББ "Комфорт" на 2005 рік. По четвертому питанню: по заяві Іоффе А.Ю. виведено його із складу Правління ОСББ "Комфорт" та обрано до складу Правління ОСББ "Комфорт" Левченка О.К., проти чого сторони у судовому засіданні не заперечували.
Згідно ст. 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» вищим органом управління об'єднання є загальні збори. Загальні збори скликаються і проводяться згідно з вимогами статуту об'єднання. Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше половини членів об'єднання.
Проте, як встановлено у судовому засіданні, вказані загальні збори були проведені при відсутності кворуму, чим було порушено п. 9.5. Статуту Товариства співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" в якому зазначається, що загальні збори членів Товариства є чинними, якщо на них присутні члени Товариства, які складають більше ніж 50 відсотків голосів.
Товариство співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" нараховує 168 членів Товариства, а тому збори є чинними, якщо на них присутні що найменше 85 членів Товариства, проте як встановлено судом на загальних зборах 12.02.2005 року члени Товариства в необхідній кількості присутні не були.
Згідно п. 9.5. Статуту у разі відсутності кворуму для проведення загальних зборів Правління визначає нову дату та час їх проведення, про що членам Товариства надається додаткова інформація. Нові збори призначаються не раніше 14 днів і не пізніше 30 днів з дати проведення зборів, які не відбулися за відсутністю кворуму, і є чинними, якщо присутні на них члени мають не менше 30 відсотків голосів, проте суду не було надано доказів того, що проведення загальних зборів переносилися на нову дату.
Посилання представника відповідача на те, що члени Товариства були повідомлені про загальні збори, які вже відбулися 12.02.2005р. листом голови Правління ТСББ "Комфорт" до співвласників будинку від 12.022005р. та на те, що прийняті рішення на них є легітимними, оскільки протокол зборів був підписаний членами Товариства вже після проведення зборів, що вважає згодою їх з ними, судом не враховуються, оскільки такий порядок проведення загальних зборів та прийняття на них рішень не передбачений Статутом Товариства та діючим законодавством України.
Крім того, відповідачем не було надано суду підтвердження того, що на виконання вимог п. 9.4. Статуту членам Товариства надсилались в письмовій формі і вручались під розписку повідомлення про проведення загальних зборів із зазначенням порядку денного, дати та місця їх проведення.
Суд не приймає до уваги посилання представника відповідача на те, що позивачка не є членом об’єднання, з причини написання останньою на адресу відповідача заяви від 30.03.2005 р. про її вихід із ТСББ "Комфорт", оскільки рішення про виведення позивачки з числа членів об'єднання не приймалося, на вказаному листі міститься лише резолюція голови ТСББ "Комфорт" про розгляд цієї заяви на правлінні та зборах. Крім того, членство позивачки в ТСББ "Комфорт" підтверджується листом ТСББ "Комфорт" від 07.12.2005р. № 254, витягом із протоколу № 3 загальних повторних позачергових зборів членів ТСББ "Комфорт" від 08.06.2005р.
З огляду на вище викладене судом встановлено, що загальні збори від 12.02.2005р. були проведені при відсутності кворуму, а тому вони та прийнятті на них рішення є недійсними.
Суд, відповідно до ст. 88 ЦПК України, знаходить необхідним стягнути з відповідача на користь позивачки 8 грн. 50 коп. на відшкодування судових витрат.
Враховуючи наведене, на підставі ст. 98 ЦК України ст. 10 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", керуючись ст.ст. 10, 11, 88, 212-15 ЦПК України, суд
вирішив:
Позовні вимоги Кучеренко Олени Анатоліївни задовольнити.
Визнати недійсними загальні збори об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" Товариства співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" від 12.02.2005р. та рішення прийняті на цих загальних зборах.
Стягнути з Товариства співвласників багатоквартирного будинку "Комфорт" на користь Кучеренко Олени Анатоліївни 08 грн. 50 коп. на відшкодування судових витрат.
Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження до Шевченківського районного суду м. Києва протягом десяти днів з дня проголошення рішення та подання апеляційної скарги протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.
Рішення суду набирає законної сили в разі закінчення вищезазначених строків або
якщо його не скасовано, після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя: (підпис)
З оригіналом згідно, суддя Мороз І.М., секретар Голуб О.А.


Создан 02 июн 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником