Рішення Господарського суду Харківської області за позовом КП "Водоканал"

 
 

Рішення Господарського суду Харківської області за позовом КП "Водоканал"

Водоканал вимагав укладення договору з фізичною особою. Господарський суд позов з другої спроби відхилив.ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" квітня 2008 р. Справа № 33/220-07
вх. №8103/3-33
Суддя господарського суду Лаврова Л.С.
при секретарі судового засідання Шаршакова Н.А.
за участю представників сторін:
позивача - Чумак Ю.О. відповідача - Коломак І.І.
розглянувши справу за позовом КП "Водоканал" Лозівської міської ради, м. Лозова до СПДФО Коломак Н.Б., м. Лозова
про визнання договору укладеним

ВСТАНОВИВ:
Позивач - Комунальне підприємство „Водоканал" Лозівської міської ради Харківської області, м. Лозова звернувся до господарського суду з позовною заявою в якій просив суд визнати договір № 264 від 08.05.07 р. на відпуск води із комунального водопроводу і прийом стоків в комунальну каналізацію укладеним між позивачем та відповідачем - СПД ФО Коломак Н.Б., а також стягнути з відповідача судові витрати.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 09.11.07 р. по справі № 33/220-07 провадження у справі припинено. Ухвалу мотивовано з тих підстав, що згідно з наданим позивачем проектом спірного договору послуги ним мають надаватися Коломак Н.Б. не як підприємцю, а як фізичній особі, що в свою чергу з урахуванням вимог ст.ст. 1, 2, 21 ГПК України, ст.ст. 4, 128 ГК України, ст.ст. 2, 24, 51 ЦК України унеможливлює участь фізичної особи Коломак Н.Б., як сторони по справі в господарському судочинстві; що позивач в обґрунтування своїх вимог не надав доказів того, що правовідносини між ним та відповідачем пов'язані з господарською діяльністю останнього та ін.
Позивач з ухвалою господарського суду не погодився, подав апеляційну скаргу, в якій просив ухвалу скасувати та прийняти нове рішення.
Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 09.01.2008 року по справі 33/220-07 ухвалу господарського суду від 09.11.2007 року скасовано, справу передано на розгляд господарського суду Харківської області.
18.02.2008 року через канцелярію суду позивач надав заяву про уточнення позовних вимог, згідно якої просить спонукати СПДФО Коломак Наталію Борисівну укласти договір № 264 від 08.05.2007 року на відпуск води із комунального водопроводу та прийом стоків в комунальну каналізацію для нежитлового приміщення №5 за адресою: м.Лозова, Харківської області, мікрорайон №1, буд.23, кв.38, з КП "Водоканал".
Відповідно до статті 22 ГПК України позивач вправі до прийняття рішення по справі змінити підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову або зменшити розмір позовних вимог .
Оскільки подана позивачем заява не суперечить чинному законодавству, суд приймає заяву про уточнення позовних вимог.
Як свідчать матеріали справи, 02.04.2003 р. Коломак Наталія Борисівна, на підставі договору купівлі - продажу купила квартиру №38 в будинку № 23 в мікрорайоні № 1 в місті Лозова.
21.08.2006 р. рішенням № 103 VI сесії Лозівської міської ради Харківської області V скликання означену квартиру вирішено перевести у нежиле приміщення, якому присвоїти адресу: м. Лозова, мікрорайон 1, буд. 23, нежитлове приміщення № 5.
10.05.07 р. на адресу КП „Водоканал" надійшла заява від Коломак 1.1., який діяв на підставі довіреності від імені фізичної особи Коломак Н.Б. про необхідність укласти договір на надання послуг з централізованого водопостачання холодної води та водовідведення до нежилого приміщення № 5 між Коломак Н.Б. та КП „Водоканал".
14.05.07 р. листом № 969 на адресу Коломак 1.1. було направлено два екземпляри проекту договору № 264 від 08.05.07 р. на відпуск води з комунального водопроводу та прийом стоків в комунальну каналізацію, для надання послуг до нежилого приміщення № 5, в якому фізична особа - Коломак Н.Б. оформлена як „Субабонент", оскільки нежиле приміщення № 5 знаходиться в багатоквартирному будинку де абонентом є КП „Дирекція єдиного замовника" Лозівської міської ради, а також розрахунок структури тарифів на водопостачання та водовідведення, рішення Лозівської міської ради Харківської області від 21.08.2006 року № 93 про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.
05.06.07 р. на адресу позивача надійшла заява Коломак 1.1., про неможливість укладання відповідачем договору на запропонованих позивачем умовах, тобто умови договору № 264 від 08.05.07 р. залишились неузгодженими. Крім того, відповідач надав проект Типового договору про надання послуг з централізованого постачання холодної та гарячої води і водовідведення, підписаний з його боку приватним підприємцем Коломак Н.Б.
Позивач, як на підставу своїх вимог, також посилається на рішенням X сесії Лозівської міської ради XXIV скликання від 17.06.03 р. за № 386 „Про надання дозволу підприємцю Коломак Н.Б. на використання житлового приміщення", яким будівлю, яку позивач відповідно до умов спірного договору зобов'язувався забезпечувати водою, було надано Коломак Н.Б. саме для здійснення підприємницької діяльності; та зазначає, що проект договору № 264 від 08.05.07 року складено на підставі типового договору, затвердженого Постановою КМУ від 21.07.05 р. № 630 „Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення"; що спірний договір відповідачем, на думку позивача, був безпідставно не погодженим та не підписаним.
Крім того, позивач зазначає, що в процесі розгляду справи відповідач надав позивачу протокол розбіжностей до проекту спірного договору.
Відповідно до п.7 ст.179 Господарського кодексу України, господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.
Згідно п.З ст.179 Господарського кодексу України, укладення господарського договору є обов'язковим для сторін, якщо він заснований на державному замовленні, виконання якого є обов'язком для суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законом, або існує пряма вказівка закону щодо обов'язковості укладення договору для певних категорій суб'єктів господарювання чи органів державної влади або органів місцевого самоврядування. При цьому, при укладенні господарських договорів, відповідно до п.4 цієї норми, зміст договору визначається на основі, зокрема: вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству; типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови.
Водопостачання та водовідведення, за змістом ст.1 та ст.13 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", є одним із видів комунальних послуг.
Згідно ст.19, ст.22 Закону та ст. 24 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах і особливим учасником відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач, який, залежно від цивільно-правових угод, може бути споживачем, виконавцем або виробником.
При цьому, визначені ст.29 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" особливості укладання договорів у багатоквартирному будинку передбачають, що договір на надання житлово-комунальних послуг укладається мешканцями будинку з балансоутримувачем, а у разі, якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори на надання житлово-комунальних послуг з іншим виконавцем.
Відповідно до ч. 2 ст. 180 Господарського кодексу України господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.
В ч. 8 ст. 181 Господарського кодексу України встановлено, що у разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся).
Проект договору може бути запропонований будь-якою з сторін. У разі якщо проект договору викладено як єдиний документ, він надається другій стороні у двох примірниках.
Сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами оформляє договір відповідно до вимог частини першої цієї статті і повертає один примірник договору другій стороні або надсилає відповідь на лист, факсограму тощо у двадцятиденний строк після одержання договору.
За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться застереження у договорі, та у двадцятиденний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.
Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору, зобов'язана протягом двадцяти днів розглянути його, в цей же строк вжити заходів для врегулювання розбіжностей з другою стороною та включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті розбіжності, що залишились неврегульованими, передати в цей же строк до суду, якщо на це є згода другої сторони (ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 181 Господарського кодексу України).
В ч. 7 ст. 181 Господарського кодексу України встановлено, що якщо сторона, яка одержала протокол розбіжностей щодо умов договору, заснованого на державному замовленні або такого, укладення якого є обов'язковим для сторін на підставі закону, або сторона - виконавець за договором, що в установленому порядку визнаний монополістом на певному ринку товарів (робіт, послуг), яка одержала протокол розбіжностей, не передасть у зазначений двадцятиденний строк до суду розбіжності, що залишилися неврегульованими, то пропозиції другої сторони вважаються прийнятими.
Отримавши від позивач проект договору відповідачу необхідно було направити протокол розбіжностей, але останній цього не зробив завчасно.
В той же час, позивач просить укласти договір з відповідачем на нежиле приміщення №5 за адресою: м.Лозова, Харківської області, мікрорайон №1, буд.23, кв.38.
Рішенням № 1298 ХLVІІІ сесією IV скликання Лозівської міської ради затверджено Положення про порядок переведення жилих приміщень і будинків в нежилі для розміщення об'єктів невиробничої сфери, згідно якого після прийняття рішення міської ради про переведення до нежилого фонду власник приміщення зобов'язаний, зокрема після закінчення реконструкції -оформити акт про прийняття в експлуатацію об'єкту в установленому порядку та оформити право власності на нежиле приміщення (п.6,4), в місячний термін після введення в експлуатацію укласти договори з відповідними підприємствами на оплату експлуатаційних витрат та комунальних послуг, які пов'язані з поточним утриманням нежилого приміщення.
Рішенням № 341 від 27.04.2007 року XVI сесією V скликання Лозівської міської ради затверджено Положення про порядок переведення жилих приміщень і будинків в нежилі для розміщення об'єктів невиробничої сфери в новій редакції, згідно якого після прийняття рішення міської ради про переведення до нежилого фонду власник приміщення зобов'язаний, зокрема після закінчення реконструкції -оформити акт про прийняття в експлуатацію об'єкту в установленому порядку та оформити право власності на нежитлове приміщення (п.6,4), в місячний термін після виведення квартири або жилого будинку з житлового фонду власник повинен укласти договори з відповідними підприємствами на оплату експлуатаційних витрат та комунальних послуг, які пов'язані з поточним утриманням нежилого приміщення.
Судом встановлено, що актом державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого реконструйованого об'єкта, нежитлове приміщення -консультаційний центр з недержавного пенсійного страхування не прийнято до експлуатації. Доказів фактичного виведення квартири відповідача до нежитлового приміщення позивач не надав. Враховуючи вищезазначене, позовні вимоги є необгрунтованими.
Згідно статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" та Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, Законом України "Про житлово-комунальні послуги", ст.33,82-85 ГПК україни, суд

ВИРІШИВ:
Прийняти уточнення до позовних вимог.
В позові відмовити.

Суддя Лаврова Л.С.


Создан 19 апр 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником