ДОВІДКА від 31.07.2007 р. за результатами перевірки КМДА щодо дотримання законодавства.

 
 

ДОВІДКА від 31.07.2007 р. за результатами перевірки КМДА щодо дотримання законодавства.

КМДА займається незаконною нормотворчістю, у тому числі у сфері ЖКП. Слід скасувати 14 розпоряджень, що не пройшли державну реєстрацію.31 липня 2007 року № 14


ДОВІДКА
за результатами перевірки Київської міської державної адміністрації
щодо дотримання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів

І. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23 липня 2007 року № 31685/1/1-07 до листа Головного контрольно-ревізійного управління України від 16 липня 2007 року № 08-12/1029 щодо проведення контрольних заходів по виконанню бюджету міста Києва головним спеціалістом відділу з питань банківського, фінансового та зовнішньоекономічного законодавства
Департаменту державної реєстрації нормативних актів Міністерства юстиції України Буцан Юлією Володимирівною, провідним спеціалістом цього відділу Карпусь Світланою Миколаївною та провідним спеціалістом відділу з питань цивільного, комерційного та екологічного законодавства зазначеного Департаменту Журановим Денисом Ігоровичем відповідно до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про
державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 1 лютого 2005 року № 13/5, зареєстрованого 1 лютого 2005 року за № 121/10401, з 24 по 27 липня 2007 року проведено позапланову перевірку стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів у Київській міській державній адміністрації (м. Київ, вул. Хрещатик, 36) за період з 1 січня 2006 року по 30 червня 2007 року.
Відповідно до частини четвертої статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому органом порядку і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.
Основні засади організації діяльності Київської міської державної
адміністрації, її структурних підрозділів визначаються Законами України «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеве самоврядування в Україні», Типовим регламентом місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263, та Регламентом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженим розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 29 жовтня 2002 року № 1970.
Правове забезпечення роботи Київської міської державної
адміністрації, супроводження проектів розпоряджень Київської міської державної адміністрації покладено на юридичне управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке очолює Бабіч Алла Олексіївна.
Відповідно до Положення про юридичне управління апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 7 серпня 2002 року № 1581, основними завданнями юридичного управління зокрема є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання Конституції України, законів
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня апаратом держадміністрації, її структурними підрозділами.
Юридичне управління відповідно до покладених на нього завдань
перевіряє на відповідність законодавству проекти розпоряджень
держадміністрації, візує їх у порядку, передбаченому Регламентом Київської міської державної адміністрації, узагальнює практику застосування законодавства, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Київського міського голови для вирішення питання стосовно необхідності прийняття проектів нормативно-правових актів, контролює правильне застосування законодавства у структурних підрозділах держадміністрації, визначає необхідність реєстрації розпоряджень, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, у Головному управлінні юстиції у місті Києві та забезпечує подання таких розпоряджень на державну реєстрацію до управління юстиції.
Діловодство у Київській міській державній адміністрації організовано на належному рівні, акти зберігаються в папках з дотриманням хронологічного порядку окремо за роками.
Також проводяться організаційні заходи щодо додержання
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів: зареєстровані розпорядження підтримуються у контрольному стані; підготовка та оформлення розпоряджень проводиться відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153.
Так, розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 5
серпня 1998 року № 1628 «Про заходи щодо забезпечення виконання законодавства про державну реєстрацію нормативних актів в головних управліннях та управліннях Київської міської державної адміністрації» на керівників головних управлінь та управлінь міської держадміністрації покладено персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства
щодо обов'язкової державної реєстрації нормативно-правових актів, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. Підготовкою та поданням на державну реєстрацію нормативно-правових актів займаються юрисконсульти структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації.

Крім того, на виконання Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та з метою приведення нормативно-правових актів Київської міської державної адміністрації у відповідність до Конституції та законодавства України розпорядженням міської держадміністрації від 25 березня 2003 року № 470 створено комісію по перегляду нормативно-правових актів Київської міської державної адміністрації на їх відповідність законодавству. Відповідно до зазначеного
розпорядження проводиться робота по перегляду нормативно-правових актів Київської міської державної адміністрації на їх відповідність Конституції та законодавству України і за результатами перегляду до актів вносяться відповідні зміни або вони визнаються такими, що втратили чинність. За період,
що перевірявся, комісією проведено 4 засідання, переглянуто 204 нормативно-правові акти.

II. Робота Київської міської державної адміністрації з питань державної реєстрації нормативно-правових актів характеризується, порівняно з попередніми роками, низькими показниками (кількість поданих до органу державної реєстрації нормативно-правових актів зменшилась у 4 рази). Так, протягом періоду, що перевірявся, Київською міською державною адміністрацією подано на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у місті Києві 24 нормативно-правових акти (2006 рік - 17, січень - червень 2007 року - 7), з яких 20 зареєстровано в управлінні юстиції (у 2006
році - 14, у 2007 році - 6).
Протягом вказаного періоду на підставі підпунктів «а», «б» пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (далі - Положення про державну реєстрацію), Головним управлінням юстиції у місті Києві відмовлено у державній
реєстрації 2 розпоряджень Київської міської державної адміністрації:
від 30 листопада 2006 року № 1701 «Про визнання такими, що втратили чинність, окремих розпоряджень Київської міської державної адміністрації» (видано з порушенням законодавства, зокрема частини першої статті 58 Конституції України та статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», і ним встановлювалась зворотна дія акта в часі);
від 4 квітня 2007 року № 393 «Про визнання такими, що втратили
чинність, окремих розпоряджень Київської міської державної адміністрації» (згідно з висновком Київського регіонального відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини щодо відповідності Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод не відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950
року та протоколам до неї).

Всупереч пункту 13 Положення про державну реєстрацію ці
розпорядження до цього часу не скасовано.
Наявні випадки судового оскарження зареєстрованих за період, що
перевірявся, нормативно-правових актів Київської міської державної
адміністрації. Так, у Господарському суді міста Києва триває розгляд справи № 2/79-А за позовом до Київської міської державної адміністрації, Представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в місті Києві про визнання незаконними розпорядження Київської міської державної адміністрації від 6 листопада 2006 року № 1610 «Про затвердження Ліцензійних умов при провадженні виду господарської діяльності «організація та "утримання тоталізаторів, гральних закладів»,
зареєстрованого в Київському міському управлінні юстиції 10 листопада 2006 року за № 27/732, та наказу Представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в місті Києві від 6 листопада 2006 року № 12 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних
закладів у місті Києві», зареєстрованого в Київському міському управлінні юстиції 10 листопада 2006 року за № 28/733.
Крім цього рішенням Шевченківського районного суду міста Києва від 14 травня 2007 року по справі за позовом до Київської міської державної адміністрації визнано нечинним розпорядження Київської міської державної адміністрації від 1 березня 1999 року № 277 «Про затвердження Положення про спеціалізовані жилі будинки для громадян похилого віку та інвалідів м. Києва», зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції 11 березня 1999 року за № 12/134. На зазначене рішення суду Київською міською державною адміністрацією 8 червня 2007 року подано апеляційну скаргу до
Київського апеляційного адміністративного суду.
При цьому варто відмітити, що рішення про державну реєстрацію
зазначеного розпорядження скасовано Київським міським управлінням юстиції (висновок від 13 березня 2006 року № 1/37), і воно виключено з державного реєстру нормативно-правових актів. Проте всупереч пункту 20 Положення про державну реєстрацію, згідно з яким нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, підлягає скасуванню органом, що його прийняв, протягом 5 днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного
реєстру, Київська міська державна адміністрація, ігноруючи неодноразові звернення Міністерства юстиції України та Головного управління юстиції у місті Києві, не скасувала його та, як свідчать повторні звернення громадян, продовжує застосовувати.
Акти прокурорського реагування на зареєстровані за період, що
перевірявся, Головним управлінням юстиції у місті Києві нормативно-правові акти Київської міської державної адміністрації не виносились.
Слід зазначити, що Київська міська державна адміністрація не
дотримується 5-денного строку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію після їх прийняття (пункт 7 Положення про державну реєстрацію).
За результатами перевірки встановлено, що у Київській міській
державній адміністрації мають місце такі порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів як спрямування їх до виконання без державної реєстрації.
Із перевірених розпоряджень, що прийняті Київською міською
державною адміністрацією протягом 2006 року (1877), 1 січня - 30 червня 2007 року (799), виявлено 34, які підлягали державній реєстрації, проте до Головного управління юстиції у місті Києві не подавалися (63% від загальної кількості нормативно-правових актів Київської міської державної адміністрації, прийнятих за цей період, які підлягали державній реєстрації).
З них 12 розпоряджень на сьогодні Київською міською державною
адміністрацією визнано такими, що втратили чинність, хоча вони не
набирали чинності в установленому Указом Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» порядку, а тому підлягали скасуванню:
1) від 30 жовтня 2006 року № 1574 «Про впорядкування розмірів
квартирної плати за утримання будинків та прибудинкових територій»;
2) від 30 жовтня 2006 року № 1575 «Про затвердження тарифів на
теплову енергію»;
3) від 30 жовтня 2006 року № 1576 «Про погодження тарифів на
комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води»;
4) від 30 жовтня 2006 року № 1577 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води»;
5) від 15 грудня 2006 року № 1784 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення та постачання холодної і гарячої води та водовідведення холодної і гарячої води»;
6) від 15 грудня 2006 року № 1785 «Про впорядкування розмірів
квартирної плати за утримання окремих типів будинків та їх прибудинкових територій»;
7) від 15 грудня 2006 року № 1786 «Про затвердження, погодження змін до розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 № 1575, від 30.10.2006 № 1576, та від 30.10.2006 № 1577»;
8) від 15 грудня 2006 року № 1787 «Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 № 1574»;
9) від 12 лютого 2007 року № 141 «Про внесення змін до розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000 № 748 та від ЗО. 10.2006 №1574»;
10) від 12 лютого 2007 року № 142 «Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 № 1575»;
11) від 12 лютого 2007 року № 143 «Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 № 1576»;
12) від 12 лютого 2007 року № 144 «Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 № 1577».

8 розпоряджень вичерпали строк дії (застосовувались, будучи
нечинними):
1) від 2 лютого 2006 року № 140 «Про надання у 2006 році щоквартальної адресної матеріальної допомоги батькам загиблих або померлих в мирний час військовослужбовців строкової служби, які мешкають в м. Києві»;
2) від 3 лютого 2006 року № 152 «Про надання в 2006 році щомісячної додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей»;
3) від 30 серпня 2006 року № 1301 «Про організацію харчування учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва»;
4) від 21 листопада 2006 року № 1664 «Про організацію в м. Києві
соціального патрулювання в зимовий період 2006 - 2007 років»;
5) від 20 вересня 2006 року № 1390 «Про проведення відкритого
містобудівного конкурсу на визначення кращої концепції регенерації території охоронної зони ансамблю споруд території Софійського собору у Шевченківському районі м. Києва»;
6) від 4 жовтня 2006 року № 1456 «Про проведення конкурсу на кращий проект пам'ятника журналісту Георгію Гонґадзе і журналістам, що загинули за нез'ясованих обставин»;
7) від 6 лютого 2007 року № 102 «Про проведення конкурсу на
написання проекту Гімну міста Києва»;
8) від 8 лютого 2007 року № 124 «Про проведення другого туру конкурсу (закритого) на кращий проект пам'ятника журналісту Георгію Гонгадзе і журналістам, що загинули за нез'ясованих обставин».

З урахуванням викладеного на даний час підлягають скасуванню 14
розпоряджень Київської міської державної адміністрації:
1) від 30 січня 2006 року № 100 «Про затвердження змін та доповнень до Положення про Центр соціальної адаптації жінок, які не мають визначеного місця проживання» (викладено в новій редакції нормативно-правовий акт, що зачіпає права й законні інтереси громадян);
2) від 18 травня 2006 року № 830 «Про затвердження Положення про виплату матеріальної винагороди, диференційованих показників та її розмірів за ефективне управління державним майном державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської державної адміністрації, та підприємств, об'єднань, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста» (затверджено нормативно-правовий акт, що зачіпає права й
законні інтереси громадян);
3) від 15 грудня 2006 року № 1767 «Про міську комісію з вирішення
питань, пов'язаних із наданням часткових компенсацій населенню міста Києва на оплату житлово-комунальних послуг у виняткових випадках» (затверджено Положення про комісію з вирішення питань, пов'язаних ізнаданням часткових компенсацій населенню міста Києва на оплату житлово-комунальних послуг у виняткових випадках, що зачіпає права й законні інтереси громадян);
4) від 12 лютого 2007 року № 138 «Про надання у 2007 році щоквартальної адресної матеріальної допомоги батькам загиблих або померлих в мирний час військовослужбовців строкової служби, які мешкають в м. Києві» (затверджено Порядок надання щоквартальної адресної матеріальної допомоги батькам загиблих або померлих в мирний час
військовослужбовців строкової служби на 2007рік, що зачіпає права й законні інтереси громадян);
5) від 21 лютого 2007 року № 174 «Про затвердження змін до
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.03.20.01 №410» (викладено в новій редакції Положення про мистецьку премію «Київ», що зачіпає права й законні інтереси громадян);
6) від 28 грудня 2006 року № 1838 «Про соціальний захист населення міста Києва в умовах запровадження економічно обґрунтованих цін та тарифів на житлово-комунальні послуги» (затверджено Порядок надання часткових компенсацій населенню міста Києва на оплату житлово-комунальних послуг в умовах запровадження економічно обгрунтованих цін та тарифів на
житлово-комунальні послуги, що зачіпає права й законні інтереси громадян);
7) від 31 січня 2007 року № 86 «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для відпуску бюджетним установам і організаціям, іншим споживачам» (зачіпає права й законні інтереси громадян, носить міжвідомчий характер);
8) від 8 лютого 2007 року № 111 «Про затвердження тарифів на теплову енергію» (зачіпає права й законні інтереси громадян, носить міжвідомчий характер);
9) від 29 березня 2007 року № 355 «Про затвердження норм забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких будуть надаватися пільги та житлові субсидії» (зачіпає права й законні інтереси громадян);
10) від 30 травня 2007 року № 640 «Про погодження тарифів на
комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води» (зачіпає права й законні інтереси громадян, носить міжвідомчий характер);
11) від 30 травня 2007 року № 641 «Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000 № 748» (внесено зміни до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19 травня 2000 року № 748 «Про встановлення розмірів
квартирної плати та плати (для приватних квартир) за утримання будинків і прибудинкових територій в м. Києві», зареєстрованого в Київському міському управлінні юстиції 19 травня 2000року за № 54/246);
12) від 30 травня 2007 року № 642 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» (зачіпає права й законні інтереси громадян, носить міжвідомчий характер);
13) від 30 травня 2007 року № 643 «Про затвердження тарифів на
теплову енергію» (зачіпає права й законні інтереси громадян, носить міжвідомчий характер);
14) від 21 червня 2007 року № 742 «Про погодження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» (носить міжвідомчий характер).

Враховуючи, що більше 50% із вказаних нормативно-правових актів
становлять розпорядження з питань встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, які так і не були подані на державну реєстрацію, незважаючи на неодноразові листи Мін'юсту та Головного управління юстиції у місті Києві з вимогою подати їх на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку, звертаємо увагу на наступне.

Пунктом 2 частини першої статті 7 та статтею 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування.
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження, зокрема щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати' побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної
територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності.
Згідно із статтею 9 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» порядок формування та повноваження міської, районних у місті рад визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» з особливостями, передбаченими цим Законом. При цьому відповідно до пункту 2 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» міська та районні в місті Києві ради протягом місяця після
набрання чинності цим Законом вирішують питання щодо формування власних виконавчих органів на базі відповідних державних адміністрацій, які паралельно виконують функції державної виконавчої влади, що є особливістю
здійснення виконавчої влади в місті Києві. Київська міська рада вирішила утворити виконавчий орган Київради із збереженням існуючої назви «Київська міська державна адміністрація» (пункт 1 рішення Київської міської ради II сесії ХХУІ скликання від 20 червня 2002 року № 28/28 «Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури та загальної чисельності»).
Таким чином, місцеві державні адміністрації міста Києва, в тому числі Київська міська державна адміністрація, паралельно здійснюють повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування.
При цьому відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації» нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому органом порядку.
Враховуючи викладене; відповідні розпорядження Київської міської
державної адміністрації після їх узгодження із заінтересованими органами підлягають державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у місті Києві згідно з Указом Президента від 3 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
Крім того, слід наголосити, що пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів та інших органів виконавчої влади» давати роз'яснення по застосуванню зазначеного Положення та інших актів законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів
доручено Міністерству юстиції України, тому прийняття остаточного рішення щодо необхідності державної реєстрації нормативно-правових актів належить до компетенції Мін'юсту.

III. Враховуючи викладене, під час перевірки стану додержання
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів у Київській міській державній адміністрації виявлено порушення статті 1 Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»: за період, що перевірявся, не подано на державну реєстрацію 34 розпорядження, які підлягали державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у місті Києві. Копії документів, що підтверджують факти зазначених порушень, отримано під час перевірки з метою проведення їх правової експертизи.

З метою усунення порушень та поліпшення стану дотримання
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів Київській міській державній адміністрації потрібно:
1. Скасувати зазначені у цій довідці розпорядження (14), які підлягали державній реєстрації, але не зареєстровані, і копії розпоряджень про їх скасування надати Міністерству юстиції України.
2. Скасувати розпорядження (2), в державній реєстрації яких відмовлено.
3. Скасувати розпорядження Київської міської державної адміністрації від 1 березня 1999 року № 277 «Про затвердження Положення про спеціалізовані жилі будинки для громадян похилого віку та інвалідів м. Києва», рішення про державну реєстрацію якого скасовано, і копію
розпорядження, про його скасування надати Міністерству юстиції України.
4. Забезпечити неухильне виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів у частині подання їх на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у місті Києві.
5. Забезпечити контроль за систематичним виконанням пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами) щодо перегляду виданих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства України.
6. Забезпечувати неухильне виконання вимог Міністерства юстиції України та Головного управління юстиції у місті Києві щодо дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Директор Департаменту державної
реєстрації нормативних актів В.В. Бутрименко

Заступник начальника відділу з
питань банківського, фінансового та зовнішньоекономічного
законодавства Департаменту державної
реєстрації нормативних актів С.М. Мягченко

Головний спеціаліст відділу з питань
банківського, фінансового та зовнішньоекономічного
законодавства Департаменту державної
реєстрації нормативних актів Ю.В. Буцан

Провідний спеціаліст відділу з питань
банківського, фінансового та зовнішньоекономічного
законодавства Департаменту державної
реєстрації нормативних актів С.М. Карпусь

Провідний спеціаліст відділу з питань
цивільного, комерційного та екологічного
законодавства Департаменту державної
реєстрації нормативних актів Д.І. Журанов


Создан 02 мар 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником