Апеляційнка скарга КП "Житлово-комунальний центр" м. Славутич Київської області.

 
 

Апеляційнка скарга КП "Житлово-комунальний центр" м. Славутич Київської області.

Апелянт оскаржує рішення місцевого суду про визнання нав'язаного ним договору недійсним. Безпідставно оскаржує.УКРАЇНА
м. Славутич
Комунальне підприємство
'ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ ЦЕНТР"
Municipal Center
07100,м.Славутич, Київської області, Київський кв-л, 14
тел. /04479/ 2-37-41; т/ф 2-13-33
Р/рахунок № 2600334646001 в АБ "Київська
Русь", МФО319092, код ЄДРПОУ 32631821

№ 1/4– 2910 від 17.12.07

До Апеляційного суду
Київської області
Позивач: Василець Володимир Олексійович,
07100, м. Славутич Київської області,
Московський кв-л, б. 1, кв.179.

Відповідач: Комунальне підприємство
"Житлово-комунальний центр"
07100, м. Славутич Київської області,
Київський квартал, 14,
Р/р 26003301326176 у філії ПІБ м. Славутич,
МФО 321154, код 32631821


Апеляційна скарга
на рішення Славутицького міського суду Київської області від 26
листопада 2007 року по справі за позовом Васильця В.О. до КП "ЖКЦ"
про визнання договору недійсним
Рішенням Славутицького міського суду Київської області від 26
листопада 2007 року було частково задоволене позов Васильця В.О. до КП
ЖКЦ про визнання договору недійсним.
Вважаємо рішення суду незаконним та необгрунтованим у зв'язку з
тим, що воно ухвалене з порушенням норм матеріального та процесуального
права, неповним з'ясуванням обставин, на які посилались сторони як на
підставу своїх вимог та заперечень, а також у зв'язку з необ'єктивним
дослідженням доказів по справі.
Задовольняючи позов Васильця В.О., суд виходив із того, що договір,
укладення між ним та КП ЖКЦ, не відповідає вимогам Закону України «Про
житлово-комунальні послуги» та вимогам ст. 203 Цивільного кодексу
України.
Такі висновки суду безпідставні та неаргументовані, зроблені ним
внаслідок неповного з'ясуванням обставин, на які посилались сторони як на підставу своїх вимог та заперечень, а також у зв'язку з необ'єктивним
дослідженням доказів по справі.
Дійсно, рішенням виконавчого комітету Славутицької міської ради №
627 від 26.11.03 р. квартира № 179 будинку № 1 Московського кварталу була
виведена з жилого фонду та передана в орендне користування банку
«Надра». На підставі п.6.2. договору оренди (укладеного між позивачем та
банком), договір про забезпечення житлово-комунальними послугами
26.01.06 р. уклав Василець В.О. Відповідно до п.1 вищезазначеного
договору, КП ЖКЦ зобов'язалось забезпечити Власника квартири
комплексом житлово-комунальних послуг, шляхом укладення договорів з
підприємствами-постачальниками житлово-комунальних послуг, а Власник
взяв на себе зобов'язання своєчасно вносити плату за фактично отримані
житлово-комунальні послуги. Незважаючи на взяті на себе зобов'язання,
Василець В.О. не виконує умов договору та несплачує за житлово-
комунальні послуги.
Досліджуючи матеріали справи, вислухавши пояснення сторін, суд
безпідставно відкинув докази та пояснення, хоча вони прямо доводили
факти, на які посилалось КП "ЖКЦ" як на обгрунтування своєї позиції.
По-перше, не було досліджено факту, що КП ЖКЦ не є а ні
виконавцем, а ні виробником житлово-комунальних послуг. За договором №
6340 від 26.01.06 р. та на підставі Рішення виконавчого комітету
Славутицької міської ради від 27.10.2003 р., за яким увесь жилий фонд міста
Славутич був переданий на баланс КП ЖКЦ, ми є балансоутримувачами
житлового фонду.
По-друге, суд не врахував та не дослідив наступних пояснень
представника КП ЖКЦ: п.1 ст.26 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»
встановлює істотні умови договору між виконавцем/виробником та
споживачем. КП ЖКЦ за договором № 6340 є балансоутримувачем
житлового фонду, права якого передбачені ст.24 ЗУ «Про житлово-
комунальні послуги», тому вимоги п.1 ст 26 цього ж закону до договорів,
укладених КП ЖКЦ з мешканцями міста, до нього не відносяться.
По-третє, ст.29 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» встановлює
особливості укладання договорів у багатоквартирному будинку.
Договори на надання житлово-комунальних послуг у
багатоквартирному будинку укладається між власником квартири,
орендарем чи квартиронаймачем та балансоутримувачем або
уповноваженою ним особою. Василець В.О. є власником квартири, а КП
ЖКЦ - балансоутримувачем будинку № 1 Московського кварталу, тому
вимоги законодавства щодо належності сторін при укладенні договору №
6340 додержані.
У разі, якщо балансоутримувач не є виконавцем, він укладає договори
на надання житлово-комунальних послуг з іншим виконавцем (це ж
передбачено п.1 догорову № 6340). Договір з підприємством- виробником
послуг з обслуговування і поточного ремонту житлових будинків та
прибудинкових територій Московського кварталу укладений ще 01 червня
2004 року.
2
Пункт 3 ст. 29 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», передбачає, що
процедура погодження умов договору відбувається протягом одного місяця з
дня внесення проекту договору однією із сторін. Таким чином, умови
договору пропонуються та вносяться на розгляд однією із сторін і
погоджуються іншою стороною. Враховуючи відсутність вимоги щодо
обов'язкової наявності якихось істотних умов в договорах між
балансоутримувачем та власником квартири (наприклад, передбачених ст. 26
ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»), можна сказати, що сторони на
підставі ч.З ст.6 ЦК України можуть врегулювати свої відносини на власний
розсуд.
І, нарешті, у зв'язку із певною свободою врегулювання відносин між
споживачем та балансоутримувачем та відсутністю чіткого їх законодавчого
врегулювання (в наявності є лише п.З ст. 29 ЗУ «Про житлово-комунальні
послуги» та загальне цивільне законодавство), не було необхідності
приводити договір № 6340 у відповідність з вимогами ЗУ «Про житлово-
комунальні послуги», бо, на наш погляд, він і так відповідає вимогам
чинного законодавства.
Все вищевикладене було проігноровано судом при оцінці доказів,
результатом чого стало їх відхилення і прийняття незаконного та
необгрунтованого рішення.
Порушення норм матеріального та процесуального права
При винесенні рішення суд порушив норми матеріального права,
оскільки застосував не ті норми житлового та цивільного законодавства
України, що відносяться до спірних правовідносин.
По-перше, відносини між Васильцем та КП ЖКЦ регулюються ст.29
Закону України "Про житлово-комунальні послуги", тому посилання суду на
невідповідність договору № 6340 ст.26 цього ж Закону є безпідставними.
По-друге, враховуючи відсутність в ЗУ «Про житлово-комунальні
послуги» вимог до змісту договорів, укладених між балансоутримувачами та
споживачами, та у зв'язку з наявністю п.2 ст.6 Цивільного Кодексу України,
договір № 6340 повністю відповідає законодавству України, в тому числі й
ЗУ «Про житлово-комунальні послуги».
Таким чином, суд безпідставно не застосував статтю 6 Цивільного
кодексу України та ст. 29 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» як
обргрунтування відповідності договору № 6340 вимогам ЗУ «Про житлово-
комунальні послуги». До того ж, суд необгрунтоване застосував ст.26 ЗУ
«Про житлово-комунальні послуги» та п.1 розділу 8 Заключних положень
ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», пославшись на те, що договір №
6340 втратив чинність. А у зв'язку з цим, застосування ч.2 ст.203 та ч.І ст.215
ЦК України судом є безпідставним.
Порушення норм процесуального права полягає у тому, що при винесенні рішення суд порушив статтю 213 Цивільного процесуального кодексу України, оскільки неналежним чином вивчив докази по справі, відійшов від принципу змагальності сторін, що призвело до неправильного вирішення справи по суті.
Враховуючи викладене та керуючись ст., ст. 292, 303,307,309 Цивільного процесуального кодексу України
Просимо:
Скасувати рішення Славутицького міського суду Київської області
від 26 листопада 2007 року по справі за позовом Васильця В.О. до КП
"ЖКЦ" про визнання договору недійсним і ухвалити нове рішення, яким
відмовити Васильцю В.О. у задоволені позовних вимог у повному обсязі.
Додатки:
- Копія Рішення Славутицької міської ради від 27.10.2003 р.
- Копія договору між КП ЖКЦ та підприємством-виробником.
- Платіжне доручення про сплату державного мита.
- Платіжне доручення про сплату інформаційно-технічних витрат.
Директор Жаболенко І.М.


Создан 23 фев 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником