ДОГОВІР НА УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ І ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

 
 

ДОГОВІР НА УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ І ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

Такий Договір має намір нав'язувати майбутня Дирекція управління та обслуговування житлового фонду майбутнім КП ЖЕО у мікрорайонах Солом'янського району м. Києва.ДОГОВІР
НА УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
І ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
М.Київ " " 200_р.
Уповноважений представник власника житлового фонду КП "Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду" Солом' янської районної у місті Києві ради (далі-Замовник) в особі __що діє на підставі Статуту підприємства з одного боку, та КП "ЖЕО" (далі -Виконавець) в особі
(посада, прізвище, ім' я , по батькові)що діє на підставі Статуту Підприємства з другого боку, уклали цей договір про таке:
ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ
1. Предметом договору є передача Замовником Виконавцю функцій з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, надання житлово-
комунальних послуг та проведення розрахунків з квартиронаймачами і власниками житлових приміщень.
2. Мета договору - забезпечення кваліфікованого, якісного, гарантованого обслуговування та поточного ремонту житлового фонду, його
технічного обладнання, надання житлово-комунальних послуг, дотримання санітарного стану прибудинкових територій для створення мешканцям
будинків належних умов проживання.
ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4. Замовник зобов'язується.
- забезпечити Виконавця технічною на будівлі та споруди, які віднесені до житлового фонду;
- проводити обстеження санітарно-технічного стану будинків , прибудинкових територій, переданих на обслуговування Виконавцю, оцінювати якість виконання робіт, підсумки обстеження та перевірок оформляти актом про приймання робіт, один примірник якого протягом 5-ти робочих днів передавати Виконавцю;
- своєчасно оплачувати виконані Виконавцем роботи;
- перераховувати Виконавцю окремим рядком кошти в межах, визначених місцевим бюджетом щодо пільгових категорій громадян та
громадян, яким надаються субсидії, для відшкодувань витрат на оплату житлово-комунальних послуг;
- сприяти Виконавцю у вирішенні питань, пов' язаних з тепло-, водо-, газо-, електропостачанням житлового фонду та ліквідацією аварійних ситуацій
інженерних комунікацій на території розташування житлового фонду,переданого на обслуговування Виконавцю;
- сприяти Виконавцю у розвитку його силами інфраструктури мікрорайону, житловий фонд якого передано на його обслуговування.

5. Виконавець зобов'язується:
- забезпечити якісне утримання житлових будинків і прибудинкових територій відповідно до вимог законодавства, нормативних документів, та умов
Договору;
- своєчасно вживати заходів уникнення та ліквідації аварійних ситуацій, пов'язаних з технічним станом та їх інженерним обладнанням;
- відшкодувати збитки, завдані майну, житловому приміщенню, та шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю мешканців будинків внаслідок наявності
недоліків у наданні послуг, у розмірі й порядку згідно з чинним законодавством;
- надавати Замовнику потрібну інформацію, безпосередньо пов'язану з питанням утримання житлових будинків і прибудинкових територій;
- вести облік виконання робіт з обслуговування та ремонту житлового фонду і прибудинкових територій, а також фінансову та бухгалтерську
документацію.
ПРАВА СТОРІН
6. Замовник має право:
- відмовитися повністю або частково від послуг Виконавця в разі невиконання або систематичного неякісного виконання ним робіт, зазначених
у Договорі, обґрунтувавши причини такої відмови та попередивши Виконавця не менш як за три місяці;
- на підставі складених актів зменшити розмір оплати до 50 відсотків у разі незадовільного виконання Виконавцем зазначених у Договорі робіт;
- пред'явити Виконавцю вимогу про відшкодування збитків, завданих внаслідок незадовільного санітарного утримання території, порушення в
обслуговуванні житлового фонду;
- вимагати від Виконавця компенсації вартості знищеного чи пошкодженого майна, переданого йому в оренду на час виконання робіт.
7. Виконавець має право:
- залучати субпідрядників для виконання зазначених у Договорі робіт (послуг);
- подавати пропозиції Замовнику щодо розвитку інфраструктури території, де розташовано житловий фонд, переданий для обслуговування
Виконавцю;
- розірвати Договір із Замовником у разі невиконання ним обов'язків, зазначених у Договорі, попередивши Замовника не менш ніж за три місяці.
РОЗРАХУНКИ ТА САНКЦІЇ ЗА ДОГОВОРОМ
8. Кошторис планових обсягів, який додається до Договору, підлягає щоквартальному уточненню сторонами з урахуванням зміни цін і тарифів.
9. У Договорі якісні рівні робіт для визначення розміру їх з оплати визначаються як незадовільне, задовільне і відмінне виконання.
Незадовільне виконання робіт.
- результати перевірки свідчать, що Виконавець не виконує роботи відповідно до вимог нормативно-технічної документації та умов Договору або
виконує їх не в повному обсязі;
- терміни виконання поточного та аварійного ремонтів не дотримуються;
- будинки не завжди відповідають санітарному стану, конструктивні елементи та інженерні системи працюють з відхиленням від заданих
параметрів, житлово-комунальні послуги не відповідають нормативно-технічній документації;
- від мешканців надходять обґрунтовані скарги;
- не додержуються терміни здачі звітності.
У разі незадовільного виконання робіт Замовник інформує про це
Виконавця в письмовій формі (формі акта). Виконавець подає Замовнику план та графік усунення недоліків в роботі, а Замовник надає Виконавцю певний час
на виправлення недоліків. Якщо всі належні роботи не виконані, а недоліки не усунуті протягом установленого терміну, то оплата за Договором проводиться
відповідно до абзацу 2 пункту б Договору.
Задовільне виконання робіт..
- результати перевірки свідчать, що Виконавець виконує всі роботи відповідно до вимог нормативно-технічної документації та умов Договору;
- виконання поточного та аварійного ремонтів здійснюється в установлені терміни;
- додержуються графіки профілактичного ремонту та підготовки будинків до сезонної експлуатації;
- будинки та системи інженерного обладнання утримуються в належному стані, а прибудинкові території та сходові клітки - у чистоті;
- опитування мешканців свідчать про задовільну роботу Виконавця;
- звіти здаються в установлені терміни.
За задовільне виконання робіт Виконавець одержує плату відловідно до умов Договору;
Відмінне виконання робіт.
- результати перевірки свідчать, що Виконавець виконує роботи відповідно доч умов Договору та на високому рівні;
- поточний та аварійний ремонти виконуються швидше ніж установлено нормативними документами;
- профілактичний ремонт проводиться з випередженням графіка;
- конструктивні елементи та системи інженерного обладнання будинків справні і функціонують у заданому режимі, прибудинкові території
утримуються в чистоті та мають належний рівень упорядкування;
- відсутні витоки води і втрати теплової та електричної енергії;
- опитування мешканців свідчать про значне поліпшення якості виконання робіт (надання послуг);
- звіти здаються якісно і здаються в установлені терміни.
За відмінне виконання робіт розмір оплати, передбачений Договором, збільшується за домовленістю сторін.
ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
10. Договір укладається на один рік, набуває чинності з дня його підписання та за згодою сторін може бути продовжений.
11. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна зі сторін не висловила наміру внести до нього зміни або доповнення, то він продовжується
на наступний термін.
12. Зміни в Договорі по істотних умовах вносяться сторонами в узгодженому порядку.
13. Договір припиняє свою дію у випадку підписання нового договору, який відповідає новим нормативним актам і Законам України.
ІНШІ УМОВИ
14. Суперечності, не усунені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку згідно із законодавством.
15. Договір складається у двох примірниках і зберігається в кожної зі сторін.
16. До договору додаються:

- перелік переданих Замовником Виконавцю на обслуговування житлових будинків та прибудинкових територій з їх технічною характеристикою,
якісними, кількісними, вартісними показниками;
- планові обсяги робіт у вартісному вираженні, виходячи з діючих на момент укладення Договору цін і тарифів, та перелік робіт, послуг, визначених
Замовником.

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ


Создан 01 фев 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником