Адміністративний позов про визнання незаконним рішення Солом'янської районної в м. Києві ради.

 
 

Адміністративний позов про визнання незаконним рішення Солом'янської районної в м. Києві ради.

Оскаржується рішення ХІV сесії V скликання Солом'янської районної в м. Києві ради від 19.12.2007 р. № 218 "Про утворення комунальних підприємств".Солом'янський районний суд м. Києва,
вул. Шутова, 1, м. Київ, 03113

Адміністративний позов

Позивач: Куля Віктор Іванович,
вул. В. Гетьмана, 46-А, кв. 261, м. Київ, 03055,
тел. 457-40-72, http://gro-za.io.ua


Відповідач: Солом'янська районна в м. Києві рада,
проспект Повітрофлотський, 41, м. Київ, 03020,
тел. 226-20-88, факс 207-09-40
21 січня 2008 р.

Адміністративний позов
про визнання незаконним
рішення Солом'янської районної в м. Києві ради від 19.12.2007 р. № 218
"Про утворення комунальних підприємств"

Зміст позовних вимог:

Визнати невідповідним законодавству та скасувати рішення Солом'янської районної в м. Києві ради від 19.12.2007 р. № 218 "Про утворення комунальних підприємств".

Виклад обставин, якими позивач обгрунтовує свої вимоги

У порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України (КАС), оскаржується рішення ХІV сесії V скликання Солом'янської районної у м. Києві ради від 19.12.2007 р. про утворення:

1. Комунального підприємства "Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду" з місцезнаходженням вул. Соціалістична, 6, та з відокремленими структурними підрозділами:

- пр-т Повітрофлотський, 15;
- вул. І. Пулюя, 5;
- вул. Клименка, 20/6;
- бульвар І. Лепсе, 7-в;
- вул. Г. Севастополя, 14-а;
- вул. М. Донця, 15-а;
- вул. Очаківська, 3/8.

2. Шести комунальних підприємств сфери технічного обслуговування та ремонту житлового фонду району: "Залізничне" - на території мікрорайону ДЕЖ-901 та ДЕЖ-902, "Чоколівське" - на території мікрорайону ДЕЖ-903 та ДЕЖ 906, "Батиївське" - на території мікрорайону ДЕЖ-904 та ДЕЖ-905, "Відрадненське" - на території мікрорайону ДЕЖ-909 та ДЕЖ-910, "Грушківське" - на території мікрорайону ДЕЖ-908, ДЕЖ-912 та частини ДЕЖ-907, "Індустріальне" - на території мікрорайону ДЕЖ-911, ДЕЖ-914 та частини ДЕЖ-907 .

Крім того, зазначеним рішенням доручено виконавчому органу Солом'янської районної у м. Києві ради (Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації):

- здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання пунктів 1 та 2 цього рішення;
- затвердити статути новостворених комунальних підприємств;
- вирішити питання щодо закріплення майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади Солом'янської районної у м. Києві ради на праві господарського відання за новоствореними комунальними підприємствами;
- утворити їх статутні фонди, що необхідні підприємствам для виконання покладених на них завдань;
- призначити керівників новостворених комунальних підприємств на контрактній основі згідно діючого законодавства та з врахуванням рекомендацій постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, приватного житлового сектору та благоустрою.

Підставою для скасування оскаржуваного рішення є його невідповідність законодавству України, про що детально зазначено нижче.

Це рішення встановило перелік суб'єктів господарювання в житлово-комунальній сфері Солом'янського району м. Києва, і за своєю суттю є регуляторним актом.

Так, поняття регуляторного акта встановлено в ч. 2 статті 1 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі – Закон-1):

"регуляторний акт - це:
• прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;
• прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.”

Закон-1 визначив перелік органів влади та їх посадових осіб, які вважаються “регуляторними органами”, а саме: "... місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а також посадова особа будь-якого із зазначених органів, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти". Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі – Закон-2) Солом'янська районна у м. Києві рада відноситься до органів місцевого самоврядування.

Аналіз предмету регулювання прийнятого радою регуляторного акту свідчить, що він стосується сфери господарської діяльності по утриманню житлового фонду та надання населенню житлово-комунальних послуг, його метою, згідно з преамбулою, є поліпшення ефективності та надійності функціонування житлового господарства, створення конкурентного середовища в сфері надання житлових послуг. .

Закон-1 встановив особливий порядок прийняття регуляторного акта. Так, у ст. 9 цього Закону зазначено, що кожен проект регуляторного акта повинен бути оприлюднений для одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб та їх об'єднань. Про оприлюднення проекту регуляторного акта розробник повинен повідомити “шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації розробника цього проекту, а у разі їх відсутності – у друкованих засобах масової інформації, визначених розробником цього проекту, та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці розробника проекту регуляторного акта в мережі Інтернет” (ст.13).

Згідно зі ст. 9 цього Закону строк прийняття зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб встановлюється розробником проекту регуляторного акта, і не може бути меншим ніж 1 місяць та більшим ніж 3 місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта.

Закон-1 у ст. 36 встановив, що регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
- відсутній аналіз регуляторного впливу;
- проект регуляторного акта не був оприлюднений.

Офіційним друкованим засобом масової інформації, співзасновником якого є Солом'янська районна у м. Києві рада, є газета "Солом'янка", яка має статус комунального ЗМІ. Крім того, на сайті Київської міської влади є офіційна Інтернет-сторінка райради та її виконавчого органу – райдержадміністрації.

Однак, у жодний з передбачених Законом-1 способів проект зазначеного регуляторного акту не був оприлюднений.

Крім того, оскаржуване рішення створює юридичні колізії з рішенням Київської міської ради № 121/1555 від 8 листопада 2001 р., прийнятим на ІХ сесії ХХІІІ скликання, "Про управління житловим господарством м. Києва з урахуванням адміністративно-територіальної реформи". Відповідно до цього рішення у районах міста Києва створені комунальні підприємства по утриманню житлового господарства (КП УЖГ) з мережею дільниць по експлуатації житла (ДЕЖ), які надають житлово-комунальні послуги населенню відповідних мікрорайонів.

Зокрема, КП УЖГ Солом'янського району м. Києва має 14 відокремлених структурних підрозділів (філій) – ДЕЖ-911 … ДЕЖ-914.

Оскільки рішення Київради № 121/1555 від 08.11.2001 р. щодо створення КП УЖГ залишається чинним, то паралельне функціонування нових комунальних підприємств у Солом'янському районі м. Києва з існуючим підприємством та його дільницями по суті неможливе. Функції існуючого КП УЖГ та створюваної Дирекції з управління та обслуговування житлового фонду перетинаються, що створить колізії у правовідносинах між споживачами комунальних послуг та їх виконавцями, поставить під сумнів чинність у подальшому вже укладених Типових договорів про надання житлово-комунальних послуг.

Оскаржуване рішення посилається, як на підставу для його прийняття, на розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.07.2007 р. № 874 "Про удосконалення структури управління житловим господарством у місті Києві", яке на даний час оскаржене у Шевченківському районному суді м. Києва з тих же підстав (адміністративна справа № 2а-1275/07).

Оскаржуване рішення зачіпає права та законні інтереси позивача, який має договірні відносини з існуючим Комунальним підприємством по утриманню житлового господарства. Оскільки в рішенні не визначений порядок переходу прав та обов'язків від КП УЖГ до новостворених комунальних підприємств, то це може мати непередбачувані наслідки для споживачів комунальних послуг. Зокрема, раніше укладені договори про надання житлово-комунальних послуг, у тому числі за судовими рішеннями, втратять чинність. Ситуація ще більше заплутується розпорядженням КМДА № 874, в додатку до якого обов'язок укладення договорів на комунальні послуги з квартиронаймачами, власниками квартир (споживачами), всупереч постанові Шевченківського районного суду м. Києва від 25 травня 2006 р. у справі № 2а-1406/06 " Про визнання невідповідним законодавству рішення Київської міської ради від 24 листопада 2005 року № 427/2888 "Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг у житловому фонді комунальної власності територіальної громади м. Києва", знову покладений на АЕК "Київенерго", АК "Київводоканал", КП "Теплокомуненерго", а не на майбутнього КП "Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду" – балансоутримувача, управителя житлового фонду, як це передбачено у ст. 29 ЗУ "Про житлово-комунальні послуги".

Крім того, функції Дирекції, визначені у п. 3.1 розпорядження (замовник житлово-комунальних послуг), суперечать з функціями (балансоутримувач, управитель житлового фонду), передбаченими Структурою управління, причому договірні відносини Дирекції з будь-яким суб'єктом господарювання у сфері житлово-комунальних послуг взагалі не передбачені.

Оскаржуване розпорядження не досягає поставленої мети, оскільки замість одного монополіста – КП УЖГ створюються декілька нових монополістів комунальної форми власності, причому у зв'язку з закріпленням сфери їх дії за чітко визначеними мікрорайонами конкуренція між ними неможлива, споживач не набуває можливості вибору виконавця послуг, а зменшення кількості житлово-експлуатаційних організацій, роль яких виконували 14 філій КП УЖГ, до 6 самостійних комунальних підприємств технічного обслуговування та ремонту житлового фонду створить додаткові незручності мешканцям району у виді черг на отримання різного роду довідок, документів на отримання субсидій тощо.

У цьому контексті слід зазначити, що відповідно до ст. 19 Конституції України "Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України."

Оскільки ст. 9 КАС України встановлює обов'язок суду при вирішенні справи керуватися принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а у разі невідповідності правового акта закону України суд при вирішенні справи застосовує акт законодавства, який має вищу юридичну силу, у даному випадку слід сподіватися на вирішення у судовому порядку питання щодо визнання невідповідним законодавству та скасування оскаржуваного рішення.

На підставі викладеного вище прошу:

1. Зупинити дію оскаржуваного рішення у порядку ст. 117 КАС України до остаточного вирішення справи за цим позовом.
2. Задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Додатки:

1. Копія рішення Солом'янської районної в м. Києві ради від 19.12.2007 р. № 218.
2. Квитанції про сплату судового збору.

Примітка. До цієї позовної заяви додається її копія з доданими документами для відповідача.


Позивач – Куля В.І.


Создан 19 янв 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником