Шкідлива діяльність. Як деякі депутати безпідставно захищаються від "моральної шкоди".

 
 

Шкідлива діяльність. Як деякі депутати безпідставно захищаються від "моральної шкоди".

ЗАПЕРЕЧЕННЯ проти позову про захист честі, гідності, ділової репутації і про відшкодування моральної шкодиІрпінський міський суд Київської області
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7, поштовий індекс 08200

Суддя С.І. Оладько. Справа № 2-1648/07

Позивач: Баженов Сергій Петрович,
вул. Паризької Комуни, 7, смт. Ворзель Київської області, поштовий індекс 08296, тел. (04497)46-8-38

Відповідач: Файнікова Ольга Михайлівна,
вул. В. Жовтня, 20, смт. Ворзель Київської області, поштовий індекс 08296, тел (04487)46-2-42

Представник відповідача: ______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

20 серпня 2007 р.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ проти позову
про захист честі, гідності, ділової репутації і про відшкодування моральної шкоди


Позивач Баженов Сергій Петрович звернувся до суду з вимогами визнати відомості, зазначені в позові (2 епізоди), такими, що не відповідають дійсності, викладеними неправдиво, що порочать його честь, гідність і ділову репутацію та завдають великої шкоди його інтересам. Також вимагає стягнути з відповідачки Файнікової Ольги Михайлівни грошові кошти у розмірі 5000 грн. у якості відшкодування моральної шкоди.

Відповідачка заперечує проти позову з наступних підстав.

1. Факт поширення відповідачкою неправдивих відомостей про позивача не підтверджений належними та відповідними доказами.

Позивач у якості доказу надав копію листівки, яка нібито розповсюджувалася відповідачкою. Однак надана копія не містить вихідних даних автора листівки, відомостей про тираж, видавця тощо. Не надані докази про кількість розповсюджених листівок, про участь інших осіб, які розповсюджували листівку.

Позивач є депутатом селищної ради, який разом з іншим депутатом Атаманчуком О.М. ініціював проведення 03 червня 2007 р. зборів громадян смт. Ворзель у кількості 81 особа з метою заборони будівництва багатоквартирного будинку МЖК "Молодий Ворзель" на земельній ділянці по вул. Декабристів та вул. В. Жовтня.

На 14-й сесії 5-го скликання Ворзельської селищної ради, яка відбулася 31 травня 2007 р. було прийняте рішення про виділення земельної ділянки площею 0,15 га для будівництва 18-квартирного будинку МЖК "Молодий Ворзель" з метою забезпечення житлом молодих сімей, які мешкають в непридатних для проживання гуртожитках. Однак, ряд депутатів (12 осіб), проголосувавши проти зазначеного рішення, вирішили його заблокувати шляхом проведення зборів мешканців селища 03 червня 2006 р. Таким чином, виникла конфліктна ситуація, спровокована умисними діями депутатів – противників

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем
проживання визначається законом та статутом територіальної громади.

Однак, з доданого до позовної заяви "Протоколу зборів територіальної громади смт. Ворзель" від 03 червня 2007 р. не вбачається відповідність порядку скликання та проведення зборів нормам Статуту територіальної громади. Принаймі у протоколі не зазначений порядок денний зборів, хто його запропонував, які результати голосування щодо прийняття порядку денного, яким чином були обрані голова та секретар зборів, у якому приміщенні проводилися збори, чи була забезпечена можливість учасникам зборів сприймати на слух виступи учасників, хто забезпечував підрахунок голосів під час голосування, яким способом члени територіальної громади попередньо сповіщалися про скликання зборів. У позовній заяві зазначено, що на зборах був присутній 91 учасник, до протоколу доданий список присутніх, однак невідомо, ким саме і яким способом він складався. Так, для занесення відомостей про перших 81 учасників, заповнених одним почерком, та для збору підписів потрібно не менше 2,5 годин (по 2 хвилини на учасника). Збори розпочалися о 15-00 год. Отже, розгляд питань порядку денного міг розпочатися не раніше 17-30 год., а тому мало вірогідно, що усі учасники терпляче чекали, поки буде складений список та зібрані підписи. Крім того, у списку зазначено, що він стосується зустрічі з Ворзельським селищним головою по обговоренню питань щодо заборони будівництва будинку МЖК, а не проведення загальних зборів. Також у протоколі зазначено, що у голосуванні за проекти рішення, запропоновані невідомо ким, приймали участь від 54 до 68 осіб, а де були решта учасників зборів – невідомо, тобто або не прийшли на збори, або покинули збори.

Отже, збори мешканців селища, на які посилається позивач, були нелегітимними, прийняті на них рішення не мають юридичної сили, а тому протокол зборів не може вважатися належним чи відповідним доказом факту розповсюдження на них відповідачкою листівок, в яких на думку позивача, наведені неправдиві відомості про позивача, що принижують його честь, гідність та ділову репутацію.

2. У листівці наведені відомості, які хоч і у полемічній формі, але повторюють зміст публікації "Дбаємо про людей чи про себе?" членів депутатської групи "Відродження".

У ній зазначаються ті ж факти, а саме, що частина членів депутатської групи "Розвиток", у тому числі відповідач, категорично виступають проти спорудження будинку МЖК. А інший ініціатор зборів (Атаманчук О.М.) погрожував на сесії селищної ради тим депутатам, які проголосують за виділення земельної ділянки під забудову, неприємностями від нього особисто. У цій же публікації зазначаються мотиви протистояння позивача позиції більшості депутатів ради, а саме, С.П. Баженов має намір взяти в оренду 0,6 га землі під комерційний проект (багатоповерховий будинок), інші депутати вимагають землю для своїх родичів.

Таким чином, відомості про діяльність деяких депутатів, у тому числі позивача, зазначені у листівці, є не такими вже безпідставними, як це намагається довести позивач. Він вважає, що ці відомості поширені з політичною метою, забуваючи про те, що політична боротьба має свої особливості, що учасники боротьби мають право на оціночні характеристики діяльності політиків, у тому числі й депутатів.

3. Законодавством передбачене звільнення від відповідальності за висловлення оціночних суджень.

Ст. 47-1 Закону України "Про інформацію" визначає, що оціночними судженнями, за винятком образи чи наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, зокрема критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, з огляду на характер використання мовних засобів, зокрема вживання гіпербол, алегорій, сатири. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведення їх правдивості. Зі змісту спірної листівки вбачається наявність у ній саме таких висловлювань: критика, оцінка дій позивача з застосуванням таких мовних засобів, як гіпербола, алегорія, сатира.

Так, висловлювання "горе-депутати", "слуги народу", проти яких виступає позивач, без сумніву не можуть бути витлумачені, як фактичні дані, а по суті являються оціночними судженнями у формі сатири та алегорії. Висловлювання про те, що "слуги народу" пройшли по вулицях Ворзель та зібрали підписи Ворзелян проти розвитку селища, лишаючи молоді сім'ї Ворзель надії на власне житло, знаходять підтвердження у тих документах, які позивачем долучені до справи (список учасників зустрічі з головою селищної ради, яким у подальшому використаний у якості сфальсифікованого списку учасників зборів).

Наявність особистого інтересу деяких депутатів, до яких належить і позивач, в отриманні земельних ділянок для себе та родичів, знаходить підтвердження у зазначеній вище публікації членів депутатської групи "Відродження".

Таким чином, з наведених фактів не вбачається підстав для спростування та доведення правдивості відомостей, на чому наполягає позивач.

4. Позивач не надав доказів про заподіянню йому діями відповідачки моральної шкоди на суму 5000 грн.

У відповідності до ст. 23 ЦПК України моральна шкода полягає зокрема у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. Але відповідачка не завдавала позивачу жодних ушкоджень. Ця ж стаття передбачає інші випадки завдавання моральної шкоди, а саме, приниження честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. Однак, як зазначено вище (п. 3), відповідачка не причетна до цих дій, оскільки оціночні судження, викладенні в листівці, у розповсюдженні якої позивач звинувачує відповідачку, не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

Крім того, позивач не надав доказів щодо визначення розміру нанесеної йому моральної шкоди саме у сумі 5000 грн. З таким же успіхом він міг би задекларувати будь-яку іншу суму, однак це не є підставою для винесення рішення на користь позивача. Ст. 23 ЦК України встановлює, що розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливостей їх реалізації тощо. Однак, позивач не довів, що діями відповідачки він позбавлений можливостей реалізації його здібностей у депутатській діяльності, наприклад, шляхом оспорювання у суді рішення селищної ради від 31 травня 2007 р. про виділення ділянки молодіжному ЖБК "Молодий Ворзель" для будівництва багатоквартирного будинку. Не надав також доказів щодо глибини фізичних або моральних страждань, у чому вони полягають. Очевидно, депутатська діяльність, як політична боротьба, вимагають від публічної особи певних навичок, у тому числі й вирішення життєво важливих для територіальної громади питань, таких, як виділення земельних ділянок для потреб мешканців. При відсутності таких навичок можливі стресові ситуації, які провокуються неадекватними діями самого політика. Але вина у даному випадку лежить виключно на позивачеві.

На підставі викладеного прошу:

Відмовити у задоволенні позовних вимог Баженова Сергія Петровича до Файнікової Ольги Михайлівни у повному обсязі.


Представник відповідачки ___________________


Создан 19 авг 2007  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником