ПОСТАНОВА Шевченківського районного суду м. Києва у справі про тарифи

 
 

ПОСТАНОВА Шевченківського районного суду м. Києва у справі про тарифи

Текст постанови 05 липня 2007 року Шевченківського районного суду м. Києва у справі про тарифи на ЖКПСправа №2а-166/2007
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2007 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
головуючого: судді - Притули Н.Г.
при секретарях: Гордієнко Л.В., Григориці В.О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві адміністративну справу за позовом Кулі
Віктора Івановича до Голови Київської міської державної адміністрації Черновецького Леоніда
Михайловича, Київської міської державної адміністрації про скасування розпоряджень, -
ВСТАНОВИВ:
07 листопада 2006 року до суду надійшла зазначена позовна заява.
Під час слухання справи позивач неодноразово доповнював позовні вимоги та просив визнати
розпорядження Київської міської державної адміністрації:
№1574 від 30.10.2006 року «Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання
будинків та прибудинкової території»;
№1575 від 30.10.2006 року «Про затвердження тарифів на теплову енергію»;
№1576 від 30.10.2006 року «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого
постачання холодної води і водовід ведення холодної та гарячої води»;
№1577 від 15.10.2006 року «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води»;
№141 від 12.02.2007 року «Про внесення змін до розпоряджень Київської міської державної
адміністрації від 19.05.2000 року та від 30.10.2006 року «1574»;
№142 від 12.02.2007 року «Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від ЗО. 10.2006 року №1575»;
№143 від 12.02.2007 року «Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від ЗО. 10.2006 року № 1576»;
№144 від 12.02.2007 року «Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від ЗО. 10.2006 року №1577»;
№86 від 31.01.2007 року «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення,
погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для
відпуску бюджетним організаціям, іншим споживачам»;
№1784 від 15.12.2006 року «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води»;
№1785 «Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання окремих типів
будинків та їх прибудинкової територій»;
№1786 від 15.12.2006 року «Про затвердження, погодження змін до розпоряджень Київської
міської державної адміністрації від 30.10.2006 №1575, від 30.10.2006 року №1576 та від 30.10.2006 року
№1577»;
№1787 від 15.12.2006 року «Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 30.10.2006 №1574";
№1703 від 30.11.2006 року «Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання
окремих типів будинків та їх прибудинкових територій»;
№640 від 30.05.2007 року «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого
постачання холодної води і водовідведення холодної і гарячої води»
№641 від 30.05.2007 року «Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків
та прибудинкових територій та внесення змін до Розпорядження Київської міської державної адміністрації від
19.05.2000 року №748
№642 від 30.05.2007 року «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води»
№643 від 30.05.2007 року «Про затвердження тарифів на теплову енергію»
№715 від 18.06.2007 року «Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого
постачання гарячої води для бюджетних установ та організацій»
№742 від 21.06.2007 року «Про погодження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»
незаконними, невідповідними законодавству та скасувати їх.
Позивач під час слухання справи заявив клопотання про приєднання до матеріалів справи
доповнень до позовних вимог в частині скасування рішення Київської міської ради від 08.02.2007 року
№58/719 «Про тарифи на житлово-комунальні послуги» - в цій частині ухвалою суд клопотання Кулі В.І. було
відхилено, оскільки провадження по справі в частині оскарження рішень Київської міської ради не
відкривалось та позивачу було роз'яснено його право звернутися до суду в загальному порядку з питання
оскарження зазначеного рішення.

Свої вимоги про скасування розпоряджень Київської міської державної адміністрації позивач обґрунтовує тим, що:
1. Оспорювані розпорядження підписані Черновецьким Л.М. з перевищенням повноважень,
встановлених законодавством, а саме: він не має права вирішувати питання встановлення чи затвердження,
навіть погодження тарифів на житлово-комунальні послуги, відповідно до Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», так як це повноваження органів місцевого самоврядування;
2. Відсутність державної реєстрації в органах юстиції, як це передбачено Указом Президента
України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади». Також діючим законодавством не передбачено можливість внесення змін в розпорядження, яке
зареєстроване в органах юстиції розпорядженням, яке не зареєстроване в органах юстиції.
3.Відповідачем при встановленні тарифів порушені вимоги Постанови Кабінету Міністрів України
від 12.07.2005 року №560, яким затверджено Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків,
споруд та прибудинкових територій, а саме: в порушення зазначеного Порядку відповідачем не встановлені
тарифи на кожний будинок окремо, а встановлені лише на групи будинків.
4.Відповідачем при встановлені тарифів на теплову енергію порушені вимоги Порядку формування
тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення
і постачання гарячої води, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №955 від 10.07.2006 року.
Порушення, як зазначає позивач в тому, що у своєму розпорядженні відповідач не навів жодного розрахунку у
підтвердження тарифів, що виявилось в тому, що встановлені однакові тарифи для усіх виробників теплової
енергії, хоча вони повинні бути різними, оскільки виробники знаходяться у різних умовах господарювання.
5 .Розпорядження, якими встановлені тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання
холодної води і водовідведення холодної і гарячої води суперечать Порядку формування тарифів на послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2006 року
№959. Формування тарифів повинно здійснюватися на підставі калькулювання собівартості послуг з
централізованого водопостачання в 2 рази, а на водовідведення в чотири рази, розпорядження не містить
жодних доказів, крім міркувань загального характеру.
6.У розпорядженнях, якими встановлені тарифи на комунальні послуги з централізованого
опалення і постачання гарячої води в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України №955 від
10.07.2006 року не надано розрахунків встановлених тарифів.
7. Відповідачі порушили вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», а саме, оскільки всі розпорядження відносяться до регуляторних актів, в
порушення вимог зазначеного Закону, жоден із проектів оскаржуваних регуляторних актів не був
оприлюднений, а тому позивач вважає, що їх необхідно визнати нечинними, оскільки була порушена процедура
прийняття, передбачена Законом.
8. Оспорювані розпорядження прийняті з порушенням норм, встановлених Наказом Мінекономіки
України від 07.03.2007 року №67 «Про затвердження порядку надання висновків щодо розрахунку економічно
обґрунтованих планових витрат на послуги з централізованого водопостачання, виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, послуги з
вивезення побутових відходів, а також технічного обслуговування ліфтів», який зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 14.03.2007 року за №222/13489. А саме: виконавці чи виробники послуг не дотрималися вимог
встановленого порядку та затвердили тарифи на житлово-комунальні послуги без отримання висновків
територіального органу Державної інспекції з контролю за цінами. В судовому засіданні під час розгляду
справи позивач відмовився від зазначеної підстави позову, оскільки представниками відповідачів були надані
відповідні обгрунтування витрат.
В судовому засіданні позивача було звільнено за ухвалою суду від доказування наступних
обставин: розпорядження Київської міської державної адміністрації №1574, 1575, 1576, 1577 від 30.10.2006
року визнані недійсними та скасовані у зв»язку з непроходженням державної реєстрації в органах юстиції;
розпорядження Київської міської державної адміністрації №748 від 15.05.2000 року «Про встановлення
розмірів квартирної плати та плати (для приватних квартир) за утримання будинків та прибудинкових
територій у м.Києві» та №1245 від 20.06.2002 року «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії
та житлово-комунальні послуги для населення» не скасовані і залишаються чинними; неможливе внесення змін
та доповнень до скасованих судовим рішенням розпоряджень КМДА від 30.10,2006 року №1574, 1575, 1576,
1577.
В судовому засіданні позивач позовні вимоги з врахуванням доповнень підтримав та просив
задовольнити в повному обсязі.
Представники відповідачів в судовому засіданні позовні вимоги не визнали та просили відмовити в
задоволенні позову посилаючись на те, що оскільки в силу особливостей здійснення виконавчої влади в
м.Києві, розпорядження Київської міської державної адміністрації видаються головою виконавчого органу
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) і не підлягають реєстрації в органах
юстиції. Стосовно встановлення тарифів, то представники відповідачів пояснили, що вони встановлені у
відповідності до вимог постанов Кабінету Міністрів України на які посилається позивач.
Відповідно до статті 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини на яких
ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Вислухавши пояснення позивача, представників відповідачів дослідивши матеріали по справі, суд приходить до висновку про часткове задоволення позовних вимог з наступних підстав.

Оспорювані розпорядження були прийняті у відповідності до статті 28 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України "Про
столицю України - місто-герой Київ".
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №86 від 31.01.2007 року «Про
затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води для відпуску бюджетним установам і організаціям, іншим
споживачам» відповідно до Закону України "Про теплопостачання", постанов Кабінету Міністрів України від
08.12.2006 N1697 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення механізму забезпечення природним газом
вітчизняних споживачів" та Національної комісії регулювання електроенергетики України від 19.12.2006
N1682 "Про затвердження тарифів на транспортування та постачання природного газу", враховуючи лист
Міністерства юстиції України від 14.09.2006 N 20-9-7092 та з метою затвердження тарифів на теплову енергію
та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої
води для відпуску бюджетним установам і організаціям, іншим споживачам на економічно обґрунтованому
рівні затверджені тарифи на теплову енергію, що виробляється АК "Київенерго" та ЗАТ "ЕК "Укр-Кан Пауер"
(АК "Дарницька ТЕЦ") для відпуску бюджетним установам і організаціям, іншим споживачам і введені в дію з
01.02.2007.
Згідно з п.3 зазначеного розпорядження з введенням в дію зазначених тарифів визнати такими, що
втратили чинність: тарифи на теплову енергію для бюджетних установ і організацій, інших споживачів,
затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 N1575 "Про
затвердження тарифів на теплову енергію"; позиції 2, 3, 6, 7, 10 та 10.1 тарифів на комунальні послуги з
централізованого опалення та постачання гарячої води виробникам та виконавцям цих послуг комунальної
форми власності для проведення розрахунків з населенням, бюджетними установами та організаціями, іншими
споживачами, затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 N1577
"Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання
гарячої води".
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №642 від 30.05.2007 року «Про
встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої
води» відповідно до Закону України "Про теплопостачання", Порядку формування тарифів на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої
води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 N955, Правил надання послуг з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N630, рішення Київської міської ради від 28.09.2006 N102/159 "Про
соціальний захист населення міста Києва в умовах запровадження економічно обґрунтованих тарифів на
житлово-комунальні послуги", рішення Київської міської ради від 08.02.2007 N58/719 "Про тарифи на житлово-
комунальні послуги", з метою упорядкування нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запровадження тарифів на житлово-комунальні послуги
та реалізації власних (самоврядних) повноважень встановлено тарифи на комунальні послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води виробникам та виконавцям цих послуг комунальної
форми власності для здійснення розрахунків з населенням та погоджені на цьому рівні тарифи на зазначені
послуги підприємствам-виробникам, в тому числі ЗАТ "ЕК "Укр-Кан Пауер" (АК "Дарницька ТЕЦ") та АК
"Київенерго" (в частині теплових пунктів, що знаходяться на балансі) і виконавцям цих послуг інших форм
власності та ввести в дію з 01.12.2006.
Крім того, зазначеним розпорядженням (п.11) визнані такими, що втратили чинність,
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 року №1577 «Про встановлення та
погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води»; від
15.12.2006 року №1784 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого
опалення та постачання холодної і гарячої води та водовідведення холодної і гарячої води», від 15.12.2006 року
№1786 «Про затвердження, погодження змін до розпоряджень Київської міської державної адміністрації від
30.10.2006 №1575, від 30.10.2006 №1576 та від 30.10.2006 №1577» та від 12.02.2007 року №144 «Про внесення
змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 року №1577».
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №643 від 30.05.2007 року «Про
затвердження тарифів на теплову енергію» прийнятим відповідно до "Про теплопостачання", Порядку
формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10.07.2006 N955 з метою упорядкування нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запровадження тарифів на житлово-комунальні послуги
та реалізації власних (самоврядних) повноважень затверджено тарифи на теплову енергію, що виробляється АК
"Київенерго" та ЗАТ "ЕК "Укр-Кан Пауер" (АК "Дарницька ТЕЦ") для відпуску балансоутримувачам теплових
пунктів, в тому числі житлово-експлуатаційним організаціям, житлово-будівельним кооперативам, об'єднанням
співвласників багатоквартирних будинків, іншим балансоутримувачам жилих будинків усіх форм власності,
для вироблення/створення комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води
населенню та введено в дію з 01.12.2006.
Також в розпорядженні зазначено, що взяти до відома, що тарифи, зазначені в пункті 1 цього розпорядження, враховують вартість теплової енергії, виробленої на ТЕЦ, витрати на виробництво теплової
енергії на котельнях, вартість транспортування до теплових пунктів, а в інших випадках - до межі балансової
належності та витрати на постачання юридичним особам. В тарифах на теплову енергію, затверджених цим
розпорядженням, враховані 2,7% коштів, що самостійно перераховуються теплопостачальними
підприємствами до Фонду для фінансування впровадження (придбання, встановлення, їх повірки, ремонту)
будинкових приладів обліку витрачання і регулювання споживання теплової енергії на опалення і гаряче
водопостачання (п.2,3 зазначеного розпорядження).
Крім того, зазначеним розпорядженням (п.5) визнані такими, що втратили чинність,
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 року №1575 «Про затвердження
тарифів на теплову енергію» та від 12.02.2007 року №142 «Про внесення змін та доповнень до розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 року №1575».
Постановою Кабінету Міністрів України №955 від 10.07.2006 року затверджено Порядок
формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води».
Зазначеним Порядком визначено механізм формування тарифів на виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води.
Даним Порядком (розділ II) визначено, які показники враховуються при встановленні тарифів на
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії.
Розділом III зазначеного Порядку визначено порядок формування тарифів на надання послуг з
централізованого опалення та постачання гарячої води.
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №643 від 30.05.2007 року «Про
затвердження тарифів на теплову енергію» визначені тарифи на теплову енергію, що виробляється АК
«Київенерго» та ЗАТ «ЕК «Укр-Кан Пауер» (АК «Дарницька ТЕЦ») для відпуску балансоутримувачам
теплових пунктів, в тому числі житлово-експлуатаційним організаціям, житлово-будівельним кооперативам,
об»єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим балансоутримувачам жилих будинків усіх форм
власності, для вироблення/створення комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої
води населенню встановлено як для АЕК «Київенерго» так і для ЗАТ «ЕК «Укр-Кан Пауер» (Дарницька ТЕЦ) в
розмірі 94,64 (94,33) грн. без ПДВ за 1 Гкал. та 113,57 (113,20) грн. з ПДВ за 1 Гкал.
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №642 від 30.05.2007 року «Про
встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої
води» та розпорядженням Київської міської державної адміністрації №86 від 31.01.2007 року «Про
затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води для відпуску бюджетним установам і організаціям, іншим
споживачам».
Порядком не визначено встановлення тарифів в залежності від умов господарювання. Також не
передбачено жодним діючим нормативним актом зазначати розрахунки у розпорядженнях.
Як вбачається із розрахунків, які були надані представниками відповідача, всі показники, які
повинні бути враховані при встановленні тарифів входять в розмір встановленого тарифу, а тому суд приходить
до висновку, що при встановленні тарифу на постачання теплової енергії не порушено Порядок формування
тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії і підстав для скасування розпорядження
Київської міської державної адміністрації №643 від 30.05.2007 року «Про затвердження тарифів на теплову
енергію», №642 від 30.05.2007 року «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води» та №86 від 31.01.2007 року «Про затвердження тарифів
на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення
і постачання гарячої води для відпуску бюджетним установам і організаціям, іншим споживачам» суд не
вбачає.
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №640 від 30.05.2007 року «Про
погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення
холодної і гарячої води» відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006
N959, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N630, рішення Київської
міської ради від 28.09.2006 №102/159 "Про соціальний захист населення міста Києва в умовах запровадження
економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги", рішення Київської міської ради від
08.02.2007 N58/719 "Про тарифи на житлово-комунальні послуги", з метою упорядкування нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
запровадження тарифів на житлово-комунальні послуги та реалізації власних (самоврядних) повноважень
погоджено розроблені ВАТ "АК "Київводоканал" та введено в дію з 01.12.2006: тарифи на комунальні послуги
з централізованого постачання-холодної води та водовідведення холодної і гарячої води, які виробляються ВАТ
"АК "Київводоканал"; тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і
водовідведення холодної та гарячої води виробникам та виконавцям цих послуг для здійснення розрахунків з
населенням.
Крім того пунктом 16 зазначеного розпорядження визнані такими, що втратили чинність
розпорядження Київської міської державної адміністрації: від 30.10.2006 N1576 "Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води";
від 12.02.2007 N143 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 30.10.2006 № 1576".
Постановою Кабінету Міністрів України №959 від 12.07.2006 року затверджений Порядок
формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №640 від 30.05.2007 року «Про
погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення
холодної і гарячої води», тарифи згідно з розпорядженням встановлені для трьох груп споживачів.
Як зазначив позивач, як підстава для скасування розпорядження, це те, що в самому розпорядженні
не міститься доказів, чому саме в такому розмірі встановлені тарифи, але жодним нормативно-правовим актом
не визначено, що в розпорядженні повинно міститись обгрунтування визначених тарифів. Крім того, з наданих
розрахунків тарифу на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення
холодної і гарячої води, які були надані представниками відповідача вбачається, що враховані всі показники,
які повинні входити в нарахування тарифу, А тому суд приходить до висновку, що підстав для скасування
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №640 від 30.05.2007 року «Про погодження тарифів
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної і гарячої води»
не вбачається.
Як вбачається з висновків аудиторських перевірок при встановленні тарифів на холодне
водопостачання та водовідведення, послуги з якого надаються АК «Київводоканал», а також обґрунтованості
тарифів на електроенергію гаряче водопостачання та опалення в м. Києві розрахунки є обгрунтовані.
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №641 від 30.05.2007 року «Про
впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та внесення змін
до Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000 року №748 відповідно до рішення
Київської міської ради від 08.02.2007 N58/719 "Про тарифи на житлово-комунальні послуги", з метою
упорядкування нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щодо запровадження тарифів на житлово-комунальні послуги та реалізації власних
(самоврядних) повноважень внесено з 01.12.2006 зміни до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 19.05.2000 N748 "Про встановлення розмірів квартирної плати та плати (для приватних
квартир) за утримання будинків і прибудинкових територій в м. Києві" а також в пункті 2 зазначеного
- розпорядження визначено, що встановлено коефіцієнт підвищення розмірів тарифів на послуги з утримання
будинків та прибудинкових територій, встановлених розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 19.05.2000 N748 "Про встановлення розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та
прибудинкових територій в м. Києві", які надаються підприємствами та організаціями комунальної форми
власності для жилих будинків згідно з додатком, в розмірі 1,9 та введено в дію з 01.12.2006 року.
Крім того, зазначеним розпорядженням (п.5) визнані такими, що втратили чинність,
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 N1574 "Про впорядкування розмірів
квартирної плати та плати за утримання будинків та прибудинкових територій"; від ЗО.11.2006 N1703 "Про
впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання окремих типів будинків та їх прибудинкових
територій"; від 15.12.2006 N1785 "Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання
окремих типів будинків та їх прибудинкових територій"; від 15.12.2006 N1787 «Про внесення змін до
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 N1574"; від 27.01.2007 N69 "Про
внесення змін до розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 30.11.2006 N1703 та від
15.12.2006 N1785"; від 12.02.2007 N141 "Про внесення змін до розпоряджень Київської міської державної
адміністрації від 19.05.2000 N748 та від ЗО. 10.2006 N1574".
Постановою Кабінету Міністрів України №560 від 12 липня 2005 року «Про затвердження Порядку
формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території і типового договору
про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території» затверджено Порядок
формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Згідно з цим Порядком визначено механізм формування тарифів на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій і поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм власності, які
надають зазначені послуги.
Розмір тарифів (нормативних витрат, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та
прибудинкових територій) визначається по кожному будинку окремо залежно від кількісних показників
фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного
технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з типовим переліком послуг (п.2
Порядку).
В пункті 3 зазначеного Порядку зазначено, що під час формування тарифу на послуги повинна
забезпечуватися прозорість усіх його складових з визначенням вартості кожної з них з розрахунку на 1 кв.метр
загальної площі квартири.
Представники відповідачів в судовому засіданні не заперечували проти того, що тарифи на послуги
з утримання будинків та прибудинкових територій по кожному будинку не встановлені відповідним рішенням,
а лише здійснюється певна робота по встановленню таких тарифів.
Суд не може взяти до уваги в якості доказу орієнтовні розрахунки витрат на утримання будинків
№46-А по вул.Гетьмана, №4 по вул.Боткіна та будинку №5/1 по вул.Смоленській, оскільки вони лише орієнтовні та не затверджені ні розпорядженням, ні рішенням відповідного органу.
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №641 від 30.05.2007 року «Про
впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та внесення змін
до Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000 року №748» не визначено, в
супереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України №560 від 12 липня 2005 року «Про затвердження
Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території і типового
договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території» розмір тарифів по
кожному будинку окремо, а лише встановлено коефіцієнт підвищення розмірів тарифів на послуги з утримання
будинків та прибудинкових територій, встановлених розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 19.05.2000 року №748 «Про встановлення розмірів тарифів на послуги з утримання будинків
та прибудинкових територій в м. Києві», якими визначено розмір тарифів по групах будинків, а тому суд
приходить до висновку про скасування зазначеного розпорядження, як такого, що прийняте з порушенням
вимог постанови Кабінету Міністрів України №560 від 12.07.2005 року.
Поскільки розпорядження Київської міської державної адміністрації на момент розгляду справи
судом та винесення рішення були скасовані, а позивач не уточнив в судовому засіданні позовні вимоги, тому
суд приходить до висновку, що розпорядження
№141 від 12.02.2007 року «Про внесення змін до розпоряджень Київської міської державної
адміністрації від 19.05.2000 року та від 30.10.2006 року «1574»;
№142 від 12.02.2007 року «Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від ЗО. 10.2006 року №1575»;
№143 від 12.02.2007 року «Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 30.10.2006 року №1576»;
№144 від 12.02.2007 року «Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 30.10.2006 року №1577»;
№1784 від 15.12.2006 року «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води»;
№1785 «Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання окремих типів
будинків та їх прибудинкової територій»;
№1786 від 15.12.2006 року «Про затвердження, погодження змін до розпоряджень Київської
міської державної адміністрації від 30.10.2006 №1575, від 30.10.2006 року №1576 та від 30.10.2006 року
№1577»;
№1787 від 15.12.2006 року «Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 30.10.2006 №1574";
№1703 від 30.11.2006 року «Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання
окремих типів будинків та їх прибудинкових територій»;
№1574 від 30.10.2006 року «Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання
будинків та прибудинкової території»;
№1575 від 30.10.2006 року «Про затвердження тарифів на теплову енергію»;
№1576 від 30.10.2006 року «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого
постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води»;
№1577 від 15.10.2006 року «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води» не можуть бути предметом спору.
Крім того, постановою господарського суду м.Києва від 13.02.2007 року, яка залишена без змін
ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.04.2007 року визнані недійсними та скасовані
розпорядження Київської міської державної адміністрації №1574 від 30.10.2006 року «Про впорядкування
розмірів квартирної плати та плати за утримання будинків та прибудинкової території»; №1575 від 30.10.2006
року «Про затвердження тарифів на теплову енергію»; №1576 від 30.10.2006 року «Про погодження тарифів на
комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води»;
№1577 від 15.10.2006 року «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води».
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) №715 від 18.06.2007 року «Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого
постачання гарячої води для бюджетних установ та організацій» встановлено тариф на комунальну послугу з
централізованого постачання гарячої води виробникам та виконавцям цих послуг комунальної форми власності
для відпуску бюджетним установам і організаціям, іншим споживачам у розмірі 13,69 грн. за 1 куб.м. з ПДВ.
Отже, як вбачається з зазначеного розпорядження, ним встановлені тарифи на комунальні послуги
з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ та організацій, а не для мешканців
м.Києва, а тому суд приходить до висновку, що даним Розпорядженням ніяким чином не порушуються права
позивача, а тому зазначене розпорядження не може бути скасоване, а позовні вимоги не можуть бути
задоволені.
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) №742 від 21.06.2007 року «Про погодження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»
погоджено тарифна послуга з вивезення твердих побутових відходів підприємствами, які не належать до комунальної власності.
Також в Розпорядженні (п.2) зазначено, що взяти до відома, що тарифи на послуги з вивезення
твердих побутових відходів підприємствами, які не належать до комунальної власності погоджені на рівні
економічно обґрунтованих витрат.
Статтею 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначено, що до повноважень
органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить, зокрема, встановлення
цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до Закону.
Пунктом а ч.1 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що до
відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать - встановлення в порядку і межах,
визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які
надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади;
погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не
належать до комунальної власності та здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін та
тарифів.
Пунктом 2 Прикінцевих положень Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ»
визначено, що міська та районні в м. Києві ради вирішують питання щодо формування власних виконавчих
органів на базі відповідних державних адміністрацій, які паралельно виконують функції державної виконавчої
влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.
Отже, в повноваження міського голови, відповідно до діючого законодавства та особливостей
здійснення виконавчої влади в м. Києві входить повноваження щодо затвердження встановлених тарифів на
житлово-комунальні послуги.
Статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» визначено, що на виконання
Конституції України, законів України, актів президента України, Кабінету міністрів України, міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова місцевої державної
адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження.
Статтею 59 частина 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що рада
в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
Оскільки як встановлено діючим законодавством та Регламентом виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) розпорядження видається лише головою Київської
міської державної адміністрації, а тому відповідно до діючого законодавства вони підлягають реєстрації,
оскільки зачіпають права, свободи та інтереси громадян, що не заперечували в судовому засіданні
представники відповідачів.
Указом Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади» від 03.10.1992 року №493/92 визначено, що державну реєстрацію нормативно-правових актів обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь,
відділів, інших підрозділів, а також місцевих органів господарського управління та контролю здійснюють
обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції.
Положенням Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів
виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні
інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України
№ 731 від 28.12.1992 року - пункт 2 - державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.
Пунктом 15 зазначеного положення, як і статтею 41 Закону України «Про державні адміністрації»
визначено, що не зареєстровані в органах юстиції нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали
чинності та не можуть бути застосовані.
Як зазначено в п.53,57 Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) проекти розпоряджень подаються на підпис міському голові і розпорядження
Київської міської державної адміністрації, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер, подаються на державну реєстрацію до Київського міського управління юстиції в
п'ятиденний термін після їх видання і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими
розпорядженнями не встановлено пізніший термін введення їх в дію.
Рішення Київради, підготовлені та погоджені у встановленому порядку, подаються секретаріатом
Київради у десятиденний термін після прийняття на засіданні Київради до відділу редагування документів
(п.68 Регламенту).
Тому суд приходить до висновку, що та обставина, що розпорядження Київської міської державної
адміністрації не зареєстровані в органах юстиції не є підставою для визнання їх недійсними, оскільки ці
розпорядження в зв'язку з відсутністю реєстрації в органах юстиції не підлягають застосуванню.
Реєстрація актів органів місцевого самоврядування в органах юстиції діючим законодавством не
передбачена.
Проекти розпоряджень про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та
прибудинкових територій; про затвердження тарифів на теплову енергію; про погодження тарифів на
комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовід ведення холодної та гарячої води та
про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання
гарячої води на виконання вимог статті 36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» були опубліковані на офіційному Інтернет-сайті міської влади 02.06.2007 року (як вбачається з роздруківки). 1 які в подальшому були підписані головою Київської міської державної адміністрації 05.06.2007 року відповідно за номерами 640, 641, 642, 643.
В судовому засіданні представниками відповідачів були надані висновки Державної інспекції з контролю за цінами в м. Києві щодо розрахунку економічно обґрунтованих витрат на житлово-комунальні послуги, а саме, що стосується послуг з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів. В зв»язку із наданням зазначених висновків позивач відмовився від підстави оскарження розпорядження №742 від 21.06.2007 року.
При розгляді справи позивач просив на підставі статті 171 ч.9 КАС України дослідити правомірність тих положень актів Київради, які стосуються рішень про склад виконавчого комітету Київради, його повноважень, його регламенту на предмет їх відповідності зазначеним Законам України, а у разі їх незаконності або невідповідності визнати цей факт ухвалою суду.
Статтею 171 ч.9 КАС України визначено, що якщо у процесі розгляду справи щодо нормативно-правового акта виявлено незаконність або невідповідність правовому акту вищої юридичної сили інших правових актів чи їхніх окремих положень, крім тих, щодо яких відкрито провадження в адміністративній справі та які впливають на прийняття постанови у справі, суд визнає такі акти чи їхні окремі положення незаконними або такими, що не відповідають правовому акту вищої юридичної сили.
Оскільки положення актів Київради, які стосуються рішень про склад виконавчого комітету Київради, його повноважень, його регламенту не впливає на прийняття постанови у справі, тому суд не вбачає підстав для визнання таких актів чи їхніх окремих положень незаконними або такими, що не відповідають правовому акту вищої юридичної сили.
На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Закону України «Про столицю України - місто - герой Київ», ст.ст. 10,11,12,71, 159,161,163 КАС України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Позовні вимоги Куля Віктора Івановича до Голови Київської міської державної
адміністрації Черновецького Леоніда Михайловича, Київської міської державної адміністрації про скасування розпоряджень - задовольнити частково.
Скасувати розпорядження Київської міської державної адміністрації №641 від 30.05.2007 року «Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та внесення змін до Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000 року №748».
В іншій частині позовні вимоги задоволенню не підлягають.
На постанову суду може бути подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного
адміністративного суду через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подачі заяви про оскарження постанови протягом десяти днів з дня проголошення постанови.
Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження з одночасним направленням копії скарги до Київського апеляційного адміністративного суду.


Создан 31 июл 2007  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником