Заява вимога до ВДВС про застосування штрафних санкцій до КП УЖГ

 
 

Заява вимога до ВДВС про застосування штрафних санкцій до КП УЖГ

КП УЖГ вдруге наступає на ті ж граблі, хоч директор помінявся. Раніше відмовлялися від укладення договору по КМУ-1497, тепер - по КМУ-630. І наслідки однакові. Буде укладено після штрафів.ВДВС Солом'янського РУЮ м. Києва
вул. Соціалістична, 3, м. Київ, 03186
Головний державний виконавець Пилипенко О.Ю.
Виконавче провадження № 3465357

Копія:
Директору Комунального підприємства по утриманню житлового господарства Солом'янського району м. Києва, вул. Соціалістична, 6
Мартиняк О.М.

Стягувач:
Куля Віктор Іванович, вул. Боткіна, 4, кв. 18, м. Київ, 03055,
тел. 457-40-72, 8-050-448-1-844, http://gro-za.io.ua

Боржник:
КП УЖГ Солом'янського району м. Києва, вул. Соціалістична, 6,
м. Київ, 03186

25 червня 2007 р.

ЗАЯВА-ВИМОГА
про застосування штрафних санкцій до боржника

Прошу застосувати до боржника – КП УЖГ Солом'янського району м. Києва штрафні санкції, передбачені у абзаці 1 ст. 87 ЗУ "Про виконавче провадження", а саме винести постанову про накладення штрафу на боржника – юридичну особу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та призначити новий строк для виконання.

Нагадую, що постановою ВДВС від 10.04.2007 р. про відкриття ВП № 3465357 на підставі виконавчого листа № 2-611, виданого 05.04.2007 р. Солом'янським районним судом м. Києва, зобов'язано директора КП УЖГ укласти зі мною договір про надання послуг з ЦО, постачання холодної та гарячої води і водовідведення по формі та змісту Типового договору, відповідно до Правил надання послуг з водотеплопостачання та водовідведення, затверджених Постановою КМУ від 21.07.2005 р. № 630. Боржнику запропоновано добровільно виконати рішення до 16.04.2007 р.

Однак Боржник не виконав вимоги постанови ВДВС в установлений термін до 16.04.2007 р., а лише 29.05.2007 р. надіслав мені поштою два примірники договору № 2982 для подальшого оформлення. При цьому безпідставно зазначив на титульному аркуші договору дату 16.04.2007 р. замість фактичної. Я підписав зазначений договір 29.05.2007 р. з протоколом розбіжностей. Боржник запропонував провести переговори по узгодженню розбіжностей, після чого сторони підписали Протокол від 12.06.2007 р., в якому з вини боржника залишилися неузгодженими 3 позиції, а саме:

1. Боржник не погодився з очевидним свідченням про те, що вказана ним дата укладення договору № 2982 від 16.04.2007 р. не відповідає дійсним обставинам, та не погодився з фактичною датою надходження оферти Стягувачеві, тобто 29.05.2006 р. Поведінка Боржника суперечить ч. 3 ст. 26 ЗУ "Про житлово-комунальні послуги", якою встановлено, що договір про надання житлово-комунальних послуг набирає чинності з моменту його укладення.
2. Боржник не погодився з вимогами Стягувача стосовно п.п. 5 та 6 договору № 2982 в частині неможливості застосування тарифів Київенерго на послуги з ЦО, ГВП у відповідності до рішень судів Солом'янського та Печерського районів м. Києва щодо визначення собівартості теплової енергії від дахової котельні, а також постанов Господарського суду м. Києва в частині застосування зареєстрованих в КМУЮ у 2002 р. тарифів на послуги з ХВП і водовідведення.
3. Боржник не погодився з вимогою замість печатки ДЕЖ-911, яка визнана судовим рішенням недійсною, скріпити договір № 2982 іншою печаткою, яка відповідає вимогам законодавства.

Після цього Боржник надіслав мені листа від 15.06.2007 р. за потрійним номером К-1115, К-1115/2, К-1170, у якому підтвердив, що 29.05.2007 р. вищезазначений договір було підписано з протоколом розбіжностей, однак не посилається на Протокол узгодження розбіжностей від 12.06.2007 р., яким зафіксовано наявність не узгоджених розбіжностей по трьох позиціях.

Пояснюю, що відповідно до ст. 638 ЦК України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови, визначені законом як істотні, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї сторони має бути досягнуто згоди. Законом України "Про житлово-комунальні послуги" серед істотних умов договору (ст. 26) визначені: "3) вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг; … ; 18) дата і місце укладення договору."

Визнаючи наявність неузгоджених розбіжностей, Боржник таким чином підтвердив, що вимоги ст. 638 ЦК України щодо укладення договору станом на 15.06.2007 р. ним не дотримані.

При накладенні штрафних санкцій на боржника та призначенні нового строку для виконання рішення суду прошу керуватися постановою про відкриття виконавчого провадження від 10.04.2007 р. № 3465357, нормами ст. 76 ЗУ "Про виконавче провадження", статтею 26 ЗУ "Про житлово-комунальні послуги", вимогами ЦК України в частині, яка визначає поняття та умови договору (Глава 52), а також порядку укладення, зміни, розірвання договору (Глава 53), постановою КМ України від 21.07.2005 р. № 630.

Відповідно до ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів законодавства. У даному випадку рішенням суду зобов'язано Боржника укласти зі Стягувачем договір по формі та змісту Типового договору, відповідно до Правил надання послуг з водотеплопостачання та водовідведення, затверджених Постановою КМУ від 21.07.2005 р. № 630.

Відповідно до ст. 641 ЦК України, пропозиція укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору. У даному випадку оферта надійшла від Боржника рекомендованим поштовим відправленням № 03056 0065808 0 (штрих-код на конверті) від 29.05.2007 р. (відбиток календарного штемпеля, яким погашені поштові марки на конверті).

За нормою ст. 642 ЦК України, відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною. Як зазначено вище, Стягувач не повністю прийняв оферту Боржника, виклавши свої заперечення у Протоколі розбіжностей від 29.05.2007 р., та запропонувавши Боржнику у цьому Протоколі інші умови по спірних позиціях.
Боржник не підписав Протокол розбіжностей та не погодився з трьома умовами Стягувача, про що свідчить підписаний сторонами Протокол узгодження розбіжностей від 12.06.2007 р.

Ст. 646 ЦК України передбачає, що відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах є відмовою від одержаної пропозиції і водночас новою пропозицією особі, яка зробила попередню пропозицію.

Відповідно до ст. 648 ЦК України, зміст договору, укладеного на підставі правового акту органу державної влади, обов'язкового для сторін договору, має відповідати цьому акту.

Розбіжності, що виникли між сторонами при укладенні договору на підставі правового акту органу державної влади відповідно до ч. 1 ст. 649 ЦК України, вирішуються судом.

Отже, слід дійти до висновку про те, що Боржник, який відмовився укласти Типовий договір на умовах Стягувача, у процесі виконавчого провадження має обов'язок або повністю та безумовно погодитися з цими умовами, або звернутися до суду у порядку ч. 1 ст. 649 ЦК України для вирішення спору по трьох неузгоджених позиціях, оскільки укладення договору є його обов'язком як відповідно до акту органу державної влади, так і згідно з рішенням суду, які один одному не суперечать.

Однак, замість цього у листі від 15.06.2007 р. № К-1115, К-1115/2, К-1170 Боржник відмовляється від свого обов'язку, безпідставно посилаючись на те, що суд у своєму рішенні не зазначив умови, на яких сторони зобов'язані його укласти, хоч насправді ці умови визначені законодавством, мають відповідати вказаному у рішенні Типовому договору та Правилам надання послуг, затвердженими постановою КМ України від 21.07.2007 р. № 630, а також істотним умовам договору, затвердженим Законом України "Про житлово-комунальні послуги" (ст. 26), та договірному праву, закріпленому Цивільним кодексом України, як е не потребує додаткових судових рішень.

На підставі викладеного прошу винести постанову про накладення на боржника штрафу та призначити нову дату для укладення договору.

Додатки (тільки першому адресату):

1. Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 19 січня 2006 р. по справі № 2-464-1/05 (набрало чинності 30.01.2006, справа № 2-101-1/06).
2. Виконавчий лист № 2-101-1/06 від 04.04.2006 р.
3. Постанова від 11 січня 2007 р. про закінчення виконавчого провадження по примусовому виконанню ВЛ № 2-101-1, виданого 04.04.2006 р.
4. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 01.02.2007 р. по справі № 2-112-1/07 (набрало чинності 28.04.2007 р.).
5. Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2007 р. по справі № 2-112-1/07.
6. Виконавчий лист № 2-112-1/07 від 25.05.2007 р.
7. Постанова Господарського суду м. Києва № 21/43-А від 13.02.2007 р. (набрала чинності 17.04.2007 р.).
8. Ухвала Київського апеляційного господарського суду від 17.04.2007 р. по справі № 21/43-А, набрала чинності з моменту проголошення.
9. Постанова Шевченківського районного суду м. Києва від 19.02.2007 р. по справі № 2а-22/07 (набрала чинності 05.06.2007 р.).
10. Ухвала Київського апеляційного господарського суду від 05.06.2007 р. по справі № 22а-273/07, набрала чинності з моменту проголошення.
11. Рішення Солом'янського районного суду від 11.07.2006 р. по справі № 2-249/06 (в редакції ухвали від 26.07.2006 р., яка не оскаржувалася).
12. Супровідний лист суду від 26.07.2006 р. до ухвали від 26.07.2006 р. на адресу КП УЖГ (вх. № 2423/38 від 26.07.2006 р.)
13. Лист КП УЖГ від 15.06.2007 р. № К-1115, К-1115/2, К-1170 про відмову Боржника від подальших дій.


Стягувач Куля В.І.


Создан 23 июн 2007  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником