Нові проекти незаконних розпоряджень КМДА про встановлення тарифів на ЖКП

 
 

Нові проекти незаконних розпоряджень КМДА про встановлення тарифів на ЖКП

Ці "нові" проекти повторюють майже буквально вже ненові розпорядження КМДА №№141-144, які скасоані постановою ГСУ м. Києва. Наступаємо повторно на ті ж граблі.http://www.kmv.gov.ua/rpolicyprj.asp?Id=98
[25.05.2007] ГУЦП. Проект Р КМДА "Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій"

Змiст проекту
Про впорядкування розмірів
тарифів на послуги з утримання
будинків та прибудинкових територій

Відповідно до ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 560 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», постанови Ради Міністрів Української РСР від 03.06.1996 № 208 «Про затвердження Примірного положення про гуртожитки», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26.02.2007 № 100 « Про затвердження зразків бланків для листів та загальних бланків для організаційно-розпорядчих документів» та з метою реалізації власних (самоврядних) повноважень:

1. Встановити коефіцієнт підвищення розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, встановлених розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000 №748 «Про встановлення розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в м. Києві», які надаються підприємствами та організаціями комунальної форми власності для жилих будинків згідно з додатком, в розмірі 1,9.
2. Погодити підприємствам не комунальної форми власності – виконавцям послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, коефіцієнт підвищення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в розмірі не вище, ніж передбачений пунктом 1 цього розпорядження.
3. При розрахунку плати за користування жилою площею для громадяням, які проживають в окремих кімнатах гуртожитків підприємств, установ, організацій застосовувати коефіцієнт підвищення розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в розмірі, передбачений пунктами 1 і 2 цього розпорядження.
4. Виконуючому обов’язки першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д.Я. забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.»

4. Взяти до відома, що пунктом 77 рішення Київської міської ради від 28.12.2006 №531/588 „Про бюджет міста Києва на 2007 рік” визначені джерела компенсації втрат підприємств у зв’язку із змінами розмірів тарифів на житлово-комунальні послуги.
Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головному управлінню житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), при необхідності, провести розрахунки та внести пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації ) щодо додаткових джерел компенсації втрат підприємств у зв’язку із змінами розмірів тарифів на житлово-комунальні послуги для подальшого подання Київській міській раді.

5. Визнати такими, що втратило чинність розпорядження Київської міської державної адміністрації:
- від 30.10.2006 № 1574 «Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій» (в редакції розпорядження від 12.02.2007 № 141 «Про внесення змін до розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 19.05.200 № 748 та від 30.10.2006 № 1574»).

6. Виконуючому обов’язки першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д.Я. забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л.Черновецький

Аналiз регуляторного впливу
Аналіз
регуляторного впливу
щодо проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) „Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій”


1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) „Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій” підготовлений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про столицю України – місто-герой Київ», постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 560 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», постанови Ради Міністрів Української РСР від 03.06.1996 № 208 «Про затвердження Примірного положення про гуртожитки» та на виконання розпорядження Київського міського голови від 02.03.2007 №100 „Про затвердження зразків бланків для листів та загальних бланків для організаційно-розпорядчих документів”.

2. Визначення цілей регулювання
Предметом правового регулювання проекту розпорядження є Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV „Про житлово-комунальні послуги”, від 24.04.2004 № 477/2004 „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, стаття 28 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні”. Введення в дію зазначеного розпорядження спрямовано на забезпечення державного регулювання тарифів на послуги з утримання і обслуговування будинків і прибудинкових територій.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу
Предметом правового регулювання проекту розпорядження є тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, повноваження по затвердженню яких надані законами України „Про житлово-комунальні послуги” та „Про місцеве самоврядування в Україні”.

4.Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідних заходів
Проект розпорядження розроблений з метою затвердження тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій з урахуванням вимог розпорядження Київського міського голови від 02.03.2007 №100 „Про затвердження зразків бланків для листів та загальних бланків для організаційно-розпорядчих документів”.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту
Затвердження тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій відповідним розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), виходячи з наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття актів
Затвердження тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та правомірного їх застосування житлово-експлуатаційними організаціями.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта (у разі обмеження цього строку)
Строк дії регуляторного акту залежить від введення в дію тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, розрахованих згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 №560.

8. Визначання показників результативності акта
Нове розпорядження забезпечить державне регулювання у сфері тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій.

9. Економічний і соціальний ефект
Впровадження проекту розпорядження Київської міської державної адміністрації потребує, при необхідності, виділення коштів з міського бюджету на покриття різниці між економічно обгрунтованими витратами житлово-експлуатаційних організацій на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій і розміром затверджених цим розпорядженням тарифів.

10. Інформація про спосіб оприлюднення
Проект розпорядження та аналіз регуляторного впливу оприлюднений в мережі Інтернет від 25.04.2007 на офіційному ВЕБ-порталі Київської міської влади: (www.kmv.gov.ua).

11. Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом одного місяця.

12. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються, як на електронний адрес cinpolit@kmv.gov.ua так і у письмовому вигляді за вказаною адресою м.Київ, Смоленська 6, к.301, 03057.


Начальник Головного управління
з питань цінової політики В. Яструбинський

=====================================================================
http://www.kmv.gov.ua/rpolicyprj.asp?Id=97
[25.05.2007] ГУЦП. Проект Р КМДА „Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води”


Змiст проекту
„Про встановлення та погодження тарифів
на комунальні послуги з централізованого
опалення і постачання гарячої води

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про житлово-комунальні послуги”, „Про столицю України – місто-герой Київ”, „Про теплопостачання”, Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, на виконання розпорядження Київського міського голови від 02.03.2007 №100 „Про затвердження зразків бланків для листів та загальних бланків для організаційно-розпорядчих документів” та з метою реалізації власних (самоврядних) повноважень:
1. Встановити тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, в тому числі і на послуги з централізованого опалення в опалювальний період (при відсутності будинкових засобів обліку теплової енергії на опалення) виробникам та виконавцям цих послуг комунальної форми власності для здійснення розрахунків з населенням та погодити на цьому рівні тарифи на зазначені послуги підприємствам-виробникам, в тому числі ЗАТ”ЕК”Укр - Кан Пауер” (АК”Дарницька ТЕЦ”) та АК”Київенерго” (в частині теплових пунктів, що знаходяться на балансі) і виконавцям цих послуг інших форм власності (додаються).
2. Встановити, що починаючи з 01.08.2007 року, оплата населенням послуг з опалення (при відсутності будинкових засобів обліку теплової енергії на опалення) припиняється та поновлюється в опалювальний сезон, початок якого визначається відповідним розпорядженням Київської міської державної адміністрації.
3. Доручити комунальній науково-дослідній установі „Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста” спільно з Головним управлінням з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головним управлінням житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головним управлінням палива, енергетики та енергозбереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головним управлінням соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП „Головний інформаційно-обчислювальний центр” Київської міської державної адміністрації підготувати проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо затвердження нової редакції Методичних рекомендацій щодо проведення перерахунків за надані населенню комунальні послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води.
4. Виконавцям послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води проводити розрахунки зі споживачами відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 та Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 30.10.2006 №359.
У разі якщо виконавець не є виробником, відносини між ними регулюються окремим договором за істотними умовами, як передбачено ст.26 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”.
5. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (районним у місті Києві державним адміністраціям), ВАТ„АК„Київводоканал”, теплопостачальним підприємствам і організаціям, житлово-експлуатаційним організаціям, житлово-будівельним кооперативам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим житловим організаціям, балансоутримувачам теплових пунктів вжити заходів щодо зменшення споживання холодної та гарячої води у житловому фонді м.Києва з урахуванням вимог Инструкции по определению величины утечек питьевой воды в жилых зданиях и стимулированию работы по их устранению (РДИ 204 УССР 040-84).
6. Головному управлінню житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) „Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.03.2001 № 396”.
7. Виконавчим органам районних у місті Києві рад (районним у місті Києві державним адміністраціям), забезпечити постійний контроль за прийняттям в експлуатацію квартир (після їх реконструкції та ремонту, з поліпшеним благоустроєм і встановленням не передбаченого попереднім проектом обладнання (басейнів, саун, гідромасажу тощо) тільки при наявності засобів обліку холодної та гарячої води та погодженням проектів з теплопостачальними підприємствами, ВАТ „АК „Київводоканал”, балансоутримувачами теплових пунктів та балансоутримувачами жилих будинків.
8. Тарифи на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води підлягають перегляду у разі зміни тарифів на теплову енергію або послуг з централізованого постачання холодної води.
9. КП ”Головний інформаційно-обчислювальний центр”, організаціям та установам, що проводять нарахування платежів населенню за житлово-комунальні послуги, нарахування субсидій та компенсацій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг:
- проводити нарахування плати за житлово-комунальні послуги та відповідних пільг;
- проводити нарахування призначених субсидій.
10. Взяти до відома, що пунктом 77 рішення Київської міської ради від 28.12.2006 №531/588 „Про бюджет міста Києва на 2007 рік” визначені джерела компенсації втрат підприємств у зв’язку із змінами розмірів тарифів на житлово-комунальні послуги.
Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головному управлінню палива, енергетики та енергозбереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), при необхідності, провести розрахунки та внести пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо додаткових джерел компенсації втрат підприємств у зв’язку із змінами розмірів тарифів на житлово-комунальні послуги для подальшого подання Київській міській раді.
11. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 №1577 „Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води” (в редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12.02.2007 №144).
12. Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Бассу Д.Я. забезпечити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.


Голова Л.Черновецький


Аналiз регуляторного впливу
Аналіз
регуляторного впливу
щодо проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) „Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води”

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) „Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води” підготовлений відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про столицю України - місто-герой Київ”, „Про житлово-комунальні послуги”” та на виконання розпорядження Київського міського голови від 02.03.2007 №100 „Про затвердження зразків бланків для листів та загальних бланків для організаційно-розпорядчих документів”.

2. Визначення цілей регулювання
Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про житлово-комунальні послуги” встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води відноситься до відання органів місцевої влади і підлягає державному регулюванню.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу
Предметом правового регулювання проекту розпорядження є тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, повноваження по встановленню та погодженню яких надані законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про житлово-комунальні послуги”.

4.Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідних заходів
Проект розпорядження розроблений з метою встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, з урахуванням вимог розпорядження Київського міського голови від 02.03.2007 №100 „Про затвердження зразків бланків для листів та загальних бланків для організаційно-розпорядчих документів”.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту
Затвердження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води відповідним розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виходячи з наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття актів
Затвердження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та можливість їх правомірного застосування.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта (у разі обмеження цього строку)
Строк дії регуляторного акту не обмежено і залежить від зміни тарифів на теплову енергію та комунальні послуги з централізованого постачання холодної води.

8. Визначання показників результативності акта
Нове розпорядження забезпечить державне регулювання у сфері надання комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води.

9. Економічний і соціальний ефект
Впровадження проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) потребує, при необхідності, виділення коштів з міського бюджету на покриття різниці між економічно обгрунтованими витратами на виробництво/створення цих послуг та розміром затверджених цим розпорядженням тарифів.

10. Інформація про спосіб оприлюднення
Проект розпорядження та аналіз регуляторного впливу оприлюднений в мережі Інтернет від 25.04.2007 на офіційному ВЕБ-порталі Київської міської влади: (www.kmv.gov.ua).

11. Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом одного місяця.

12. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються, як на електронний адрес cinpolit@kmv.gov.ua так і у письмовому вигляді за вказаною адресою м.Київ, Смоленська 6, к.301, 03057.


Начальник Головного управління
з питань цінової політики В. Яструбинський


Создан 02 июн 2007  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником