Поточна інформація учасника Bav - Kiev - Ukraine

 
 

Поточна інформація учасника Bav - Kiev - Ukraine

За погодженням автором ці повідомлення переміщені з Форуму в розділ "Нариси"Bav - Kiev - Ukraine 2007-05-22 19:43:23 UA
Така відповідь АМК:
Про результати розгляду заяви та залишення заяви без руху в частині питань
Шановний Олександре Володимировичу І
Київське міське територіальне відділення Антимонопольного комітету України (надалі - Відділення), розглядає Вашу заяву №106 від 28.04.207р.
Питання порушені в заяві стосуються:
1). Надання послуг Комунальним підприємством по утриманню житлового господарства Солом'янського району м. Києва (надалі - КП УЖГ Солом'янського району або Підприємство), АЕК «Київенерго», ВАТ АК «Київводоканал». щр не відповідають стандартам, нормативам і нормам у сфері житлово-комунальних послуг та проведення відповідних перерахунків.
2). Надання роз'яснення щодо діючих тарифів та порядку розрахунків за
житлово-комунальні послуги.
3). Щодо оплати коштів на опломбування і повірку квартирних лічильників
4). Відповідності договорів укладених між Вами та КП УЖГ Солом'янського
району:
- тиловому договору «Про надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення». затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 р.
- тиловому договору «Про надання послуг з утримання будинків І споруд та прибудинкових територій», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 12 липня 2005 р.
За результатами розгляду Заяви встановлено наступне. ■
1) Стосовно питання зазначеного у пункті 1 цього листа, то згідно я статтею 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг, зокрема, належить «забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості»
Таким чином, розгляд зазначеного питання відноситься до компетенції
Солом'янської районної в м. Києві ради.
Крім того, відповідно до статті 2 Закону України «Про захист прав споживачів»
Законодавство України про захист прав споживачів складається з цього Закону,

Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, що містять положення про захист прав споживачів.
Згідно зі статтею 4 Заявку «Про захист прав споживачів», споживачі під час придбання замовлення або використання продукції (робгг, послуг), яга реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право зокрема на:
- захист своїх прав державою;
- належну якість продукції (робіт, послуг) та обслуговування;
- безпеку продукції (робіт, послуг).
Відповідно до статті 5 Закону «Про захист прав споживане», захист прав споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи.
У місті Києві захист прав споживачів здійснює Головне Київське міське управління у справах захисту прав споживачів.
Таким чином, питання щодо надання послуг, що не відповідають стандартам, нормативам і нормам у сфері житлово-комунальних послуг та проведення відповідних перерахунків, відноситься до компетенції Департаменту у справах захисту прав споживачів у и. Києві, куди Відділення листом віл 16.05.2006р. направило копію Вашої Заяви для розгляду в частині питань що стосуються його компетенції.
2). Щодо питання зазначеного у пункті 2 цього листа то відповідно до частини 1 статті 9 «Регулювання відносин у сфері житлово-комунальних послуг» Закону України «Про житлово-комунальні послуги», контроль за дотриманням ... порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг здійснюють центральні органи виконавчої влади ... органи місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень».
Згідно з пунктом 2 статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуга» до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг, зокрема, належить встановлення цін /тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до закону.
Відповідно до прикінцевих положень Закону України «Про столицю України -місто-герой Київ» виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація.
Надання роз'яснення щодо діючих тарифів та порядку розрахунків за комунальні послуги відноситься до компетенції Головного управління з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), куди Відділення листом від 16,06,200бр. направило копію Вашої Заяви для розгляду в частині питань що стосуються його компетенції.
Що стосується питань зазначених в пунктах 3 та 4 цього листа, то у ході
розгляду заяви встановлено, що заяву подано без додержання вимог, вказаних в
пункті 18 Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист
економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1004 року № 5, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90(299 (у редакції
розпорядження Антимонопольного комітету України від 20 череня 1993 року № 169-
р (із змінами), відсутні матеріали, якими Ви обґрунтовуєте свої вимоги, і це
перешкоджав розгляду Заяви, а саме: . ,
1. Копія договору на участь у витратах на утримання Судинку та прибудинкової
території, укладеного Вами з КП УЖГ Солом’янського району (в разі наявності).
2. Копія проекту договору на участь у витратах на утримання будинку та
прибудинкової території, що запропоновано КП УЖГ Солом’янського району Вам для
укладення, редакція якого не відповідає типовому договору «Про надання послуг з

централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 р та тиловому договору «Про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 12 липня 2005 р.
3. КопІГ листів КП УЖГ Солом'янського району, в яких Підприємство зобов'язує
Вас сплачувати кошти за:
3.1. Опломбування квартирних лічильників. 3.2 . Повірку квартирних лічильників.
4. Копії розрахункових документів (товарний чек, касовий чек тощо) щодо
оплати Вами:
4.1. Опломбування квартирних лічильників;
4.2. Повірки квартирних лічильників.
5. Інші наявні документи (листи, довідки, тощо) стосовно питань, які порушені у
заяві.
Враховуючи вищевикладене, пропонуємо:
Враховуючи вищенаведене, відповідно до пункту 19 Правил розгляду справ, пропонуємо протягом 20 днів з дня одержання цього листа надати до Відділення інформацію та відповідні матеріали, якими Ви обґрунтовуєте свої вимоги, викладені у Заяві в частині питання щодо оплати коштів на опломбування і повірку квартирних Лічильників та відповідності договорів укладених між Вами та КП УЖГ Солом'янського району.
До надходження вищенаведеної інформації у встановлений в листі строк. Заява від №106 від 28.04.207р. залишена без руху, в частині питання, щодо оплати коштів на опломбування і повірку квартирних лічильників та відповідності договорів укладених між Вами та КП УЖГ Солом'янського району.
У разі невиконання зазначених вимог у встановлений строк Заява буде залишена без розгляду.
З повагою,
Державний уповноважений - голова Чернелевська О. Л.
тел. вик. 235-86-80

Bav - Киев - (ответ GRO-ZA) 2007-05-23 09:40:02 UA
Такі пояснення і документи будуть надані АМК.
ПОЯСНЕННЯ

Отримавши листа №26-6/927 від 16.05.07 про недостатність документів, виправляю цей недолік і надаю копії наступних документів:
1. Квитанція платні за опломбування.
2. Товарний чек на лічильники і арматуру.
3. Заява до ДЕЖ-901 на опломбування.
4. Відповідь ДЕЖ-901.
5. Заява до КП УЖГ.
6. Договір на водопостачання, який був змушений підписати з відповідним приписом.
7. Акт двосторонній на теплопостачання.
8. Акт тристоронній на гарячу воду.
9. Звернення до заступника РДА В.Ярцева.
10. Відповідь РДА.від В.Ярцева.
11. Відповідь РДА мені і прокуратурі.
12. Відповідь РДА.

Так в двосторонньому акті наведено, що при нормі 0,147 Гкал/кв.м за рік для будинку по вул. Василенка, 1 (рядок 5 таблиці) ця норма перевищена в 2,77 рази (0,407163 Гкал/кв.м), а найменше теплоспоживання виявилося по вул. Гарматній, 18 (рядок 31) - у 2,6 рази нижче норми (0,056678 Гкал/кв.м). У інших будинках недогрів на рівні 0,07-0,1 Гкал/кв.м, але й перегрів на рівні 0,2-0,356 Гкал/кв.м. Загалом нерівномірність досягає 0,407163/0,056678 = 7,18 рази. У грошовому вимірі недогрів складає 28225 грн.

Закон "Про теплопостачання", і "Закон про питну воду і питне водопостачання" не передбачають можливості укладання прямих договірних відносин між товаровиробниками і фізичними особами (крім власників приватних будинків садибного типу). Тепер щодо низької температури теплоносія. Дійсно, вона не відповідає нормативам, іноді бувають жахливі відхилення, причому з вини Київенерго. Ось тут якраз і є відповідальність товаровиробника теплоенергії – «Київенерго», який є монополістом і вибору немає. Залишається боротьба за права споживачів. А для чого існують УЖГ і ДЕЖ? Вони ж укладають договори на постачання теплової енергії, у цих договорах передбачена відповідальність сторін. Тільки ДЕЖ нічого по суті не робить, бо платить не він, а мешканці, і не йому, а в розрахунковий центр ГІОЦ. Дивна ситуація ДЕЖ, як посередник, ні за що не відповідає, а одержує свою частку від зібраних зі споживачів коштів, перекладаючи провину за не зроблені перерахунки на ГІОЦ.

До своєї заяви в ДЕЖ-901 (п.3) я додав типовий договір з постанови №630 і відповідні інші умови, які запропонував дописати але законний договір був проігнорований і мені пропонують в черговий раз підписати незаконний, невідомо ким складений договір (копія додається).

Звернення до прокуратури, РДА закінчилися черговими відписками КП УЖГ тому ще раз прошу:
1. Зобов’язати КП УЖГ Солом’янського району САМОСТІЙНО виконати річні перерахунки у відповідності до вимог розпоряджень КМДА № 1887, № 1245, № 2306 за послуги теплопостачання та гарячого водопостачання за п’ять останніх років з 2002 по 2007р і ВИТРЕБУВАТИ копії двосторонніх і тристоронніх актів за вказаний термін.
2. Зобов’язати КП УЖГ Солом’янського району і УТРМ-1 АЕК «Київенерго» усунути недоліки з послуги теплопостачання і ВСТАНОВИТИ будинковий лічильник на опалення, як це передбачено постановами КМУ №483 від 03.07.95, №947 від 27.11.95 та програмою поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку замість існуючої лімітної шайби.
3. Зобов’язати КП УЖГ Солом’янського району і ВАТ АК «Київводоканал» в присутності представника АМК ПРОВЕСТИ ПОЗАЧЕРГОВУ ПОВІРКУ будинкового лічильника холодної води, який в декілька разів завищує показання витрат холодної води. Так після встановлення квартирного лічильника показники витрат не перевищують 1,5-2 м. куб на одну особу, а ДЕЖ виставляє рахунки за 6,5 -11 м .куб на одну особу.

23.05.07 Бабков О.В.

Bav - Kiev - Ukraine 2007-05-22 19:08:40 UA
Нарешті на 11 день я отримав рішення і був здивований тим, що при оголошенні моральної шкоди не було взагалі тепер є. В своєму рішенні суддя посилаэться на розпорядження КМДА від 27.01.1997 року № 80 яке є недійсним і в матеріалах справи про це в письмовому викладі говориться. Далі переплутала будинок 39, замість 23. І взагалі є ще багато чого незаконного. Тепер прохання до Вас, Вікторе Івановичу, допоможіть обгрунтувати незаконність того на що посилається "суддя".
РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 2-2609 2006 рік

7.05.2007 року Солом’янський районний суд м.. Києва
в складі: головуючого —судді Усатової І.А. при секретарі Жлукто І.М.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Києві справу за позовом Бабкова Олександра Володимировича до Комунального підприємства по утриманню житлового господарства Солом’янського району м. Києва про стягнення моральної та матеріальної шкоди, зобов'язання до дій , -
В З Т А Н О В И В :
Позивач в травні 2006 року звернувся до суду з позовом до відповідача про відшкодування моральної та матеріальної шкоди . пояснюючи тим, що через недостатнє опалення в зимовий період в його квартирі постійно холодно, хоча вікна і двері утепленій поролоном і заклеєні скотчем . Температура взимку не перевищувала 17 градусів! Вказав що 25.01.2006 року за його заявою виконано замір температури повітря в квартирі, яка складала 15 градусів, що зафіксовано у відповідному акті і це на 5 градусів нижче за норму. Йому було зроблено перерахунок та повернуто 7 грн. 48 коп. за 10 днів, хоча холодно було протягом грудня - лютого 2005 - 2006 року . Однак ДЕЖ відмовляється робити перерахунок за рік. Вказав, що по три місяці щороку постійного переохолодження призвели до хронічного захворювання верхніх дихальних шляхів. Постійний дискомфорт що відчуває він та його дружина, крім того спричинили моральні страждання у сумі 5400 гри.
Крім того, просить стягнути 963 гри, вказуючи, що акт заміру температури помешкання свідчить, що послуга з теплопостачання надавалась неналежної якості і згідно із ст. 23 Закону України ..Про захист прав споживачів" постачальник зобов’язаний сплатити 963 грн, тобто 300 % вартості за неякісну послугу за три місяці і на протязі останніх трьох років.
Крім того , вказав, що ДЕЖ 901 без пояснення причин почав нараховувати втричі більше за постачання холодної води І водовідведення та матеріальна шкода при цьому складає 18.8 грн. з лютого 2006 року по квітень 2006 року.
У судовому засіданні 4.04.2007 року уточнив позовні вимога та просив стягнути відповідача на користь держави 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення законодавства про захист прав споживачів. зобов’язати відповідача усунути недоліки з послуги теплопостачання і забезпечити в подальшому виконання діючих нормативів - 20 градусів в наріжних кімнатах та зобов’язати усунути причину різкого зростання показників водопостачання і водовідведення. Крім того, просив зобов’язати відповідача виконати річні перерахунки у відповідності до вимог п.2 розпорядження КМДА від 20.10.2000 року № 1887 , п.2 розпорядження КМДА від 20.062002 року № 1245 та розпорядження КМДА від 26,12.2002 року № 2306 за послуга теплопостачання та гарячого водопостачання за три роки з 2004 по 2006 рік. Стягнути з відповідача 642 гри матеріальної шкоди за неналежне опалення, 63 грн матеріальної шкоди за необґрунтоване збільшення показників водопостачання і водовідведення. Та стягнута моральну шкоду у
розмірі 8100 грн.
Представник відповідача у судовому засіданні позов визнав частково та пояснив, що відповідно до розпорядження КМДА від 27.01.1997 року № 80 «Про порядок розрахунків за житлово - комунальні послуги» платежі за житлово-комунальні послуги від населення щоденно розщеплюються Головним інформаційно - обчислювальним центром КМДА. а

розподілені суми перераховуються на рахунки підприємств - постачальників житлово -комунальних послуг. Розпорядженням КМДА від 28.12.2002 року № 2306 " Про затвердження методики проведення перерахунків за надані населенню послуги центрального опалення та централізованого гарячого водопостачання" встановлено порядок здійснення перерахунків та повернення ( донарахування) мешканцям за надані послуги центрального опалення та централізованого гарячого водопостачання. Згідно якого( н.6.3.) після зведеного ' та зведеного тристороннього актів . надсилається повідомлення в ПОЦ КМДА щодо здійснення перерахунків мешканцям за надані послуги центрального опалення та водопостачання за розрахунковий опалювальний період. ПОЦ КЕДА згідно з отриманими | повідомленнями, протягом З0 днів з моменту отримання, здійснює розрахунок сум перерахунку по окремим квартиронаймачах ( власниках квартир) окремо по кожному з видів послуг.
Відповідно до п.6.8. зазначеного розпорядження повернення коштів населенню здійснюється шляхом зарахування суми, яка підлягає поверненню, в рахунок майбутніх платежів за відповідну послугу. Ця сума рівномірно розподіляється на декілька місяців, при чому щомісячна сума повернення мас бути меншою ніж нарахована ( за тарифом) плата за відповідну послугу за один місяць.
Стосовно питання позивача з приводу річного перерахунку оплати за недостатнє теплопостачання в розрахунковий опалювальний період у відповідності до розпорядження КМДА №1245 та № 2306 від 26.12.2002 року . пояснили, що річний перерахунок за центральне опалення відноситься до компетенції АЕК “Київенерго", а житлово-експлуатаційна організація проводить лише звірку з "Київенерго" на підставі якої АЕК "Київенерго" вже приймає відповідне рішення, щодо проведення річного перерахунку.
З приводу перерахунку за опалення окремо по квартирі Бабкова О.В. пояснили , що по заяві позивача було проведено заміри температури повітря в його квартирі. Перерахунок було зроблено за 13 календарних днів (з моменту проведення замірів температури в квартирі акт від 15.02.2006 року до кінця місяця, оскільки по зверненню мешканців про недостатнє теплопостачання в лютому 2006 року було проведено ремонтно-профілактичні роботи, після чого скарги про незадовільне опалення від мешканців до ДЕЖ не надходили.) у відповідності до постанови КМУ № 630 від 21.07.2005 року. Сума перерахунку по квартирі 39 буд 23 по вул. Єреванській склала 7 грн.48 коп.
Стосовно нарахувань за постачання холодної води вказали, що воно проводиться за | кількість фактично спожитої води мешканцями будинку, відповідного діючого тарифу та показників будинкового лічильника Показники будинкового лічильника знімаються представником ВАТ " Водоканал" щомісячно, про що робиться відповідна відмітка в Книзі | обліку показників будинкових лічильників.
З приводу збільшення нарахувань за фактично спожиту холодну воду мешканцями будинку 23 по вул. Єреванській вказали, що дійсно збільшилось споживання холодної води. Працівниками ДЕЖ 901 було неодноразово оглянуто підвальне приміщення по вул. Єреванській 23 та встановило, що витоків холодної води немає. В зв'язку з надходженням чисельних скарг мешканців буд. 23 по вул. Єреванській про збільшення нарахувань за холодне водопостачання до АК " Водоканал", на балансі якого знаходиться будинковий лічильник, було надіслано лист з проханням вирішній дану проблему. Після вжитих заходів з боку ДЕЖ було встановлено, що тичиною збільшення нарахувань г заміна старого механічного лічильника( строк експлуатації якого закінчився) за новий електронний.
Щодо відшкодування моральної шкоди, то згідно п.4 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року №4 "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди", відповідно до ЦПК у позовній заяві про відшкодування моральної шкоди має бути зазначено, в чому полягає ця шкода якими неправомірними діями чи бездіяльністю її заподіяно позивачеві, з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди, та якими доказами це підтверджується, а згідно ч.2 п.5 зазначеної Постанови, відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності


обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної шкоди підлягають: наявність такої шкоди.
Протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв’язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. Суд, зокрема,
повинен з’ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору. Але позивач не надав будь-якого доказу про факт заподіяння йому моральної шкоди з боку комунального підприємства.
Виходячи з вищевикладеного, просять в позові до Комунального підприємства по
утриманню житлового господарства Солом'янського району м. Києва відмовити.
Суд, вислухавши сторін, дослідивши матеріали справи приходить до висновку про
часткове задоволення позову, виходячи з наступного.
Як вбачається з довідки № 954/38 від 21.02.2007 року будинок №23 по вул. Єреванській в м. Києві знаходиться на балансі КП УЖГ Солом’янського району м. Києва та обслуговується ДЕЖ- 901.
Як вбачається з свідоцтва про право власності на житло позивач є власником квартири №39 по вул. Єреванській ,23 в м. Києві.
Крім того, з довідки по ф. №3 від 31.01.2007 року № 78 вбачається, що в спірній і квартирі крім власника проживає та зареєстрована ще й Бабкова Т.В. з 1999 року.
З акту від 15.02.2006 року, затвердженого начальником ДЕЖ - 901 вбачається, що у квартирі № 39 будинку № 23 по вул. Єреванській в м. Києві з 19.01.2006 року по 31.01.2006 року фактична температура повітря складала 15 градусів та була нижче нормативної. Запропоновано провести перерахунок.
Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 6.11.1995 р. № 891 «Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував в повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій» разом з житловим фондом передаються | вбудовані й прибудовані приміщення, зовнішні мережі електро-. тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення. а також будівлі, призначені для обслуговування цього фонду (бойлерні, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди, обладнання тощо)
Згідно п.п. 6, 33 Правил користування приміщеннями житлових будинків і при будинковими територіями згідно КМУ від 08.10.1992 року № 572 власники житлових будинків зобов'язані здійснювати своєчасне проведення їх ремонту, забезпечувати технічне обслуговування конструктивних елементів і технічного обладнання житлового будинку, яке повинно забезпечувати безпечне проживання у ньому людей. У разі появи відхилень від нормативних вимог проводяться роботи для їх негайного усунення.
Також, судом встановлено, що позивачі не мають заборгованості перед КПУЖГ Солом’янського району м. Києва по оплаті за комунальні послуга, які воли сплачували регулярно щомісяця.
Згідно ч.2 ст.21. Закову України «Про житлово-комунальні послуги» виконавець зобов'язаний:1) забезпечувати вчасно та відповідної якості надання житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору; 2) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень:5) своєчасно проводити підготовку жилого буднику і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період; 6) розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості; 7) утримувати в належному технічному стані здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрішньо будинкових мереж, вживати заходів щодо

ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у терміни, встановлені договором та/або законодавством; 10) своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини.
Відповідно до розпорядження КМДА від 27.01.1997 року №. 80 «Про порядок розрахунків за житлово - комунальні послуги» платежі за житлово - комунальні послуги від населення щоденно розщеплюються Головним інформаційно – обчислювальним центром КМДА, а розподілені суми перераховуються на рахунки підприємств - постачальників житлово - комунальних послуг. Розпорядженням КМДА від 28.12.2002 року №2306 затвердження методики проведення перерахунків за надані населенню послуги центрального опалення та централізованого гарячого водопостачання. Згідно якого (п.6.3.) після зведеного та зведеного тристороннього актів . надсилається повідомлення в ГІОЦ КМДА щодо здійснення перерахунків мешканням за. надані послуги центрального опалення та водопостачання за розрахунковий опалювальний період. ПОЦ КЕДА згідно з отриманими повідомленнями, протягом 30 днів з моменту отримання, здійснює розрахунок сум перерахунку по окремим квартиронаймачах (власниках квартир) окремо по кожному з видів послуг.
Відповідно до п.6.8. зазначеного розпорядження повернення коштів населенню здійснюється шляхом зарахування суми, яка підлягає поверненню, в рахунок майбутніх платежів за відповідну послугу. Ця сума рівномірно розподіляється на декілька місяців, при чому щомісячна сума повернення має бути меншою ніж нарахована ( за тарифом) плата за відповідну послугу за один місяць.
Що стосується позовної вимоги щодо усунення недоліків з послуги теплопостачання слід зазначити, що останній раз позивач звергався до ДЕЖ взимку 2005 -2006 року . під час слухання справи взимку 2006 - 2007 року не звертався, не надав таких пояснень і судовому засіданні, крім того з довідки ДЕЖ № 228 /5 від 05.04.2007 року вбачається, що в будинку по вул.Єрсванеькій.23 в січні 2006 року проведено ремонтно -профілактичні роботи системи центрального опалення. Після проведення даних видів робіт, скарг від мешканців вищезазначеного житлового будинку на ОДС ДЕЖ- 901 не надходило. Однак . враховуючи, що все ж таки неналежне надання послуги з теплопостачання існувало суд вважає за необхідне зо6овязати Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Солом’янського району усунути недоліки з послуги теплопостачання і забезпечити в подальшому виконання діючих нормативів.
Що стосується позовних вимог про стягнення з відповідача КПУЖГ Солом’янського району м. Києва моральної шкоди, то суд вважає, що позивач в результаті ненадання йому послуги належної якості з вини відповідача КПУЖГ Солом’янського району м. Києва змушений був терпіти незручності протягом тривалого часу, що призвело до його моральних страждань і доведення до відчаю. На його неодноразові звернення ніяких дій вчинено не було.
За таких обставин суд вважає, що, відповідно до ст. 24 Закову України «Про захист прав споживачів" з відповідача КПУЖГ Солом’янського району м. Києва - на користь позивача підтягає стягненню моральна шкода у розмірі 500 грн.
Згідно ст.. 10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом.
Згідно ч.1 ст.. 60 ЦПК України кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених . статтею 61 цього кодексу.
Згідно ч.4 цієї ж статті доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Що стосується позовної вимоги щодо зобов'язання відповідача виконати річні перерахунки у відповідності до вимог п.2 розпорядження КМДАЛ від 20.10.2000 року № 1887, п.2 розпорядження КМДА від 20.06.2002 року № 1245 та розпорядження КМДА від 26.12.2002 року № 2306 за послуги теплопостачання та гарячого водопостачання за три роки з 2004 по 2006 рік. Стягнути з відповідача 642 гри матеріальної шкоди за неналежне | опалення, 63 грн матеріальної шкоди за необґрунтоване збільшення показників водопостачання і водовідведення також слід відмовити оскільки річний перерахунок за центральне опалення відноситься до компетенції АЕК " Київенерго", а житлово-експлуатаційна організація проводить лише звірку з " Київенерго” на підставі якої АЕК " Київенерго" вже приймає відповідне рішення, щодо проведення річного перерахунку.
Виходячи з встановленого вище, позовних вимог, а саме до КП УЖХ. переписки позивача з якої вбачається . що він жодного разу не звертався до АЕК " Київенерго", ВАТ «Водоканал» з питання річного перерахунку суд вважає, що позивачеві слід звернутися за вирішенням даного питання саме до вказаній установ в компетенцію яких і входить | вирішення цього.
Що стосується позовної вимоги щодо стягнення з відповідача на користь;;держави ! 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення законодавства про захист прав споживачів в ній слід відмовити, виходячи з того, що державою , в особі уповноважених органів таких вимог не ставиться і взагалі не зрозуміло яке підношення до цього мас позивач.
Що стосується позовних вимог щодо зобов’язання відповідача усунути причину різкого зростання показників водопостачання і водовідведення та стягнути матеріальну шкоду за необґрунтоване збільшення показників водопостачання і водовідведення слід зазначити наступне.
Встановлено, що розрахунки з мешканцями квартир, які не обладнані квартирними приладами обліку, за надані послуги з водопостачання і водовідведення проводяться на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630 „Про затвердження Правил надання послуг з центрального опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" згідно з показниками будинкових засобів обліку не враховуючи витрати води на власні потреби ДЕЖ, орендарів та сумарних витрат воли за показниками усіх квартирних засобів обліку. Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку, пропорційно кількості мешканців.
Стосовно нарахувань за постачання холодної води вказали, що воно проводиться за кількість фактично спожитої води мешканцями будинку, відповідно до діючого тарифу та показників будинкового лічильника. Показники будинкового лічильника знімаються представником ВАТ " Водоканал" щомісячно, про що робиться відповідна відмітка в Книзі обліку показників будинкових лічильників.
З приводу збільшення нарахувань за фактично спожиту холодну воду мешканцями буднику 23 по вул. Єреванській встановлено, що дійсно нарахування збільшилось споживання холодної води. Працівниками ДЕЖ 901 було неодноразово оглянуто підвальне приміщення по вул. Єреванській 23 . що витоків холодної води немає. В зв'язку з надходженням чисельних скарг мешканців буд, 23 по вул. Єреванській про збільшення нарахувань за холодне водопостачання до АК " Водоканал”, на балансі якого знаходиться | будинковий лічильник, було надіслано лист з проханням вирішити лану проблему. Після | вжитих заходів з боку ДЕЖ було встановлено. що причиною збільшення нарахувань є заміна старого механічного лічильника ( строк експлуатації якого закінчився.) ва новий електронний. Атому підстав для задоволення не вбачається.

Керуючись ст.ст.ст. 10.57-60, 208,209, 2ІД.212-218 ЦПК України, суд,

ВИРІШИВ:
Позов задовольнити частково.
Зобов’язати Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства
Солом’янського району міста Києва усунути недоліки з послуги теплопостачання в квартирі № 39 по вул. Єреванській,39 в м. Києві і забезпечити в подальшому виконання діючих нормативів.
Стягнути з Комунального підприємства по утриманню житлового господарства
Солом’янського району м. Києва на користь Бабкова Олександра Володимировича 500 гри моральної шкоди.
В іншій частині позову відмовити.
Рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду м. Києва протягом 20 днів після |подачі заяви на його оскарження, яка має бути подана протягом 10 днів з дня постановленім рішення.
Суддя:

Bav - Kiev - Ukraine (ответ GRO-ZA) 2007-05-22 19:09:19 UA
Описова частина апеляційної скарги вже частково готова:
В судовому засіданні від 07.05.2007 року був задоволений тільки п.2 позовних вимог, а решта позовних вимог по п.п. 1 та 3-7 судом першої інстанції безпідставно залишені без задоволення, що знаходить підтвердження наявними у справі доказами, на які суд не звернув уваги. Мої усні клопотання про вчинення певних дій без пояснень відхилялися і навіть це не відображалося в протоколі, тому відчуваючи упередженість і не об’єктивність судді після першого ж засідання решту клопотань, пояснень, запитань до відповідача і текст дебатів я подавав в письмовій формі через канцелярію суду, щоб якось попередити винесення незаконного рішення. На мої письмові клопотання з боку суду не було винесено жодної ухвали про їх відхилення. Так клопотання від 07.11.2006р про залучення третьої особи – Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів було відхилене, а письмові пояснення про порушення прав споживача з боку відповідача – КП УЖГ проігнороване. Саме юрист з управління захисту прав споживачів, куди я звернувся по юридичну допомогу після перших ознак упередженості і необ’єктивності судді, мав змогу повернути судовий процес в рамки закону і попередити винесення незаконного рішення. Але його не допустили до справи. Клопотання від 19.03.2007р про виклик в якості свідків або надання ними письмових відповідей на поставлені питання начальника УТРМ-1 АЕК «Київенерго» та головного бухгалтера ДЕЖ-901 було відхилене без винесення відповідної ухвали. Саме показання свідків і надання ними відповідних документів мало сприяти всебічному і повному з'ясуванню обставин справи. Замість цього суддя задавала питання, які слід було б задавати представнику відповідача, а саме: «… до чого тут КП УЖГ, якщо послугу з опалення надає Київенегрго?» або на запитання до представника відповідача сама запитала «… до чого тут шайба?» або на мої пояснення не втрималася і прокоментувала те, що не стосувалося суду, а саме «Працівники Комунального підприємства по утриманню житлового господарства Солом’янського району і ДЕЖ 901, що йому підпорядковується не розуміють і не бажають розуміти, що вони тільки слуги і працюють на споживачів за наймом, які їм платять заробітну плату. А значить до звернень, заяв і скарг споживачів треба ставитися належним чином і тільки коли не буде скарг призначати своїм працівникам премії.» висловилася так: «… я теж отримує зарплату і таким чином вам чимось зобов’язана?» і інші, що говорить про її упередженість. Як видно із матеріалів справи представник відповідача не спростував жодного доказу і не надав, навіть після моїх письмових запитань і перенесення для цього слухання по справі, жодної відповіді на поставлені питання. В дебатах представник відповідача взагалі не заперечила жодному факту, доказу, висловлюванню і навіть на відкрила рота, бо справа була вирішена вже давно і результат був заздалегідь відомий. Мета представника відповідача була не захист і спростування, а затягування судового процесу, проявляючи неповагу до позивача і суду. Рішення, яке винесла суддя можна було винести і після третьої неявки відповідача без поважних причин і навіть на першому ж засіданні, але на це суду знадобилося 12 місяців. Крім того після оголошення рішення мені не було роз’яснено про можливість і строки оскарження цього рішення, що є черговим порушенням з боку судді вимог ЦПК. Також на першому ж засіданні було виявлено, що моєї уточненої позовної заяви від 05.06.2006р, зареєстрованої в канцелярії в справі немає, але після з’ясування вона була витребувана у відповідача і повернута в матеріали справи. Судова повістка на 16-00 на 19.01.07р свідчить, про призначення судового засідання, але його не було зовсім, і як виявилось навіть в планах. Навіть акт заміру температури приміщення і той мені довелося витребувати через прокуратуру. Виклик до суду в якості свідків головного інженера і майстра дільниці ДЕЖ-901, що складали акт і їх покази могли сприяти всебічному і повному з'ясуванню обставин справи закінчився нічим, вони не з’явилися, а суд і не наполягав. Тобто суддя сама порушувала процедури судочинства і дискредитувала себе ще до винесення рішення.

Bav - Kiev - Ukraine (ответ GRO-ZA) 2007-05-24 20:58:52 UA
Сьогодні сфотографував матеріали справи і був настільки вражений нахабством з яким суд фальсифікував справу. Так в протоколах судових засідань які були значиться:
Ставиться на обговорення питання про визнання явки відповідача обов’язковою
Позивач: не заперечую
Суд на місці ухвалив:
Визнати явку відповідача обов’язковою та відкласти розгляд справи до …
Мені що подобається таскатися до суду кожних три тижні!
Чи я схожий на ідіота, щоб розтягати справу на 11 місяців! А з матеріалів справи саме так виходить і як це можна спростувати?
Далі ще краще:
19.01.07 Протокол судового засідання
Ставиться на обговорення питання про можливість слухання справи у відсутності представника позивача обов’язковою
Позивач: вважаю неможливим
Суд на місці ухвалив:
Відкласти розгляд справи до … у зв’язку з неявкою представника відповідача
Саме це засідання не відбулося, бо суддя булла здивована побачивши мене біля дверей і заявила, що на сьогодні ніякого засідання немає. Тоді я їй показую повістку в присутності заступника голови суду. Вони її оглянули, все правильно але розійшлися по домам. Тепер виявляється засідання було але про його фальсифікацію говорить текст помилки представника позивача, замість відповідача!!!! І як вам це???
В справі є ухвала з якою я не ознайомлений (доказу, що вона надсилалася по почті немає) і був дуже здивований дізнавшись, що на початку справу призупинено більш як два місяці в зв’язку з відпусткою судді.
Представник відповідача мав довіреність до31.12.06 і суд не витребував нову вже в 2007р!
В рішенні суду є навіть ознаки того, що воно зліплене із пояснень відповідача, може навіть відповідач сам його і підготував або надав електронний варіант. Про це говорять цілі абзаци один в один із пояснення і ці абзаци двічі цитуються! – цирк та й годі. В обґрунтуванні моральної шкоди суддя посилаэться на статтю 24 ЗУ «про захист прав споживачів», яка взагалі ні до чого!!!
В переліку документів спочатку стоїть рішення 132-133, потім виправлене на 132-137. ЯК ВАМ ЦЕ???


Создан 27 мая 2007  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником