Як київська влада уявляє собі формування тарифу на утримання будинку.

 
 

Як київська влада уявляє собі формування тарифу на утримання будинку.

Посилаючись на постанову КМУ-560 і використовуючи мій алгоритм (без посилання), спотворила і букву, і дух закону.Шевченківський районний суд м. Києва
вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-Б,
м. Київ, 04053
Суддя – Притула Н.Г. Справа № 2а-166/07

Позивач:
Куля Віктор Іванович,
вул. ..., ..., ..., м. Київ, 03058,
тел. 457-40-72

Відповідачі:
1. Суб'єкт владних повноважень -
Голова Київської міської державної адміністрації
Черновецький Леонід Михайлович,
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001
2. Суб'єкт владних повноважень -
Київська міська державна адміністрація,
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001
3. Суб'єкт владних повноважень -
Київська міська рада,
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001

07 травня 2007 р.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ проти використання у якості доказу
орієнтовного розрахунку витрат на утримання будинку № 4 по вул. Боткіна

У судовому засіданні, яке відбулося 28.04.2007 р., представники відповідача надали орієнтовний розрахунок витрат на утримання будинку № 4 по вул. Боткіна під назвою "Розрахункова вартість 1 кв.м загальної площі буд.4, вул. Боткіна по фактичним даним за 2006 рік згідно постанови КМУ від 12 липня 2005 р. № 560 (орієнтовний розрахунок)"

Цей розрахунок ухвалою суду приєднаний до матеріалів справи (т. 2, а.с. 122-125). Відповідна цитата роздруківки фонограми технічного запису судового засідання наведена нижче:

14:40:22 Суддя: У Вас додаткові пояснення, поясните трішки пізніше. Для чого Ви приєднуєте – це зрозуміло. Добре. Вислухавши думку сторін, суд на місці ухвалив: приєднати до матеріалів справи аудиторські висновки, аналіз економічної обґрунтованості тарифів, розрахунки вартості 1 кв. метра загальної площі по вулиці Гетьмана, Смоленській і Боткіна.

Очевидно, по задуму відповідача, цей документ повинен виправдовувати дії голови КМДА Черновецького Л.М., який своїм розпорядженням від 08.02.2007 р. № 141 вніс зміни до розпорядження КМДА від 30.10.2006 р. № 1574 "Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій", виклавши його в новій редакції. Пунктом 1 нової редакції зазначено:

"1. Встановити коефіцієнт підвищення розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, встановлених розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000 № 748 "Про встановлення розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в м. Києві", які надаються підприємствами та організаціями комунальної форми власності для жилих будинків згідно з додатком, в розмірі 1,9"

Цим же розпорядженням (п. 1) внесені зміни до розпорядження КМДА від 19.05.2000 № 748 наступного змісту:
- посилання на постанову Кабінету Міністрів України від 22.06.98 № 939 замінено словами "Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (п. 1.1);
- внесені зміни в назву розпорядження, яке в попередній редакції мало назву "Про встановлення розмірів квартирної плати та плати (для приватних квартир) за утримання будинків і прибудинкових територій в м. Києві" (п. 1.3).

Однак, наданий відповідачем документ по змісту суперечить усім зазначеним вище розпорядженням КМДА та жодним чином не може вважатися юридично значимим доказом у підтвердження законності розпоряджень № 141, зміненої редакції розпоряджень № 1574 та № 748 з наступних підстав:

1. Постановою Господарського суду м. Києва від 13.02.2007 р. по справі № 21-43/А розпорядження № 1574 визнане недійсним та скасоване. Постанова набрала законної сили з 17 квітня 2007 р. згідно з ухвалою Апеляційного господарського суду м. Києва.

2. Ухвалою суду у засіданні, яке відбулося 28.04.2007 р.:
- позивач звільнений від доказування тієї обставини, що розпорядження КМДА від 15.05.2000 року № 748 не скасоване і залишається чинним;
- визнаний загальновідомим той факт, що неможливо вносити зміни й доповнення до скасованих судовим рішенням розпоряджень від 30.10.2006 року № 1574, 1575, …76, ...77 з моменту набрання рішенням законної сили.
Зазначене підтверджується витягом з роздруківки технічного запису судового засідання від 28.04.2007 р.:
15:06:34 Суддя: Так, ну оскільки діючим Кодексом адміністративного судочинства не визначено, в якій формі суд повинен це робити, тому оскільки в частині Вашого клопотання сторона відповідача визнала факти і не заперечує стосовно частини обставин, які Ви просите звільнити Вас від доказування, тому суд саме в цій частині, якій визнав відповідач, звільняє Вас від доказування, оскільки вони вже встановлені, а в іншій частині будемо далі розглядати.
15:07:11 Позивач: Ваша честь, я прошу чітко вказати, в якій частині визнають, в якій не визнають, і що суд визнає.
15:07:19 Суддя: По-моєму все тут з'ясоване.
15:07:22 Позивач: Мені не зрозуміло, то було обговорення, а зараз Ви проголосили ухвалу. Ваша честь, прошу ще раз чітко, оскільки ведеться запис, щоб я міг зрозуміти і потім у нас не було з Вами суперечок. Вам важко це зробити?
15:07:46 Суддя: Стосовно розпоряджень, це у випадку не проходження державної реєстрації в органах юстиції, у, у-гм-гм-у, тобто розпорядження КМДА від 30.10.2006 р. № 1574, … 75, …76, …77 визнані недійсними та скасовані у зв'язку з не проходженням державної реєстрації в органах юстиції. Далі, розпорядження КМДА від 15.05.2000 року № 748 та 20.06.2002 р. № 1245 не скасовані і залишаються чинними. І другий пункт – сторона відповідача визнала загальновідомим той факт, що неможливо вносити зміни й доповнення до скасованих судовим рішенням розпоряджень від 30.10.2006 року № 1574, 1575, …76, ...77 з моменту набрання рішенням законної сили. В іншій частині будем розглядати.

3. Факт неможливості внесення змін та доповнень до зареєстрованого в КМУЮ розпорядження КМДА від 15.05.2000 р. № 748 "Про встановлення розмірів квартирної плати та плати (для приватних квартир) за утримання будинків та прибудинкових територій у м. Києві" інакше, ніж іншим розпорядженням, зареєстрованим органом юстиції, підтверджується п. 16 постанови КМУ від 28 грудня 1992 р. № 731:

"16. У разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що
втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято
нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий
акт, зобов'язаний у місячний термін внести до нього відповідні
зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.
Зміни і доповнення, внесені до нормативно-правового акта, а
також рішення про втрату нормативно-правовим актом чинності,
підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому цим
Положенням."

А також п. 2.3 Наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. № 34/5:

"2.3. Зміни і доповнення до зареєстрованих нормативно-правових актів незалежно від того, містять вони правові норми чи ні, а
також акти про втрату чинності зареєстрованих нормативно-правових
актів підлягають державній реєстрації в загальновстановленому
порядку.
Зміни та доповнення до нормативно-правового акта
оформлюються, як правило, розпорядчим документом того самого виду,
що й основний документ. При цьому зміни до розпорядчого документа
формулюються виключно у розпорядчому документі. { Абзац другий
пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 70/5 ( z1000-06 ) від 23.08.2006 }
У разі внесення змін у заголовок нормативно-правового акта,
затвердженого розпорядчим документом, відповідні зміни повинні
бути внесені також у заголовок та текст розпорядчого документа."

4. Усі перелічені вище розпорядження суперечать "Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", затвердженого постановою КМУ № 560 від 12.07.2005 р., витяг з якого наведений нижче:


ПОРЯДОК
формування тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
(далі - послуги) і поширюється на суб'єктів господарювання всіх
форм власності, які надають зазначені послуги.

2. Розмір тарифів (нормативних витрат, пов'язаних з
утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій)
визначається по кожному будинку окремо залежно від кількісних
показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення
належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану
будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з типовим
переліком послуг (додаток).

3. Під час формування тарифу на послуги повинна
забезпечуватися прозорість усіх його складових з визначенням
вартості кожної з них з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі
квартири.

4. У разі зміни розміру складових до тарифу на послуги
вносяться відповідні зміни.

Розрахунок нормативних витрат

5. Калькуляційною одиницею є 1 кв. метр загальної площі
квартир будинку.

6. Під час розрахунку нормативних витрат враховуються:

середньомісячні витрати на оплату праці (далі - заробітна
плата) та середньомісячні матеріальні витрати за рік окремо за
статтями експлуатаційних витрат;

плановані трудовитрати, що не можуть перевищувати розміру,
передбаченого нормами часу та нормами обслуговування для
робітників і виробничого персоналу, встановленими центральним
органом виконавчої влади з питань житлово-комунального
господарства.

Додаток
ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

1. Прибирання сходових кліток
2. Прибирання прибудинкової території
3. Вивезення та утилізація твердих побутових і негабаритних відходів
4. Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
5. Технічне обслуговування ліфтів
6. Обслуговування систем диспетчеризації
7. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації
8. Дератизація
9. Дезінсекція
10. Обслуговування димовентиляційних каналів
11. Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення
12. Технічне обслуговування побутових електроплит
13. Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території
14. Ремонт обладнання спортивних майданчиків
15. Ремонт обладнання дитячих майданчиків
16. Ремонт обладнання господарських майданчиків
17. Поливання дворів, клумб і газонів
18. Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
19. Прибирання та вивезення снігу
20. Експлуатація номерних знаків будинків
21. Очищення дворових туалетів та приямків
22. Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
23. Енергопостачання для ліфтів
24. Очищення неканалізаційних люків
25. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних засобів обліку води та теплової енергії
26. Інші прямі витрати

5. Наданий відповідачем документ "Розрахункова вартість 1 кв.м загальної площі буд.4, вул. Боткіна по фактичним даним за 2006 рік згідно постанови КМУ від 12 липня 2005 р. № 560 (орієнтовний розрахунок)" ніким не затверджений, по змісту суперечить усім переліченим вище розпорядженням КМДА, не є прозорим щодо документального підтвердження складових частин тарифу на послуги з утримання будинку та прибудинкової території, а також містить завищені, не доведені документами бухгалтерського обліку, витратами, а саме:

- витрати на прибирання сходових кліток не знаходять підтвердження нормативами (нормами часу та нормами обслуговування), затвердженими Держжитлокомунгоспом, прибирання насправді не здійснюється у регулярному порядку;
- у витратах на прибирання прибудинкової території не врахована наявність на цій території прибудованих приміщень (офісів), які повинні нести частку відповідних витрат, внаслідок чого доля витрат власників квартир повинна бути відповідно зменшена (додаток – фотознімки прибудованих офісів);
- витрати на прибирання підвалів, техповерхів та покрівель насправді не мали місця, оскільки техповерхи жодного разу з дати введення будинку в експлуатацію ніким не прибирались, у підвалі розміщений підземний гараж-стоянка, який прибирається за рахунок мешканців ними найманим працівником, покрівля не потребує прибирання і також ніколи не прибиралася;
- у витратах на тех. обслуговування ліфтів чомусь враховані платежі до бюджету, які не передбачені Порядком;
- витрати на техобслуговування зливної каналізації не підтверджені документально;
- система протипожежної автоматики і димовидалення не була введена в експлуатацію, а тому ніяких витрат на її техобслуговування насправді не було;
- витрати на поточний ремонт будинку насправді здійснювалися за додаткові кошти, які збирали мешканці будинку та наймали робітників за ці кошти;
- витрати на експлуатацію номерного знака будинку завищені, оскільки строк його експлуатації (1 місяць) не витримує критики;
- витрати на освітлення місць загального користування та на підкачування води взагалі обчислені некоректно, тариф на електроенергію 998,24 грн. непомірно завищений, обсяг електроенергії на освітлення нічим не підтверджений, підкачування води здійснюється лише для дахової котельні, але ця складова витрат повинна враховуватися у витратах на опалення та гаряче водопостачання;
- витрати на електроенергію для ліфтів не підтверджені документально;
- інші прямі витрати не розшифровані, документально не підтверджені.

У противагу оспорюваному документу позивач надає виправлений розрахунок, який також носить орієнтовний характер, і який свідчить про безпідставне завищення вартості утримання будинку та прибудинкової території.

Не дивно, що оспорювані розпорядження КМДА викликали супротив населення м. Києва, про що свідчать численні публікації в засобах масової інформації. Одна з таких публікацій приведена у додатку.

ВИСНОВОК:

Документ під назвою "Розрахункова вартість 1 кв.м загальної площі буд.4, вул. Боткіна по фактичним даним за 2006 рік згідно постанови КМУ від 12 липня 2005 р. № 560 (орієнтовний розрахунок)" не може бути застосований у якості доказу правомірності оскаржуваного розпорядження КМДА від 08.02.2007 р. № 141 "Про внесення змін до розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 19 травня 2000 року № 748 та від 30 жовтня 2006 року № 1574.

Додатки:

1. Фотознімки прибудованих приміщень (офісів) до будинку № 4 по вул. Боткіна.
2. Альтернативний варіант документу "Розрахункова вартість 1 кв.м загальної площі буд.4, вул. Боткіна по фактичним даним за 2006 рік згідно постанови КМУ від 12 липня 2005 р. № 560 (орієнтовний розрахунок).
3. Інтерв'ю адвоката Тетяни Монтян газеті "Вечірні Вісті" № 007 (1697) за 2007 рік "Разговор с человеком, который 6 лет не платит квартплату" (російською мовою).

Позивач В.І. Куля


Создан 07 мая 2007  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником